Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD

Nejčastější dotazy
Maržové obchody

Jak vám můžeme pomoci?
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Spotové obchody
Maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
NFT
VIP

Co jsou pozice obchodování se separátní marží

2021-09-22 04:18

Co jsou obchodní pozice se separátní marží?

Obchodní pozice se separátní marží se používají k výpočtům nákladů a zisků/ztrát pozic v historických transakcích. Pozice se separátní marží nezávisí na množství prostředků na účtu ani na chování ohledně vypůjčování. Místo toho při výpočtu používá kumulativní údaje z historických obchodů obchodního páru (long a short). Informace o pozici se přepočítávají a aktualizují každých 5 minut. Pokud například během 5 minut před dobou, kdy systém provede přepočtení, provedete maržový obchod, do převládajících výpočtů se zahrne hodnota pozice a vypočítané zisky/ztráty. 

Proč je při obchodování užitečné počítat obchodní pozice se separátní marží?

Pokud pomocí řady transakcí otevřete long/short maržovou pozici, pomocí výpočtu obchodních pozic se separátní marží můžete vypočítat průměrné náklady obchodů. Můžete tak na základě historické obchodní aktivity zkontrolovat zisky a ztráty a hodnotu pozice. To vám při investování pomůže lépe se rozhodovat.

Časté dotazy

1. Jak se počítají obchodní pozice se separátní marží / kumulativní maržové pozice?
Obchodní pozice znamená čistou kupní (long) / čistou prodejní (short) částku aktiva obchodovaného v příslušném obchodním páru se separátní marží od doby otevření počáteční pozice.  Pokud jste například pomocí řady transakcí otevřeli maržovou pozici, můžete pomocí kumulativního výpočtu zjistit čistou velikost pozice. 
Řekněme, že jste otevřeli pozici se separátní marží na obchodním páru BTCUSDT a po počáteční pozici jste učinili řadu transakcí. Čisté množství nákupu bude po každé transakci následující:
DatumObchodMnožstvíKumulativní čistý nákup (obchodní pozice)Směr
T+1Nákup10 BTC10 BTCLong
T+2Prodej7 BTC3 (= 10 - 7) BTCLong
T+3Prodej2 BTC1 (= 3 - 2) BTCLong
T+4Prodej5 BTC-4 (= 1 - 5) BTCShort
T+5Nákup4 BTC0 (= -4 + 4) BTCNula
V čase T+3 budete mít dlouhou pozici ve výši 1 BTC.
V čase T+4 budete mít krátkou pozici ve výši 4 BTC.
V čase T+5 nebudete mít žádnou pozici.
*Řekněme, že v čase T+3 budete mít dlouhou pozici ve výši 1 BTC a na maržovém účtu budete držet 1 BTC. Poté 1 BTC přesunete na spotový účet. To znamená, že na účtu separátní marže nebudete mít žádná aktiva, ale vaše obchodní pozice bude stále dlouhá pozice ve výši 1 BTC.
2. Jak se počítá cena nákladů pozic se separátní marží?
Pro dlouhé pozice:
Cena nákladů = ∑ (množství nákupu * kupní cena) / velikost pozice (od doby otevření počáteční pozice) 
V tomto případě se započítají jakékoli další dlouhé pozice po počáteční pozici a znovu se přepočítá cena nákladů. 
Pro krátké pozice:
Cena nákladů = ∑ (množství prodeje * prodejní cena) / velikost pozice (od doby otevření počáteční pozice)
V tomto případě se započítají jakékoli další krátké pozice po počáteční pozici a znovu se přepočítá cena nákladů.
Vážený průměr vezme v úvahu množství a cenu nákupu v každém obchodu. To znamená, že pokud koupíte další 2 BTC, cena, kterou za ně zaplatíte, bude mít na průměr větší vliv, než kdybyste koupili pouze 1 BTC. Když se pozice dostane na nulu nebo dojde ke změně směru, cena nákladů se vypočítá znovu. 
Chcete-li tomu lépe porozumět, podívejte se na následující příklad:
DatumObchodMnožstvíRealizační cenaObchodní poziceCena nákladů
T+1Nákup1 BTC38 000 USDTLong 1 BTC38 000 USDT
T+2Nákup2 BTC40 000 USDTLong 3 BTC
(1 * 38 000 + 2 * 40 000) / (1 + 2) = 39 333,333333 USDT
(Cena nákladů se přepočítala, protože jste navýšili stejnou pozici.)
T+3Prodej1 BTC39 000 USDTLong 2 BTC 
39 333,3333 USDT
(Nedošlo k žádným dalším obchodům ve stejném směru. Pozice a cena nákladů se tudíž nezměnily.)
T+4Prodej3 BTC45 000 USDTShort 1 BTC
45 000 USDT
(Došlo k prodeji zbývajících 2 BTC za 45 000 USDT a zahájení shortu 1 BTC za stejnou cenu.)
3. Co jsou pohyblivé zisky a ztráty?
Pohyblivé zisky a ztráty jsou nerealizované zisky a ztráty pozice vypočítané podle indexové ceny a ceny nákladů. Vzorec pro výpočet pohyblivých zisků a ztrát:
Pohyblivé zisky a ztráty dlouhé pozice = velikost pozice × (indexová cena - cena nákladů)
Pohyblivé zisky a ztráty krátké pozice = velikost pozice × (cena nákladů - indexová cena)
Uveďme si příklad:
Long obchod:
Řekněme, že máte dlouhou pozici ve výši 3 BTC na obchodním páru BTCUSDT se separátní marží, cena nákladů je 40 000 a indexová cena BTCUSDT je 50 000. Vaše pohyblivé zisky a ztráty budou 3 * (50 000 - 40 000) = 30 000 USDT.
Short obchod:
Pokud držíte krátkou pozici ve výši 3 BTC, zatímco cena nákladů a indexová cena se nezmění, vaše pohyblivé zisky a ztráty budou 3 * (40 000 - 50 000) = -30 000 USDT.
4. Co jsou celkové zisky a ztráty?
Celkové zisky a ztráty znamenají celkové zisky a ztráty pozic.
Výpočet celkových zisků a ztrát = čisté množství nákupu (všech předchozích obchodů) * indexová cena - čistá tržní hodnota nákupu
*Čisté množství nákupu = množství pozice kupního příkazu - množství prodejních pozic (obchodovaného aktiva)
Čistá tržní hodnota = množství obchodovaných kupních příkazů - počet obchodovaných prodejních příkazů (kótovaného aktiva)
*Upozornění: výpočet zisků a ztrát v historii maržových příkazů používá také výpočet celkových zisků a ztrát. Můžete přejít do historie maržových příkazů a zvolit pro výpočet zisků a ztrát konkrétní časové období.
Zde jsou například podrobnosti obchodu s párem BTCUSDT se separátní marží:
DatumObchodMnožstvíRealizační cena
T+1Nákup10 BTC30 000 USDT
T+2Prodej7 BTC32 000 USDT
T+3Prodej2 BTC33 000 USDT
Řekněme, že nejaktuálnější indexová cena obchodního páru BTCUSDT je 36 000.
Čisté množství nákupu = 10 - 7 + 2 = 5 BTC
Čistá tržní hodnota nákupu = 10 * 30 000 + 2 * 33 000 - 7 * 32 000 = 142 000
Celkové zisky a ztráty = 5 * 36 000 - 142 000 = 38 000 USDT
5. Co jsou realizované zisky a ztráty?
Realizované zisky a ztráty znamenají zisky nebo ztráty provedených obchodů. Počítají se podle tohoto vzorce:
Realizované zisky a ztráty = celkové zisky a ztráty - pohyblivé zisky a ztráty
 Podívejte se na výše uvedenou tabulku. Řekněme, že nejaktuálnější indexová cena obchodního páru BTCUSDT je 36 000. 
Velikost vaší pozice v čase T+3 bude 5 BTC. 
Cena nákladů každého BTC je 10 * 30 000 + 2 * 33 000) / 12 = 30 500 USDT.
Vaše realizované zisky a ztráty jsou 38 000 - (5 * (36 000 - 30 500)) = 10 500 USDT.