Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Funkce účtu
Ověření identity

Jak požádat o firemní účet

Binance
2021-07-02 01:21
Pokud si chcete založit firemní účet, postupujte dle následujících pokynů: 
1. Přihlaste se ke svému účtu na platformě Binance a přejděte do sekce [Profil] [Identifikace]. Klikněte na tlačítko [Ověření podniku]
Upozornění: pokud byla vaše e-mailová adresa již propojena s osobním účtem, nelze ji znovu použít pro firemní účet. V rámci žádosti o firemní účet tedy použijte e-mailovou adresu, která v systému Binance dosud nebyla ověřena.
2. Klikněte na tlačítko [Ověřit]
3. Vyberte typ společnosti a klikněte na tlačítko [Změnit typ společnosti]
4. Budete požádáni o to, abyste si před zahájením procesu ověřování společnosti připravili určité dokumenty. Požadované dokumenty se liší v závislosti na zvoleném typu společnosti.
V současnosti podporujeme bulharštinu, ruštinu, francouzštinu, portugalštinu, polštinu, slovinštinu, italštinu, maďarštinu, švédštinu, holandštinu a španělštinu. Pokud jsou firemní dokumenty v jiném jazyce, dodejte prosím s originálními dokumenty i jejich úřední anglickou verzi.
Příklad:
Můžete pokračovat kliknutím na tlačítko [Zahájit ověřování] nebo po kliknutí na [Přepnout formu společnosti] zvolit jiný typ společnosti  
5. Vyplňte základní údaje o společnosti a klikněte na tlačítko [Pokračovat]. Dosavadní poskytnuté informace můžete kdykoli během ověřovacího procesu uložit stisknutím tlačítka [Uložit jako koncept]. 
6. Nahrajte dokumenty o společnosti dle uvedených požadavků.
7.1. Pokud musíte ověřit členy statutárních orgánů společnosti, zadejte jejich údaje a nahrajte požadované doklady.
Upozornění:
 • Jako doklad totožnosti nahrajte kopii cestovního pasu nebo jiný doklad potvrzující vaši státní příslušnost/jurisdikci (řidičský průkaz není akceptován).
 • Selfie nahrávejte barevné. Nepoužívejte snímky obrazovky, fotokopie ani snímky s filtrem či snímky upravené v programu na úpravu fotografií.
 • Podporujeme formáty jpeg/jpg a png.
7.2. Pokud členy statutárních orgánů ověřovat nemusíte (u některých typů subjektů), zadejte údaje o skutečných majitelích a nahrajte požadované doklady. 
8. Zadejte údaje o autorizovaných obchodnících/traderech a nahrajte požadované doklady.
U obchodníka/tradera, který využívá burzu nejčastěji, přepněte do aktivní polohy tlačítko [Hlavní].
Upozorňujeme, že hlavní obchodník bude muset v dalším kroku provést ověření obličeje.
9. Můžete otevřít aplikaci Binance, naskenovat v ní QR kód a provést ověření totožnosti v telefonu, případně jej provést na počítači po kliknutí na možnost [K ověření použijte počítač]
Sundejte si pokrývku hlavy a brýle a nepoužívejte filtry. Ověření proveďte při dostatečném osvětlení.
Poté klikněte na možnost [Dokončil/a jsem proces na svém telefonu].
10. Přečtěte si prohlášení a vyjádřete s ním souhlas. Zaškrtněte políčko vedle věty [Plně rozumím oznámení] a klikněte na tlačítko [Pokračovat].
11. Vaše žádost byla úspěšně odeslána. Počkejte na schválení z naší strany.


Časté dotazy

Požadované dokumenty se liší podle typu společnosti. Příslušný seznam je uveden na obrazovce. Například si musíte připravit:
1. Kopii originálu potvrzení o založení společnosti registraci a výpis z obchodního rejstříku.
2. Zakladatelské dokumenty, stanovy společnosti, dohoda o provozování apod.
3. Plnou moc. V tomto dokumentu uveďte přihlašovací e-mailovou adresu k účtu Binance a pozici žadatele a udělte žadateli plnou moc používat firemní účet jménem vaší společnosti. Upozorňujeme, že plná moc nesmí být starší tří měsíců. Pokud má společnost pouze jednoho člena statutárního orgánu (jednatele), musí plnou moc podepsat tento jednatel. Pokud má společnost více jednatelů, musí ji podepsat alespoň dva z nich. Používáte-li šablonu, ujistěte se, že je upravena tak, aby odpovídala vaší situaci.
文本,,信件描述已自动生成
4. Oficiální výroční zprávu společnosti nebo státní/úřední dokumenty vydané v posledních 12 měsících, a to včetně:
 • seznamu současných členů statutárních orgánů (fyzických osob),
 • seznamu skutečných majitelů (fyzických osob) a jejich procentuální vlastnické podíly apod.
5. Vlastnickou strukturu.
6. Odkaz na web úředního orgánu, který obsahuje podrobnosti o vaší společnosti umožňující ověřit pravost registrace. Pokud na webu úředního orgánu není k dispozici žádná vyhledávací funkce umožňující vyhledání podrobností o společnosti, poskytněte místo toho potvrzení o registraci, které bylo vydáno během posledních tří měsíců.
7. Úplný snímek obrazovky webu úředního orgánu, který obsahuje aktuální údaje o společnosti. Ujistěte se, že snímek obsahuje i údaje o systémovém času a datu zobrazeném na ploše.
8. Kopie platného cestovního pasu nebo dokladu totožnosti členů statutárních orgánů, skutečných majitelů a obchodníků.
9. Aktuální selfie členů statutárních orgánů, skutečných majitelů a obchodníků.
10. Dotazník ohledně sankcí.
* Upozorňujeme, že toto je pouze první stránka dotazníku. Plnou verzi můžete stáhnout během procesu ověřování.
Příslušné důvody zamítnutí zobrazíte po kliknutí na tlačítko [Ověřit]. Jestliže byla vaše žádost zamítnuta, odešlete ji znovu v plném rozsahu a zohledněte přitom důvod zamítnutí. Přezkum vaší nové žádosti provedeme přednostně, a to během sedmi pracovních dní.
Kromě angličtiny v současnosti podporujeme bulharštinu, ruštinu, francouzštinu, portugalštinu, polštinu, slovinštinu, italštinu, maďarštinu, švédštinu, holandštinu a španělštinu. Pokud jsou firemní dokumenty v jiném jazyce, poskytněte prosím s originálními dokumenty i jejich anglický překlad.
Pokud byla vaše e-mailová adresa již propojena s osobním účtem, nelze ji znovu použít pro firemní účet.Ověřte tedy prosím, že je žadatel způsobilý, a použijte v rámci žádosti o firemní účet e-mailovou adresu, která v systému Binance dosud nebyla ověřena.
Stav žádosti o firemní účet můžete zobrazit v sekci [Identifikace] v rámci vašeho účtu Binance. Také zkontrolujte e-maily ve schránce, protože vás můžeme kontaktovat ohledně dalších dokumentů.
Každá společnost může požádat pouze o jeden firemní účet. Kromě toho v současnosti nepřijímáme neodůvodněné žádosti o odstranění ověřených firemních účtů. Upozorňujeme, že pro vaše pohodlí poskytujeme funkci podúčtů. Jakmile je u vašeho účtu dokončeno ověření pro firemní použití, bude vám poskytnut přístup k podúčtům.
Chcete-li splnit podmínky pro úroveň 3 a získat limit výběru 200 BTC nebo vyšší, musíte během 30 po sobě jdoucích dní zaznamenat objem obchodování v hodnotě přesahující 1000 BTC. Splníte-li tento požadavek, kontaktujte naši zákaznickou podporu. Stav vašeho účtu posoudíme během tří pracovních dní. 
Budete nás muset kontaktovat, abychom provedli hloubkovou kontrolu v souladu s požadavky souvisejícími s fiat měnami. Pošlete nám e-mail s následujícími informacemi:
 1. doklad adresy subjektu,
 2. doklad adresy skutečného majitele,
 3. odkaz na web společnosti nebo na profil společnosti na sociální síti,
 4. z jakých zdrojů budete fiat účet financovat (např. z obchodního kapitálu společnosti, peněz zákazníků, zisku společnosti apod.),
 5. jaké fiat měny hodláte používat,
 6. očekávané měsíční objemy vkladů/výběrů fiat měn (v požadované měně).
Binance nyní u firemních účtů podporuje vklady a výběry v USD, EUR, GBP, NGN, AUD a BRL.
Související články
Jak provést ověření totožnosti