Koupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
Obchodování
Deriváty
Získat
NFT
Institucionální
Kanál

Nejčastější dotazy

Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Obchodovací boti
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
Směnárna Binance
NFT
VIP
Domů
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Spotové obchody a maržové obchody
Spotové obchody
Jak používat příkaz trailing stop na spotovém trhu

Jak používat příkaz trailing stop na spotovém trhu

2022-04-19 04:17
Příkaz trailing stop na spotovém trhu
Nejčastější dotazy
Příkaz trailing stop na spotovém trhu
Výukové video

Co je příkaz trailing stop na spotovém trhu?

Příkaz trailing stop je velmi podobný příkazu stop limit, ale s tím rozdílem, že když se trh pohybuje příznivě, spouštěcí cena příkazu trailing stop sleduje vaši pozici, a když se trh pohne proti vám, pozici uzavře. Příkaz trailing stop můžete na spotovém trhu přednastavit tak, že se realizuje, když se bude od tržní ceny lišit o určité procento.
Příkaz trailing stop zvyšuje zisk tím, že nechává pozici otevřenou, dokud se cena pohybuje příznivým směrem. Opačným směrem se už ale příkaz trailing stop nepohybuje. Jakmile dojde k pohybu ceny v opačném směru o nastavené procento, příkaz trailing stop se realizuje a zadá příkaz limit. Když se obchod nepohybuje příznivým směrem, příkaz trailing stop vám může pomoct minimalizovat ztráty a ochránit zisky.

Jak příkaz trailing stop na spotovém trhu funguje?

Při longování má být prodejní cena vyšší než poslední cena. Když cena stoupne, cena příkazu trailing stop se spolu s poslední cenou zvyšuje a udržuje si procentuální odstup. Cena příkazu trailing stop ale v případě klesající ceny přestane tržní cenu sledovat. Pokud tržní cena klesne od nejvyšší ceny o více než předem stanovené rozpětí delta, příkaz trailing stop se realizuje a do knihy objednávek se zadá prodejní příkaz limit.
„Nákupní“ příkaz trailing stop je opakem toho „prodejního“.
Při shortování má být nákupní cena nižší než poslední cena. Když cena klesne, cena příkazu trailing stop se spolu s poslední cenou sníží a udržuje si procentuální odstup. Cena příkazu trailing stop ale v případě stoupající ceny přestane tržní cenu sledovat. Pokud tržní cena stoupne od nejnižší ceny o více než předem stanovené rozpětí delta, příkaz trailing stop se realizuje a do knihy objednávek se zadá nákupní příkaz limit.
Poznámka: příkaz limit k uzavření obchodu se zadá pouze v případě, že dojde k naplnění podmínek pro aktivační cenu a rozpětí delta.

Příklady

(1) Zadání prodejního příkazu trailing stop při longování
Tržní cena páru BTC/USDT je 8 500 USDT a vy zadáte příkaz trailing stop s následujícími parametry:
 • Delta: 5 %
 • Aktivační cena: 8 500 USDT
 • Limitní cena: 8 600 USDT
Cena příkazu trailing stop je 8 075 USDT a poslední cena je 8 500 USDT. Když tržní cena stoupne na 16 000 USDT, cena příkazu trailing stop dosáhne 15 200 USDT [Poslední cena × (1 − delta)].
Když tržní cena klesne, cena příkazu trailing stop stojí. Když tržní cena dosáhne svého maxima ve výši 18 000 USDT, cena příkazu trailing stop dosáhne 17 100 USDT. Když tržní cena začne klesat, cena příkazu trailing stop se zase zastaví. Když tržní cena klesne o víc než 5 % a klesne na nebo pod úroveň 17 100 USD, zadá se do knihy objednávek prodejní příkaz (8 600 USDT).
Poznámka:
Vzhledem k tomu, že tržní cena je 17 100 USDT, prodejní příkaz limit (8 600 USDT) se okamžitě realizuje. Konečná prodejní cena bude mnohem vyšší než limitní cena a obchod skončí se ziskem 8 500 USDT. Kdybyste použili příkaz stop limit se stejnými parametry (stop cena: 8 500 USDT, limitní cena: 8 600 USDT), příkaz by se realizoval okamžitě při ceně 8 600 USDT. Z tohoto porovnání je vidět, jak příkazy trailing stop dokáží maximalizovat váš zisk.
(2) Zadání nákupního příkazu trailing stop při shortování
Tržní cena páru BTC/USDT je 9 000 USDT a vy zadáte příkaz trailing stop s následujícími parametry:
 • Delta: 5 %
 • Aktivační cena: 9 000 USDT
 • Limitní cena: 8 900 USDT
Cena příkazu trailing stop je 9 450 USDT a poslední cena je 9 000 USDT. Když tržní cena klesne na 8500 USDT, cena příkazu trailing stop se sníží na 8 925 USDT [Poslední cena × (1 + delta)].
Když tržní cena stoupne, cena příkazu trailing stop stojí. Když tržní cena dosáhne svého minima ve výši 8 000 USDT, cena příkazu trailing stop bude 8 400 USDT. Když tržní cena začne stoupat, cena příkazu trailing stop se zase zastaví. Když tržní cena stoupne o víc než 5 % a dosáhne úrovně 8 400 USD nebo ji překoná, zadá se do knihy objednávek nákupní příkaz limit (8 900 USDT).
1. Pohyb o určité procento v opačném směru, než chcete, u příkazu trailing stop na spotovém trhu představuje „rozpětí delta“. Naopak na trhu s futures používá příkaz trailing stop „sazbu callback“.
2. Rozpětí delta na spotovém trhu je 0,1–20 %, zatímco rozpětí sazby callback je jen 0,1–5 % (skutečné rozpětí najdete na obchodní stránce).
Když se naplní podmínky pro realizaci příkazu trailing stop na spotovém trhu, zadá se příkaz limit. Když k tomu dojde na trhu s futures, zadá se příkaz market. Proto musíte na spotovém trhu při zadávání příkazu trailing stop zadat limitní cenu.

Jak zadat příkaz trailing stop na spotovém trhu?

Příkaz trailing stop aktivují dvě podmínky.
Nákupní příkaz trailing stop se aktivuje, pokud:
 • Aktivační cena ≥ nejnižší cena
 • Míra odstupu ≥ rozpětí delta
Prodejní příkaz trailing stop se aktivuje, pokud: 
 • Aktivační cena ≤ nejvyšší cena
 • Míra odstupu ≥ rozpětí delta

1. Aktivační cena

Aktivační cena je vaše požadovaná cenová úroveň, která aktivuje příkaz trailing stop. Když žádnou aktivační cenu nenastavíte, je jí ve výchozím nastavení tržní cena.
Když chcete zadat nákupní příkaz trailing stop, musí být aktivační cena nižší než tržní cena. Naopak u prodejního příkazu trailing stop musí být aktivační cena vyšší než tržní cena.
Aby tato podmínka byla splněna, nejvyšší/nejnižší tržní cena musí dosáhnout aktivační ceny nebo ji přesáhnout.

2. Rozpětí delta

Rozpětí delta označuje procentuální pohyb v opačném směru, než chcete tolerovat. Rozpětí delta můžete v poli trailing delta ručně nastavit od 0,1 % do 20 %. Nebo si můžete vybrat z rychlé nabídky možnosti jako „1 %“ nebo „2 %“.

3. Limitní cena

Limitní cena určuje cenu příkazu limit, který bude na trh zadán poté, co se příkaz trailing stop realizuje. Limitní cenu si můžete nastavit podle svých požadavků.
Důležité poznámky:
 • Nastavení optimální delty a aktivační ceny může být náročné.
 • Aby byl příkaz trailing stop efektivní, rozpětí delta nesmí být příliš malé ani příliš velké a aktivační cena by neměla být k tržní ceně příliš blízko ani od ní být příliš daleko. Když je rozpětí delta příliš malé nebo je aktivační cena příliš blízko k tržní ceně, příkaz trailing stop je příliš blízko ke vstupní ceně a snadno ho aktivují běžné denní tržní pohyby. Takový obchod nemá žádný prostor k tomu, aby se pohnul příznivým směrem. Než dojde k nějakému smysluplnému pohybu, obchod se po krátkodobém propadu uzavře a skončí ve ztrátě.
 • Když je rozpětí delta příliš velké, příkaz trailing stop mohou aktivovat jen extrémní tržní pohyby, což znamená, že riskujete zbytečně velké ztráty.
 • Vyšší rozpětí delta se obecně doporučuje během volatilních období. Při normálních tržních podmínkách je vhodnější nižší rozpětí delta.
 • Žádné ideální nebo optimální rozpětí delta ani aktivační cena neexistují. Čas od času byste měli podle výkyvů cen na trhu přehodnotit svou strategii a příkaz trailing stop upravit. Vždy byste měli pečlivě zvážit, jestli je daný obchod v souladu s vaší tolerancí vůči riziku, investičními zkušenostmi, finanční situací a dalšími faktory, které pro vás mohou být relevantní. Kromě rozpětí cenových změn byste měli deltu a aktivační cenu vždy určovat podle cílových úrovní zisku a přijatelných ztrát.
1. Jaký je rozdíl mezi příkazy stop limit a trailing stop?
Příkaz trailing stop má proměnlivou stop cenu, kterou je možné nastavit jako určité procento nebo částku od aktuální tržní ceny. Jeho cílem je chránit zisky, protože dokud se cena pohybuje příznivým směrem, může vám pozice dál přinášet zisk. Když tržní cena dosáhne stop ceny v opačném směru, systém automaticky zadá příkaz limit s limitní cenou, kterou uživatel stanovil k uzavření pozice.
2. Jak vypočítat cenu příkazu trailing stop?
 • U nákupních příkazů bude cena příkazu trailing stop nová nejnižší tržní cena × (1 + rozpětí delta).
 • U prodejních příkazů bude cena příkazu trailing stop nová nejvyšší tržní cena × (1 − rozpětí delta).
3. Co je aktivační cena?
Aktivační cena je cena, při které se aktivuje příkaz trailing stop. Po dosažení stop ceny se aktivuje rozpětí delta. Jakmile je překročeno rozpětí delta, do knihy objednávek se zadá příkaz limit se stanovenou cenou. 
Uživatel A například na obchodním páru BNBBUSD zadá příkaz trailing stop s následujícími parametry: 
 • Limitní cena: 300 BUSD
 • Aktivační cena: 280 BUSD
 • Trailing delta: 0,5 %
Aby se aktivovalo rozpětí delta ve výši 0,5 %, musí tržní cena nejdřív dosáhnout aktivační ceny. Jakmile BNB dosáhne hodnoty 280 BUSD, aktivuje se příkaz trailing stop a do knihy objednávek se zadá příkaz limit ve výši 300 BUSD.
4. Proč se můj příkaz limit po aktivaci podmínek příkazu trailing stop nerealizoval? 
Upozorňujeme, že realizaci příkazu limit není možné zaručit. Pokud tržní cena nedosáhne limitní ceny, zůstane váš obchod v knize příkazů nerealizován.
Realizace příkazu limit závisí také na tržních podmínkách. Pokud tržní cena v krátkém časovém úseku prudce kolísá, může se stát, že se příkaz limit nerealizuje, protože v knize objednávek nebyl dostatek příkazů protistrany, které by odpovídaly vašemu příkazu. Upozorňujeme, že příkazy se v knize objednávek realizují v chronologickém pořadí. 
5. Jak můžu zkontrolovat, jestli se příkaz aktivoval/odeslal?
Stav příkazu najdete v části [Otevřené příkazy].
Pokud používáte aplikaci Binance:
Podmínky příkazu se nezmění, dokud se neaktivuje. 
Po odeslání příkazu se u položky [Podmínky] zobrazí zelené zaškrtnutí. Když chcete zjistit, jestli se příkaz aktivoval nebo odeslal do knihy objednávek, stačí klepnout na [Podmínky] a zobrazí se vám vyskakovací okno s časovými značkami.   
Pokud se ve stavu příkazu zobrazuje [Aktivováno], příkaz limit ještě nebyl zadán do knihy objednávek. 
Pokud se ve stavu příkazu zobrazuje [Odesláno], znamená to, že příkaz byl aktivován a příkaz limit je zadaný v knize objednávek. 

Pokud používáte web Binance:
Otevřený příkaz / otevřené příkazy si zobrazíte kliknutím na stav příkazu. 
Pokud se váš příkaz aktivoval, ale ještě nebyl odeslán, stav příkazu bude ukazovat [Aktivováno]. Čas aktivace si zobrazíte jednoduše kliknutím na [Aktivováno]. 
Když se váš příkaz odešle, stav příkazu bude ukazovat [Odesláno]. Čas aktivace a odeslání do knihy objednávek si zobrazíte kliknutím na [Odesláno].
6. Kde najdu čas aktivace/odeslání poté, co se příkaz realizuje?
Čas aktivace/odeslání najdete v části [Historie příkazů] - [Detaily příkazu]. Jednotlivé časy budou zobrazené u položek [Čas aktivace] a [Čas odeslání].