Koupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
Obchodování
Deriváty
Získat
NFT
Institucionální
Kanál

Nejčastější dotazy

Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Obchodovací boti
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
Tax
Směnárna Binance
NFT
VIP
Domů
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Binance Earn
Duální investice
Co jsou duální investice Binance

Co jsou duální investice Binance

2021-05-19 05:54
Výukové video
S duálními investicemi můžete nakupovat nebo prodávat kryptoměny za požadovanou cenu k budoucímu datu. Zároveň můžete dosahovat vysokých odměn bez ohledu na aktuální vývoj situace na trhu. 
Výhody duálních investic
 • Nákup levně a prodej dráž: Kryptoměny můžete nakupovat za nižší ceny nebo prodávat za vyšší ceny.
 • Vysoké odměny: Získáte vysoký pasivní příjem bez ohledu na směřování trhu.
 • Široké možnosti volby: Můžete si zvolit z široké řady aktiv a nastavit si preferované cílové datum a cenu.
 • Žádné poplatky za obchodování: Po dosažení cíle a realizaci produktu založeného na „nákupu levně“ nebo „prodeji dráž“ vám nebudou účtovány žádné poplatky za obchodování.

Kdy používat duální investice?

Ať už jste zkušený obchodník, nebo jen HODLer, který si chce přijít na nějaké odměny navíc, existuje řada důvodů, proč byste měli uvažovat o duálních investicích. Tady je několik nejčastějších situací: 
 • Vezměte si zisk: Prodejte kryptoměnové pozice za cílovou cenu, abyste realizovali část zisku a přitom mohli získávat další odměny.
 • Nakupujte při propadech: Nakupujte kryptoměny za cílovou cenu při poklesu trhu a získávejte další odměny.
 • Nechte kryptoměnové portfolio růst: Máte kryptoměny, které chcete držet, ale zároveň z nich chcete získávat další výnosy.
 • Nechte stablecoiny růst: Máte stablecoiny, které chcete držet, ale zároveň z nich chcete získávat další výnosy.

Jak fungují produkty založené na „nákupu levně“ a „prodeji dráž“?

Existují dva typy produktů duálních investic: „nákup levně“ a „prodej dráž“
S produkty založenými na nákupu levně získáte možnost koupit v budoucnu požadovanou kryptoměnu (např. BTC) za nižší cenu za stablecoiny (BUSD nebo USDT). 
 • Cíl dosažen: Pokud bude v den vypořádání tržní cena rovna cílové ceně nebo nižší, provede se nákup cílové měny (BTC).
 • Cíl nedosažen: Pokud bude v den vypořádání tržní cena vyšší než cílová cena, ponecháte si stablecoiny.
V obou situacích nejdřív získáte odměny ve stablecoinech. Po dosažení cílové ceny se částka vašeho úpisu a získané odměny použijí k nákupu BTC.
S produkty založenými na prodeji dráž získáte možnost prodat v budoucnu aktuálně vlastněnou kryptoměnu (např. BNB) za vyšší cenu (za BUSD). 
 • Cíl dosažen: Pokud bude v den vypořádání tržní cena rovna cílové ceně nebo vyšší, provede se prodej BNB za BUSD.
 • Cíl nedosažen: Pokud bude v den vypořádání tržní cena nižší než cílová cena, ponecháte si BNB.
V obou situacích nejprve získáte odměny ve stávající měně (BNB). Po dosažení cílové ceny se částka vašeho úpisu a získané odměny použijí k prodeji BUSD. 

Jak upsat produkt duálních investic?

1. Přihlaste se k účtu Binance a klikněte na položky [Earn][Duální investice].
Ve výchozím nastavení se spustí režim pro začátečníky, který je navržený pro nové uživatele duálních investic. Podrobný průvodce vás provede procesem úpisu duálních investic. Režim pro začátečníky můžete zapnout nebo vypnout pomocí přepínače vedle položky [Režim pro začátečníky].
2. Vyhledejte kryptoměnu, kterou chcete upsat. Zobrazí se celková roční návratnost (APR) daného aktiva a jeho aktuální tržní cena. Začněte kliknutím na aktivum.
3. Vyberte si, jestli chcete [koupit levně], nebo [prodat dráž]. Zadejte cílovou cenu a zvolte datum vypořádání. Klikněte na [Další].
4. Zobrazí se ziskové situace a očekávané návratnosti. 
Kliknutím na [Zobrazit] si zobrazíte podrobnosti každé situace. 
5. Pozorně si přečtěte podmínky použití a zaškrtněte příslušná políčka. Kliknutím na tlačítko [Upsat] proveďte potvrzení.
6. Zobrazí se další automaticky otevírané okno s připomenutím. Upozornění: Po úpisu nebudete moci provést jeho úpravu ani zrušení. Klikněte na tlačítko [Potvrdit].
7. Úspěšně jste upsali produkt duální investice. Úpis můžete zobrazit kliknutím na položky [Příkazy][Historie Earn] [Duální investice]

Co jsou automatické složené investice?

Automatické složené investice představují novou funkci, při jejímž použití dojde v den vypořádání automaticky k opětovnému úpisu duálních investic. 
Po aktivaci této funkce vám systém pomůže provést úpis zahrnující novou pozici, s datem vypořádání odpovídajícím nejbližšímu dostupnému datu vypořádání, které nastane po současném datu. 
K vypořádání BTC a ETH dochází vždy v úterý a pátek. U ostatních digitálních aktiv je dnem vypořádání každý pátek.
Dokud je funkce automatických složených investic aktivní, budou vaše duální investice v den vypořádání automaticky znovu upsány, a to k nejbližšímu dostupnému datu vypořádání. Funkci automatických složených investic můžete aktivovat/deaktivovat nejpozději 30 minut před datem vypořádání
Chcete-li funkci automatických složených investic aktivovat, přepněte při nastavování plánu přepínač vedle položky [Automatické složené investice]. Poté zvolte základní, nebo pokročilý plán.
Pokud již pozici v duálních investicích máte a chcete aktivovat/deaktivovat funkci automatických složených investic, můžete tak učinit v peněžence služby Earn.

Jak automatické složené investice fungují?

Můžete si vybrat ze dvou plánů automatických složených investic. 
1. Základní plán 
 • Automatické složené investice se ukončí, jakmile je dosaženo cílové ceny. Systém pozici uzavře a provede distribuci výnosů.
 • Pokud cílové ceny dosaženo není, opět se použije mechanismus automatických složených investic. Systém bude automaticky upisovat nové pozice s vypořádáním připadajícím na nejbližší dostupné datum vypořádání, a to až do doby, kdy bude dosaženo cílové ceny.
2. Pokročilý plán
 • Pokud je dosaženo cílové ceny, systém automaticky upíše novou pozici v opačném směru, s vypořádáním připadajícím na nejbližší dostupné datum vypořádání. Příklad: Upsali jste produkt Prodej dráž a bylo dosaženo cílové ceny. Funkce automatických složených investic za vás otevře novou pozici typu „nákup levně“.
 • Pokud cílové ceny dosaženo není, systém automaticky upíše novou pozici v témže směru, s vypořádáním připadajícím na nejbližší dostupné datum vypořádání. Příklad: upsali jste produkt Prodej dráž a nebylo dosaženo cílové ceny. Funkce automatických složených investic za vás otevře novou pozici typu „prodej dráž“.
Systém automatickou složenou investici realizuje podle tržní ceny v okamžiku vypořádání a zvolí novou cílovou cenu na základě aktuální tržní ceny. Pokud například používáte automatickou složenou investici a cílové ceny pro možnost Koupit levně nebylo dosaženo, systém nastaví novou cílovou cenu s 10% rozdílem oproti aktuální tržní ceně. Předpokládejme, že aktuální tržní cena BTC činí 20 000 USD; nová cílová cena bude o 10 % nižší, tedy 18 000 USD.

Nejčastější dotazy

1. Co je režim pro začátečníky v duálních investicích? 

Režim pro začátečníky jsme navrhli pro nové uživatele duálních investic. Podrobný průvodce vás provede procesem úpisu duálních investic. 
Režim pro začátečníky můžete zapnout nebo vypnout pomocí přepínacího tlačítka. 
Duální investice zahrnují rizika. 
 • Upsaná aktiva jsou uzamčena a před datem vypořádání není možné úpis zrušit ani si nechat aktiva vyplatit.
 • Pokud dojde k výrazné odchylce ceny od cílové ceny, můžete přijít o příležitost k nákupu nebo prodeji za příznivější cenu.
 • K obchodu může dojít pouze za cenu platnou v den vypořádání.
Upozorňujeme, že Duální investice nejsou produkt bez rizika. Před úpisem si pozorně přečtěte podmínky produktu. Platforma Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty v důsledku kolísání cen.
Po provedení úpisu se stanoví cílová cena, datum vypořádání a celková roční návratnost (APR). Tyto podmínky nelze měnit. 
Cílovou cenu, datum vypořádání a celkovou roční návratnost si můžete prohlédnout v části [Peněženka Earn] [Historie Earn].
Částka úpisuČástka, kterou jste vložili při úpisu duálních investic. Tato částka se použije k nákupu nebo prodeji kryptoměny. 
Cílová cenaStanovená cena, za kterou chcete koupit nebo prodat kryptoměnu 
Datum vypořádáníStanovené datum, kdy chcete koupit nebo prodat kryptoměnu. V tento den obdržíte také výnosy. 
Měna vkladuMěna, kterou jste použili k upsání produktu duální investice.
Cílová měnaAktivum, které obdržíte v případě dosažení cílové ceny.
Upisovací obdobíPočet dní od data úpisu do data vypořádání. 
Vypořádací cenaPrůměr tržní ceny za posledních 30 minut před 8:00 (UTC) v den vypořádání. Vypořádací cena a cílová cena určí, zda budou částka úpisu a odměny převedeny na cílovou měnu.
Odměny
Částka úpisu × % APR × počet dnů úpisu (ve dnech) ÷ 365
Níže naleznete shrnutí výpočtu celkové částky, kterou získáte v různých situacích.
Duální investice založená na nákupu levně – v den vypořádání nastane jedna ze dvou možných situací:
 1. Cílová cena byla dosažena. 
  • (Částka úpisu + odměny) ÷ cílová cena
 2. Cílová cena nebyla dosažena. 
  • Částka úpisu + odměny
Duální investice založená na prodeji dráž – v den vypořádání nastane jedna ze dvou možných situací:
 1. Cílová cena byla dosažena. 
  • (Částka úpisu + odměny) × cílová cena
 2. Cílová cena nebyla dosažena. 
  • Částka úpisu + odměny
Každý upsaný produkt má datum vypořádání. Jako vypořádací cenu systém použije průměr tržní ceny za posledních 30 minut před 8:00 (UTC) v den vypořádání. 
Odměny systém vypočítá v den vypořádání v 8:00 (UTC) podle vypořádací ceny a cílové ceny. Výnosy budou převedeny do spotové peněženky během 6 hodin.
Po úpisu produkt bohužel nemůžete upravit ani zrušit. Před úpisem si pozorně přečtěte podmínky produktu.
Na webu Binance
Klikněte na položky [Příkazy] – [Historie Earn][Duální investice]. Zde se zobrazí aktuální úpis a položky vyplacení.
V aplikaci Binance
Přejděte na [Peněženky ][Earn] a pak v pravém horním rohu klepněte na ikonu [Historie Earn]. Klepnutím na položku [Simple Earn] změňte filtr na [Duální investice]. Zobrazí se vám aktuální úpis a položky k vyplacení.
Funkci automatických složených investic můžete aktivovat, deaktivovat nebo upravit nejpozději 30 minut před datem vypořádání.
Chcete-li funkci automatických složených investic aktivovat/deaktivovat, přepněte při nastavování plánu přepínač vedle položky [Automatické složené investice].
Pokud jste již pozici upsali, můžete funkci automatických složených investic aktivovat, deaktivovat nebo upravovat v peněžence služby Earn.
Vyloučení odpovědnosti: článek „Co jsou duální investice Binance“ mohl být přeložen a zveřejněn v různých jazycích. V případě jakýchkoli nesrovnalostí, nepřesností, opomenutí nebo chyb, které se objeví v jakékoli přeložené verzi, má přednost tato anglická verze.