Koupit kryptoměnu
Trhy
Obchodování
Futures
Earn
Více
Cancel
Nejčastější dotazy
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Obchodovací boti
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
Tax
Směnárna Binance
NFT
VIP
Domů
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Finance
Kryptoměnové půjčky
Co je služba Kryptopůjčky Binance a časté dotazy k tomuto tématu

Co je služba Kryptopůjčky Binance a časté dotazy k tomuto tématu

2021-06-29 01:28
Co jsou kryptopůjčky Binance
Nejčastější dotazy
Co jsou kryptopůjčky Binance
Služba Kryptopůjčky Binance nabízí širokou řadu kryptoměnových aktiv s konkurenceschopnými úroky, která si můžete vypůjčit nebo použít jako zajištění. Po celou dobu trvání půjček můžete upsat termínované půjčky s pevně stanovenými úrokovými sazbami. Než začnete službu Kryptopůjčky Binance používat, pozorně si přečtěte podmínky kryptopůjček Binance.
Videonávod

Jak si vzít půjčku?

1. Přihlaste se k účtu Binance a klikněte na položky [Finance][Kryptopůjčky]
2. Vyhledejte coin pomocí filtru a poté klikněte na položku [Vypůjčit si] vedle daného coinu.
3. Zvolte typ půjčky a zadejte částku, kterou si chcete vypůjčit. Poté zvolte zajištění. Systém automaticky vypočítá částku zajištění podle počáteční LTV. Zobrazí se také odhadovaný úrok za hodinu a likvidační cena.
Přečtěte si obchodní podmínky a zaškrtnutím vedle uvedeného políčka potvrďte, že s nimi souhlasíte. Poté klikněte na tlačítko [Začít si vypůjčovat].
4. Zobrazí se automaticky otevírané okno s potvrzením půjčky. 
1. Klikněte na položku [Aktivní půjčka].
2. Klikněte na položky [Probíhající příkazy][Stabilní sazba]. Pokud chcete upravit poměr LTV, klikněte na tlačítko [Upravit LTV] vedle daného příkazu.
3. K úpravě poměru LTV můžete použít posuvník nebo můžete částku zajištění přidat/odstranit ručně. Úpravu LTV potvrďte kliknutím na tlačítko [Přidat zajištění] nebo [Odstranit zajištění].
1. Klikněte na položku [Aktivní půjčka].
2. Klikněte na položky [Probíhající příkazy][Stabilní sazba]. Klikněte na tlačítko [Splatit] vedle příkazu, který chcete splatit.
3. Zvolte položku [Vypůjčená kryptoměna]. Zadejte částku splátky nebo zvolte poměr splátky. Pokud chcete u příkazu ponechat zajištění, zaškrtněte políčko. 
Zkontrolujte údaje a klikněte na tlačítko [Potvrdit splátku].
4. Po úspěšném zpracování splátky se zobrazí zpráva s potvrzením.
1. Klikněte na položku [Aktivní půjčka].
2. Klikněte na položky [Probíhající příkazy][Stabilní sazba]. Klikněte na tlačítko [Splatit] vedle příkazu, který chcete splatit.
3. Zvolte položku [Zajištění]. Zadejte částku splátky nebo zvolte poměr splátky. Pokud chcete u příkazu ponechat zajištění, zaškrtněte políčko. 
Zkontrolujte údaje a klikněte na tlačítko [Potvrdit splátku].
Příkaz k půjčce můžete obnovit v průběhu 24 hodin před vypršením. Před obnovou příkazu k půjčce musíte splatit úrok u původního příkazu.
1. Klikněte na položku [Aktivní půjčka].
2. Klikněte na položky [Probíhající příkazy][Stabilní sazba]. Klikněte na tlačítko [Obnovit] vedle příkazu, který chcete obnovit.
3. Zkontrolujte údaje o půjčce a klikněte na tlačítko [Zaplatit a obnovit].
Klikněte na položku [Historie půjček].
Zde můžete ověřit následující údaje:
  • probíhající příkazy;
  • historie splácení,
  • historie úprav LTV,
  • historie likvidací a
  • historie půjček.
Pomocí funkce automatického doplňování zůstatku můžete lépe spravovat pozice půjček. Systém bude během výzvy k dodatkové úhradě automaticky převádět odpovídající aktiva zajištění ze spotové peněženky k příkazům k půjčkám, až dokud LTV nedosáhne počáteční LTV nebo dokud se nevyčerpají všechna aktiva dostupná ve spotové peněžence. 


Upozornění: Pokud nemáte ve spotové peněžence dostatek aktiv, k likvidaci může dojít i po automatickém doplnění zůstatku. V případě extrémních cenových pohybů může dojít k likvidaci celého vašeho zajištění a dostupných spotových aktiv. Vždy byste si měli být vědomi rizik půjček a příslušně upravovat pozice.
Chcete-li funkci automatického doplňování zůstatku aktivovat, klikněte na položky [Aktivní půjčka][Přehled aktiv] a přepněte tlačítko [Automatické doplňování zůstatku] do aktivní polohy.
Pokud dojde k likvidaci, bude vám naúčtován poplatek za likvidaci ve výši 2 % podle vypůjčené částky. Strhne se přímo ze zajištění podle tržní ceny.
Nejnovější úrovně LTV pro likvidaci naleznete na stránce [Údaje o půjčce] Upozornění: Likvidační cena uvedená na stránce příkazu je pouze orientační. Skutečnou likvidační cenu ovlivní výkyvy na trhu a další faktory. Konečná likvidační cena závisí na skutečné ceně, kterou platforma naúčtuje. Upozornění: Při likvidaci můžete kvůli cenovým rozdílům přijít o aktiva. Proto mějte vždy přehled o poměru LTV, abyste se likvidaci vyhnuli.
Vyloučení odpovědnosti:
Tento dokument mohl být přeložen a zveřejněn v různých jazycích. V případě jakékoli nesrovnalosti, mylných informací, opomenutí nebo chyb uvedených v jakékoli přeložené verzi má přednost anglické znění.

2. Jaké kryptoměny si mohu pomocí služby Kryptopůjčky Binance vypůjčit?

Služba Kryptopůjčky Binance nabízí širokou řadu kryptoměnových aktiv, jako například USDT, BTC a ETH, která si můžete půjčit nebo použít jako zajištění. Další informace naleznete na stránce Údaje půjčky.

2. Jak dlouhá je doba trvání půjčky?

Dostupné doby trvání půjčky naleznete na stránce Údaje o půjčkách. Půjčku můžete vždy splatit předčasně. Úrok se vypočítá na základě počtu hodin trvání půjčky. Za předčasné splacení nejsou žádné sankce.

3. Jak se počítá úrok?

Úrok se počítá každou hodinu. Doba kratší než jedna hodina se počítá jako celá jedna hodina. Úroky se začínají akumulovat v době vypůjčení.

4. Co je LTV?

LTV (zkratka z anglického „Loan-to-Value“) znamená poměr půjčky k hodnotě. Je to poměr celkové hodnoty půjčky plus úrok (pokud existuje) vůči hodnotě zajištění. Ke stanovení hodnoty slouží cenový index
LTV = hodnota půjčky / hodnota zajištění

5. Co se stane, když je půjčka po splatnosti?

Tolerujeme dobu po splatnosti 72 hodin (u půjček na kratší dobu než 30 dní) nebo 168 hodin (u půjček na 30 a více dní), během níž vám bude účtován trojnásobek hodinového úroku. Pokud půjčku ani po uplynutí této doby nesplatíte, použijeme ke splacení půjčky vaše zajištění.

6. Co mohu s kryptopůjčkou dělat?

Půjčku můžete použít k jakémukoli účelu, včetně obchodování na spotovém trhu, maržového obchodování, obchodování na trzích s futures, nebo dokonce výběru prostředků.

7. Mohu příkaz k půjčce obnovit?

Ano. Příkaz k půjčce můžete obnovit do 24 hodin před vypršením, a to bez ohledu na typ vypůjčeného tokenu (např. Bitcoin nebo Ethereum). Upozornění: Nejprve musíte zaplatit úrok u původního příkazu a každý příkaz lze obnovit pouze jedenkrát. 

8. Co je automatické doplňování zůstatku?

Pomocí automatického dobíjení můžete lépe spravovat pozice půjček. Pokud funkci automatického dobíjení aktivujete, systém během výzvy k dodatkové úhradě automaticky použije stejné aktivum ve spotové peněžence k dobití za účelem navrácení příkazu půjčky k původnímu poměru LTV. Upozornění: Při extrémních výkyvech trhu může stále dojít k likvidaci i s aktivovanou funkcí automatického dobíjení.