Koupit kryptoměnu
Trhy
Obchodování
Futures
Earn
Více
Cancel
Nejčastější dotazy
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Obchodovací boti
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
Tax
Směnárna Binance
NFT
VIP
Domů
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Spotové obchody a maržové obchody
Spotové obchody
Typy příkazů
Co je funkce stop limit a jak ji používat

Co je funkce stop limit a jak ji používat

2021-05-06 03:34

Co je příkaz stop-limit?

Příkaz stop limit je příkaz limit s limitní cenou a stop cenou. Po dosažení stop ceny se příkaz limit zadá do knihy objednávek a po dosažení limitní ceny se realizuje. 
  • Stop cena: jakmile cena aktiva dosáhne stop ceny, je do knihy objednávek zadán příkaz stop limit za účelem prodeje nebo nákupu aktiva za příslušnou limitní cenu nebo za cenu výhodnější.
  • Limitní cena: po dosažení této ceny (nebo potenciálně ceny ještě výhodnější) se realizuje příkaz stop limit.
Stop cena a limitní cena mohou mít stejnou hodnotu. Ovšem u prodejních příkazů se doporučuje stanovit stop cenu o něco vyšší než limitní cenu. Tento rozdíl mezi cenami zajistí určitou rezervu pro případ změny ceny v době mezi aktivací příkazu a jeho realizací. Pro nákupní příkazy můžete stop cenu nastavit o něco níže než limitní cenu. Snížíte tak riziko, že se příkaz nerealizuje.
Upozornění: váš příkaz bude realizován jako příkaz limit poté, co tržní cena dosáhne vaší limitní ceny. Pokud limitní cenu u příkazu stop loss nastavíte příliš vysoko nebo ji u příkazu take profit nastavíte příliš nízko, je možné, že příkaz nebude nikdy realizován, protože tržní cena nedosáhne nastavené limitní ceny.

Jak příkaz stop limit funguje?

Aktuální cena je 2400 (A). Stop cenu můžete nastavit nad aktuální cenu, například na 3000 (B), nebo pod aktuální cenu, například na 1500 (C). Jakmile cena vzroste na 3000 (B) nebo klesne na 1500 (C), aktivuje se příkaz stop limit a do knihy objednávek bude automaticky zadán příkaz limit.
Poznámka:
  • Limitní cenu můžete u nákupních i prodejních příkazů nastavit nad nebo pod stop cenu. Například stop cenu B můžete zadat spolu s nižší limitní cenou B1 nebo s vyšší limitní cenou B2.
  • Příkaz limit je neaktivní, dokud nedojde k aktivaci na základě stop ceny; to platí i v případě, kdy je limitní ceny dosaženo dříve než stop ceny.
  • Dosažení stop ceny znamená pouze aktivaci příkazu limit a jeho odeslání do knihy objednávek, nikoli okamžitou realizaci příkazu limit. Příkaz limit bude realizován dle jeho vlastních pravidel.

Jak zadat příkaz stop limit na Binance?

1. Přihlaste se k účtu Binance a klepněte na položky [Obchodování] - [Spotový trh]. Zvolte buď [Nákup], nebo [Prodej], a klepněte na položku [Příkaz stop limit].
2. Zadejte stop cenu, limitní cenu a množství kryptoměny, které chcete koupit. Kliknutím na [Koupit BNB] potvrďte detaily transakce.

Jak zobrazím příkazy stop limit?

Pokud používáte aplikaci Binance:
1. Veškeré zadané příkazy stop limit najdete v kartě [Otevřené objednávky], kde je můžete i upravovat. 
2. Po dosažení stop ceny se vedle položky [Podmínky] zobrazí symbol zeleného zaškrtnutí. Chcete-li ověřit, zda byl váš příkaz limit zadán do knihy objednávek, klepněte na [Podmínky]. Zobrazí se automaticky otevírané okno s časovým údajem potvrzujícím zadání. 
3. Realizované a zrušené příkazy najdete v kartě [Historie objednávek].
Pokud používáte web Binance:
1. Po odeslání příkazů můžete otevřené příkazy stop limit zobrazit a upravovat v kartě [Otevřené objednávky].
2. Pokud je váš příkaz odeslán, jako stav příkazu bude uvedeno [Odesláno]. Chcete-li zjistit, kdy byl váš příkaz aktivován a odeslán do knihy objednávek, klikněte na [Odesláno].
3. Pokud chcete zobrazit provedené a zrušené příkazy, přejděte na kartu [Historie objednávek].