Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
Kanál
USD

Nejčastější dotazy

Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Image
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Image
Kryptoměnové deriváty
Finance
API
Zabezpečení
Image
Podmínky použití
Směnárna Binance
NFT
VIP
Domů
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Finance
Karta Binance
EEA
Jak provádět platby pomocí karty Binance

Jak provádět platby pomocí karty Binance

2021-02-09 08:51
 1. Jak karta Binance funguje?
Karta Binance podporuje směnu kryptoměn na fiat měny v reálném čase. Díky tomu můžete kryptoměnovými aktivy platit za nákupy u obchodníků po celém světě. Platforma Binance určí celkovou hodnotu zůstatku ve vaší peněžence pro financování podle tržních cen kryptoměn a fiat měn. Tento souhrnný zůstatek se zobrazí v měně karty (např. v eurech). Tento zůstatek v peněžence pro financování představuje dostupný zůstatek, který můžete používat k úhradě nákupů kartou.
Od 1. září 2022 se spotová peněženka automaticky stane vedle peněženky pro financování dalším zdrojem financování při uskutečňování plateb. To znamená, že když tuto funkci aktivujete a při úhradě transakce nebudete mít v peněžence pro financování dostatečný zůstatek, systém k zaplacení celé částky transakce automaticky použije prostředky ze spotové peněženky. Více informací naleznete zde.
2. V jakém pořadí používá karta Binance kryptoměny v peněžence pro financování a spotové peněžence?
Karta Binance používá k úhradě nákupů souhrnnou hodnotu všech vámi zvolených kryptoměn a fiat měn ve vaší peněžence pro financování a spotové peněžence, a to podle priority plateb, kterou jste nastavili v panelu karty.
Karta Binance aktuálně podporuje 14 kryptoměn, a to ADA, AVAX, BNB, BTC, BUSD, DOT, ETH, LAZIO, PORTO, SANTOS, SHIB, SXP, USDT a XRP.
Chcete-li přidat, odstranit nebo přeuspořádat měny pro platby, klikněte na položky [Panel karty] – [Priorita platby] – [Upravit]. Při úhradě nákupu pomocí karty Binance se bude systém řídit nastavenou prioritou platby. Upozornění: V seznamu priority platby musíte mít aspoň 6 kryptoměn; celkově lze zvolit nejvýše 12 kryptoměn.
Pokud je ve vaší peněžence pro financování dostatečný zůstatek v BNB, nákup bude uhrazen výhradně na základě směny BNB na EUR. V případě nedostatečného zůstatku systém automaticky zkontroluje, zda pro úhradu nákupu stačí zůstatky v BNB a BUSD podle vámi zvoleného pořadí aktiv.
3. Pokud nebude zůstatek v preferované kryptoměně dostatečný, bude moje platba zamítnuta?
Od 1. září 2022 je jako další zdroj financování při provádění plateb automaticky nastavena spotová peněženka. Pokud bude souhrnný zůstatek zvolených měn v peněžence pro financování a ve spotové peněžence dosahovat minimálně stejné výše jako částka, kterou chce obchodník účtovat, transakce by měla být úspěšná. Platforma Binance k provedení transakce automaticky použije všechny dostupné kryptoměny podle pořadí, které jste zvolili, případně na základě zůstatku v peněženkách.
Více informací o použití spotové peněženky jako záložního zdroje finančních prostředků naleznete zde.
4. Obdržím o transakci okamžité oznámení?
Ano. Po každé provedené transakci obdržíte v aplikaci oznámení.
5. Kde mohu kartu Binance používat?
Kartu Binance můžete používat na jakémkoli místě na světě, kde jsou přijímány platby prostřednictvím sítě, do které je vaše karta zařazena. Platforma Binance spolupracuje s mnoha sítěmi po celém světě. Podrobnosti o tom, které sítě jsou ve vašem regionu podporovány (např. Visa), naleznete ve smlouvě s držitelem karty.
6. Je karta Binance bezkontaktní?
Ano, s fyzickou kartou Binance můžete platit bezkontaktně všude tam, kde tuto službu podporují terminály v prodejních místech. Chcete-li na kartě Binance aktivovat bezkontaktní platby, musíte nejprve provést první transakci pomocí fyzické karty Binance s použitím čipu a kódu PIN.
V Evropě lze v současnosti bezkontaktně uhradit částku nanejvýš 50 EUR. Z bezpečnostních důvodů je celková maximální částka bezkontaktních plateb omezena na 150 EUR. Pokud byste provedením určité transakce překročili tento souhrnný limit pro bezkontaktní platby, transakce bude zamítnuta. Příklad: Dosud jste během dne provedli několik bezkontaktních transakcí v celkové hodnotě 140 EUR. Nyní chcete bezkontaktně zaplatit 15 EUR. Souhrnná částka pro bezkontaktní platby by přesáhla 150 EUR, takže tato transakce bude zamítnuta. Chcete-li souhrnnou částku pro bezkontaktní platby resetovat, proveďte transakci s použitím čipu a se zadáním kódu PIN. Poté budete moci opět provádět bezkontaktní platby. 
7. Jak mohu pomocí karty Binance vybrat hotovost?
Karta Binance umožňuje v rámci limitu pro bankomaty provádět výběry hotovosti z bankomatů v regionech, kde jsou výběry hotovosti podporovány. Vyhledejte nejbližší bankomat a vyberte hotovost podle pokynů na obrazovce. Při použití karty Binance v bankomatu budete potřebovat PIN. Informace o zobrazení kódu PIN naleznete v článku Jak zkontrolovat údaje o kartě Binance.
8. Jak mohu pomocí karty Binance provádět online transakce?
Výukové video
Pomocí virtuální karty Binance můžete uskutečňovat transakce online. Na platební stránce jednoduše zadejte údaje o kartě Binance. Platforma Binance vám zašle e-mail nebo oznámení v aplikaci. Proveďte podle pokynů ověření 3D Secure (3DS). Když obdržíte potvrzení 3DS, znamená to, že nákup byl úspěšně uhrazen. Můžete přejít zpět na web obchodníka a nákup zkontrolovat. 
Co je ověření 3D Secure (3DS)?
Evropská komise vyžaduje (na základě směrnice PSD2), aby zákazníci při online transakcích prováděli dodatečné ověření zvané 3D Secure (3DS). Při úhradě online nákupu pomocí karty Binance musíte nejprve provést ověření 3DS. 
Jak ověřit transakci pomocí 3DS? 
1. Při úhradě nákupu pomocí karty Binance obdržíte e-mail nebo oznámení v aplikaci. Transakci ověříte klepnutím na oznámení v aplikaci nebo na odkaz v e-mailu.
2. Budete přesměrováni na přihlášení do aplikace Binance. Pokud již jste přihlášeni, budete přesměrováni na stránku s podrobnostmi o nákupu.
Zde se zobrazí podrobnosti transakce, včetně částky transakce, názvu obchodníka, data a posledních čtyř číslic karty Binance.
Pokud je transakce v pořádku, klepněte ve stanoveném časovém limitu na tlačítko [Další]. Pokud chcete transakci zrušit, klepněte na tlačítko [Zrušit]
3. Nákup ověřte pomocí hesla k účtu Binance.
Můžete být také vyzváni, abyste transakci potvrdili pomocí jednorázového hesla (tzv. OTP).
4. Zobrazí se vám potvrzovací zpráva [Nákup ověřen]. Přejděte zpět na web obchodníka a zkontrolujte, zda obchodník nákup zpracoval.
 


Nejčastější dotazy
1. Co se stane, pokud zadám nesprávné heslo?
Na zadání hesla máte čtyři pokusy. Poté se váš účet z bezpečnostních důvodů dočasně uzamkne. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na zákaznickou podporu.
2. Co se stane, když zadám nesprávné jednorázové heslo (OTP)?
Jestliže jednorázové heslo (OTP) nezadáte správně, můžete kliknutím na položku [Odeslat znovu] získat heslo nové; poté lze provést ověření znovu.
Několik nesprávných pokusů o zadání OTP může ovšem kartu dočasně zablokovat z důvodu ochrany před podvodnými transakcemi a phishingovými podvody. V tomto případě se obraťte na naši zákaznickou podporu.
3. Neobdržel jsem žádné e-maily nebo odkaz vypršel. Co mám dělat?
Pokud jste od platformy Binance neobdrželi e-mail pro ověření nákupu nebo odkaz vypršel, můžete transakci znovu aktivovat na webu obchodníka. Zkontrolujte, že jste na stránce platby u obchodníka zadali správné údaje o kartě Binance.
4. Nepoužil jsem kartu Binance, ale obdržel jsem e-mail pro ověření nákupu. Co mám dělat? 
Pokud jste pomocí karty Binance neuhradili žádný online nákup, ale obdrželi jste e-mail nebo oznámení v aplikaci za účelem ověření nákupu, záležitost ihned nahlaste zákaznické podpoře. Mohlo dojít k podvodné transakci nebo mohlo být narušeno zabezpečení vaší karty. 
5. Proč byla má platba kartou Binance zamítnuta?
Pokud byla platba kartou Binance zamítnuta, zkuste zkontrolovat následující:
i. Přesáhli jste denní limity pro transakce: 
 • virtuální karta: 870 EUR,
 • fyzická karta: 8 700 EUR,
 • výběry z bankomatů: 290 EUR,
 • částka pro bezkontaktní transakci: 50 EUR (v Evropě),
 • souhrnná částka pro bezkontaktní platby: 150 EUR.
Upozornění: Pokud byste transakcí souhrnný limit pro bezkontaktní platby přesáhli, bude transakce zamítnuta. Příklad: Dnes jste provedli několik bezkontaktních transakcí v celkové hodnotě 140 EUR a nyní chcete bezkontaktně zaplatit 15 EUR. Souhrnná částka pro bezkontaktní platby by přesáhla 150 EUR, takže tato transakce bude zamítnuta.
ii. V peněžence pro financování nemáte dostatečný zůstatek (a vypnuli jste možnost využívat spotovou peněženku jako záložní zdroj financování).
iii. Karta Binance je zablokována z následujících důvodů:
 • Překročení počtu nesprávně zadaného kódu CVV
Pokud jste třikrát nebo vícekrát zadali nesprávný kód CVV, karta může být zablokována. Kontaktujte zákaznickou podporu, která kartu odblokuje.
 • Zablokovaný PIN/čip
Chcete-li zkontrolovat, zda jste zadali správný kód PIN, podívejte se na článek Jak zkontrolovat údaje o kartě Binance, který popisuje postup zobrazení kódu PIN.
Blokace může mít následující příčiny: 
 1. Chybné zadání kódu PIN třikrát za sebou.
 2. Kombinace opakovaných chybných zadání kódu CVV a kódu PIN. V takovém případě terminál (platební terminál nebo bankomat) přímo zablokoval PIN/čip, i když jste PIN zadali správně.
 3. Důvodem blokace může být také skutečnost, že terminál byl offline a/nebo že obchodník odmítl kartu, čímž došlo k blokaci kódu PIN / čipu.
Pokud nastane tento problém, kontaktujte zákaznickou podporu, která kartu odblokuje.
 • Byli jste požádáni o ověření transakce
Zkontrolujte, zda vás tým zákaznické podpory nepožádal o ověření platby. 
K tomu obvykle dochází, když banka, která vydala vaši kartu, u vašeho účtu identifikuje neobvyklou platbu. V případě podezření na potenciální riziko týkající se vaší karty banka dočasně zablokuje váš účet až do doby, kdy platbu ověříte. Kontaktujte zákaznickou podporu, která kartu odblokuje. 
iv. K provedení platby používáte virtuální kartu. 
Pokud jste již aktivovali fyzickou kartu, k provádění plateb používejte číslo fyzické karty.
v. Neprovedli jste ověření 3D Secure (3DS). 
Pokud nemůžete provádět online platby a obchodník podporuje ověření 3DS, zkontrolujte, zda jste toto ověření provedli. Ohledně ověření byste měli obdržet e-mail nebo oznámení prostřednictvím aplikace Binance. 
 • Pokud jste žádná oznámení neobdrželi, zkontrolujte, že jste k účtu Binance přiřadili telefonní číslo a e-mailovou adresu. 
 • Pokud stále nedostáváte žádná oznámení nebo ani po provedení ověření nemůžete provádět online platby, kontaktujte zákaznickou podporu Binance.
vi. Stav transakce uvádí „Zaplaceno“.
Pokud je stav transakce „Zaplaceno“, znamená to, že platba byla úspěšná a čeká se na potvrzení obchodníkem. To může trvat až 18 dní. Prosím vyčkejte. 
vii. Karta je zablokována.
Chcete-li kartu Binance odblokovat, klikněte na položky [Panel karty] [Odblokovat].
viii. Zadali jste nesprávné údaje o kartě pro online transakce.
Zkontrolujte, že jste zadali správné údaje o kartě (například fakturační adresu a datum vypršení). Můžete se také zeptat obchodníka, proč platbu kartou nepřijal.
*Upozornění: Od 9. 3. 2022 21:00 (UTC) nelze kartu Binance používat pro online ani offline transakce v Rusku. Nemá to vliv na používání karty mimo Rusko.
6. Za jak dlouho budou prostředky vráceny zpět do peněženky pro financování v případě zamítnutí transakce?
Pokud bude transakce zamítnuta (například z důvodu technických problémů s bankomatem, které jsou mimo kontrolu platformy Binance) poté, co již byly prostředky strženy z peněženky pro financování nebo spotové peněženky, prostředky budou do dvou hodin od zamítnutí vráceny v ekvivalentní částce v EUR zpět do peněženky pro financování.
7. Mohu za produkty a služby platit v cizí měně? 
Karta je denominována v eurech. Pokud chcete provést úhradu nákupu nebo výběr z bankomatu v jakékoli jiné měně, částku transakce převedeme (na základě směnného kurzu stanoveného společností Visa v den zpracování transakce) na eura. Upozornění: Příslušný směnný kurz se může lišit od směnného kurzu v den uskutečnění transakce. Směnný kurz můžete u každé transakce ověřit v podrobnostech o transakci.
8. Mohu na kartu Binance převést prostředky z platforem třetích stran?
Karta Binance používá pouze prostředky z peněženek Binance. Kartu Binance nemůžete dobít z jiných externích platforem. Prostředky, které jsou odeslány přímo z platforem třetích stran, nebudou na kartu Binance připsány; o tyto prostředky můžete přijít. 
Další podrobnosti naleznete v článku Jak mohu doplnit nebo dobít peněženku pro financování.