Koupit kryptoměnu
Trhy
Obchodování
Futures
Earn
Více
Cancel
Nejčastější dotazy
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Obchodovací boti
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
Tax
Směnárna Binance
NFT
VIP
Domů
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Kryptoměnové deriváty
Futures kontrakty
Průvodce Futures
Jak aktivovat funkci ochrany ceny

Jak aktivovat funkci ochrany ceny

2021-01-14 15:52

Co je to ochrana ceny?

Ochrana ceny chrání vaše otevřené příkazy před následky extrémních tržních výkyvů a nestandardních obchodních aktivit. Pokud například poslední cena a referenční cena kontraktu futures překročí předem stanovenou úroveň, která by mohla aktivovat příkaz stop loss/take profit, funkce ochrany ceny zamezí aktivaci příkazu stop loss/take profit. 
Funkci ochrany ceny můžete u jednotlivých příkazů povolit/zakázat. Funkce ochrany ceny se vám zobrazí v obchodním rozhraní, jen pokud je aktivována. Upozorňujeme, že na příkazy zadané prostřednictvím API nemá funkce ochrany ceny vliv.
Úroveň ochrany ceny si můžete zobrazit v Pravidlech obchodování.

Jak ochrana ceny funguje?

Řekněme, že aktuální cena BTCUSDT je 25 000 USDT. Rozhodnete se nastavit nákupní příkaz limit na 25 500 USDT a naplánovat příkaz take profit market, který provede prodej, když bude dosaženo referenční ceny (26 000 USDT), za účelem zajištění zisku.
Nákupní příkaz limit se aktivuje, když poslední cena dosáhne 25 500 USDT, a příkaz take profit se aktivuje, když referenční cena dosáhne 26 000 USDT.
*Poslední cena je poslední cena transakce, zatímco referenční cena představuje vypočtený průměr, který bere v potaz aktuální ceny a specifika trhu, jako je spotová cena a sazba financování. Další informace najdete v článku Jaký je u kontraktu futures rozdíl mezi referenční cenou a poslední cenou?.
Cena BTCUSDT následně dosáhne 25 500 USDT. Extrémní volatilita trhu způsobí výrazný rozdíl mezi poslední cenou (25 500 USDT) a referenční cenou (27 125 USDT), což představuje přibližně 6,5% nárůst oproti poslední ceně.
  • Bez aktivace ochrany ceny: 6,5% rozdíl mezi poslední cenou a referenční cenou způsobí předčasnou aktivaci vašeho příkazu take profit. Váš příkaz také může být kvůli nadsazené referenční ceně aktivován blíže k poslední ceně 25 500 USDT. V důsledku tedy prodáváte za přibližně 25 500 USDT a přijdete o potenciální výnosy z vašeho cíle 26 000 USDT.
  • S aktivovanou ochranou ceny: Váš příkaz take profit market je nastaven s úrovní 5 %, takže systém zablokuje provedení příkazu, když referenční cena přesáhne 5 % oproti poslední ceně. Váš příkaz take profit market zůstane v knize objednávek, což umožní jeho provedení za příznivějších tržních podmínek.

Je ochrana ceny vždy dobrá strategie?

Ochrana ceny je cenným nástrojem v mnoha obchodních scénářích, ale jako u všech obchodních nástrojů platí, že její účinnost závisí na cílech a strategii obchodníka a na tržních podmínkách. Zohlednit byste měli například následující:
Klady:
  • Ochrana před nestandardní tržní aktivitou: Pokud dojde k náhlému, nepřirozenému zvýšení nebo poklesu ceny, ochrana ceny může ochránit vaše příkazy před aktivací za nevýhodných cen.
  • Větší kontrola nad provedením příkazu: Vaše příkazy mohou být prováděny blíže k obecnému cenovému konsensu a jsou méně ovlivněny krátkodobými odchylkami.
Zápory:
  • Nevyužité příležitosti: Na rychle se měnících trzích v případě, že je změna ceny skutečná, může ochrana ceny zamezit provedení vašich příkazů. Můžete tak promeškat příležitosti k potenciálnímu zisku nebo s ohledem na riziko vystoupit.
  • Složitost: Do vašeho obchodního procesu přidává další vrstvu rozhodování. Musíte se tedy rozhodnout, kdy je výhodné funkci využívat a kdy by mohla být překážkou.
Ačkoli může být ochrana ceny užitečnou funkcí, která vás chrání před extrémními výkyvy trhu, měli byste ji používat uvážlivě a v souladu se svou celkovou strategií obchodování.

Jak aktivovat funkci ochrany ceny?

Funkce ochrany ceny je dostupná na webu Binance, v aplikaci Binance a v rozhraní API. Můžete ji použít u všech typů příkazů a kdykoli ji aktivovat/deaktivovat.
Chcete-li aktivovat ochranu ceny u futures USDⓈ-M i COIN-M, budete ji muset nastavit v příslušných obchodních rozhraních individuálně.

Pokud používáte web Binance:

1. Přihlaste se ke svému účtu Binance a v pravém horním rohu klikněte na ikonu [Nastavení].
2. Klikněte na možnost [Ochrana ceny].
3. Přepnutím tlačítka funkci aktivujte/deaktivujte.

Pokud používáte aplikaci Binance:

1. Přihlaste se ke svému účtu Binance a přejděte na možnost [Futures]. Klepněte na možnost [...][Předvolby]
2. Klepněte na možnost [Ochrana ceny]. Přepnutím tlačítka funkci aktivujte/deaktivujte.
Upozorňujeme, že pokud jste aktivovali funkci potvrzení příkazu, můžete funkci ochrany ceny aktivovat/deaktivovat při zadávání příkazu.