Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD

Nejčastější dotazy
Futures kontrakty COIN-M

Jak vám můžeme pomoci?
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Futures kontrakty
Binance Futures
Strategické obchodování
Futures kontrakty USDⓈ-M
Futures kontrakty COIN-M
Průvodce Futures
Režim zajištění
Druhy příkazů
Programy související s Binance Futures
Kompozitní index
Pravidla obchodování
Opce
Tokeny s finanční pákou
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
NFT
VIP

Doručení a vypořádání čtvrtletních futures

2021-08-18 07:34
Po kliknutí na video se dozvíte podrobnosti

Čas doručení

Čtvrtletní futures kontrakty se doručují/vypořádávají v den vypršení, což je poslední pátek každého kalendářního čtvrtletí v 8:00:00 UTC.
(Příklad: čtvrtletní futures kontrakt BTCUSD 0925 vyprší poslední pátek příslušného tříměsíčního období, což je 25. září 2020 v 8:00:00 UTC.)
Upozornění: V případě extrémních situací, kdy kvůli manipulaci s trhem nebo specifickým tržním okolnostem dochází k výrazné fluktuaci cenového indexu, si platforma Binance vyhrazuje právo proces doručení a vypořádání odložit, dokud nebude oznámeno jinak. Sdělení zašleme všem uživatelům.

Cíl doručení

Čtvrtletní kontrakty s marží v coinech na platformě Binance mají tento kalendářní cyklus: březen, červen, září, prosinec.
Další informace o specifikacích kontraktů naleznete zde.
Po uskutečnění doručení a vypořádání se vygeneruje nový kontrakt a současně se odpovídajícím způsobem změní také linie K kontraktu.
Příklad: Když 25. září 2020 dojde v 8:00 (UTC) k doručení čtvrtletní kontraktu 0925, systém vygeneruje nový čtvrtletní kontrakt 0326 (datum vypršení: 26. března 2021). Linie K čtvrtletního kontraktu 1225 bude pokračovat po historické linii K expirovaných čtvrtletních kontraktů 0925 a linka K nových čtvrtletních kontraktů 0326 bude pokračovat po historické linii K původního čtvrtletního kontraktu 1225.

Metoda doručení

Vypořádání v podkladovém aktivu (např. BTC, ETH)

Vypořádací cena

Vypořádací cena, která se použije k doručení kontraktů, se počítá před doručením každou sekundu během poslední hodiny (7:00 až 8:00 UTC) jako průměr cenového indexu.

Poplatek za vypořádání

Za všechny pozice vypořádané v den doručení se účtuje poplatek za vypořádání stejně jako poplatek takera.

Postup doručení

  1. Když dojde k vypršení čtvrtletního kontraktu, bude doručen. Systém při doručení použije vypořádání v hotovosti.
  2. Vypršené otevřené pozice se uzavřou za vypořádací cenu.
  3. 10 minut před doručením můžete pouze zavírat pozice, ale nemůžete otevírat nové. (Tj. je povolena funkce Pouze snížit / Reduce Only.)
  4. V době doručení se vypočítají všechny nerealizované zisky a ztráty a převedou se na realizované zisky a ztráty (pauza 5 až 10 sekund). Za doručení se účtuje poplatek za vypořádání, který je také zahrnut v realizovaných ziscích a ztrátách.* Poplatek za vypořádání se tedy musí odečíst.
* Realizovaný zisk a ztráta = velikost pozice * multiplikátor kontraktu * (1 / vstupní cena - 1 / vypořádací cena) - velikost pozice * multiplikátor kontraktu * poplatek za vypořádání / vypořádací cena
  1. Zůstatek na účtu bude upraven podle realizovaného zisku nebo ztráty a doručení se dokončí.
  2. Vypršené čtvrtletní kontrakty budou po dokončení doručení offline. Nové navazující čtvrtletní kontrakty budou nabízeny online (se stejným symbolem, ale jiným tickerem). Jakmile bude nový kontrakt online, bude vynucen cenový limit.* Po 10 minutách opět nastane standardní stav:
* Max. = cenový index * (1 + 10 %); min. = cenový index * (1 - 10 %).