Koupit kryptoměnu
Trhy
Obchodování
Futures
Earn
Více
Cancel
Nejčastější dotazy
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Obchodovací boti
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
Tax
Směnárna Binance
NFT
VIP
Domů
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Spotové obchody a maržové obchody
Spotové obchody
Typy příkazů
Co jsou příkazy market a limit a jak je zadat

Co jsou příkazy market a limit a jak je zadat

2021-07-21 03:14
Příkaz market
Příkaz limit
Příkaz market
Při obchodování kryptoměn se používají dva hlavní typy příkazů: market a limit. Příkaz market je pokyn k okamžitému nákupu nebo prodeji aktiva (za aktuální tržní cenu), zatímco příkaz limit je pokyn s nákupem nebo prodejem počkat, dokud tržní cena nedosáhne limitní ceny (nebo ceny lepší než limitní). Pojďme se podívat na to, jak tyto příkazy fungují a jak je na burze Binance zadávat.

Co je příkaz market?

Příkaz market se realizuje za aktuální tržní cenu co možná nejdříve po zadání příkazu uživatelem.
Když zadáváte příkaz market, můžete při nákupu nebo prodeji zvolit možnost [Částka], nebo [Celkem]
Pokud například chcete koupit nebo prodat určité množství BTC, doporučujeme použít možnost [Částka]. Pokud ale chcete koupit BTC za určité množství prostředků (například za 10 000 USDT), je lepší zadat příkaz market pomocí volby [Celkem].
Obecně lze při zadávání nákupních a prodejních příkazů používat obě tyto volby. Ovšem po zadání příkazu (poté, co systém vypočítá částku, kterou můžete získat) se může cena aktiva výrazně změnit a hodnota aktiv, která obdržíte, se může mírně lišit od částky vypočítané před zadáním příkazu. Za určitých okolností nebude příkaz úspěšný. K tomu často dochází, když se poměr nákup/prodej blíží úrovni 100 % nebo je jí roven. 

Příklad příkazu market

Aktuální cena je 2 400. Pokud zadáte příkaz market, příkaz se realizuje okamžitě za nejlepší dostupnou cenu v knize objednávek. Průměrná realizovaná cena příkazu nemusí být přesně 2 400 (A). Může být mírně pod nebo nad hodnotou 2 400. 

Jak zadávat nákupní příkazy market?

1. Pomocí funkce [Celkem]
 Řekněme, že máte 1 000 USDT a chcete zadat příkaz market pro obchodní pár BTC/USDT. Když zadáte příkaz „Koupit 100 %“, systém realizuje příkaz za aktuální tržní cenu na základě množství USDT, které vlastníte. Nebudete ovšem dopředu vědět, kolik BTC můžete koupit. Konečná částka transakce v BTC bude určena podle tržní ceny a objemu při zadání příkazu. Zakoupenou částku v BTC a průměrnou cenu najdete v části [Historie příkazů].
2. Pomocí funkce [Částka]
Máte například 10 000 USDT a kurz BTC/USDT se pohybuje okolo hodnoty 23 310,94 USDT. Když zadáte příkaz „Koupit 100 %“, systém spáruje váš příkaz s nejlepšími prodejními příkazy, které jsou na trhu k dispozici, aby určil, kolik BTC můžete koupit.
V případě, kdy systém vypočítá, že za 10 000 USDT můžete koupit 0,40991 BTC, a vy následně zadáte hodnotu 0,40991 BTC a kliknete na položku [Koupit BTC], ovšem ve stejný okamžik se cena BTC zvýší, nebude už možné za 10 000 USDT koupit 0,40991 BTC a příkaz selže. V takové situaci můžete ručně upravit částku v BTC, kterou chcete koupit. Nebo můžete k nákupu BTC použít funkci [Celkem]

Jak zadávat prodejní příkazy market?

1. Pomocí funkce [Částka]
Řekněme, že máte 0,40991 BTC a chcete prodat 100 % pomocí příkazu market. Částka v USDT z prodeje těchto 0,40991 BTC bude určena podle aktuální tržní ceny. Výslednou částku v USDT, získanou z realizace příkazu a průměrnou prodejní cenu, můžete ověřit v sekci [Historie příkazů].
2. Pomocí funkce [Celkem]
Máte například 0,40966 BTC a kurz BTC/USDT se pohybuje okolo hodnoty 23 310,94 USDT. Když zadáte příkaz „Prodat 100 %“, systém spáruje váš příkaz s nejlepšími nákupními příkazy, které jsou na trhu k dispozici, aby určil, kolik USDT můžete získat.
V případě, kdy systém vypočítá, že 0,40966 BTC můžete prodat za 10 000 USDT, a vy následně zadáte hodnotu 10 000 USDT a kliknete na prodejní příkaz, ovšem ve stejný okamžik se cena BTC sníží, nebude už možné 0,40966 BTC prodat za 10 000 USDT a příkaz selže. V takové situaci můžete ručně upravit částku v USDT, kterou chcete získat. Nebo můžete k zadání příkazu market použít místo funkce [Celkem] možnost [Částka].
Podrobný návod k zadávání nákupních a prodejních příkazů v aplikaci Binance naleznete v článku Jak obchodovat na spotovém trhu v aplikaci Binance.

Co je příkaz limit?

Příkaz limit je příkaz, který se zadává do knihy objednávek s konkrétní limitní cenou. Realizuje se pouze v případě, že tržní cena dosáhne limitní ceny (nebo lepší). Příkazy limit můžete používat k nákupu aktiv za nižší cenu nebo k prodeji za vyšší cenu, než je aktuální tržní cena.

Příklad příkazu limit

Nákupní příkaz
Když zadáte nákupní příkaz s limitní cenou (C) nižší, než je aktuální cena (A), a aktuální cena (A) klesne na limitní cenu příkazu (C) nebo níže, příkaz se realizuje. Když zadáte nákupní příkaz s limitní cenou (C) vyšší, než je aktuální cena (A), nebo rovnající se aktuální ceně, příkaz se ihned realizuje na úrovni okolo aktuální ceny.
Aktuální cena je například 2 400 (A). Pokud zadáte nákupní příkaz limit s limitní cenou 1 500 (C), příkaz se nerealizuje, dokud cena neklesne na 1 500 (C) nebo níž. Pokud zadáte nákupní příkaz limit s limitní cenou 3 000 (B), což je nad aktuální cenou, příkaz se realizuje okamžitě a realizovaná cena se bude pohybovat kolem 2 400, ale nikoliv 3 000.
Prodejní příkaz
Když zadáte prodejní příkaz s limitní cenou (B) vyšší, než je aktuální cena (A), a aktuální cena (A) stoupne na limitní cenu příkazu (C) nebo výše, příkaz se realizuje. Když zadáte prodejní příkaz s limitní cenou (C) nižší, než je aktuální cena (A), nebo rovnající se aktuální ceně, příkaz se ihned realizuje na úrovni okolo aktuální ceny.  
Aktuální cena je například 2 400 (A) a vy zadáte prodejní příkaz limit s limitní cenou 3 000 (B). Příkaz se nerealizuje, dokud tržní cena nedosáhne 3 000 (B) nebo vyšší částky. Pokud zadáte prodejní příkaz limit s limitní cenou 1 500 (C), což je pod aktuální cenou, příkaz se realizuje okamžitě za asi 2 400, ale nikoliv 1 500.

Jak zadat nákupní příkaz limit?

1. Klikněte na [Obchodování] [Spot] a zvolte obchodní pár. Přejděte do pole [Spot] a klikněte na [Koupit][Limit]
2. Zadejte cenu, za kterou chcete uskutečnit nákup. Řekněme, že chcete koupit BTC za 24 3363,08 USDT. 
3. Kupovanou částku v BTC můžete zadat přímo v části [Částka]
Případně můžete posunout posuvník nad položkou [Celkem] a nastavit procentuální podíl zůstatku ve spotové peněžence, který chcete v rámci příkazu použít. Máte například 10 000 USDT a chcete použít 100 % na nákup BTC. Nastavte posuvník na 100 % a systém automaticky vypočítá množství BTC, které můžete pomocí příkazu limit získat.
4. Nákupní příkaz limit zadáte kliknutím na tlačítko [Koupit BTC]. Jakmile tržní cena dosáhne vaší limitní ceny (nebo lepší), příkaz limit se realizuje.

Jak zadat prodejní příkaz limit?

1. Klikněte na [Obchodování] [Spot] a zvolte obchodní pár. Přejděte do pole [Spot] a klikněte na [Prodat][Limit]
2. Zadejte cenu, za kterou chcete aktivum prodat. Řekněme, že chcete prodat BTC za 24 363,08 USDT. 
3. Prodávanou částku v BTC můžete zadat přímo v části [Částka]
Případně můžete posunout posuvník nad položkou [Celkem] a nastavit procentuální podíl BTC, který chcete prodat. Máte například 0,41045 BTC a chcete prodat 100 %. Nastavte posuvník na 100 % a systém automaticky vypočítá množství USDT, které můžete pomocí příkazu limit získat.
4. Prodejní příkaz limit zadáte kliknutím na tlačítko [Prodat BTC]. Jakmile tržní cena dosáhne vaší limitní ceny (nebo lepší), příkaz limit se realizuje.
Podrobný návod k zadávání nákupních a prodejních příkazů limit v aplikaci Binance naleznete v článku Jak obchodovat na spotovém trhu v aplikaci Binance.

Jak zobrazím historii příkazů?

Pokud používáte web Binance:
Otevřené příkazy najdete v části [Otevřené příkazy]. Pokud chcete příkaz zrušit, klikněte vedle něj na ikonu koše. 
Realizované příkazy najdete v části [Historie obchodování].
Pokud používáte aplikaci Binance:

Klikněte na položky [Obchodování][Spotový trh] a na ikonu stránky vedle karty [Prostředky]. Otevřený příkaz naleznete na kartě [Otevřené příkazy], realizované příkazy jsou uvedeny v sekci [Historie obchodování]