Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Kryptoměnové deriváty
Futures kontrakty
Binance Futures

Úvod do sazeb financování Binance Futures

Binance
2021-05-19 07:58

1. Co je sazba financování?

Sazby financování jsou pravidelné platby, které se počítají podle rozdílu mezi cenami permanentních kontraktů a cenami na spotovém trhu a jež se pravidelně vyplácí obchodníkům, kteří mají otevřené long nebo short pozice. Na býčím trhu je míra financování kladná a v průběhu času obvykle roste. Obchodníci s long pozicemi na permanentních kontraktech v těchto situacích platí protistraně poplatek za financování. A naopak, pokud je trh medvědí, sazba financování bude naopak záporná a obchodníci se short pozicemi na permanentních kontraktech budou platit poplatek za financování obchodníkům s long pozicemi.

2. V čem tkví význam sazby financování?

Sazba financování se používá především k vynucení konvergence mezi cenami permanentních kontraktů a cenou podkladového aktiva.
Na rozdíl od tradičních futures nemají permanentní kontrakty žádné datum expirace. Obchodníci tak například mohou držet pozice natrvalo, či lépe řečeno do doby, než je zlikvidují. Obchodování s permanentními kontrakty se proto v mnohém podobá obchodování párů na spotovém trhu.
Kryptoměnové burzy proto vytvořily mechanismus zajišťující, aby ceny permanentních kontraktů odpovídaly indexu. Právě tento mechanismus je znám jako míra financování.

3. Jak se na platformě Binance počítají sazby financování?

Sazby financování se počítají podle následujícího vzorce:
Výše financování = nominální hodnota pozic × míra financování
(*nominální hodnota pozic = referenční cena × velikost kontraktu)
Upozornění: platforma Binance si za převody sazby financování neúčtuje žádné poplatky. Převody probíhají přímo mezi obchodníky.
Platby financování za všechny permanentní kontrakty na Binance Futures probíhají každých 8 hodin, vždy v 00:00 UTC, 08:00 UTC a 16:00 UTC. Obchodníci odpovídají za platby financování v jednom ze dvou směrů pouze tehdy, mají-li v předem stanovený čas otevřené pozice. Pokud obchodníci otevřené pozice nemají, nejsou povinni financování hradit. Pokud pozici uzavřete před okamžikem financování, financování nezaplatíte, ale ani neobdržíte.
Mezi transakčním časem pro úhradu sazby financování a skutečným časem panuje 15vteřinové zpoždění. To znamená, že když si obchodník otevře pozici například v 08:00:05 UTC, může se na něj pravidlo o sazbě financování (ať už povinnost ji zaplatit nebo možnost ji získat) stále vztahovat.
Míry financování a čas zbývající do dalšího okamžiku financování můžete vidět na platformě Binance Futures nad svíčkovým grafem:

4. Co určuje sazbu financování?

Míru financování tvoří dvě složky: úroková míra a prémie. Prémie je důvodem, proč cena permanentního kontraktu a cena podkladového instrumentu budou konvergovat.
Na platformě Binance se používá paušální úroková míra, jelikož se předpokládá, že držené peněžní prostředky přinášejí vyšší úrok než ekvivalentní množství BTC. Rozdíl je standardně stanoven na 0,03 % denně (0,01 % na každý interval financování, jelikož financování probíhá jednou za 8 hodin) a může se měnit podle tržních podmínek, např. výše americké federální úrokové míry.
Mezi cenou permanentního kontraktu a referenční cenou může být výrazný rozdíl. V takovém případě se za účelem dosažení konvergence cen na uvedených dvou trzích použije tzv. prémiový index. Historie prémiového indexu je k dispozici zde. Počítá se pro každý kontrakt zvlášť:
Prémiový index (P) = [max(0; nabídková cena impaktového množství - cenový index) - max(0; cenový index - poptávková cena impaktového množství)] / cenový index
Nabídková cena impaktového množství = průměrná realizační cena potřebná ke zobchodování množství označovaného jako Impact Margin Notional za nabídkovou cenu
Poptávková cena impaktového množství = průměrná realizační cena potřebná ke zobchodování množství označovaného jako Impact Margin Notional za poptávkovou cenu
  • Cenový index je koš cen z největších spotových burz, jimž je přiřazena váha podle jejich relativního objemu.
  • Množství nazývané Impact Margin Notional (IMN) u kontraktů s marží v USDT představuje dostupné pomyslné množství, které lze zobchodovat s marží v hodnotě 200 USDT (cena v USDT); u kontraktů s marží v coinech odpovídá dostupnému pomyslnému množství, které lze zobchodovat s marží v hodnotě 200 USD (cena v USD). IMN se používá k nalezení průměrné nabídkové či poptávkové ceny impaktového množství v knize objednávek.
IMN = 200 USDT / počáteční sazba marže při maximální páce
Například pokud je maximální páka u permanentního BTCUSDT kontraktu 1:125 a odpovídající počáteční sazba marže 0,8 %, pak má IMN hodnotu 25 000 USDT (200 USDT / 0,8 %). Systém každou minutu použije IMN ve výši 25 000 USDT ke stanovení průměrné nabídkové/poptávkové ceny impaktového množství v knize objednávek.
Více informací o páce a marži u USDT futures kontraktů naleznete na stránce Páka a marže u USDⓈ-M futures.

5. Kde lze nalézt sazby financování v reálném čase a jejich historii?

Sazby financování v reálném čase a jejich historii naleznete po kliknutí na záložku [Informace][Historie míry financování]. Případně můžete kliknout přímo sem.

6. Jak si nechat zasílat oznámení o poplatku za financování?

1. Přihlaste se ke svému účtu Binance. Klikněte na záložku [Deriváty] [USDⓈ-M Futures].
2. Klikněte na tlačítko vedle možnosti [Gridové obchodování] a zvolte [Předvolby].
3. Přejděte na záložku [Oznámení] a přepněte tlačítko [Spouštěč poplatku za financování]. Poplatky za sazbu financování si můžete upravit v rozmezí od 0,0001 % do 0,75 %. Aktuálně je automaticky nastavena na 0,25 %, což znamená, že jakmile očekávaná sazba financování dosáhne 0,25 %, obdržíte upozornění. Kliknutím na tlačítko [Potvrdit] nastavení uložíte.
Důležitá poznámka: Oznámení obdržíte e-mailem, SMS zprávou nebo přímo v aplikaci. Tato funkce slouží jako upozornění na riziko a platforma Binance nemůže zaručit, že oznámení bude doručeno včas. Souhlasíte s tím, že během používání této služby může za určitých okolností (mimo jiné kvůli zahlcení vaší osobní sítě nebo nekvalitnímu síťovému prostředí) dojít k tomu, že oznámení nebudete moci obdržet či je obdržíte se zpožděním. Platforma Binance si vyhrazuje právo oznámení nezasílat a není k tomu povinna.

7. Jak se sazba financování počítá?

Krok č. 1: nalezení řady pro výpočet nabídkových/poptávkových cen impaktového množství za dané období financování
Předpokládejme, že v knize objednávek je na straně nabídek následující:
Úroveň
Cena
Základní množství
Kótované pomyslné množství
Kumulované kótované pomyslné množství
1
p1
q1
multiplikátor × p1 × q1
multiplikátor × p1 × q1
2
p2
q2
multiplikátor × p2 × q2
(multiplikátor × p1 × q1) + (multiplikátor × p2 × q2)
3
p3
q3
multiplikátor × p3 × q3
(multiplikátor × p1 × q1) + (multiplikátor × p2 × q2) + (multiplikátor × p3 × q3)
n
pn
qn
multiplikátor × pn × qn
multiplikátor × ∑(pn × qn)
Je-li na x-té úrovni výraz [multiplikátor × ∑(px × qx)] > IMN a na úrovni x-1 výraz [multiplikátor × ∑(px-1 × qx-1)] < IMN, pak lze nabídkovou cenu impaktového množství nalézt na x-té úrovni knihy objednávek pomocí vzorce:
Nabídková cena impaktového množství = IMN / {[IMN - multiplikátor × ∑(px-1 × qx-1)]/px + multiplikátor × ∑qx-1}
*IMN: Impact Margin Notional
K nalezení řady pro výpočet nabídkových/poptávkových cen impaktového množství provádí systém výše uvedené kroky na časových snímcích z knihy objednávek v tomto období financování:
Knihu poptávkových objednávek můžeme shrnout takto:

Úroveň

Cena

Základní množství

Kótované pomyslné množství

Kumulované kótované pomyslné množství

1
11 409,63
0,499
(11 409,63 x 0,499)
5 693,41
2
11 409,78
0,008
(11 409,78 x 0,008)
(11 409,63 x 0,499) + (11 409,78 x 0,008)
3
11 410,08
0,616
(11 410,08 x 0,616)
4
11 410,49
0,079
(11 410,49 x 0,079)
5 = x-1
11 410,50
0,065
(11 410,50 x 0,065)
14 456,38 < 25 000 USDT*
6 = x
11 410,54
2 850
(11 410,54 x 2,850)
(11 409,63 x 0,499) + (11 409,78 x 0,008) + (11 410,08 x 0,616)+ (11 410,49 x 0,079)+ (11 410,50 x 0,065) + (11 410,54 x 2,850) = 46 976,38 > 25 000 USDT*
*Výchozí Impact Margin Notional u permanentních BTCUSDT kontraktů
Z výše uvedené tabulky získáme následující informace:
  • Cena na úrovni x-1 je 11 410,50
  • Kumulované kótované pomyslné množství na x-té úrovni je 14 456,38
  • Kumulované základní množství na úrovni x-1 je: 0,499 + 0,008 + 0,616 + 0,079 + 0,065 = 1,267
Dosazení do vzorce:
Poptávková cena impaktového množství = IMN / {[IMN - multiplikátor × ∑(px-1 × qx-1)]/px + multiplikátor × ∑qx-1}
= 25 000 / {[(25 000 - 14 456,38) / 11 410,54] + 1,267}
= 25 000 / (10 543,62 / 11 410,54 + 1,267)
= 11 410,186 USDT
Analýza:
  • Odpovídající množství, jakmile dosáhne IMN na x-té úrovni: [IMN - multiplikátor × ∑(px-1 × qx-1)] / px = (25 000 - 14 456,38) / 11 410,54 = 0,924
  • Kumulované základní množství, jakmile dosáhne IMN: 0,924 + 1,267 = 2,191
  • Poptávková cena impaktového množství = 25 000 / (10 543,62 / 11 410,54 + 1,267) = 11 410,186
Krok č. 2: nalezení řady pro výpočet prémiového indexu za dané období financování
Výpočet prémiového indexu na platformě Binance probíhá jednou za minutu a používá se pro něj časově vážený průměr všech indexů za dané období financování (každých 8 hodin).
Kliknutím zobrazíte historii prémiového indexu.
Vzorec pro výpočet prémiového indexu:
Prémiový index (P) = [max(0; nabídková cena impaktového množství - cenový index) - max(0; cenový index - poptávková cena impaktového množství)] / cenový index
[max(0; bpn - ipn) - max(0; ipn - apn)] / ipn
Pořadí
Nabídková cena impaktového množství
Poptávková cena impaktového množství
Cenový index
Prémiový index
1
bp1
ap1
ip1
[max(0; bp1 - ip1) - max(0; ip1 - ap1)] / ip1
2
bp2
ap2
ip2
[max(0; bp2 - ip2) - max(0; ip2 - ap2)] / ip2
n
bpn
apn
ipn
[max(0; bpn - ipn) - max(0; ipn - apn)] / ipn
Krok č. 3: průměr prémiového indexu vážený podle poměru času k financování za pozorované období financování
Řadu pro výpočet prémiového indexu za dané období financování (z kroku 2) dosadíme do vzorce pro výpočet průměrného prémiového indexu:
Průměrný prémiový index (P) = [(1 × prémiový index 1) + (2 × prémiový index 2) + (3 × prémiový index 3) + … + (480 × prémiový index 480) / (1 + 2 + 3 + … + 480)
*Prémiový index 1: prémiový index za první minutu
Krok č. 4: výpočet sazby financování 
Sazba financování se následně vypočítá pomocí této složky 8hodinové úrokové míry a složky 8hodinové prémie. Také se přičte rezerva ±0,05 %. Například míry financování vypočtené z období od 00:00 do 08:00 se změní v 08:00.
Kliknutím zobrazíte historii sazby financování
Vzorec pro výpočet sazby financování:
Sazba financování (F) = průměrný prémiový index (P) + rozmezí (0,01 % - prémiový index (P); 0,05 %; -0,05 %)
*Prémiový index (P) zde odkazuje na aktuální průměr
Poznámka:
Funkce rozmezí (x, min, max) znamená, že když (x < min), pak x = min; když (x > max), pak x = max; když max ≥ x ≥ min; pak se použije x.
Jinými slovy, pokud se prémiový index pohybuje v rozmezí od -0,04 % do 0,06 %, bude sazba financování rovna 0,01 % (úrokové sazbě).
Když je rozdíl (úroková sazba (I) - prémiový index (P)) v rozmezí ±0,05 %, pak F = P + (I - P) = I. Jinými slovy, sazba financování bude rovna úrokové sazbě.
Příklad č. 1:
Časové razítko: 2020-08-27 20:00:00 UTC
Cenový index: 11 312,66 USDT
Nabídková cena impaktového množství: 11 316,83 USDT
Poptávková cena impaktového množství: 11 317,66 USDT
Prémiový index (P) = [max(0; nabídková cena impaktového množství - cenový index) - max(0; cenový index - poptávková cena impaktového množství)] / cenový index
= [max(0; 11 316,83 - 11 312,66) - max(0; 11 312,66 - 11 317,66)] / 11 312,66
= (4,17 - 0) / 11 312,66
= 0,0369 %
*Upozornění: tento příklad se vztahuje na období financování od 16:00 do 24:00 UTC. Skutečný prémiový index ve 20:00 je nutné vzít z časově váženého průměru všech indexů za dobu 16:00 až 20:00 UTC.
Příklad č. 2:
Časové razítko: 2020-08-28 08:00:00 UTC
Referenční cena: 11 329,52
To je konec období financování 00:00–08:00 UTC, 8 hodin = 480 minut, tedy vážený 8hodinový průměr prémiového indexu (P) = 0,0429 %
Průměrný prémiový index = [(1 × prémiový index 1) + (2 × prémiový index 2) + (3 × prémiový index 3) + … + (480 × prémiový index 480) / (1 + 2 + 3 + … + 480)
*Prémiový index 1: prémiový index za první minutu
Sazba financování (F) = průměrný prémiový index (P) + rozmezí (0,01 % - prémiový index (P); 0,05 %; -0,05 %)
= 0,0429 % + rozmezí(0,01 % - 0,0429 %; 0,05 %; -0,05 %)
= 0,0429 % + (-0,0329 %)
= 0,0100 %
5. Zastropovaná sazba financování
Dno = -0,75 × poměr udržovací marže
Strop = 0,75 × poměr udržovací marže
Maximální sazba financování = rozmezí(sazba financování; dno; strop)
*Sazba financování (z kroku 4)
Míra financování jednotlivých kontraktů se vypočítává pomocí příslušného poměru počáteční marže a poměru udržovací marže při maximální páce. Podrobnosti o poměru počáteční marže a poměru udržovací marže naleznete na stránce Páka a marže u USDT futures kontraktů.
Například pro výpočet dna a stropu permanentního BTCUSDT kontraktu při maximální páce 1:125 je tabulková hodnota příslušného poměru počáteční marže 0,8 % a poměru udržovací marže pak 0,4 %.
Upozorňujeme, že výjimkou je BCHUSDT, kde je nutné použít tabulkovou hodnotu pro permanentní USDT kontrakt s pákou 1:75 namísto tabulky pro páku 1:20, tzn. při maximální páce 1:75 je tabulková hodnota příslušného poměru počáteční marže 1,3 % a poměru udržovací marže pak 0,65 %.
Související články
Přehled produktů a funkcí Binance Futures