Koupit kryptoměnu
Trhy
Obchodování
Futures
Earn
Více
Cancel
Nejčastější dotazy
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Obchodovací boti
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
Tax
Směnárna Binance
NFT
VIP
Domů
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Spotové obchody a maržové obchody
Spotové obchody
Typy příkazů
Co je příkaz typu Jeden ruší druhý (OCO) a jak jej používat

Co je příkaz typu Jeden ruší druhý (OCO) a jak jej používat

2021-05-06 01:56

Co je příkaz OCO?

Příkaz typu jeden ruší druhý (OCO) kombinuje příkaz stop limit a příkaz limit; pokud je aktivována stop cena nebo je příkaz limit částečně nebo zcela realizován, druhý příkaz se zruší.
Příkaz OCO na platformě Binance je tvořen příkazem stop limit a příkazem limit o stejné velikosti. Oba příkazy musejí být buď prodejní, nebo nákupní. Pokud jeden z těchto příkazů zrušíte, zruší se oba.
Další informace naleznete v našem článku Akademie Binance Co je příkaz OCO?.

Jak používat příkaz OCO?

Příklad: BNB se obchoduje v rozpětí mezi cenou 510 USDT a úrovní rezistence 540 USDT. Pokud cena klesne pod 500 USDT nebo stoupne nad 540 USDT, chcete koupit BNB.
Můžete vytvořit příkaz typu OCO s příkazem limit na ceně 500 USDT ([Cena] v grafu) a příkaz stop limit se stop (spouštěcí) cenou 540 USDT. Poté můžete nastavit limitní cenu stop limit 550 USDT, aby byl příkaz pravděpodobně realizován.   
Když cena BNB dosáhne 500 USDT, příkaz limit se realizuje. To znamená, že příkaz stop limit se automaticky zruší. Podobně když cena BNB dosáhne 540 USDT, příkaz stop limit se aktivuje a příkaz limit se automaticky zruší.

Příklad nákupního příkazu OCO

U nákupních příkazů byste měli nastavit stop cenu (B) nad aktuální cenou a cenu (C) pod aktuální cenou.
Například když cena vzroste na 3 000 (B), aktivuje se příkaz stop limit a zároveň se zruší příkaz limit. Do knihy příkazů bude zadán příkaz limit order s limitní cenou (B1). Pokud ale cena klesne na 1 500 (C) nebo méně, aktivuje se automaticky příkaz limit s 1 500 (C) a příkaz stop limit se zruší. 

Příklad prodejního příkazu OCO

U prodejních příkazů byste měli nastavit stop cenu (C) pod aktuální cenou a cenu (B) nad aktuální cenou.
Například když cena klesne na 1 500 (C), aktivuje se příkaz stop limit a zároveň se zruší příkaz limit. Do knihy příkazů bude následně zadán příkaz limit order s cenou C1. Pokud ale cena stoupne na 3 000 (B) nebo více, aktivuje se automaticky příkaz limit s 3 000 (B) a příkaz stop limit se zruší. 

Jak zadat příkaz OCO na platformě Binance?

1. Přihlaste se k účtu Binance a klikněte na položky [Obchodování][Spotový trh]. Zvolte [Nákup] nebo [Prodej] a klikněte na položku [OCO]. V našem příkladu použijeme nákupní příkaz OCO.
2. Zadejte údaje pro příkaz:
  • [Cena] je cena pro příkaz limit, např. 500 USDT.
  • [Stop] je spouštěcí cena příkazu stop limit, např. 540 USDT.
  • [Limit] je limitní cena příkazu stop limit, např. 550 USDT.
  • [Částka] je množství kryptoměny, které chcete nakoupit.
3. Kliknutím na tlačítko [Koupit BNB] zadáte příkaz OCO.

Jak zkontroluji své příkazy OCO? 

Všechny otevřené příkazy naleznete po zadání v sekci [Otevřené příkazy]
Historii realizovaných příkazů naleznete také v sekci [Historie příkazů].

Jak nastavit příkaz OCO?

Pro prodejní příkazy doporučujeme: 
Cena (příkaz limit) > aktuální tržní cena > spouštěcí cena příkazu stop loss (příkaz stop limit)
Pro nákupní příkazy doporučujeme: 
Cena (příkaz limit) < aktuální tržní cena < spouštěcí cena příkazu stop loss (příkaz stop limit) 
*Limitní cenu vám u příkazu stop limit doporučujeme nastavit blíže ke spouštěcí ceně příkazu stop loss.