Koupit kryptoměnu
Trhy
Obchodování
Futures
Earn
Více
Cancel
Nejčastější dotazy
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Obchodovací boti
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
Tax
Směnárna Binance
NFT
VIP
Domů
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Obchodovací boti
Spot TWAP
Jak používat algoritmus TWAP na spotovém trhu platformy Binance

Jak používat algoritmus TWAP na spotovém trhu platformy Binance

2023-05-09 08:39
Pro uživatele API spustila Binance na svém spotovém trhu obchodní algoritmus časově vážené průměrné ceny (TWAP). Nástroj umožňuje rozptýlit velké obchodní příkazy do menších objemů a pomocí vlastního algoritmického obchodního mechanismu Binance tyto menší příkazy automaticky plnit v pravidelných intervalech. Cílem je minimalizace negativního cenového dopadu zadávání velkých příkazů. 

Co je algoritmus TWAP?

TWAP (časově vážená průměrná cena) je algoritmická obchodní strategie. Jejím cílem je dosáhnout průměrné ceny realizace blízké časově vážené průměrné ceně za zvolené období.

Kdy algoritmus TWAP využít?

Obchodníci obvykle využívají TWAP, když zadávají velké příkazy a chtějí zmírnit jejich dopad na trh. Cílem obchodních algoritmů TWAP je optimalizovat průměrnou cenu obchodu rozdělením provádění příkazů do určitého časového období.
TWAP upřednostňována jako poskytovatel lepší realizační ceny v následujících scénářích:
 • Je-li částka příkazu vyšší než dostupná likvidita v knize objednávek.
 • Pokud očekáváme období vysoké volatility cen bez jasného vzestupného nebo sestupného trendu.
Zde je praktický příklad implementace algoritmu TWAP:

Co je třeba vzít v úvahu při vytváření strategie využívající TWAP?

 • Stanovte si velikost obchodu (celkové množství kryptoměn, které chcete koupit nebo prodat). Každý obchod za využití strategie TWAP na Binance musí mít minimálně hodnotu odpovídající ekvivalentu 1 000 USDT. Jakmile strategie TWAP provede všechny příkazy, příkaz TWAP se zastaví.
 • Vyberte cílovou dobu provádění strategie TWAP. Na spotovém trhu Binance můžete zvolit dobu od 5 minut do 24 hod.

Podrobnosti o API algoritmu TWAP

Nový koncový bod příkazů TWAP: 

POST /sapi/v1/algo/spot/newOrderTwap

Nastavitelné parametry realizace

ParametryPopis
SymbolSymbol pro obchodování (např. BTCUSDT)
StranaStrana obchodu (např. NÁKUP nebo PRODEJ) 
MnožstvíObchodní množství (musí být v rozmezí ekvivalentu od 1 000 USDT do 100 000 USDT)
Doba trvání
Doba trvání příkazu TWAP v sekundách (od 300 do 86 400)
 • Pokud je doba trvání příkazu kratší než 5 minut, použije se výchozí minimální nastavení, tzn. 5 minut (300 sekund).
 • Pokud je doba trvání příkazu delší než 24 hodin, použije se výchozí maximální nastavení, tzn. 24 hodin (86 400 sekund).
limitPriceLimitní cena příkazu TWAP (ve výchozím nastavení se příkaz zadá za tržní cenu).

Další doplňkové koncové body

Koncový bodPopisOdkaz 
DELETE /sapi/v1/algo/spot/orderZrušení aktivního příkazuhttps://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#cancel-algo-order-trade-2
GET /sapi/v1/algo/spot/openOrdersZobrazí všechny otevřené příkazy

 
https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-current-algo-open-orders-user_data-2
GET /sapi/v1/algo/spot/historicalOrdersZobrazí dříve zadané příkazyhttps://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-historical-algo-orders-user_data-2
GET /sapi/v1/algo/spot/subOrdersZobrazí příslušné dílčí příkazy pro zadané ID algoritmického obchodu (algo ID)https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#cancel-algo-order-trade-2

Nejčastější dotazy

1. Jaké jsou limity příkazů?

 • Strategie TWAP podporuje na jednom účtu až 10 souběžně zadaných příkazů. U stejného symbolu můžete zadat vícero příkazů TWAP.
 • Pomyslný limit: Pomyslná hodnota (velikost příkazu x poslední cena (základního aktiva)) musí být vyšší nebo rovna (≥) ekvivalentu 1 000 USDT, a současně nižší nebo rovna (≤) ekvivalentu 100 000 USDT.
 • Doba trvání: Doba trvání nesmí být kratší než 5 minut (300 sekund) a delší než 24 hodin (86 400 sekund).
Podrobnosti o transakci budou k dispozici až po realizaci všech příkazů TWAP. Zobrazí se pouze částečně provedené příkazy, u kterých si můžete zobrazit transakční množství, průměrnou cenu transakce a poplatek za obchodování.

2. Co znamenají chybová hlášení?

Zadáte-li nesprávný dotaz, zobrazí se vám některé z následujících chybových hlášení.
Externí kódExterní zpráva
0OK
-1000Při zpracování požadavku došlo k neznámé chybě
-1102Povinný parametr nebyl odeslán, má prázdnou nulovou hodnotu, nebo je chybný
-20121Neplatný symbol
-20130Odeslán parametr s neplatnými údaji
-2013Příkaz neexistuje
-5007Množství musí být vyšší než nula
-20124Neplatné algo ID, nebo obchod s daným algo ID nebyl proveden
-20132Duplicitní algo ID klienta
-20194Doba trvání je příliš krátká na realizaci veškerého požadovaného množství
-20195Celková velikost je příliš malá
-20196Celková velikost je příliš velká
-20198Dosáhli jste maximálního povoleného počtu otevřených příkazů

3. Je u příkazů TWAP zaručeno provedení? 

Není zaručeno, že příkazy TWAP budou provedeny. Na jejich realizaci bude vynaloženo maximální úsilí, nicméně roli hraje likvidita a volatilita trhu.
Pokud během doby trvání příkazu dojde k výraznému pohybu tržní ceny nebo na trhu není dostatečná likvidita, algoritmus nemusí být schopen provést všechny příkazy. 
Vykonání příkazu tedy bude vždy záviset na likviditě a nelze zaručit, že příkaz bude proveden za nejlepší cenu. Pokud například na trhu nastanou problémy, nemusí se algoritmu podařit splnit celý příkaz před koncem doby trvání.
Platforma Binance používá řadu strategií na omezení rizik, včetně manuálních a automatických pojistek a brzd. Tyto funkce se mohou aktivovat v případě narušení trhu a/nebo selhání systémů, čímž předčasně zruší jakýkoli dosud neprovedený příkaz TWAP.

4. Jak mohu zkontrolovat stav příkazů TWAP?

Chcete-li zjistit stav příkazu TWAP, můžete použít dotaz na koncové body příkazu (GET /sapi/v1/algo/spot/openOrders or GET /sapi/v1/algo/spot/historicalOrders).
Upozornění:
 • Nedostanete žádná oznámení WebSocket pro aktualizace provádění příkazů.
 • Oznámení [„úspěch“: ano] neznamená, že váš příkaz bude proveden. Pokud například nemáte ve spotové peněžence dostatečný zůstatek, zobrazí se hláška [„úspěch“: ano], ale příkaz se přesto neprovede.