Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD

Nejčastější dotazy
Podmínky použití

Jak vám můžeme pomoci?
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Futures kontrakty
Opce
Tokeny s finanční pákou
Podmínky použití
Průvodce tokeny s finanční pákou
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
NFT
VIP

Pravidla Binance pro obchodování s tokeny s pákovým efektem

2021-06-28 04:58

1. Obecná pravidla

1.1. Tato pravidla byla vypracována na základě zásad férovosti, otevřenosti a spravedlnosti s cílem regulovat obchodní chování související s tokeny digitálních měn s pákovým efektem a chránit oprávněná práva a zájmy investorů.
1.2. Toto jsou základní srovnávací pravidla pro službu obchodování s tokeny Binance s pákovým efektem, která zahrnuje obchodování s tokeny s pákovým efektem a další související akce prováděné investory.
1.3. Tato pravidla se vztahují pouze na tokeny s pákovým efektem, s nimiž se obchoduje na platformě Binance. V případech neupravených těmito pravidly se uplatní Podmínky použití platformy Binance a další příslušná pravidla Binance.

2. Řízení rizik

2.1. Platforma Binance si vyhrazuje právo v reálném čase monitorovat míru rizika u uživatelských účtů.
2.2. Platforma Binance si vyhrazuje právo přijmout vhodná opatření na základě změn míry rizika. Mezi opatření v oblasti řízení rizik, která lze uplatnit, patří zejména:
  • zavedení limitu pro „maximální množství držených aktiv“, jenž omezuje maximální množství tokenů s pákovým efektem, které je jeden uživatel oprávněn držet;
  • úprava maximálních uživatelských limitů týkajících se velikosti pozice, úpisu či vyplácení na základě aktuálního tržního rizika;
  • zákaz převodů tokenů s pákovým efektem, jejich obchodování a dalších operací u některých vysoce rizikových uživatelů.

3. Pravidla pro cenové rozpětí příkazu Limit

Cenové rozpětí příkazů limit u tokenů s pákovým efektem odpovídá ±90 % poslední čisté hodnoty aktiv (NAV) daného tokenu s pákovým efektem. Příkazy limit, které toto rozmezí překročí, nebudou provedeny. Pokud například aktuální čistá hodnota aktiv (NAV) tokenu s pákovým efektem XUP je 10, pak se bude cenové rozpětí příkazu limit u páru XUP/USDT pohybovat od 1 do 19.

4. Pravidla pro příkaz market

Když zadáváte příkazy market, můžete k zadání velikosti příkazu použít pouze možnost [Částka]. Tokeny s pákovým efektem nepodporují při zadávání příkazů market možnost [Celkem].

5. Maximální limit pozice

Upozorňujeme, že následující tokeny byly vyřazeny z obchodování:
EOSUP, EOSDOWN, UNIUP, UNIDOWN, SXPUP, SXPDOWN, FILUP, FILDOWN, AAVEUP, AAVEDOWN, SUSHIUP, SUSHIDOWN, XLMUP, XLMDOWN, 1INCHUP, 1INCHDOWN, BCHUP, BCHDOWN, YFIUP, YFIDOWN, XTZUP, XTZDOWN, LTCUP, LTCDOWN
Tokeny s finanční pákou
Max. limit pozice (USDT)*
TRXUP
5 000
TRXDOWN
5 000
DOTUP
5 000
DOTDOWN
5 000
LINKUP
2 500
LINKDOWN
2 500
BTCUP
5 000
BTCDOWN
5 000
ETHUP
5 000
ETHDOWN
5 000
BNBUP
5 000
BNBDOWN
5 000
ADAUP
2 500
ADADOWN
2 500
XRPUP
5 000
XRPDOWN
5 000
* Maximální limity pozic (USDT)
Platforma Binance zavádí maximální limit pozice u tokenů s pákovým efektem Binance (v USDT). V případě, že celkové kupované množství a aktuální pozice překročí maximální limit pozice, nákupní příkaz bude zamítnut.
Např. maximální limit pozice uživatele A v SUSHIUP je 2 000 USDT a poslední cena je 0,1499 $. Současná pozice uživatele A je 10 000 SUSHIUP, což odpovídá 1 499 USDT. Maximální množství, které nyní může uživatel A nakoupit, je 6 677 SUSHIUP, což odpovídá 1 001 USDT. Pokusí-li se uživatel A koupit 10 000 SUSHIUP, jeho příkaz bude zamítnut.
Poznámky:
  • V případě, že poslední cena kvůli pohybům trhu zaznamená výrazné výkyvy, může se stát, že odhadovaný maximální limit pozice se bude lišit oproti výpočtu podle poslední ceny.
  • Platforma Binance bude upravovat maximální limity pro velikost pozice na základě aktuálního tržního rizika uživatele. Uživatelé, kteří drželi pozice, jež přesáhly maximální limit pozice, nebudou moci zadávat další nákupní příkazy.

6. Pravidla pro vyplacení upsaných aktiv

6.1. Ceny upsaných aktiv při jejich vyplacení se stanovují na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) v reálném čase.
6.2. Po konci upisovacího období budou všechny vámi upsané tokeny s pákovým efektem zaslány přímo do vaší spotové peněženky. Poplatky za úpis se strhnou přímo ze zůstatku USDT na vaší spotové peněžence.
Po dokončení procesu vyplacení budou všechny vyplacené tokeny s pákovým efektem zaslány přímo do vaší spotové peněženky ve formě USDT.
6.3. Uživatelé mohou své aktuální limity zjistit po kliknutí na možnost „Limity pro odkup a úpis“ v rozhraní pro obchodování.
Klikněte na možnost „Limity pro odkup a úpis“
6.4. Uživatelé mohou tokeny upisovat či si je nechat vyplácet kdykoliv, vyjma období rebalancování. Limity pro úpisy a vyplácení jsou následující:
Tokeny s finanční pákou
Individuální denní úpis
Limit (USDT)
Denní úpis
Limit (USDT)
Individuální denní vyplacení
Limit (USDT)
Denní vyplacení
Limit (USDT)
XRPDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
XRPUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
DOTDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
DOTUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
TRXDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
TRXUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
BNBDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
BNBUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
LINKDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
LINKUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
ADADOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
ADAUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
ETHDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
ETHUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
BTCDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
BTCUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
Upozorňujeme, že následující tokeny byly vyřazeny z obchodování:
EOSUP, EOSDOWN, UNIUP, UNIDOWN, SXPUP, SXPDOWN, FILUP, FILDOWN, AAVEUP, AAVEDOWN, SUSHIUP, SUSHIDOWN, XLMUP, XLMDOWN, 1INCHUP, 1INCHDOWN, BCHUP, BCHDOWN, YFIUP, YFIDOWN

7. Pravidla pro inkaso poplatku za financování

7.1. Poplatek za financování u tokenů s pákovým efektem = míra financování koše futures pozic × aktuální páka. Binance si neúčtuje poplatky za převod úroků za financování. Poplatky za financování si hradí obchodníci mezi sebou a jsou zahrnuty v čisté hodnotě aktiv (NAV).
7.2. Poplatek za financování uvedený na stránce zohledňuje páku, a proto je jeho dopad na čistou hodnotu aktiv (NAV) roven zobrazenému poplatku za financování. Nová čistá hodnota aktiv (NAV) = NAX × (1 - poplatek za financování).
Příklad: Je-li poplatek za financování u BTCDOWN roven -0,0304 %, pak po výběru poplatku za financování vzroste čistá hodnota aktiv (NAV) o 0,0304 %.

8. Pravidla pro rebalancování

8.1. K rebalancování pozic v tokenech Binance s pákovým efektem dochází dle potřeby a řídí jej algoritmus platformy Binance. Cílem je zvýšit korelaci mezi tokeny Binance s pákovým efektem a podkladovými maržovými pozicemi, aniž by uživatelé museli mít obavy ohledně likvidity.
8.2. Cílové rozpětí páky u tokenů Binance s pákovým efektem se udržuje na hodnotách od 1:1,25 do 1:4. Aktuální cílový multiplikátor pákového efektu se nezveřejňuje a neustále se mění. Uživatelé zvenčí tak nemohou odhadnout cílový multiplikátor pákového efektu platný pro tokeny Binance s pákovým efektem ani to, kdy dojde k rebalancování. Zamezuje se tak předobchodním aktivitám a manipulacím.

9. Výpočet čisté hodnoty aktiv (NAV)

Čistá hodnota aktiv (NAV) = ((1 / aktuální multiplikátor finanční páky) × pozice koše × cena podkladového aktiva) / vydané tokeny.

10. Další pravidla

10.1 Platforma Binance poskytuje v souvislosti s obchodováním tokenů s pákovým efektem služby týkající se poskytování informací, dohledu a kontroly rizik. Binance neposkytuje uživatelům, kteří na platformě Binance provádějí transakce s tokeny s pákovým efektem, žádnou záruku návratnosti ani povinnost zachování kapitálu. Investoři by si měli být plně vědomi vyššího rizika souvisejícího se službami pro tokeny s pákovým efektem. Dále by měli sami posoudit případné ztráty a vědomě se rozhodnout, zda lze rizika řídit a jsou pro ně únosná, a na základě toho zmíněné služby dobrovolně využívat.
10.2 Výrazy „překročit“ a „méně než“, použité v těchto pravidlech, neuvádějí čísla, zatímco výrazy jako „nepřesahovat“, „alespoň“, „nad“ a „až do“ čísla zahrnují.
10.3 Tato pravidla vypracovala platforma Binance a nabývají účinnosti ihned po jejich sdělení všem investorům na platformě. Totéž platí pro následné změny.
10.4 Platforma Binance si vyhrazuje právo na výklad těchto pravidel.
* Vyloučení odpovědnosti: Číselné údaje v tomto článku se mohou bez upozornění změnit. Nejaktuálnější číselné údaje naleznete v anglické verzi.