Koupit kryptoměnu
Trhy
Obchodování
Futures
Earn
Více
Cancel
Nejčastější dotazy
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Obchodovací boti
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
Tax
Směnárna Binance
NFT
VIP
Domů
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Spotové obchody a maržové obchody
Spotové obchody
Typy příkazů
Co jsou příkaz makera (post only), příkaz time in force a příkaz typu iceberg

Co jsou příkaz makera (post only), příkaz time in force a příkaz typu iceberg

2021-07-29 12:41
Při zadávání příkazů na platformě Binance.com si můžete podle svých potřeb zvolit z řady typů příkazů. 

1. Příkaz limit – maker (post only)

Při zadávání příkazu limit můžete zaškrtnout políčko [Post Only]. V tom případě příkaz nebude na trhu realizován ihned. Bude existovat jako příkaz makera v knize objednávek, ale nikdy se nespáruje s příkazy, které jsou již v knize. Příkazy makera dodávají na trh likviditu. Pokud se vámi zadaný příkaz realizuje, bude vám účtován pouze poplatek pro makera, ale ne poplatek pro takera.
Pokud ovšem chcete část příkazu realizovat ihned, například chcete-li koupit aktivum za cenu, která je vyšší než aktuální tržní cena, systém váš příkaz po zadání automaticky zruší.

2. Příkaz time in force (s časovou platností)

Time in force značí, jak dlouho zůstane příkaz aktivní, než se realizuje nebo vyprší. Díky tomu můžete přesněji zadat časové parametry a přizpůsobit si čas, kdy zadáte příkaz. 
 Na platformě Binance můžete zadávat příkazy typu GTC (Good-Till-Cancel), IOC (Immediate-Or-Cancel) a FOK (Fill-Or-Kill):
  • GTC (Good-Till-Cancel): příkaz zůstane aktivní, dokud se nerealizuje nebo ho nezrušíte.
  • IOC (Immediate-Or-Cancel): příkaz se celý realizuje ihned, nebo se za zadanou cenu a v dostupném množství realizuje jeho část. Jakákoli nerealizovaná část pak se zruší. Pokud za zvolenou cenu není dostupné žádné množství aktiva, zruší se ihned. Upozornění: příkazy typu iceberg nejsou podporovány.
  • FOK (Fill-Or-Kill): příkaz se celý realizuje ihned („filled“), nebo se zruší („killed“). Upozornění: příkazy typu iceberg nejsou podporovány.

3. Příkaz typu iceberg

Příkazy typu iceberg jsou velké příkazy, které se rozdělí do řady menších příkazů limit. Tento způsob zadávání je obvykle proto, aby se zabránilo narušení trhu jedním velkým příkazem. Příkazy typu iceberg obsahují viditelné a skryté příkazy. V knize objednávek je uvedena pouze jejich malá část. Skryté příkazy se do knihy objednávek převedou po realizaci viditelných příkazů. 
Příkaz typu iceberg rozdělí původní příkaz v knize objednávek do několika menších. Nový příkaz se zadá teprve poté, co je dokončen předchozí. Počet icebergů = částka příkazu / počet icebergů (maximálně 10).
Pokud například chcete pomocí příkazu limit prodat 1 000 BNB, můžete zadat příkaz a zaškrtnout tlačítko [Iceberg]. Zadejte celkovou část, kterou chcete prodat, a váš příkaz se rozdělí na několik menších příkazů (např. po 100 BNB na příkaz). Po realizaci počátečního příkazu se postupně realizují ostatní.