Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Kryptoměnové deriváty
Opce
Opce Binance

Co jsou opce Binance

Binance
2021-10-13 01:43
Opce Binance jsou opce amerického typu, u nichž lze opční kontrakt uplatnit kdykoliv před datem splatnosti. Opce Binance se vypořádávají v hotovosti, proto není vyžadováno fyzické dodání podkladového aktiva.
Opce Binance na rozdíl od tradičních opcí nabízejí krátkodobé kontrakty o splatnosti od 5 minut až do 1 dne. U opcí Binance je stanovena pouze jedna realizační cena, která se rovná ceně kontraktu na Binance Futures. Jinými slovy, opce Binance jsou vždy „na penězích“.
U opcí Binance můžete vystupovat pouze jako kupující, protože jediným emitentem (prodejcem opcí) je platforma Binance. Z tohoto důvodu neexistuje pro opce Binance kniha objednávek. Maximální ztráta, kterou jako kupující opcí můžete utrpět, odpovídá zaplacené prémii. V taktovém případě je hranicí rentability realizační cena +/- prémie (podle toho, zda jde o call, nebo o put opci).

Specifikace opčních kontraktů Binance

Opční kontrakt

BTCUSDT

ETHUSDT

XRPUSDT

BNBUSDT

LINKUSDT

LTCUSDT

Podkladové aktivum

Futures kontrakt Binance na BTCUSDTFutures kontrakt Binance na ETHUSDTFutures kontrakt Binance na XRPUSDTFutures kontrakt Binance na BNBUSDTFutures kontrakt Binance na LINKUSDTFutures kontrakt Binance na LTCUSDT

Minimální velikost kontraktu

0,001 BTC0,001 ETH0,1 XRP0,01 BNB0,01 LINK0,001 LTC

Maximální velikost kontraktu

20 BTC200 ETH200 000 XRP2 000 BNB2 000 LINK20 LTC

Realizační cena

Poslední cena futures kontraktu Binance na BTCUSDTPoslední cena futures kontraktu Binance na ETHUSDTPoslední cena futures kontraktu Binance na XRPUSDTPoslední cena futures kontraktu Binance na BNBUSDTPoslední cena futures kontraktu Binance na LINKUSDTPoslední cena futures kontraktu Binance na LTCUSDT

Rozhraní pro obchodování s opcemi Binance

1. Podkladové aktivum
2. Místní čas
3. Zůstatek: Prostředky, které lze využít k nákupu opcí Binance, odpovídají dostupnému zůstatku na Binance Futures
4. Převod: Kliknutím převedete prostředky ze spotové peněženky do futures peněženky
5. Uživatelská příručka k opcím Binance
6. Datum vypršení platnosti: Můžete zvolit kontrakty splatné za 5 minut, 10 minut, 30 minut, 1 hodinu, 4 hodiny, 8 hodin, 12 hodin nebo 1 den
7. Graf ceny podkladového aktiva
8. Pozice (neuplatněných opcí): „C“ znamená call opce, „P“ znamená put opce
9. Příkazy: U opcí Binance můžete být pouze kupujícím
10. Vaše pozice
11. Historie uplatněných/vypořádaných opcí
12. Popis zakoupených opcí
13. Čas nákupu opce
14. Zakoupené množství (v jednotkách kontraktu)
15. Realizační cena: Cena podkladového aktiva při zadání příkazu; na vysoce volatilním trhu se zobrazená realizační cena může od skutečné poslední ceny podkladového aktiva lišit
16. Prémie: Celková cena, kterou jste za nákup opce zaplatili
17. Bezztrátová cena
- Bezztrátová cena call opce = realizační cena + (prémie / množství)
- Bezztrátová cena put opce = realizační cena - (prémie / množství)
18. Čas do splatnosti: Odpočet do data splatnosti
19. Nerealizovaný zisk/ztráta (PNL)
- Nerealizovaný PNL call opce = max [(cena podkladového aktiva - realizační cena) × množství; 0]
- Nerealizovaný PNL put opce = max [(realizační cena - cena podkladového aktiva) × množství; 0]
- Maximální ztráta odpovídá zaplacené prémii
20. Vypořádání: Kliknutím uplatníte opci před datem splatnosti nebo k němu
21. Cílová cena: Kliknutím nastavíte cílovou cenu (zadáním vzdálenosti od realizační ceny)
22. Prodloužit: Kliknutím prodloužíte splatnost za účelem zvýšení potenciálního zisku

Důležitá upozornění týkající se obchodování s opcemi

Prémie / zisk
Ze zůstatku v peněžence Binance Futures se nejprve odečte prémie. Poté budou počítány pouze zisky. Ve vzácných případech může stržení prémie způsobit, že u vašich futures pozic bude zahájena likvidace. Proto před zadáním opčního příkazu ověřte, že ve futures peněžence máte dostatečnou volnou marži. Upozorňujeme, že k tomu, abyste z obchodování s opcemi zaznamenali čistý zisk, je zapotřebí, aby dosažený zisk převyšoval prémii. Zisk se pohybuje od 0 do nekonečna. Prémie je pevně stanovená částka, kterou jste zaplatili před realizací obchodu. Opce se tedy vyznačují fixními náklady, které se hradí předem, a neomezenými zisky. Čistý zisk z opčního obchodu se rovná zisku po odečtení prémie.
Cena
Všechny obchody se provádějí za tržní cenu. Nelze zaručit, že cena, kterou vidíte na obrazovce, bude přesně odpovídat realizační ceně, ačkoliv většinou se jí výrazně blíží. Cena drobných příkazů nebo příkazů provedených za „běžných“ tržních podmínek (kdy je trh méně volatilní) bude vždy téměř totožná. Ale u objemných příkazů či příkazů provedených na volatilním trhu se realizační cena může v závislosti na okamžiku provedení příkazu od zobrazené ceny odchýlit.
Upozornění na rizika
Nelze zaručit, že po odečtení prémie bude váš nákup opcí ziskový. Ne všechny opční obchody jsou ziskové. Otevírejte pozice na trhu podle svého vlastního uvážení.
Související články
Přehled opčních kontraktů