Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD

Nejčastější dotazy
Maržové obchody

Jak vám můžeme pomoci?
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Spotové obchody
Maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
NFT
VIP

Expresní pokyny pro maržové obchodování (webová verze)

2021-06-04 01:39

Co je to automatické maržové obchodování?

Automatické maržové obchodování vám umožňuje průběžně si půjčovat a používat prostředky, takže obchodování bude ještě snazší.
Funkce:
1. Režim „Půjčit si“: Během obchodování si můžete zároveň půjčovat a používat prostředky. Půjčíte si pouze částku potřebnou pro obchodování.
2. Režim „Splatit“: Pomáhá vám splatit dluh, jakmile prostředky přestanete používat, abyste nemuseli platit další úroky.
*Poznámka: Je možné, že v režimu „Splatit“ nebudete schopni splatit celou částku dluhu a úroků. Zkontrolujte v maržové peněžence, zda nemáte nějaké nesplacené dluhy. Případný dluh co nejdříve splaťte ručně.

Jak mohu převést kolaterál na svůj maržový účet?

1. Přihlaste se k účtu Binance a klikněte na položku [Peněženka][Marže].
2. Klikněte na [Převod].
3. Vyberte peněženku, ze které chcete provést převod, a zadejte typ coinu a částku převodu jako kolaterálu. Poté klikněte na [Potvrdit].

Jak mohu obchodovat v režimu „Půjčit si“? 

V režimu „Půjčit si“ systém na základě částky prostředků na vašem maržovém účtu automaticky vypočítá maximální dostupnou výši prostředků (maximální dostupná částka prostředků = jistina + maximální částka prostředků, kterou si můžete vypůjčit). Pokud bude během zadávání příkazu částka dostupných prostředků větší než jistina, systém za vás automaticky vypůjčí prostředky k realizaci příkazu.
Příklad: Převedete 1 BTC na maržový účet a k zadání prodejního příkazu BTC použijete režim „Půjčit si“. Maximální dostupná částka pro použití s tímto příkazem bude (na základě maximálního poměru marže) 3 BTC. Můžete zadat příkaz Limit nebo Market a prostředky pro uskutečnění tohoto obchodu si nebudete muset vypůjčovat ručně. Jednoduše zadejte příkaz v obchodním rozhraní a prostředky budou vypůjčeny za vás.

Jak mohu obchodovat v režimu „Splatit“?

V režimu „Splatit“ systém pomocí prostředků získaných z obchodu automaticky splatí váš dluh. (Nejprve se splácí úroky a poté zapůjčené prostředky.) Automatické splácení se provádí až po úplném uzavření obchodu. Pokud po provedení obchodu nebudete mít dostatek prostředků ke splacení, systém splatí 90 % vypůjčené částky a zbývající část dluhu budete muset splatit ručně. Pokud váš zůstatek nebude stačit na splacení 90 % dluhu, automatické splacení nebude možné provést a budete muset vložit další prostředky, abyste dluh mohli splatit ručně. Zkontrolujte na maržovém účtu, zda nemáte nějaký nevyřízený dluh. Případný dluh co nejdříve splaťte.
Příklad: Půjčili jste si 2 BTC a prodali je za USDT. Až budete připraveni odkoupit BTC zpět a splatit dluh, můžete zadat příkaz v režimu „Splatit“. Systém po realizaci příkazu a provedení obchodu automaticky splatí dluh pomocí zakoupených BTC. Režim „Splatit“ podporuje příkazy Market a Limit. Dluhy budou splaceny pouze po realizaci příkazu a provedení obchodu.
*Pokud na maržovém účtu nebudete mít dostatek prostředků, systém prostředky automaticky vypůjčí za vás, aby se příkaz realizoval. Za úspěšně podané příkazy budou ihned nabíhat úroky. Pokud zadaný příkaz zcela zrušíte, systém automaticky splatí příslušné úroky a dluh. (Je možné, že se nesplatí celá částka úroků a dluhu. Občas zkontrolujte sekci „Vlastní zdroje na účtu“.)
Poznámky:
  • Chcete-li zobrazit svá aktiva, závazky a zisk, přejděte do nabídky [Peněženka][Marže]. Zde můžete také zjistit, zda nemusíte splatit nějaké zapůjčené prostředky nebo úroky.
  • Pokud po provedení obchodu nebudete mít dostatek prostředků ke splacení, systém splatí 90 % zapůjčené částky a zbývající část dluhu budete muset splatit ručně. Pokud váš zůstatek nebude stačit na splacení 90 % dluhu, automatické splacení nebude možné provést a budete muset vložit další prostředky, abyste dluh mohli splatit ručně. Zkontrolujte na maržovém účtu, zda nemáte nějaký nevyřízený dluh. Případný dluh co nejdříve splaťte.