Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Kryptoměnové deriváty
Futures kontrakty
Kompozitní index

Cenový index

Binance
2021-09-01 01:18
Kliknutím zjistěte informace o posledním cenovém indexu

Cenový index futures kontraktů v USDⓈ-M

„Skutečnou“ hodnotou kontraktu je podkladový kontrakt pro permanentní kontrakt. Průměr cen na hlavních trzích představuje cenový index, který je hlavní součástí referenční ceny.
Cenový index je koš cen z hlavních burz spotových trhů. Cenový index futures kontraktů USDⓈ-M je odvozen od cen na burzách Huobi, Okex, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX a MXC.
Existují další opatření, která mají za cíl zabránit nízké výkonnosti trhu během výpadků spotových burz nebo problémů s připojením. Mezi tyto ochrany patří:
  1. Odchylka jednoho zdroje cen: pokud se poslední cena na určité burze odchyluje o více než 5 % od střední hodnoty cen ze všech zdrojů cen, váha této burzy bude nastavena na nulu.
  2. Odchylka více zdrojů cen: pokud se více než jedna burza odchyluje o více než 5 %, místo váženého průměru se jako hodnota indexu použije střední hodnota cen ze všech zdrojů cen.
  3. Problém s připojením k burze: pokud se nelze dostat na datový kanál burzy a tato burza měla během posledních 10 sekund aktualizované obchody, můžeme k výpočtu indexu použít údaje o ceně z posledního výsledku.
  4. Pokud jedna burza nemá po dobu 10 sekund žádné aktualizace, váha této burzy při výpočtu váženého průměru bude nulová.
  5. Ochrana poslední ceny: pokud pro cenový index a referenční cenu nelze získat stabilní a spolehlivý zdroj referenčních dat, pro kontrakty, které mají jediný zdroj cenového indexu, se cenový index nebude aktualizovat. K aktualizaci referenční ceny použijeme až do návratu k normálnímu stavu mechanismus nazvaný „ochrana poslední ceny“. Mechanismus „ochrana poslední ceny“ spojuje jako referenci pro referenční cenu dočasná přepnutí v určitém limitu na poslední transakční cenu samotného kontraktu. Tak se vypočítají nerealizované zisky a ztráty a úroveň výzvy k likvidaci, aby se zabránilo zbytečné likvidaci.
Po výpočtu cenového indexu, který lze považovat za spotovou cenu, můžeme přejít k výpočtu referenční ceny, která se použije pro všechny výpočty nerealizovaných zisků a ztrát. Upozornění: realizované zisky a ztráty jsou stále založeny na skutečně realizovaných tržních cenách.
Reference pro cenový index pro každý futures kontrakt v USDⓈ-M:
Reference pro cenový index z burz
Kontrakty v BUSD-MBinancebinance_crossBitfinexBittrexCoinbase.ProFTXBitstampKrakenokex_crosshuobi_crossbinance_cross2binance_cross3
FTTBUSDFTTBUSDFTTBTC*BTCBUSDFTT/USDFTTUSDT/BUSDUSDTFTTBNB*BNBBUSD
DOGEBUSDDOGEBUSDDOGEBTC*BTCBUSDDOGE:USDUSD-DOGEDOGE-USDDOGE-BTC*uindex(BTCBUSD)dogebtc*uindex(BTCBUSD)DOGEUSDT/BUSDUSDT
SOLBUSDSOLBUSDSOLBTC*BTCBUSDSOLUSDSOL-USDSOL/USDSOLUSDT/BUSDUSDTSOLBNB*BNBBUSD
BTCBUSDBTCBUSDUSD-BTCBTC-USDBTCUSDXBT/USDBTCUSDT/BUSDUSDT
ETHBUSDETHBUSDETHBTC*BTCBUSDUSD-ETHETH-USDethusdETH-BTC*uindex(BTCBUSD)ethbtc*uindex(BTCBUSD)ETHUSDT/BUSDUSDT
XRPBUSDXRPBUSDXRPBTC*BTCBUSDUSD-XRPxrpusdXRP-BTC*uindex(BTCBUSD)xrpbtc*uindex(BTCBUSD)XRPUSDT/BUSDUSDTXRPETH*ETHBUSD
ADABUSDADABUSDADABTC*BTCBUSDADA/USDADA-BTC*uindex(BTCBUSD)adabtc*uindex(BTCBUSD)ADAUSDT/BUSDUSDTADAETH*ETHBUSD
BNBBUSDBNBBUSDBNBBTC*BTCBUSDBNB/USDBNBUSDT/BUSDUSDTBNBETH*ETHBUSD
Futures kontrakty s marží v USDT
Reference pro cenový index z burz
BinanceBinance (kombinovaná)OKExHuobiBittrexHitBTCCoinbase.ProGate.ioBitMaxFTXMXC
BTCUSDTBTCUSDTBTC-USDTbtcusdtUSDT-BTCBTCUSD--BTC/USDTBTC/USDT-
ETHUSDTETHUSDTETH-USDTethusdtUSDT-ETH---ETH/USDTETH/USDT
XRPUSDTXRPUSDTXRP-USDTxrpusdt----XRP/USDT
TRXUSDTTRXUSDTTRX-USDTtrxusdt----TRX/USDT
BNBUSDTBNBUSDTBNBBTC*BTCUSDT------BNB/USDTBNB/USDT
EOSUSDTEOSUSDTEOS-USDTeosusdt---EOS_USDTEOS/USDT
LINKUSDTLINKUSDTLINK-USDTlinkusdt----LINK/USDTLINK/USDT
ONTUSDTONTUSDTONT-USDTontusdt---ONT/USDT
ADAUSDTADAUSDTADA-USDTadausdt---
BCHUSDTBCHUSDTBCHBTC*BTCUSDTBCH-USDTbchusdt---BCH_USDTBCH/USDTBCH/USDT
LTCUSDTLTCUSDTLTC-USDTltcusdt---LTC_USDTLTC/USDT
ETCUSDTETCUSDTETC-USDTetcusdt----ETC/USDT
XLMUSDTXLMUSDTXLM-USDTxlmusdt---
XMRUSDTXMRUSDTXMR-USDTxmrusdt---
NEOUSDTNEOUSDTNEO-USDTneousdt---NEO/USDT
ATOMUSDTATOMUSDTATOM-USDTatomusdt---ATOM_USDT-
ZECUSDTZECUSDTZEC-USDTzecusdt---ZEC_USDT
DASHUSDTDASHUSDTDASH-USDTdashusdt---DASH/USDT
MATICUSDTMATICUSDTMATICBTC*BTCUSDTMATIC-USDTmaticusdt----
BATUSDTBATUSDTBAT-USDTbatusdt---BAT/USDT
VETUSDTVETUSDT-vetusdt---VET/USDT
IOSTUSDTIOSTUSDTIOST-USDTiostusdt---
QTUMUSDTQTUMUSDTQTUM-USDTqtumusdt---
IOTAUSDTIOTAUSDTIOTABTC*BTCUSDTIOTA-USDTiotausdt---
XTZUSDTXTZUSDTXTZ-USDTxtzusdt---XTZ/USDT
ZRXUSDTZRXUSDTZRXBTC*BTCUSDTZRX-USDTzrxusdt---ZRX/USDT
ICXUSDTICXUSDTICXBTC*BTCUSDTICX-USDTicxusdt-----
ALGOUSDTALGOUSDTALGOBTC*BTCUSDTALGO-USDTalgousdt---ALGO_USDTALGO/USDT
BTTUSDTBTTUSDTBTT-USDTbttusdt----BTT/USDT
HBARUSDTHBARUSDTHBARBTC*BTCUSDTHBAR-USDThbarusdt
WAVESUSDTWAVESUSDTWAVESBTC*BTCUSDTWAVES-USDTwavesusdt-----
ENJUSDTENJUSDTENJBTC*BTCUSDTENJ-USDTenjusdt-----
ZILUSDTZILUSDTZILBTC*BTCUSDTZIL-USDTzilusdt----ZIL/USDT
HOTUSDTHOTUSDTHOTETH*ETHUSDT------
TOMOUSDTTOMOUSDTTOMOBTC*BTCUSDT-------
KAVAUSDTKAVAUSDTKAVABTC*BTCUSDT-kavausdt-----
THETAUSDTTHETAUSDTTHETABTC*BTCUSDTTHETA-USDTthetausdt-----
DOGEUSDTDOGEUSDTDOGEBTC*BTCUSDTDOGE-USDTdogeusdt---DOGE_USDTDOGE/USDT
CHZUSDTCHZUSDTCHZBTC*BTCUSDTCHZ-USDTchzusdt-----
ONEUSDTONEUSDTONEBTC*BTCUSDT-oneusdt-----
OMGUSDTOMGUSDTOMGBTC*BTCUSDTOMG-USDTomgusdt---OMG_USDT-
FTMUSDTFTMUSDTFTMBTC*BTCUSDTFTM-USDT------
MTLUSDTMTLUSDTMTLBTC*BTCUSDT
KNCUSDTKNCUSDTKNCBTC*BTCUSDTKNC-USDTkncusdt------
BANDUSDTBANDUSDTBANDBTC*BTCUSDTBAND-USDTbandusdt-----
OGNUSDTOGNUSDTOGNBTC*BTCUSDT-ognusdt-----
SCUSDTSCUSDT-SC-USDTscusdt-----
RENUSDTRENUSDTRENBTC*BTCUSDTREN-USDTrenusdt-----
LRCUSDTLRCUSDTLRCBTC*BTCUSDTLRC-USDTlrcusdt---LRC_USDT-
COMPUSDTCOMPUSDTCOMPBTC*BTCUSDTCOMP-USDTcompusdt------
SOLUSDTSOLUSDTSOLBTC*BTCUSDTSOL-USDTsolusdt----SOL/USDTSOL/USDTSOL_USDT
SXPUSDTSXPUSDTSXPBTC*BTCUSDT-------SXP/USDT
SNXUSDTSNXUSDTSNXBTC*BTCUSDTSNX-USDTsnxusdt-----
ANKRUSDTANKRUSDT--ankrusdt-----ANKR_USDT
RLCUSDTRLCUSDTRLCBTC*BTCUSDT-rlcusdt-----
DGBUSDTDGBUSDTDGBBTC*BTCUSDTDGB-USDT------
MKRUSDTMKRUSDTMKRBTC*BTCUSDTMKR-USDTmkrusdt---MKR_USDT--
IOTXUSDTIOTXUSDTIOTXBTC*BTCUSDT-iotxusdt---IOTX_USDT-
STORJUSDTSTORJUSDTSTORJBTC*BTCUSDTSTORJ-USDTstorjusdt---STORJ_USDT-
CHRUSDTCHRUSDTCHRBTC*BTCUSDT-chrusdt-----
CELRUSDTCELRUSDTCELRBTC*BTCUSDTCELR-USDT------CELR_USDT
MANAUSDTMANAUSDTMANABTC*BTCUSDTMANA-USDTmanausdt-----
DOTUSDTDOTUSDTDOTBTC*BTCUSDTDOT-USDTdotusdt---DOT_USDTDOT/USDT--
COTIUSDTCOTIUSDTCOTIBTC*BTCUSDT---------
BALUSDTBALUSDTBALBTC*BTCUSDTBAL-USDTbalusdt-------
CRVUSDTCRVUSDTCRVBTC*BTCUSDTCRV-USDTcrvusdt---CRV_USDT---
SRMUSDTSRMUSDTSRMBTC*BTCUSDTSRM-USDT----SRM_USDT-SRM/USDT-
YFIUSDTYFIUSDTYFIBTC*BTCUSDTYFI-USDTyfiusdt-----YFI/USDT-
BLZUSDTBLZUSDTBLZBTC*BTCUSDT-blzusdt-------
TRBUSDTTRBUSDTTRBBTC*BTCUSDTTRB-USDTtrbusdt-------
RUNEUSDTRUNEUSDTRUNEBTC*BTCUSDT---------
XEMUSDTXEMUSDTXEMBTC*BTCUSDTXEM-USDTxemusdt-------
RSRUSDTRSRUSDTRSRBTC*BTCUSDTRSR-USDTrsrusdt-------
SANDUSDTSANDUSDTSANDBTC*BTCUSDTSAND-USDTsandusdt-------
YFIIUSDTYFIIUSDTYFIIBTC*BTCUSDTYFII-USDTyfiiusdt---YFII_USDT---
SUSHIUSDTSUSHIUSDTSUSHIBTC*BTCUSDTSUSHI-USDTsushiusdt---SUSHI_USDT-SUSHI/USDT-
KSMUSDTKSMUSDTKSMBTC*BTCUSDTKSM-USDTksmusdtKSM_USDT
BZRXUSDTBZRXUSDTBZRXBTC*BTCUSDT--
EGLDUSDTEGLDUSDTEGLDBTC*BTCUSDTEGLD-USDT--------
OCEANUSDTOCEANUSDTOCEANBTC*BTCUSDT
LUNAUSDTLUNAUSDTLUNABTC*BTCUSDTLUNA-USDTlunausdt
UNIUSDTUNIUSDTUNIBTC*BTCUSDTUNI-USDTuniusdtUNI/USDT
BELUSDTBELUSDTBELBTC*BTCUSDT
NKNUSDTNKNUSDTNKNBTC*BTCUSDT-nknusdt
AVAXUSDTAVAXUSDTAVAXBTC*BTCUSDTAVAX-USDTavaxusdt
HNTUSDTHNTUSDTHNTBTC*BTCUSDT-
FLMUSDTFLMUSDTFLMBTC*BTCUSDTFLM-USDT
NEARUSDTNEARUSDTNEARBTC*BTCUSDTNEAR-USDTnearusdt
AAVEUSDTAAVEUSDTAAVEBTC*BTCUSDTAAVE-USDTaaveusdt-
FILUSDTFILUSDTFILBTC*BTCUSDTFIL-USDTfilusdt
CTKUSDTCTKUSDTCTKBTC*BTCUSDT
CVCUSDTCVCUSDTCVCBTC*BTCUSDTCVC-USDTcvcusdt
ALPHAUSDTALPHAUSDTALPHABTC*BTCUSDT
AXSUSDTAXSUSDTAXSBTC*BTCUSDTaxsusdt
AUDIOUSDTAUDIOUSDTAUDIOBTC*BTCUSDT
AKROUSDTAKROUSDTAKROBTC*BTCUSDTakrousdt
ZENUSDTZENUSDTZENBTC*BTCUSDTZEN-USDTzenusdt
UNFIUSDTUNFIUSDTUNFIBTC*BTCUSDT-
SKLUSDTSKLUSDTSKLBTC*BTCUSDTSKL-USDTsklusdt
GRTUSDTGRTUSDTGRTBTC*BTCUSDTGRT-USDTgrtusdt
BTSUSDTBTSUSDT-btsusdt
1INCHUSDT1INCHUSDT1INCHBTC*BTCUSDT1INCH-USDT1inchusdt
REEFUSDTREEFUSDT-reefusdt
STMXUSDTSTMXUSDT-
LITUSDTLITUSDTLITBTC*BTCUSDT
SFPUSDTSFPUSDTSFPBTC*BTCUSDT
DODOUSDTDODOUSDTDODOBTC*BTCUSDT
BAKEUSDTBAKEUSDTBAKEBTC*BTCUSDT
RVNUSDTRVNUSDTRVNBTC*BTCUSDTRVN-USDTrvnusdt
DENTUSDTDENTUSDTDENTETH*ETHUSDT
ALICEUSDTALICEUSDTALICEBTC*BTCUSDT
LINAUSDTLINAUSDTLINABTC*BTCUSDTlinausdt
TLMUSDTTLMUSDTTLMBTC*BTCUSDT
1000SHIBUSDT-1000*uindex(SHIBUSDT)
ICPUSDTICPUSDTICPBTC*BTCUSDTICP-USDTicpusdtICP-USDT
MASKUSDTMASKUSDTMASKBNB*BNBUSDTMASK-USDTmaskusdt
GTCUSDTGTCUSDTGTCBTC*BTCUSDT
KEEPUSDTKEEPUSDTKEEPBTC*BTCUSDT
C98USDTC98USDTC98BTC*BTCUSDTC98_USDTC98_USDT
RAYUSDTRAYUSDTRAYBUSD*BUSDUSDT
DYDXUSDTDYDXUSDTDYDXBTC*BTCUSDTDYDX-USDTdydxusdtDYDX_USDT
GALAUSDTGALAUSDTGALABTC*BTCUSDTGALA_USDTGALA_USDT
XECUSDTXECUSDTXECBUSD*BUSDUSDTXEC-USDTxecusdtXEC_USDTXEC_USDT
CELOUSDTCELOUSDTCELOBTC*BTCUSDTCELO-USDTCELO_USDT
ARUSDTARUSDTARBTC*BTCUSDTarusdtAR_USDT

Cenový index futures kontraktů v COIN-M

Cenový index je souhrnná cena získaná z hlavních spotových burz. Tím se zabrání manipulaci cen jednou burzou. Cenový index futures kontraktů v USDⓈ-M je odvozen od cen na burzách Bitstamp, Coinbase Pro, Kraken, Bittrex, Binance, Okex, Huobi a FTX.
Reference pro cenový index pro každý futures kontrakt v COIN-M:
COIN-M
Futures kontrakty
Reference pro cenový index z burz
BitstampCoinbase.ProKrakenBittrexBinancebinance_crossokex_crosshuobi_crossFTX
BTCUSDBTCUSDBTC-USDXBT/USDUSD-BTCBTCBUSD----
ETHUSDethusdETH-USD-USD-ETHETHBUSDETHBTC*BTCBUSDETH-BTC*index(BTCUSD)ethbtc*index(BTCUSD)-
XRPUSDxrpusd--USD-XRPXRPBUSDXRPBTC*BTCBUSDXRP-BTC*index(BTCUSD)xrpbtc*index(BTCUSD)-
ADAUSD--ADA/USD-ADABUSDADABTC*BTCBUSDADA-BTC*index(BTCUSD)adabtc*index(BTCUSD)-
LINKUSD-LINK-USDLINK/USDUSD-LINKLINKBUSDLINKBTC*BTCBUSDLINK-BTC*index(BTCUSD)linkbtc*index(BTCUSD)-
BNBUSD----BNBBUSDBNBBTC*BTCBUSD--BNB/USD
TRXUSD----TRXBUSDTRXBTC*BTCBUSDTRX-BTC*index(BTCUSD)trxbtc*index(BTCUSD)TRX/USD
DOTUSD--DOT/USD-DOTBUSDDOTBTC*BTCBUSDDOT-BTC*index(BTCUSD)dotbtc*index(BTCUSD)-
EOSUSD-EOS-USD--EOSBUSDEOSBTC*BTCBUSDEOS-BTC*index(BTCUSD)eosbtc*index(BTCUSD)-
LTCUSDltcusdLTC-USD--LTCBUSDLTCBTC*BTCBUSDLTC-BTC*index(BTCUSD)ltcbtc*index(BTCUSD)LTC/USD
BCHUSDbchusdBCH-USD--BCHBUSDBCHBTC*BTCBUSDBCH-BTC*index(BTCUSD)bchbtc*index(BTCUSD)BCH/USD
ETCUSD----ETCBUSDETCBTC*BTCBUSDETC-BTC*index(BTCUSD)etcbtc*index(BTCUSD)-
FILUSDFILBUSDFILBTC*BTCBUSDfilbtc*index(BTCUSD)
EGLDUSDEGLDBUSDEGLDBTC*BTCBUSDEGLD-BTC*index(BTCUSD)
BUSD/USD
1/1
USDT/USDUSDT/USD1/BUSDUSDTUSDT/USD
DOGEUSDXDG/USDDOGEBUSDDOGEUSDT*index(USDTUSD)DOGE-USDT*index(USDTUSD)dogeusdt*index(USDTUSD)DOGE/USD
USDCUSDUSDCBUSDBTCBUSD/BTCUSDC
UNIUSDUNI-USDUNIBUSDUNIBTC*BTCBUSDUNI-BTC*index(BTCUSD)unibtc*index(BTCUSD)UNI/USD
THETAUSDTHETABTC*BTCBUSDTHETA-BTC*index(BTCUSD)thetabtc*index(BTCUSD)
XLMUSDXLM-USDXLMBUSDXLMBTC*BTCBUSDXLM-BTC*index(BTCUSD)xlmbtc*index(BTCUSD)
ICPUSDICP-USDICPBUSDICPBTC*BTCBUSDICP-BTC*index(BTCUSD)icpbtc*index(BTCUSD)
SOLUSDSOL-USDSOL/USDSOLBUSDSOLBTC*BTCBUSDSOL-BTC*index(BTCUSD)solbtc*index(BTCUSD)SOL/USD
LUNAUSDLUNABUSDLUNABTC*BTCBUSDLUNA-BTC*index(BTCUSD)lunabtc*index(BTCUSD)
Související články
Co je index Binance BTCDOM