Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD

Nejčastější dotazy
Výukový kurz pro uživatele

Jak vám můžeme pomoci?
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
NFT
VIP

Jak používat platformu TradingView na webu Binance

2021-05-10 05:48
Videonávod
Tradingové rozhraní Binance obsahuje sadu nástrojů a možností, které vám pomohou při analýze obchodování. Patří k nim:
 • Svíčkové grafy
 • Grafy hloubky trhu
 • Časové intervaly
 • Nástroje kreslení
 • Technické ukazatele
TradingView nabízí uživatelům možnost vytvořit si přizpůsobenou sadu nástrojů pro technickou analýzu. Podívejme se na to, jak můžete toto rozhraní na platformě Binance používat.

Otevření TradingView

TradingView a tradingové nástroje jsou k dispozici v klasické i pokročilé verzi našeho uživatelského rozhraní. Každá verze nabízí odlišné rozložení, které však lze upravit. Mezi verzemi můžete kdykoliv přepnout.
1. Přihlaste se ke svému účtu Binance, najeďte myší na tlačítko [Obchodování] a klikněte na možnost [Pokročilé] nebo [Klasické].
2. Klikněte na položku [TradingView] nad grafem. Tímto způsobem získáte přístup k dostupným obchodním nástrojům a svíčkovým grafům.
Povšimněte si, že v grafu jsou již zobrazeny klouzavé průměry. Jejich nastavení otevřete kliknutím na ikonu [Nastavení] (viz červené pole v obrázku níže). Jednotlivé klouzavé průměry odpovídají určenému časovému rámci. Například „MA(7)“ představuje klouzavý průměr na základě sedmi svíček ve vámi nastaveném časovém intervalu (tj. 7 hodin, používáte-li 1hodinový graf, nebo 7 dní v případě 1denního grafu).
 • MA(7) – fialová
 • MA(25) – červená
 • MA(99) – azurová
Graf [Hloubka] poskytuje vizuální znázornění nesplněných nákupních a prodejních příkazů v knize objednávek.

Svíčkové grafy

Svíčkové grafy znázorňují cenové pohyby aktiva. Časový rámec svíček lze upravit tak, aby odpovídal požadovanému období. Každá svíčka obsahuje otevírací cenu, zavírací cenu a také nejvyšší a nejnižší cenu dosaženou v daném období.
Podrobnější informace o tom, jak svíčkové grafy fungují, naleznete v článku v Akademii Binance s názvem Průvodce svíčkovými grafy pro začátečníky.
Chcete-li svíčkový graf upravit podle svého, klikněte v [TradingView] dvakrát na jakoukoliv svíčku. Zobrazí se nastavení.
 • Pomocí nabídky [Styl] můžete upravovat vzhled svíček.
 • V sekci [Stupnice] naleznete mnoho možností, jak upravit měřítko či rozsah svíček. Mezi dostupné volby patří Automatické měřítko, Logaritmická stupnice či Procentuální stupnice.
 • V sekci [Pozadí] lze upravit vzhled pozadí svíčkového grafu.
 • V sekci [Časová pásma / relace] můžete zvolit své časové pásmo.

Intervaly svíček

Časový rámec, který každá svíčka představuje, lze upravit výběrem jedné z výchozích možností zobrazených nad grafem. Pokud potřebujete další intervaly, klikněte vpravo na šipku směřující dolů.
Následně můžete zvolit nový interval; případně můžete po stisknutí tlačítka [Upravit] přidat mezi výchozí možnosti další intervaly.

Nástroje kreslení

Lišta po levé straně grafu obsahuje nástroje kreslení a další možnosti, které vám pomohou při analýze grafu. Na každý nástroj také můžete kliknout pravým tlačítkem myši, čímž zobrazíte základní funkce nástroje.
Výchozí výběr obsahuje tyto nástroje:

Oblíbené základní nástroje

Dlouhá/krátká pozice

Pomocí nástroje Dlouhá pozice a Krátká pozice můžete sledovat či simulovat obchodní pozici. Můžete ručně upravit Vstupní cenu a úrovně Take Profit a Stop Loss. Následně se zobrazí odpovídající poměr rizika/výnosu.
1. Zvolte nástroj [Dlouhá pozice] či [Krátká pozice].
2. Kliknutím na graf vytvořte dlouhou/krátkou pozici. Zeleně vyznačená oblast představuje váš cíl (potenciální zisk), červeně je vyznačena oblast Stop Loss (potenciální ztráta). Uprostřed vidíte podíl rizika/výnosu.
3. Přetažením hranic pole podíl rizika/výnosu změníte. Hodnota Cíl udává cenový rozdíl mezi vstupní cenou a úrovní Take Profit. Hodnota Stop udává cenový rozdíl mezi vstupní cenou a úrovní Stop Loss.
Chcete-li upravit nastavení grafu s dlouhou/krátkou pozicí, klikněte dvakrát do grafu. V sekci [Velikost účtu] můžete upravit výši investice a procentuální riziko. Pomocí nabídky [Souřadnice] můžete změnit hodnotu vstupní ceny a úrovní Take Profit a Stop Loss. Sekce [Viditelnost] slouží k úpravě grafických prvků.

Spojnice trendu

Do grafu můžete snadno přidat spojnice trendu, které vyhovují vašim metodám technické analýzy. Další všeobecné informace o spojnicích trendu najdete v našem článku v Akademii Binance s názvem Vysvětlení spojnic trendu.
Chcete-li vytvořit spojnici trendu, klikněte na nástroj [Spojnice trendu] a vyberte počáteční a koncový bod spojnice.
Níže vidíte příklad jednoduché spojnice trendu, která znázorňuje potenciální body pro vstup na trh. Tloušťku, barvu a další vlastnosti lze upravit v plovoucím panelu nástrojů.

Technické ukazatele

Do rozhraní TradingView lze přidat technické ukazatele, jako jsou klouzavé průměry či Bollingerova pásma.
Seznam všech dostupných možností zobrazíte kliknutím na ikonu [Technický ukazatel].
Jakmile zvolíte technický ukazatel, zobrazí se ve svíčkovém grafu.

Jak obnovit výchozí nastavení grafu

Chcete-li určitý technický ukazatel odstranit, klikněte na něj. Zobrazí se plovoucí panel nástrojů. V něm klikněte na ikonu odpadkového koše.
Pokud chcete obnovit výchozí nastavení grafu, klikněte pravým tlačítkem myši kamkoliv do grafu a zvolte možnost [Obnovit graf]; případně na klávesnici stiskněte kombinaci kláves [Alt + R].

Jak zobrazit 24hodinový výkon aktiva v jiných časových pásmech?

1. Časové pásmo můžete změnit kliknutím na hodiny v pravé dolní části.
2. Jakmile časové pásmo změníte, graf bude zobrazovat výkonnost aktiva za [1 D] (24 hodin).  
V grafu můžete vidět výkonnost aktiva za 24 hodin. Například změna BTC/BUSD dne 2. 3. 2022 (UTC+0) činila za 24 hodin -75,93 (-0,17 %).