Koupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
Obchodování
Deriváty
Získat
NFT
Institucionální
Kanál

Nejčastější dotazy

Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Obchodovací boti
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
Tax
Směnárna Binance
NFT
VIP
Domů
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Obchodovací boti
Bot rebalancování
Co je bot rebalancování a časté dotazy k tématu

Co je bot rebalancování a časté dotazy k tématu

2023-01-20 03:42
Výukové video

Co je bot rebalancování?

Bot rebalancování automaticky upravuje pozice v portfoliu podle zvolené kombinace tokenů. Můžete používat například strategii nákupů za nízké ceny a prodejů za vysoké a v předdefinovaných intervalech nebo limitech udržovat pomocí rebalancování neměnný poměr aktiv.
Funkci automatického rebalancování pomocí bota lze spustit pomocí poměru coinů nebo časových intervalů.

Automatické rebalancování podle poměru coinů

Systém provede rebalancování, pouze když poměr jakéhokoli coinu přesáhne stanovenou limitní hodnotu. Limitní hodnotu můžete nastavit na 0,5 %, 1 %, 2 % nebo 5 %. 
Příklad:
 • Portfolio: BTC a BNB
 • Čas: 1 minuta (výchozí)
 • Poměr coinů: 1 %
 • Investovaná částka: 800 USDT
 • Počáteční alokace coinu: 50 %
Uživatel A na základě výše uvedených parametrů drží v portfoliu v době spuštění strategie BTC v hodnotě 400 USDT a BNB v hodnotě 400 USDT. Systém bude automaticky počítat poměr každého tokenu v portfoliu. 
Předpokládejme, že po určitých pohybech trhu bude hodnota BTC v portfoliu 450 USDT a hodnota BNB bude 550 USDT. Celková hodnota portfolia bude 1 000 USDT a aktuální poměr coinů bude 45 % (BTC) a 55 % (BNB). Spustí se automatické rebalancování, protože rozdíl poměrů je nyní vyšší než 1 %. 
Systém provede rebalancování pozic nákupem 5 % BTC a prodejem 5 % BNB:
 • Hodnota BTC = 450 + (1 000 × 5 %) = 500 USDT
 • Hodnota BNB = 550 - (1 000 × 5 %) = 500 USDT
Uživatel A bude po rebalancování držet BTC v hodnotě 500 USDT a BNB v hodnotě 500 USDT. Poměr coinů bude tedy obnoven na 50 %.

Automatické rebalancování podle času 

Systém bude automaticky provádět rebalancování v pevně daných časových intervalech. Interval můžete nastavit na 30 minut, 1 hodinu, 4 hodinu, 8 hodin, 12 hodin, 1 den, 3 dny, 7 dní, 14 dní nebo 28 dní.
Příklad:
 • Portfolio: BTC a BNB
 • Čas: 7 dní
 • Poměr coinů: 0,5 % (výchozí)
 • Investovaná částka: 800 USDT
 • Počáteční alokace coinu: 50 %
Uživatel A na základě výše uvedených parametrů drží v portfoliu v době spuštění strategie BTC v hodnotě 400 USDT a BNB v hodnotě 400 USDT. Časová podmínka pro rebalancování je nastavena na 7 dní. Systém tedy bude každých 7 dní automaticky počítat poměr každého coinu v portfoliu. 
Když poměr coinů přesáhne výchozí hodnotu 0,5 %, spustí se automatické rebalancování. Proces rebalancování je stejný jako u výše uvedeného příkladu.
Upozornění: Výše uvedené příklady jsou pouze ilustrační. Při skutečném používání bota se může poměr po rebalancování lišit od předdefinovaného poměru, a to kvůli poplatkům za obchodování a pravidlům obchodování.
Upozornění na rizika:
Platforma Binance neprovádí v rámci služby bota rebalancování žádné určení vhodnosti jakéhokoli portfolia nebo parametru bota rebalancování a nečiní žádné prohlášení ani garanci, že strategie bota rebalancování bude fungovat dle očekávání nebo že zaručí zisk. Platforma Binance neposkytuje žádné prohlášení o přesnosti alokace kategorií k tokenům ani o reprezentativnosti jakéhokoli portfolia kategorie ze souvisejícího odvětví.
Veškerá rizika související se strategií bota rebalancování nese uživatel. Platforma Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty vzniklé v souvislosti s jakoukoli strategií bota rebalancování.
Úplné vyloučení odpovědnosti naleznete zde.

Jak nastavit bota rebalancování?

1. Přihlaste se k účtu Binance a klikněte na položky [Obchodování][Obchodování strategií].
Klikněte na položku [Bot rebalancování].
Pokud používáte aplikaci Binance, klepněte na položky [Obchodování strategií][Bot rebalancování]
2. Budete přesměrováni do rozhraní pro obchodování s botem rebalancování. Přejděte do pole s parametry vpravo. V sekci [Rebalancování pomocí umělé inteligence] můžete použít předdefinované parametry nebo v sekci [Ručně] nastavit vlastní strategii.
2.1 Pokud zvolíte možnost [Rebalancování pomocí umělé inteligence], systém nastaví parametry strategie automaticky. Klikněte na tlačítko [Vytvořit]. Kliknutím na položku [Zkopírovat parametry do ručního nastavení] můžete parametry upravovat. 
2.2 Pokud zvolíte možnost [Ručně], kliknutím na položku [Přidat coiny] zvolte coiny pro strategii. Zvolte alespoň dva coiny. Pro každou strategii můžete zvolit až 10 coinů.
Nastavte parametry rebalancování, včetně alokace coinů, částky investice a způsobu automatického rebalancování. V sekci [Pokročilé (nepovinné)] můžete také nastavit spouštěcí cenu, cenu příkazu stop loss a cenu příkazu take profit. Klikněte na tlačítko [Vytvořit].
3. Příkazy a historii bota rebalancování můžete zkontrolovat kliknutím na položky [Příkazy][Spotové příkazy][Bot rebalancování]
Probíhající strategii můžete upravit v sekci [V běhu]. Strategii můžete upravit kliknutím na ikonu úprav. Kliknutím na položku [Ukončit] ji ukončíte.
4. Přehled strategií zobrazíte kliknutím na položky [Peněženka][Přehled][Bot rebalancování].

Jak upravit pozice probíhající strategie?

Zvýšení pozice

Když zvýšíte částku investice, spustí se automatické rebalancování. 
Příklad:
 • Portfolio: BTC a BNB
 • Investovaná částka: 800 USDT
 • Počáteční alokace coinu: 50 %
Předpokládejme, že došlo k růstu cen BTC i BNB. Hodnota BTC v portfoliu je nyní 450 USDT a hodnota BNB je 550 USDT. Celková hodnota portfolia je 1 000 USDT. Aktuální poměr BTC je 45 % a poměr BNB je 55 %. 
Uživatel k této investici přidá 1 000 USDT. To způsobí spuštění automatického rebalancování BTC a BNB na 50 %. Po rebalancování bude hodnota BTC 1 000 USDT a hodnota BNB bude také 1 000 USDT. 

Snížení pozice

Upozornění: Pokud příkaz nesplní podmínku pro minimální částku obchodování (10 USDT) je možné, že pozici nebudete moci snížit.
Příklad:
 • Portfolio: BTC, ETH a BNB
 • Investovaná částka: 400 USDT
 • Počáteční alokace coinů: 5 % BTC, 25 % ETH, 70 % BNB
Uživatel A na základě výše uvedených parametrů drží v portfoliu v době spuštění strategie BTC v hodnotě 20 USDT, ETH v hodnotě 100 USDT a BNB v hodnotě 280 USDT. 
Po nějaké době trvání této aktivní strategie cena BTC klesla, takže hodnota BTC v portfoliu je nyní 10 USDT. Hodnota ETH zůstává 100 USDT a hodnota BNB zůstává 280 USDT. Celková hodnota portfolia je tedy nyní 390 USDT. 
Předpokládejme, že uživatel A chce snížit pozici o 50 USDT. Systém prodá BNB v hodnotě 35 USDT, ETH v hodnotě 12,5 USDT a BTC v hodnotě 2,5 USDT. Hodnota BTC (2,5 USDT) ovšem nesplňuje požadavek na minimální částku obchodu (10 USDT), takže systém sníží pozici pouze o 47,5 USDT (BNB v hodnotě 35 USDT a ETH v hodnotě 12,5 USDT).  
Po snížení velikosti bude portfolio vypadat následovně:
 • Hodnota BTC: 10 USDT
 • Hodnota ETH: 87,5 USDT
 • Hodnota BNB: 245 USDT
 • Celková hodnota portfolia = 342,5 USDT
 • Poměry coinů: 2,91 % BTC, 25,54 % ETH a 71,53 % BNB

Jak využít slevu z poplatku při placení v BNB?

Pokud uživatelé bota rebalancování zvolí placení poplatků v BNB, mohou využít 25% slevu ze standardních poplatků za obchodování. 
Nejprve z peněženky bota rebalancování zaplatí standardní poplatek za obchodování a poté obdrží do spotové peněženky vrácené peníze v rámci slevy z poplatku za obchodování. Historii poplatků v BNB zobrazíte kliknutím na položky [Příkazy][Bot rebalancování][Historie vrácení poplatků].
Upozornění: Ve spotové peněžence musíte mít dostatečný zůstatek BNB k úhradě poplatků za obchodování. V opačném případě 25% slevu z poplatku za obchodování nezískáte. Další informace naleznete v článku Jak k placení poplatků používat BNB a získat 25% slevu.

Nejčastější dotazy

1. Kolik coinů mohu investovat v rámci jednoho portfolia?  
Musíte zvolit alespoň dva coiny. V jedné strategii rebalancování můžete zvolit až 10 coinů.
2. Kolik mohu mít aktivních spuštěných strategií? 
Můžete mít až 20 strategií. Zahrnuje to strategie čekající na spuštění i spuštěné strategie.
3. Co se stane, když se strategie ukončí? 
Pokud aktivujete funkci [Prodat všechny coiny při dosažení stop ceny], po ukončení strategie se všechny coiny automaticky prodají za tržní cenu. Pokud tuto funkci neaktivujete, všechny coiny se převedou do vaší spotové peněženky.
4. Kterou peněženku bot rebalancování používá?
Bot rebalancování převádí aktiva ze spotové peněženky do peněženky rebalancování, aby podpořil spuštění strategie.
5. Jak se počítají poplatky? 
Poplatky za bota rebalancování odpovídají sazbám za obchodování na spotovém trhu. Nejsou účtovány žádné poplatky navíc. Historii slevy z poplatku při placení v BNB naleznete v sekci [Historie vrácení poplatků].
6. Proč došlo k ukončení/zrušení strategie bota rebalancování? 
Mezi možné důvody patří:
 • Tržní cena dosáhla nastavené ceny sloužící k zastavení obchodování.
 • Coin ze strategie byl (nebo brzy bude) vyřazen z obchodování.
 • Produkt již není k dispozici ve vašem regionu.
7. Který typ spotového příkazu používá bot rebalancování k nákupu a prodeji coinů?
Systém zadává spotové příkazy limit typu „Immediate or Cancel“ (IOC) za aktuální tržní cenu. Pokud se však realizace příkazu IOC nezdaří, zadá místo něj příkaz market. Další informace o fungování příkazů IOC naleznete v článku Co jsou příkaz makera (post only), příkaz time in force a příkaz typu iceberg.