Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Kryptoměnové deriváty
Futures kontrakty
Futures kontrakty USDⓈ-M

Jak vypočítat náklady vyžadované pro otevření pozice s permanentními futures kontrakty

Binance
2021-09-18 07:04
Obchodníci musejí zajistit, aby před otevřením pozice měli v peněžence minimální množství prostředků. Náklady vyžadované pro otevření pozice zahrnují počáteční marži a (případné) vstupní ztráty. Ke vstupním ztrátám dochází ve chvíli, kdy se cena futures kontraktu vyvíjí pro obchodníky nepříznivě (tzn. u long příkazu je referenční cena nižší než cena příkazu). Platforma Binance zahrnuje vstupní ztráty mezi náklady vyžadované pro otevření pozice, aby tak předešla nucené likvidaci ve chvíli, kdy obchodník zadá příkaz. Pokud by vstupní ztráta nebyla započtena jako jeden z nákladů vyžadovaných pro otevření pozice, je vysoce pravděpodobné, že uživatelova pozice by byla ihned po zadání takového příkazu zlikvidována.
Vzorec výpočtu nákladů vyžadovaných pro otevření pozice:
Náklady = počáteční marže + (případná) vstupní ztráta

1. Náklady vyžadované pro zadání příkazu Limit nebo Stop

1. krok: Výpočet počáteční marže

Počáteční marže
= pomyslná hodnota / úroveň páky
= (9253,30 * 1 BTC) / 20
= 462,66

2. krok: Výpočet vstupní ztráty

Vstupní ztráta
= počet kontraktů * absolutní hodnota {min[0; směr příkazu * (referenční cena - cena příkazu)]}
Směr příkazu: 1 pro long příkaz, -1 pro short příkaz
(i) Vstupní ztráta long příkazu
= počet kontraktů * absolutní hodnota {min[0; směr příkazu * (referenční cena - cena příkazu)]}
= 1 * absolutní hodnota {min[0, 1 * (9259,84 - 9253,30)]}
= 1 * absolutní hodnota {min[0, 6,54]}
= 1 * 0
= 0
Když uživatel zadá long příkaz, nedojde k žádné vstupní ztrátě.
(ii) Vstupní ztráta short příkazu
= počet kontraktů * absolutní hodnota {min[0; směr příkazu x (referenční cena - cena příkazu)]}
= 1 * absolutní hodnota {min[0, -1 * (9259,84 - 9253,30)]}
= 1 * absolutní hodnota {min[0, -6,54]}
= 1 * 6,54
= 6,54
Když uživatel zadá short příkaz, dojde ke vstupní ztrátě.

3. krok: Výpočet nákladů na otevření pozice

U long příkazu žádná vstupní ztráta není, proto se náklady vyžadované pro otevření long pozice rovnají počáteční marži.
(i) Náklady vyžadované pro otevření long pozice
= 462,66 + 0
= 462,66
U short příkazu došlo ke vstupní ztrátě, proto jsou náklady vyžadované pro otevření short pozice vyšší – kromě počáteční marže je nutné zohlednit i vstupní ztrátu.
(ii) Náklady vyžadované pro otevření short pozice
= 462,66 + 6,54
= 469,20 (výsledek po zaokrouhlení)

2. Náklady vyžadované pro zadání příkazu Market

1. krok: Výpočet předpokládané ceny

Long příkaz: předpokládaná cena = poptávka[0] * (1 + 0,05 %), otevřený příkaz: předpokládaná cena = max(nabídka[0], referenční cena)
(i) Předpokládaná cena long příkazu
= poptávka[0] * (1 + 0,05 %)
= 10461,77 * (1 + 0,05 %)
= 10467,0009
(ii) Předpokládaná cena short příkazu
= max(nabídka[0], referenční cena)
= max(10461,78, 10461,78)
= 10461,78
*[0]: cena úrovně 1

2. krok: Výpočet počáteční marže

Počáteční marže = pomyslná hodnota / páka
(i) Počáteční marže u long příkazu
= předpokládaná cena long příkazu * počet kontraktů / páka
= 10467,0009 * 0,2 / 20
= 104,670009
(i) Počáteční marže u short příkazu
= předpokládaná cena short příkazu * počet kontraktů / páka
= 10461,78 * 0,2 / 20
= 104,6178

3. krok: Výpočet vstupní ztráty

Vstupní ztráta
= počet kontraktů * absolutní hodnota {min[0; směr příkazu * (referenční cena - cena příkazu)]}
Směr příkazu: 1 pro long příkaz, -1 pro short příkaz
(i) Vstupní ztráta long příkazu
= počet kontraktů * absolutní hodnota {min[0; směr příkazu * (referenční cena - cena příkazu)]}
= 0,2 * absolutní hodnota {min[0, 1 * (10461,78 - 10467,0009)]}
= 0,2 * absolutní hodnota {min[0, -5,2309]}
= 0,2 * 5,2309
= 1,04418
Když uživatel zadá long příkaz, dojde ke vstupní ztrátě.
(ii) Vstupní ztráta short příkazu
= počet kontraktů * absolutní hodnota {min[0; směr příkazu * (referenční cena - cena příkazu)]}
= 0,2 * absolutní hodnota {min[0, -1 * (10461,78 - 10461,78)]}
= 0,2 * absolutní hodnota {min[0, 0]}
= 0,2 * 0
= 0
Když uživatel zadá short příkaz, nedojde k žádné vstupní ztrátě.

4. krok: Výpočet nákladů na otevření pozice

U long příkazu došlo ke vstupní ztrátě, proto jsou náklady vyžadované pro otevření long pozice vyšší – kromě počáteční marže je nutné zohlednit i vstupní ztrátu.
(i) Náklady vyžadované pro otevření long pozice
= 104,670109 + 1,04418
= 105,71 (výsledek po zaokrouhlení)
U short příkazu žádná vstupní ztráta není, proto se náklady vyžadované pro otevření short pozice rovnají počáteční marži.
(ii) Náklady vyžadované pro otevření short pozice
= 104,6178 + 0
= 104,61 (výsledek po zaokrouhlení)
Související články
Specifikace futures kontraktů s marží v USDⓈ