Koupit kryptoměnu
Trhy
Obchodování
Futures
Earn
Více
Cancel
Nejčastější dotazy
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Obchodovací boti
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
Tax
Směnárna Binance
NFT
VIP
Domů
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Kryptoměnové deriváty
Futures kontrakty
Průvodce Futures
Jak používat funkci „uzavřít všechny pozice“ a výpočet zisku a ztráty na základě poslední ceny

Jak používat funkci „uzavřít všechny pozice“ a výpočet zisku a ztráty na základě poslední ceny

2021-06-15 06:50
V rámci soustavné snahy o zlepšování uživatelské zkušenosti s obchodováním jsme přidali dvě nové funkce, které vám pomohou lépe spravovat vaše pozice. První funkcí je výpočet zisku a ztráty na základě poslední ceny. Uživatelé od nynějška mohou sledovat výpočet zisku a ztráty z otevřených pozic podle poslední ceny kontraktu. Mají tak možnost lépe spravovat své obchody na základě aktuálních tržních podmínek. 
Druhou novinkou je funkce „zavřít všechny pozice“, která obchodníkům poskytuje příležitost v případě extrémních tržních podmínek vystoupit ze všech pozic zároveň. Díky této nové funkci nemusí uživatelé uzavírat jednotlivé pozice manuálně. Namísto toho stačí kliknout na tlačítko [Zavřít vše] a z pozic vystoupit.

Jak aktivovat výpočet zisku a ztráty dle poslední ceny?

V rozhraní pro obchodování s futures se přesuňte dolů k ovládacímu panelu s příkazy a pozicemi. Klikněte na položku [PNL (ROE %)] a vyberte preferovaný cenový základ (referenční cena nebo poslední cena). 
V našem příkladu zvolíme možnost [Poslední cena] a výpočet zisku a ztráty změníme tak, aby při něm byla použita poslední cena kontraktu. Následně se zisk a ztráta (ROE%) ze všech otevřených pozic přepočítá podle zvoleného benchmarku.     

Kde najdu funkci „zavřít všechny pozice“?

Funkce „zavřít všechny pozice“ je ve výchozím nastavení u všech uživatelů automaticky zapnuta. Chcete-li toto nastavení zkontrolovat, klikněte na ikonu [Preference pozic] (viz snímek obrazovky výše) a ověřte, zda je zaškrtnuta volba [Zavřít všechny pozice]. Je-li funkce „zavřít všechny pozice“ aktivní, napravo od položky [PNL (ROE%)] se zobrazí tlačítko [Zavřít všechny pozice] (viz snímek obrazovky níže). Tuto funkci můžete po její aktivaci použít k souběžnému uzavření všech otevřených pozic za tržní cenu. Funkce po aktivaci zruší všechny otevřené příkazy a zadá příkazy market, jejichž prostřednictvím vystoupíte zároveň ze všech pozic.
Po kliknutí na tlačítko [Zavřít všechny pozice] se zobrazí následující automaticky otevírané okno.
Kliknutím na tlačítko [Potvrdit] uzavřete všechny své pozice pomocí příkazu market. Pokud tento krok nechcete provést, klikněte na tlačítko [Zrušit]
Poznámky: 
  1. Pokud je funkce „zavřít všechny pozice“ aktivována v rozhraní pro obchodování s futures s marží v coinech, budou uzavřeny pouze pozice s marží v coinech. Kontrakty s marží v USDⓈ nebudou dotčeny. Jestliže chcete uzavřít všechny pozice a zrušit všechny příkazy na kontraktech s marží v USDⓈ i v coinech, použijte funkci „zavřít všechny pozice“ v příslušném obchodním rozhraní. 
  2. Hodnota zisku a ztráty vypočtená na základě poslední ceny se zobrazí pouze v části [PNL (ROE%)]. Vypočítaná hodnota zisku a ztráty, uvedená ve widgetech [Aktiva] a [Míra marže] v pravé spodní části obchodního rozhraní, se vypočte na základě referenční ceny.
  3. V případě extrémních tržních podmínek se může nerealizovaný zisk a ztráta kvůli volatilitě, slippage a riziku, vztahujícímu se na provedení, od konečného realizovaného zisku a ztráty lišit.