Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD

Nejčastější dotazy
Doporučení a partneři

Jak vám můžeme pomoci?
Funkce účtu
Průvodce funkcemi účtu
Ověření identity
Dvoustupňové ověření
Problémy s e-maily
Doporučení a partneři
Poukaz
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
NFT
VIP

Průvodce partnerským affiliate programem Binance

2021-04-25 05:53
Hledáte nové zdroje příjmu z používání platformy Binance? Jako partner (affiliate) platformy Binance máte šanci získat stálý zdroj pasivního příjmu ve výši až 72 000 $ měsíčně – díky odměnám za propagaci platformy Binance. 
Partnerský program Binance:
Partnerský program platformy Binance je rozdělen na spotové obchodování a obchodování futures. V rámci programu můžete vytvářet unikátní doporučující odkazy, s jejichž pomocí můžete své publikum pozvat k registraci a obchodování na platformě Binance. Jakmile někdo klikne na příslušný odkaz a zaregistruje se, bude automaticky označen za vámi doporučeného uživatele. Vy poté získáte provizi za každý obchod, který uživatelé uskuteční na spotovém, futures či maržovém trhu nebo na Binance Poolu. To vše pomocí jediného odkazu. 
Kdo je vhodným účastníkem partnerského programu:
Youtubeři, správci kryptokomunit, autoři v médiích a jiní tvůrci obsahu, kteří se chtějí stát partnerem platformy Binance a splňují alespoň jedno z následujících kritérií: 
 • Mají na sociálních sítích alespoň 5000 sledujících.
 • Spravují komunitu s alespoň 500 členy.
 • Zastupují podnik či organizaci s uživatelskou základnou čítající alespoň 2 000 členů.
 • Provozují internetová publikační média.  

Jak partnerský program Binance funguje?

1. krok: Staňte se partnerem platformy Binance
Podejte žádost vyplněním tohoto formuláře. Náš tým vaši žádost posoudí a pokud úspěšně ověří, že splňujete výše uvedená kritéria, schválí ji. 
2. krok: Vytvořte doporučující odkazy a sdílejte je
Vytvořte a spravujte své doporučující odkazy přímo ve svém účtu Binance. Můžete sledovat efektivitu jednotlivých doporučujících odkazů. Lze je přizpůsobit pro různé kanály či dle výše slevy, o kterou se chcete se svou komunitou podělit. 
3. krok: Počkejte si a v klidu sledujte, jak vyděláváte díky provizím
Když si někdo pomocí vašeho doporučujícího odkazu založí účet na platformě Binance, můžete získat provizi až 50 % za každý obchod, který dotyčný uživatel uskuteční. Na co ještě čekáte? Přidejte se k programu hned teď.

Výhody partnerského programu Binance: Struktura odměn pro partnery

Provize za spotové obchodování: 
Kategorie *Celkový počet doporučených obchodníkůProcento provizePoznámka

Partneři pro spotové obchodování: 
< 50041 %Požadavek na držení BNB se nebere v úvahu
>= 50050 %Požadavek na držení BNB se nebere v úvahu
*Celkový počet doporučených obchodníků: počet uživatelů, kteří se zaregistrovali pomocí vašeho odkazu a provedli transakci na spotovém, maržovém či futures trhu. 
Všichni vaši schválení partneři pro spotové obchodování obdrží 41% provizi ze spotového obchodování (zvýšeno ze standardních 20 % u běžných partnerů). Mimoto těm, kteří pozvou více než 500 obchodníků, bude provize navýšena na 50 %. Jakmile splníte podmínky pro zvýšenou provizi na spotovém obchodování a každé čtvrtletí úspěšně projdete kontrolou, provize vám zůstane napořád. Ano, doživotní provize – žádné stropy, žádná časová omezení, jen řada okamžitých výplat odměny po každém dokončeném obchodu, která ještě poroste zároveň s tím, jak budete zvát další uživatele.
Provize za obchodování futures:
Při registraci do programu získáte základní 40% bonus za doporučení. To znamená, že získáte 30 % z obchodních poplatků uhrazených doporučenými přáteli a vaši přátelé získají 10% slevu z obchodních poplatků. 10% sazba „odměny“ sdílená doporučujícím uživatelem je platná 30 dní od aktivace futures účtu
*Provize z doporučení futures trhu je časově omezena na jeden rok od doby, kdy si doporučený uživatel založí futures účet.
Balíček bonusů za registraci:
Jako partner Binance automaticky obdržíte balíček bonusů za registraci v hodnotě 50 $, o které se můžete podělit se svou komunitou. Novým uživatelům, kteří se zaregistrují pomocí vašeho odkazu pro doporučení, budou prostřednictvím Centra úloh zadány tři úkoly. Za každý splněný úkol obdrží noví uživatelé odměnu v podobě poukazu na cashback do spotové peněženky. Odměny za splnění úkolů jsou následující: 
 • poukaz na cashback do spotové peněženky v hodnotě 5 $ za vklad ve výši alespoň 100 $ provedený do 5 dnů,
 • poukaz na cashback do spotové peněženky v hodnotě 20 $ za obchod na spotovém trhu v hodnotě alespoň 1 000 $;
 • poukaz na cashback do spotové peněženky v hodnotě 25 $ za obchod na spotovém trhu v hodnotě alespoň 20 000 $.
Vaše publikum si může bonus za registraci v hodnotě 50 $ vyzvednout ve třech jednoduchých krocích:   
 1. Vytvoření účtu Binance pomocí vašeho odkazu pro doporučení. 
 2. Vyhledání úkolů, za něž obdrží bonus, v Centru úloh.
 3. Splnění úkolů podle popisu a získání bonusu za registraci.

Jak bude vaše členství v partnerském programu Binance vyhodnocováno?

Sazba provize za doporučení bude u každého partnera nejprve stanovena na dobu 3 měsíců (tj. 90 dnů od data nastavení). Po uplynutí 90 dní budou provizi za doporučení dostávat pouze ti partneři, kteří splní níže uvedená kritéria. Pokud partneři úspěšně splní minimální požadavky, prodlouží se období vyplácení provizí o dalších 90 dní, po jejichž uplynutí proběhne další posouzení.
Hodnoticí kritéria pro členy partnerského programu Binance
U spotového (41 %) a futures (30 %) obchodování: Získejte 10 nových obchodníků, kteří zaznamenají objem obchodování alespoň 50 BTC. 
U spotového (50 %) a futures (30 %) obchodování: Získejte 100 nových obchodníků, kteří zaznamenají objem obchodování alespoň 500 BTC. 
Poznámky:
 • Aby mohl partner poprvé požádat o 50% sazbu provize za spotové obchodování, musí získat celkově alespoň 500 obchodníků. Jakmile pozvete celkem 500 obchodníků, obraťte se na svého správce účtu nebo zákaznickou podporu a požádejte o 50% sazbu provize za doporučení spotového obchodování.
 • Minimální požadavky zohledňované ve čtvrtletním hodnocení vycházejí z partnerovy sazby provize za doporučení spotového obchodování. Partneři s 50% sazbou provize za doporučení spotového obchodování musí získat více nových obchodníků, kteří následně zaznamenají vyšší objem obchodování. 
  • Jestliže partner, který má v současnosti 50% sazbu provize za doporučení spotového obchodování, za čtvrtletí nesplní podmínky získání 100 nových obchodníků, kteří zároveň zaznamenají objem obchodování alespoň 500 BTC, ale získal nejméně 10 nových obchodníků, kteří následně během jednoho čtvrtletí zaznamenají objem obchodování alespoň 50 BTC, sníží se jeho sazba provize za doporučení spotového obchodování z 50 na 41 %.
  • Jestliže partner, jehož sazba provize za doporučení spotového obchodování se snížila na 41 %, v jednom čtvrtletí získá 100 nových obchodníků, kteří zaznamenají v jednom čtvrtletí celkový objem obchodování alespoň 500 BTC, je možné sazbu jeho provize za doporučení spotového obchodování zvýšit ze 41 zpět na 50 %.
 • Požadavky na počet nových obchodníků a minimální objem obchodování se vztahují na partnery spotového i futures obchodování. 
 • Nový obchodník: Zaregistrujte se pomocí doporučujícího odkazu a proveďte alespoň jeden obchod (spotové, maržové nebo futures obchodování).
 • Další informace o doporučovacím (affiliate) programu platformy Binance naleznete zde
Další výhody programu: 
Kampaň za měsíční bonus pro partnery platformy Binance pro obchodování futures: 
Kromě 30% provize a úvodní 10% slevy pro doporučené uživatele mohou nyní partneři Binance Futures získat bonus ve výši až 72 000 USDT, vypočítaný dle poplatků, které doporučení uživatelé zaplatí za jeden kalendářní měsíc.
Systém bonusů je velmi jednoduchý a do bonusového programu jsou automaticky zařazeni všichni partneři platformy Binance pro obchodování futures!
Pokud například vámi doporučení uživatelé uhradí v období od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021 na poplatcích částku odpovídající 15 000 USDT, získáte kromě standardní provize za doporučení bonus ve výši 1 500 USDT!
Bonusy budou partnerům vypláceny v USDT přímo na registrovaný účet Binance Futures vždy do každého 10. dne příslušného měsíce.
Podrobná pravidla bonusového programu pro partnery Binance Futures naleznete zde.
Pravidla: 
 • Platforma Binance affiliate partnerům nedovoluje, aby od stávajících uživatelů platformy Binance požadovali vytvoření nového účtu pouze pro účely doporučení. Jestliže platforma Binance zjistí, že partner proces doporučení zmanipuloval, bude danému partnerovi snížena úroveň členství a sazba provize klesne na 20 % u spotového obchodování a 10 % u obchodování futures.
 • Platforma Binance affiliate partnerům nedovoluje soukromě nabízet dodatečnou odměnu za doporučení (rozdělit si provizi za doporučení s doporučovaným uživatelem). Jestliže platforma Binance zjistí, že partner soukromě nabídl odměnu za doporučení, bude danému partnerovi snížena úroveň členství a sazba provize klesne na 20 % u spotového obchodování a 10 % u obchodování futures.
 • V případě, že bude odhaleno některé z porušení pravidel doporučení uvedených na tomto seznamu, platforma Binance zruší na účtu daného člena nárok na provize z doporučení (sazba provize se sníží na 0 %).
 • Jestliže platforma Binance zjistí, že affiliate partner jedná takovým způsobem, který platformu Binance poškozuje a/nebo haní, budou partnerovo členství a veškeré z něj vyplývající nároky zrušeny a sazba provize klesne na 0 %. Platforma Binance si vyhrazuje právo odebrat veškeré provize za doporučení, které byly zaslány na partnerovy účty. Tento krok bude použit zejména v následujících situacích: 1. Affiliate partner zveřejní na sociálních sítích o platformě Binance falešné informace nebo negativní komentáře. 2. Affiliate partner nabádá uživatele, aby od platformy Binance požadovali kompenzaci. 3. Af filiate partnersám sebe propaguje pomocí zavádějících slov, zvláště těch souvisejících s platformou Binance, jako jsou zejména pojmy „partnerství“, „spolupráce“, „přidružení“ apod.