Koupit kryptoměnu
Trhy
Obchodování
Futures
Earn
Více
Cancel
Nejčastější dotazy
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Obchodovací boti
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
Tax
Směnárna Binance
NFT
VIP
Domů
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Finance
Kryptoměnové půjčky
Co je flexibilní půjčka Binance a časté dotazy k tomuto tématu

Co je flexibilní půjčka Binance a časté dotazy k tomuto tématu

2023-03-02 01:32
Zde uvedené produkty a služby nemusí být ve vašem regionu dostupné. Na flexibilní půjčku Binance se vztahují omezení produktu Binance Earn, protože jako zajištění pro tento produkt se používají aktiva flexibilních produktů Simple Earn.

1. Co je flexibilní půjčka Binance?

Tutorial Video
Flexibilní půjčka Binance je produkt separátní přezajištěné půjčky s otevřeným termínem.
Uživatelé mohou otevřít pozice separátní půjčky, kdy každou z nich tvoří jeden pár zajištění a půjčky, jako například [zajištění v BUSD + půjčka v ETH] v jedné pozici a [zajištění v USDT + půjčka v BTC] v druhé pozici. Každá pozice páru zajištění a půjčky má odlišný poměr výše půjčky k hodnotě (LTV) a úrovní LTV výzvy k dodatkové úhradě a likvidaci.
Každá pozice půjčky musí být přezajištěná. To znamená, že hodnota vámi zastaveného zajištění musí být vyšší než hodnota digitálních aktiv, která vám postoupíme.
Flexibilní půjčky Binance mají otevřený termín, takže pozice můžete nechat otevřené na dobu neurčitou, dokud tento produkt bude podporovat zapůjčená a zajištěná digitální aktiva a nepřesáhnete příslušné úrovně LTV.

2. Jak mohu zastavit aktiva a zahájit vypůjčení s využitím flexibilní půjčky Binance?

Žádost můžete podat pomocí příkazu páru zajištění a půjčky, kdy se rozhodnete, jaké kryptoměny chcete zastavit a vypůjčit si. Můžete také uvést příslušné částky.
Jako zajištění můžete zastavit pouze aktiva, která jste vložili do nabídek flexibilních produktů Simple Earn (zajištění Simple Earn). Pokud k zajištění požadované částky půjčky nebude stačit zajištění Simple Earn, můžete zvolit další digitální aktiva ze spotové peněženky, která se použijí jako další zajištění. Pokud se rozhodnete tato digitální aktiva zastavit jako zajištění, nejprve musíte souhlasit s úpisem těchto digitálních aktiv k nabídce flexibilních produktů Simple Earn.
Za digitální aktiva, která použijete k úpisu k nabídce flexibilních produktů Simple Earn, zastavená ve flexibilní půjčce Binance budete nadále dostávat v reálném čase odměny APR, ale nebudete dostávat odměny s odstupňovanými bonusy APR.
Tyto odměny se kumulují přímo v příslušných pozicích párů zajištění a půjčky, čímž se zvyšuje částka zajištění (v částkách tokenů), protože se v průběhu času kumulují odměny.
Po úspěšném příkazu se zastavené zajištění uzamkne do peněženky Earn, čímž se zajistí všechny pozice nesplacené půjčky, zatímco se vypůjčená aktiva budou distribuovat do spotové peněženky.
Celkovou částku aktiv flexibilního produktu Simple Earn zajištěných ve flexibilní půjčce Binance naleznete v peněžence Earn ve sloupci [Částka zajištění].

3. Co je LTV a kolik si mohu vypůjčit prostřednictvím flexibilní půjčky Binance?

Počáteční LTV může být různé. Závisí na kryptoměně, kterou chcete zastavit. LTV (zkratka z anglického „Loan-to-Value“) znamená poměr půjčky k hodnotě. Je to tedy poměr hodnoty digitálních aktiv, která jste si vypůjčili, plus přirůstajícího úroku (pokud existuje) v poměru k hodnotě zajištění. Tyto hodnoty jsou založeny na cenovém indexu každé kryptoměny.
LTV = hodnota půjčky / hodnota zajištění
Předpokládejme, že počáteční LTV pro USDT je například 65 %. Pokud jste zastavili 1 000 USDT, můžete si vypůjčit aktiva v hodnotě až 650 USDT.

4. Existují limity pro zástavu a výpůjčky?

Ano, pro každou kryptoměnu existují různé maximální částky zástav nebo výpůjček.
Například:
Předpokládejme, že jste již zastavili 60 000 USDT a půjčili si 20 ETH. Pokud je maximální zajištění, které můžete zastavit pro USDT, 100 000 USDT a maximální částka půjčky pro ETH je 30 ETH, budete moci zastavit pouze dalších 40 000 USDT a půjčit si 10 ETH. Tyto částky se mohou měnit.

5. Co je likvidace půjčky a co je LTV likvidace?

Poskytovatel půjčky (platforma Binance) má u zajištěné půjčky právo stát se vlastníkem zajištění, když příjemce půjčky (uživatel) nesplní závazek. Například aktuální úroveň LTV může přesáhnout LTV likvidace. K tomu může dojít, když se v průběhu času kvůli přirůstajícímu úroku sníží hodnota zajištění nebo se zvýší hodnota vypůjčených aktiv.

6. Co se stane, když dojde k likvidaci půjčky?

K částečné likvidaci dochází, když aktuální LTV u určité pozice půjčky dosáhne úrovně LTV likvidace nebo ji přesáhne. Zhruba 50 % z nesplacené půjčky pro danou pozici se splatí pomocí odpovídající hodnoty zajištění použitého jako zástava k dané pozici.
Pokud LTV po počáteční likvidaci zůstane na úrovni LTV likvidace nebo nad ní, nebo pokud je hodnota zbývající půjčky nižší než 200 USD, dojde ke splacení celé částky nesplacené půjčky pomocí odpovídající hodnoty zajištění.
K úplné likvidaci dochází, když u jakékoli kryptoměny dojde k dosažení LTV likvidace s pevným stropem 90 % nebo když je hodnota nesplacené půjčky nižší než 200 USD. Celá půjčka bude splacena pomocí odpovídající hodnoty zajištění k dané pozici půjčky.
Pokud dojde k likvidaci, bude vám naúčtován poplatek za likvidaci ve výši 2 % podle vypůjčené částky. Strhne se přímo ze zajištění podle tržní ceny aktiva.

7. Co je výzva k dodatkové úhradě?

K výzvě k dodatkové úhradě dochází, když pozice páru zajištění a půjčky dosáhne úrovně LTV výzvy k dodatkové úhradě. Představuje to upozornění, že pozice půjčky se blíží k úrovni LTV likvidace. Můžete zastavit další aktiva, čímž zvýšíte hodnotu zajištění, nebo částečně snížit nesplacenou půjčku, čímž snížíte LTV.
Například u páru zajištění a půjčky BNB/BTC s LTV výzvy k dodatkové úhradě 75 % vám systém připomene, že máte doplnit aktivum zajištění, když bude nesplacená půjčka + souhrnný úrok / aktivum zajištění ≥ 75 %.

8. Obdržím upozornění v případě výzev k dodatkové úhradě nebo likvidaci?

V případě výzvy k dodatkové úhradě nebo likvidace obdržíte oznámení pomocí zprávy in-mail, e-mailu a SMS. Tato funkce slouží jako upozornění na riziko a platforma Binance nezaručuje, že oznámení bude doručeno včas.
Používáním této služby souhlasíte s tím, že za určitých okolností nemusíte obdržet připomenutí pomocí SMS nebo e-mailu nebo může dojít k jejich zpoždění. K těmto okolnostem mimo jiné patří zahlcení osobní sítě, špatné síťové prostředí, místní omezení, zásady poskytovatele služeb a selhání zařízení.
Upozornění: Pokud jsou doba výzvy k dodatkové úhradě a doba výzvy k likvidaci příliš těsně po sobě, systém výzvu k dodatkové úhradě zruší, takže obdržíte pouze výzvu k likvidaci. Platforma Binance si vyhrazuje právo oznámení nezasílat a ani to není její povinnost.

9. Jaká se u půjčky použije úroková sazba?

Platforma Binance zveřejňuje všechny příslušné úrokové sazby a sazby pro vypůjčování pro každou kryptoměnu v rámci flexibilní půjčky Binance aktualizujeme každou minutu.
Ke změnám úrokové sazby může docházet často a kdykoli. Je důležité pečlivě sledovat platnou úrokovou míru. Půjčku můžete splatit kdykoli.
Další informace naleznete na stránce Údaje o půjčkách.

10. Jak u pozic půjčky nabíhá úrok?

Úrok po úspěšném příkazu k půjčce nabíhá každou minutu podle celkové nesplacené půjčky a převládající APR pro každou minutu. Úrok, který naběhl, po každé uplynulé minutě, se přidá k celkové nesplacené půjčce.

11. Jak mohu splácet půjčku nebo upravit LTV půjčky?

Na kartě [Probíhající příkazy] kliknutím na položky [Splatit] nebo [Upravit LTV] proveďte splácení půjčky nebo příslušně zvyšte či snižte zajištění. Flexibilní půjčku můžete splatit pouze v kryptoměně použité pro vypůjčení. Splácení pomocí aktiv zajištění není v současnosti podporováno.
Splácení půjčky sníží proporcionálně půjčku i naběhlý úrok. Nemůžete si tedy zvolit, že splatíte pouze naběhlý úrok nebo nesplacenou půjčku. Nelze je splácet ani v rozdílných poměrech. LTV můžete u každé pozice půjčky upravit zvýšením nebo snížením zajištění.

12. Jaké kryptoměny si mohu pomocí flexibilní půjčky Binance vypůjčit nebo zastavit?

Prostřednictvím flexibilní půjčky Binance nabízíme a přijímáme jako zapůjčitelná aktiva a aktiva zajištění širokou řadu kryptoměn, jako např. USDT, BTC a ETH.
Upozornění: Flexibilní půjčka Binance nepodporuje páry zajištění a půjčky ve stejné kryptoměně. V jedné pozici půjčky například nemůžete zastavit BTC a půjčit si BTC. Můžete však mít více pozic půjček a půjčit si BTC při zajištění jiným aktivem než BTC.
Kryptoměny, které lze používat k zajištění a vypůjčování, čas od času aktualizujeme. Další informace naleznete na stránce Údaje o půjčkách.

13. Co mohu dělat s kryptoměnami vypůjčenými prostřednictvím flexibilní půjčky Binance?

Můžete je použít k jakémukoli účelu, včetně obchodování na spotovém trhu, vkládání do produktů Binance Earn, nebo dokonce výběru z platformy Binance. Zajištění, které jste zastavili, zůstane ve flexibilní půjčce Binance jako zajištění ohledně vrácení digitálních aktiv, která jste si půjčili.
Vyloučení odpovědnosti:
Tento dokument mohl být přeložen a zveřejněn v různých jazycích. V případě jakékoli nesrovnalosti, mylných informací, opomenutí nebo chyb uvedených v jakékoli přeložené verzi má přednost anglické znění.