Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD

Nejčastější dotazy
Maržové obchody

Jak vám můžeme pomoci?
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Spotové obchody
Maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
NFT
VIP

Úroveň marže a výzva k doplnění marže na Binance

2021-07-27 08:14
Při maržovém obchodování můžete k pozicím přidávat páku a zvyšovat tak potenciální výdělky a zisky. Platforma Binance používá úroveň marže k vyhodnocení úrovně rizika maržového účtu.

1. Úroveň marže u kombinované marže

1.1. Uživatelé, kteří si půjčují marži, mohou jako zajištění použít čistá aktiva na účtech kombinované marže. Digitální aktiva na jiných účtech se při obchodování s kombinovanou marží do marže nezapočítávají.
1.2. Úroveň marže na účtu kombinované marže = celková hodnota aktiv na účtu kombinované marže / (celkové závazky + nesplacený úrok), kde:
celková hodnota aktiv na účtu kombinované marže = celková aktuální tržní hodnota všech digitálních aktiv na účtu kombinované marže;
celkové závazky = celková aktuální tržní hodnota všech nesplacených půjček marže na účtu kombinované marže;
nesplacený úrok = částka jednotlivých půjček marže × doba půjčky (v hodinách k okamžiku výpočtu) × hodinová úroková míra - srážky / splacený úrok.
1.3. Úroveň marže a způsob fungování
  • Páka 1:3
Jestliže platí, že úroveň marže > 2, můžete s aktivy obchodovat, půjčovat si je a převádět do spotové peněženky.
Jestliže platí, že 1,5 < úroveň marže ≤ 2, můžete s prostředky obchodovat a půjčovat si je, ale nemůžete je převádět z maržového účtu.
Jestliže platí, že 1,3 < úroveň marže ≤ 1,5, můžete s prostředky obchodovat, ale nemůžete si je půjčovat ani převádět z maržového účtu.
Jestliže platí, že 1,1 < úroveň marže ≤ 1,3, spustí se výzva k dodatkové úhradě a prostřednictvím e-mailu, SMS a zprávy na webu obdržíte upozornění s žádostí o přidání dalšího zajištění (převod dalších prostředků za účelem poskytnutí zajištění), abyste předešli likvidaci. Po prvním upozornění budete další upozornění dostávat jednou za 24 hodin.
Jestliže platí, že úroveň marže ≤ 1,1, spustí se likvidační modul, všechna aktiva budou zlikvidována a uhradí se z nich úrok a jistina půjčky. Systém vám pošle informační upozornění prostřednictvím e-mailu, SMS a zprávy na webu. Jestliže se úroveň marže vrátí na 1,5, systém proces likvidace zastaví.
  • Páka 1:5 (podporováno pouze na hlavním účtu)
Jestliže platí, že úroveň marže > 2, můžete s aktivy obchodovat, půjčovat si je a převádět do spotové peněženky.
Jestliže platí, že 1,25 < úroveň marže ≤ 2, můžete s prostředky obchodovat a půjčovat si je, ale nemůžete je převádět z maržového účtu do spotové peněženky.
Jestliže platí, že 1,15 < úroveň marže ≤ 1,25, můžete s prostředky obchodovat, ale nemůžete si je půjčovat ani převádět z maržového účtu do spotové peněženky.
Jestliže platí, že 1,05 < úroveň marže ≤ 1,15, spustí se výzva k dodatkové úhradě a prostřednictvím e-mailu, SMS a zprávy na webu obdržíte upozornění s žádostí o přidání dalšího zajištění (převod dalších prostředků za účelem poskytnutí zajištění), abyste předešli likvidaci. Po prvním upozornění budete další upozornění dostávat jednou za 24 hodin.
Jestliže platí, že úroveň marže ≤ 1,05, spustí se likvidační modul, všechna aktiva budou zlikvidována a uhradí se z nich úrok a jistina půjčky. Systém vám pošle informační upozornění prostřednictvím e-mailu, SMS a zprávy na webu. Jestliže se úroveň marže vrátí na 1,25, systém proces likvidace zastaví.
1.4. Další informace naleznete v sekci Pravidla obchodování s kombinovanou marží.

2. Úroveň marže u separátní marže

2.1. Čistá aktiva na účtu separátní marže lze použít jako zajištění pouze na příslušném účtu. Aktiva na ostatních účtech (účtu kombinované marže nebo dalších účtech separátní marže) nelze jako zajištění použít.
2.2. Úroveň marže na účtu separátní marže = celková hodnota aktiv na účtu separátní marže / (celková hodnota závazků + nesplacený úrok), kde:
celková hodnota aktiv = celková hodnota podkladových aktiv + nominální hodnota aktiv na aktuálním účtu separátní marže;
celkové závazky = celková hodnota nesplacených aktiv na aktuálním účtu separátní marže;
nesplacený úrok = (hodnota jednotlivých vypůjčených aktiv × doba půjčky (v hodinách) × hodinová úroková míra) - splacený úrok.
2.3. Úroveň marže a způsob fungování
Jestliže je úroveň marže (dále jen „ML“) > 2, můžete s aktivy normálně obchodovat, půjčovat si je a zbývající aktiva rovněž převádět na další obchodní účty. ML však musí být i po převodu ≥ 2, aby vám nadále převody aktiv fungovaly normálně.
  • Počáteční míra (IR)
IR je počáteční míra rizika poté, co si vypůjčíte prostředky. Podle výše páky se rozlišují různé úrovně IR. Například u páky 1:3 a vypůjčení prostředků v plné výši bude mít IR hodnotu 1,5, u páky 1:5 a vypůjčení prostředků v plné výši hodnotu 1,25 a u páky 1:10 a vypůjčení prostředků v plné výši hodnotu 1,11.
  • Poměr výzvy k doplnění marže (MCR)
Jestliže platí, že MCR < ML ≤ 2, můžete s aktivy obchodovat a půjčovat si je, ale nemůžete je převádět mimo účet.
Podle výšky páky se rozlišují různé MCR. Například u páky 1:3 má MCR hodnotu 1,35, u páky 1:5 pak hodnotu 1,18 a u páky 1:10 má hodnotu 1,09.
  • Likvidační poměr (LR)
Jestliže platí, že LR < ML ≤ MCR, spustí se výzva k dodatkové úhradě a prostřednictvím e-mailu, SMS a zprávy na webu obdržíte upozornění s žádostí o přidání dalšího zajištění (převod dalších prostředků za účelem poskytnutí zajištění), abyste předešli riziku likvidace. Po prvním upozornění budete další upozornění dostávat jednou za 24 hodin. Jestliže bude později platit, že ML ≥ MCR, další upozornění neobdržíte.
Jestliže platí, že ML ≤ LR, systém spustí proces likvidace. Aktiva držená na účtu budou prodána za účelem splacení půjčky. Systém vám zároveň pošle informační upozornění prostřednictvím e-mailu, SMS a zprávy na webu.
Podle výšky páky se rozlišují různé LR. Například u páky 1:3 má LR hodnotu 1,18, u páky 1:5 pak hodnotu 1,15 a u páky 1:10 má hodnotu 1,05.
2.4. Další informace naleznete v sekci Pravidla obchodování se separátní marží.

Co jsou poplatky za likvidaci?

Jestliže dojde k nucené likvidaci maržového účtu nebo kryptopůjčky, maržový pojišťovací fond si z částky strhne určité procento jako poplatek za likvidaci. Stržené poplatky si můžete zobrazit kliknutím na položky [Maržový příkaz][Historie likvidací] [Poplatek za likvidaci (BUSD)]. Doporučujeme vám, abyste pečlivě spravovali rizika a předcházeli nuceným likvidacím.
Výpočet poplatku za likvidaci:
Produkt
Poplatek za likvidaci
Kombinovaná marže
Dluhy kombinované marže × 2 %
Separátní marže
Dluhy separátní marže × sazba poplatku dle příslušné úrovně páky
Kryptoměnové půjčky
Dluhy kryptopůjček × 2 %
Upozornění: Sazba poplatku dle příslušné úrovně páky = (poměr rizika likvidace u pásma páky obchodního páru se separátní marží - 1) × 8 % (maximální částka, kterou lze strhnout, aniž by byl překročen zůstatek aktiv po likvidaci).
Příklad: Pokud se likvidují a snižují uživatelovy pozice u obchodního páru ADA/ETH (3. úroveň), sazba likvidačního poplatku = (1,165 - 1) × 8 % = 1,32 %.