Koupit kryptoměnu
Trhy
Obchodování
Futures
Earn
Více
Cancel
Nejčastější dotazy
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Obchodovací boti
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
Tax
Směnárna Binance
NFT
VIP
Domů
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Finance
Binance Pay
Co je soutěž o krabičku kryptoměn a jak se jí zúčastnit

Co je soutěž o krabičku kryptoměn a jak se jí zúčastnit

2022-07-27 02:07
Jak se zúčastnit
Podmínky soutěže
Jak se zúčastnit
Představujeme novou propagační akci pro stávající i nové uživatele služby Binance Pay. Uživatelé splňující podmínky mohou získat krabičku kryptoměn, která obsahuje odměnu v hodnotě až 10 BUSD. Noví uživatelé, kteří si během trvání propagační akce založí účet Binance, mohou navíc získat poukaz na hotovost v hodnotě až 3 BUSD. Poukaz mohou získat pouze noví uživatelé Binance, kteří před požádáním o odměnu v podobě krabičky kryptoměn neprovedli transakci pomocí služby Binance Pay.

Jak se zúčastnit soutěže o krabičku kryptoměn se službou Binance Pay?

1. Přihlaste se do aplikace Binance a klepněte na položky [Peněženky][Financování] [Pay]. Klepněte na položku [Krabička kryptoměn].
Klepněte na banner pod položkou [Poslední nabídky].
2. Na obrazovce kampaně během období propagační akce požádejte o krabičku kryptoměn. Krabičku kryptoměn, o kterou jste požádali, vám pošleme do peněženky pro financování. 

Nejčastější dotazy

1. Splňuji pravidla pro účast v kampani?
Chcete-li se zúčastnit soutěže o krabičku kryptoměn, musíte na účtu Binance provést ověření totožnosti a během období propagační akce se stát uživatelem služby Binance Pay.
2. Jak požádat o odměnu ve formě krabičky kryptoměn?
Přejděte na domovskou obrazovku služby Binance Pay a klepněte na banner pod položkou [Poslední nabídky]. Budete přesměrováni na obrazovku kampaně, na které můžete požádat o krabičku kryptoměn s odměnami v hodnotě až 10 BUSD.
3. Jsem nový uživatel platformy Binance. Jak mohu požádat o poukaz na hotovost?
Poukaz mohou získat pouze noví uživatelé Binance, kteří před požádáním o odměnu v podobě krabičky s kryptoměnou neprovedli transakci pomocí Binance Pay. 
Odměny si můžete zobrazit klepnutím na položky [Účet][Centrum odměn]. Částka odměn ve formě poukazu na hotovost je 0,01 až 3 BUSD.
4. Zobrazila se mi zpráva „Krabička kryptoměn je v současnosti nedostupná. Zkuste to později“. Co mám dělat?
Zkuste to znovu za několik minut. Pokud to stále nebude fungovat, zkuste to opět za 12 až 24 hodin.
5. Během období propagační akce se mi zobrazila zpráva „Rozdali jsme již všechny krabičky kryptoměn.“ Co to znamená?
Odměny ve formě krabiček kryptoměn rozdáváme v chronologickém pořadí a jejich počet je omezen. Sledujte naše budoucí propagační akce.
Podmínky akce
1. Přijetí podmínek akce
1.1 Vaše účast v kampani Soutěže o krabičku kryptoměn služby Binance Pay, kterou pořádáme v rámci služby Binance Pay, se řídí těmito podmínkami akce. Účastí v kampani Soutěže o Krabičku kryptoměn služby Binance Pay vy (dále „vy“ nebo „Uživatel“) bezpodmínečně a neodvolatelně souhlasíte s tím, že budete podléhat těmto podmínkám akce a následujícím další podmínkám, a budeme mít za to, že jste je přijali: (a) Podmínky akce platformy Binance pro propagační akce s výhrami (https://www.binance.com/en/pp-terms); (b) Podmínky použití služby Binance Pay (https://pay.binance.com/en/terms); (c) Podmínky použití platformy Binance (https://www.binance.com/en/terms); a (d) Zásady ochrany osobních údajů platformy Binance (https://www.binance.com/en/privacy). Všechny z nich jsou do těchto podmínek akce začleněny pomocí odkazů.Pokud s těmito podmínkami akce nesouhlasíte, nepřistupujte ke kampani Soutěže o krabičku kryptoměn služby Binance Pay, neúčastněte se jí ani ji nehrajte. Abychom vyloučili pochybnosti: Zde použité výrazy s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako shodné výrazy v Podmínkách použití platformy Binance.
1.2 V případě jakýchkoli nesrovnalostí nebo konfliktů mezi těmito podmínkami akce a jakýmikoli jinými začleněnými podmínkami jsou určující tyto Podmínky Kampaně a poté následující podmínky v uvedeném pořadí a v rozsahu takového konfliktu: (a) Podmínky akce platformy Binance pro propagační akce s výhrami; (b) Podmínky použití služby Binance Pay; (c) Podmínky použití služby Binance Pay a (d) Zásady ochrany osobních údajů platformy Binance.
1.3 Práva a ochrany udělené platformě Binance dle těchto podmínek akce jsou navíc a dodatečné k právům a ochranám platformy Binance dle všech dalších začleněných podmínek akce uvedených ve výše uvedeném odstavci 1.1 (včetně mimo jiné Podmínek akce platformy Binance pro propagační akce s výhrami). 
2. Splnění pravidel 
2.1 K účasti v kampani Soutěže o krabičku kryptoměn služby Binance Pay musí uživatel splnit také následující pravidla: (a) Uživatel musí být fyzická osoba. (b) Uživatel musí mít založeny všechny účty Binance a Binance Pay a provedeno ověření totožnosti / kontroly s ověřením KYC (které mohou mimo jiné zahrnovat poskytnutí celého jména a dalších požadovaných údajů tak, jak jsou uvedeny v občanském průkazu nebo cestovním pase) a úspěšně založené účty Binance a Binance Pay.
2.2 Pro ujasnění: Této kampaně se mohou zúčastnit noví i stávající uživatelé aplikace Binance Pay. Všechny odměny a výhry rozdané v rámci této kampaně budou ve formě poukazů, které lze uplatnit z uživatelského účtu služby Binance Pay.
2.3 Zde uvedené produkty a služby nemusí být dostupné ve vašem regionu.*
3. Mechanismus kampaně
3.1 O krabičku kryptoměn musíte požádat na obrazovce služby Binance Pay (k dispozici na platformě Binance Pay), čímž potvrdíte účast v této aktivitě. Následně obdržíte odměnu ve formě krabičky kryptoměn. Odměna ve formě krabičky kryptoměn může mít hodnotu až 10 BUSD.
3.2. Pokud jste začali službu Binance Pay nově používat a během období kampaně, uvedeného na stránce kampaně, jste si založili účet Binance, obdržíte další odměnu. Tuto odměnu mohou získat pouze noví uživatelé Binance, kteří na stránce, věnované kampani Binance Pay s odměnami ve formě krabiček s kryptoměnami, požádali o krabičku s kryptoměnou, ale neuskutečnili do té doby pomocí Binance Pay žádnou transakci.
3.3 Odměny ve formě krabiček s kryptoměnou rozdáváme v chronologickém pořadí; jejich počet je omezen. Platforma Binance si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení před předchozího oznámení kdykoli ukončit propagační akci a/nebo změnit výhru. Platforma Binance si vyhrazuje právo zrušit jakoukoli výhru, pokud dle svého vlastního a výhradního uvážení usoudí, že příslušný uživatel nebo výherce porušil jakékoli platné podmínky akce.
3.4 Uživatelé za žádných okolností nesmějí: 
(I) vytvářet nebo používat podvody, mody a/nebo hacky nebo jakékoli jiné softwarové produkty třetích stran, které by mohly změnit výsledek kampaně Soutěže o krabičku kryptoměn služby Binance Pay; 
(II) používat software, který by umožňoval získávání dat nebo jiné narušení nebo shromažďovaní údajů souvisejících s kampaní Soutěže o krabičku kryptoměn služby Binance Pay; a
(III) prodávat, nakupovat nebo obchodovat s uživatelskými účty nebo se vydávat za jakéhokoli jiného jedince ve spojitosti s uživatelskými účty. Výše uvedené zahrnuje veškerá obcházení, podobné akce a akce, jejichž účinek odpovídá výše uvedeným zákazům.
3.5 Platforma Binance si dále vyhrazuje právo vyloučit uživatele, u nichž usoudí, že použili nezákonné hromadně založené účty.
*Tato kampaň není dostupná v Austrálii, Bangladéši, Indii, Indonésii, Malajsii, Nigérii, Singapuru, Thajsku a Vietnamu.