Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD

Nejčastější dotazy
Ověření identity

Jak vám můžeme pomoci?
Funkce účtu
Průvodce funkcemi účtu
Ověření identity
Dvoustupňové ověření
Problémy s e-maily
Doporučení a partneři
Poukaz
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
NFT
VIP

Jak požádat o ověření subjektu

2021-07-02 01:21
K získání přístupu k nabídkám produktů a služeb platformy Binance (včetně vkladů, obchodování a výběrů kryptoměn) musí všichni uživatelé firemních účtů Binance provést ověření subjektu. Ověření subjektu můžete provést podle níže uvedeného podrobného průvodce.
Ověření totožnosti a standardy „Poznej svého klienta“ (KYC) slouží k ochraně vašeho účtu před podvody, korupcí, praním peněz a financováním terorismu.
K získání přístupu k nabídkám produktů a služeb platformy Binance (včetně vkladů, obchodování a výběrů kryptoměn) musí všichni noví uživatelé provést ověření na úrovni [Ověřeno].
Oprávnění účtů stávajících uživatelů, kteří neprovedli ověření na úrovni [Ověřeno], se dočasně změní na „Pouze výběr“ a služby se omezí na výběr prostředků, zrušení příkazu, zavření pozice a vyplacení.
Je možné, že na základě podmínek vašeho regionu nebo zvolených platebních kanálů budete muset zvýšit úroveň ověření totožnosti, abyste zvýšili zabezpečení účtu. Další podrobnosti naleznete v článku Proč musím ověřit svou totožnost.

Jak provést ověření subjektu? Podrobný průvodce

1. Vytvořte účet Binance nebo se přihlaste ke stávajícímu účtu Binance.
A. Pokud účet Binance nemáte
i) Na hlavní stránce Binance klikněte na tlačítko [Zaregistrovat se].
ii) Zvolte aktuální zemi/oblast bydliště a klikněte na tlačítka [Potvrdit] a [Vytvořit účet].
Uživatelé z Evropy mohou zvolit možnost [Vytvořit účet subjektu].
iii) Zadejte e-mailovou adresu a silné heslo k účtu. Poté proveďte ověření e-mailové adresy.
iv) Klikněte na položku [Přejít na řídicí panel]. Budete automaticky vyzváni k aktivaci dvoufaktorového ověření. Můžete si zvolit jednu ze dvou možností: [Aktivovat Binance/Google Authenticator], nebo [Ověření pomocí telefonu]. Pro dvoufaktorové ověření nedoporučujeme používat SMS, protože hackeři mohou snadno zfalšovat čísla mobilních telefonů.
v) Po aktivaci dvoufaktorového ověření klikněte na tlačítko [Ověřit] v horní části stránky a zahajte ověření subjektu.
B. Pokud máte účet Binance, který není ověřen
i) Na hlavní stránce Binance klikněte na tlačítko [Přihlásit se].
ii) Klikněte na položky [Profil][Identifikace]. Poté zahajte proces zvolením položky [Ověření subjektu].
Upozornění: Pokud již je vaše e-mailová adresa propojena s osobním účtem, nelze ji znovu použít pro účet subjektu. Žádost o ověření subjektu odešlete z účtu, který dosud nebyl ověřen.
2. Zvolte zemi/region registrace a typ subjektu. Poté klikněte na tlačítko [Zahájit ověření].
Typ subjektu a zemi zvolte pečlivě. Pokud budete muset v průběhu ověřování zemi/region registrace nebo typ subjektu změnit, bude nutné začít znovu od začátku.
2.1 Zobrazí se seznam požadovaných dokumentů. Dokumenty si připravte ještě před zahájením procesu ověření subjektu. Požadované dokumenty se liší v závislosti na zemi/regionu registrace a zvoleném typu subjektu.
Podrobnosti o požadovaných dokumentech naleznete v sekci Časté dotazy.
2.2 Vyplňte základní údaje a klikněte na tlačítko [Další]. Dosavadní poskytnuté údaje můžete kdykoli během procesu ověření uložit kliknutím na položku [Uložit jako koncept].
2.3. Nahrajte požadované firemní dokumenty a klikněte na tlačítko [Další].
2.4 Proveďte potvrzení a vyplňte údaje v sekci Aktivace fiat měny. Poté klikněte na tlačítko [Další].


2.5. Zadejte údaje o propojených subjektech a nahrajte požadované dokumenty, včetně osobních údajů o členech statutárních orgánů, skutečných konečných vlastnících a autorizovaných obchodnících pro účet.

Upozornění:
 • Jako doklad totožnosti nahrajte snímek platného cestovního pasu nebo jiného dokladu potvrzujícího státní příslušnost dané osoby (řidičský průkaz nebude uznán).
 • Nahrajte barevné selfie hlavního obchodníka. Nepoužívejte snímek obrazovky, okopírovaný snímek ani snímek s filtrem či snímek upravený v programu na úpravu fotografií.
 • Podporované formáty souborů jsou JPEG, JPG, PDF a PNG.
Zvolte hlavního obchodníka, u kterého v dalším kroku provedete ověření obličeje. Klikněte na tlačítko [Potvrdit].
Otevřete aplikaci Binance, naskenujte v ní QR kód a proveďte ověření obličeje pomocí telefonu. Případně klikněte na ikonu obrazovky v pravém dolním rohu obrazovky a proveďte ověření pomocí počítače.
Sundejte si pokrývku hlavy a brýle a nepoužívejte filtry. Fotografie pořizujte při dostatečném osvětlení.
Poté klikněte na možnost [Dokončil/a jsem to na svém telefonu].
2.6. Přečtěte si prohlášení a potvrďte, že s ním souhlasíte. Zaškrtněte políčko vedle věty [Prohlášení rozumím/rozumíme a souhlasím/souhlasíme s ním] a klikněte na tlačítko [Odeslat].
3. Vaše žádost byla úspěšně odeslána. Po jejím schválení budete informováni.

Nejčastější dotazy

1. Jaké dokumenty je zapotřebí přiložit k žádosti o ověření subjektu?
 • Zakladatelská listina
 • Zakladatelská smlouva a stanovy / zakladatelské dokumenty / statutární dokumenty
 • Seznam členů statutárních orgánů / osvědčení o působení ve funkci / výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument
Tyto dokumenty by měly být vydány během posledních 12 měsíců a měly by obsahovat údaje o současných členech statutárních orgánů.
 • Seznam členů (akcionářů) / osvědčení o působení ve funkci / výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument
Tyto dokumenty by měly být vydány během posledních 12 měsíců a měly by obsahovat údaje o současných akcionářích.
 • Dotazník o sankcích
 • Plná moc
1) Oprávněný obchodník (oprávnění obchodníci) by se měl(i) shodovat s osobou (osobami) v sekci Obchodník.
2) V případě obchodníků/partnerů Binance Pay – předložte usnesení představenstva, jímž byl schválen seznam osob, které jsou oprávněny jednat jménem společnosti.
Nahrajte vyplněnou kopii tohoto vzoru.
 • Aktuální provozní stav
Nahrajte jeden z níže uvedených dokumentů (vydaných v posledních 3 měsících) o aktuálním provozním stavu:
1) Úplný snímek obrazovky webu státního orgánu, který obsahuje aktuální údaje o společnosti a datum získání informací – Ujistěte se, že snímek obsahuje i údaje o systémovém čase a datu.
2) Osvědčení o působení ve funkci.
3) Osvědčení o řádné existenci.
 • Zprostředkovatelé (nejméně 25 %, jsou-li ustanoveni)
  1) Osvědčení o působení ve funkci / seznam akcionářů (členů) / výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument (s údaji o konečných vlastnících)
2) Osvědčení o registraci / osvědčení o působení ve funkci / výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný doklad (s údaji o aktuálním provozním stavu).
3) Zakladatelská listina
4) Zakladatelská smlouva a stanovy / zakladatelské dokumenty / statutární dokumenty
 • Zásady boje proti praní peněz / financování terorismu nebo dotazník ohledně boje proti praní peněz na platformě Binance (podle potřeby)
Nahrajte vyplněnou kopii tohoto vzoru.
 • Licence k činnosti (podle potřeby)
 • Doklad o adrese subjektu
Nahrajte jeden z níže uvedených dokumentů vydaných v posledních 90 dnech:
Účet za veřejné služby (např. za elektřinu, plyn, vodu / odpady, pevné připojení k internetu), výpis z bankovního účtu, dokument vydaný vládou
 • Web společnosti (pokud společnost nemá web, uveďte „N/A“)
 • Platné cestovní pasy / doklady totožnosti spřízněných stran
Platné cestovní pasy / doklady totožnosti všech členů statutárních orgánů, skutečných konečných vlastníků (nejméně 25 %) a všech obchodníků.
 • Aktuální selfie hlavního dealera/obchodníka
Nahrajte aktuální selfie hlavního dealera/obchodníka, který bude provádět většinu obchodů. Tato osoba bude muset provést ověření obličeje.
 • Doklad o adrese skutečných konečných vlastníků (nejméně 25 %)
Nahrajte jeden z níže uvedených dokumentů vydaných v posledních 90 dnech:
Účet za veřejné služby (např. za elektřinu, plyn, vodu / odpady, pevné připojení k internetu), výpis z bankovního účtu, dokument vydaný vládou
 • Dokument o ASIC nebo CNPJ (pokud jako fiat měnu zvolíte AUD nebo BRL)
 • Zakladatelská listina
 • Společenská smlouva
 • Seznam společníků / osvědčení o působení ve funkci / výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument
Tyto dokumenty by měly být vydány během posledních 12 měsíců a měly by obsahovat údaje o současných společnících.
 • Dotazník o sankcích
Nahrajte vyplněnou kopii tohoto vzoru.
 • Plná moc
1) Oprávněný obchodník (oprávnění obchodníci) by se měl(i) shodovat s osobou (osobami) v sekci Obchodník.
2) V případě obchodníků/partnerů Binance Pay – předložte usnesení představenstva, jímž byl schválen seznam osob, které jsou oprávněny jednat jménem společnosti.
Nahrajte vyplněnou kopii tohoto vzoru.
 • Aktuální provozní stav
Nahrajte jeden z níže uvedených dokumentů (vydaných v posledních 3 měsících) o aktuálním provozním stavu:
1) Úplný snímek obrazovky webu státního orgánu, který obsahuje aktuální údaje o společnosti. Ujistěte se, že snímek obsahuje i údaje o systémovém čase a datu.
2) Osvědčení o působení ve funkci.
3) Osvědčení o řádné existenci.
 • Zprostředkovatelé (nejméně 25 %, jsou-li ustanoveni)
1) Osvědčení o působení ve funkci / seznam akcionářů (členů) / výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument (s údaji o skutečném vlastníkovi)
2) Osvědčení o registraci / osvědčení o působení ve funkci / výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný doklad (s údaji o aktuálním provozním stavu).
3) Zakladatelská listina.
4) Zakladatelská smlouva a stanovy / zakladatelské dokumenty / statutární dokumenty.
 • Zásady boje proti praní peněz / financování terorismu nebo dotazník ohledně boje proti praní peněz na platformě Binance (podle potřeby)
Nahrajte vyplněnou kopii tohoto vzoru.
 • Licence k činnosti (podle potřeby)
 • Doklad o adrese subjektu
Nahrajte jeden z níže uvedených dokumentů vydaných v posledních 90 dnech:
Účet za veřejné služby (např. za elektřinu, plyn, vodu / odpady, pevné připojení k internetu), výpis z bankovního účtu, dokument vydaný vládou
 • Web společnosti (pokud společnost nemá web, uveďte „N/A“)
 • Platné cestovní pasy / doklady totožnosti spřízněných stran
Platné cestovní pasy / doklady totožnosti všech členů statutárních orgánů / manažerů / jednatelů (nebo ekvivalentů těchto funkcionářů), společníků (alespoň 25 %) a všech obchodníků.
 • Aktuální selfie hlavního obchodníka
Nahrajte aktuální selfie hlavního dealera/obchodníka, který bude provádět většinu obchodů. Tato osoba bude muset provést ověření obličeje.
 • Doklad o adrese skutečných konečných vlastníků (nejméně 25 %)
Nahrajte jeden z níže uvedených dokumentů vydaných v posledních 90 dnech:
Účet za veřejné služby (např. za elektřinu, plyn, vodu / odpady, pevné připojení k internetu), výpis z bankovního účtu, dokument vydaný vládou
 • Dokument o ASIC nebo CNPJ (pokud jako fiat měnu zvolíte AUD nebo BRL)
 • Zakladatelská listina svěřenského fondu
 • Svěřenecká smlouva
 • Dotazník o sankcích
Nahrajte vyplněnou kopii tohoto vzoru.
 • Plná moc
1) Oprávněný obchodník (oprávnění obchodníci) by se měl(i) shodovat s osobou (osobami) v sekci Obchodník.
2) V případě obchodníků/partnerů Binance Pay – předložte usnesení představenstva, jímž byl schválen seznam osob, které jsou oprávněny jednat jménem společnosti.
Nahrajte vyplněnou kopii tohoto vzoru.
 • Zprostředkovatelé (nejméně 25 %, jsou-li ustanoveni):
1) Osvědčení o působení ve funkci / seznam akcionářů (členů) / výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument (s údaji o skutečném vlastníkovi)
2) Osvědčení o registraci / osvědčení o působení ve funkci / výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný doklad (s údaji o aktuálním provozním stavu).
3) Zakladatelská listina.
4) Zakladatelská smlouva a stanovy / zakladatelské dokumenty / statutární dokumenty.
 • Podnikatelský subjekt (je-li ustanoven; např. svěřenský správce / obmyšlený apod.):
1) Zakladatelská listina.
2) Zakladatelská smlouva a stanovy / zakladatelské dokumenty / statutární dokumenty.
3) Seznam členů (akcionářů) / osvědčení o působení ve funkci / výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument (vydaný během posledních 12 měsíců s údaji o vlastnících)
4) Osvědčení o existenci / osvědčení o působení ve funkci / výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument (vydaný během posledních 3 měsíců s údaji o aktuálním provozním stavu)
 • Zásady boje proti praní peněz / financování terorismu nebo dotazník ohledně boje proti praní peněz na platformě Binance (podle potřeby)
Nahrajte vyplněnou kopii tohoto vzoru.
 • Licence k činnosti (podle potřeby)
 • Doklad o adrese subjektu
Nahrajte jeden z níže uvedených dokumentů vydaných v posledních 90 dnech:
Účet za veřejné služby (např. za elektřinu, plyn, vodu / odpady, pevné připojení k internetu), výpis z bankovního účtu, dokument vydaný vládou
 • Web společnosti (pokud společnost nemá web, uveďte „N/A“)
 • Platné cestovní pasy / doklady totožnosti spřízněných stran
Platné cestovní pasy všech svěřenských správců, zakladatelů, jmenovatelů, protektorů, zmocnitelů, obmyšlených a všech obchodníků.
 • Aktuální selfie hlavního obchodníka
Nahrajte aktuální selfie hlavního dealera/obchodníka, který bude provádět většinu obchodů. Tato osoba bude muset provést ověření obličeje.
 • Doklad o adrese skutečných konečných vlastníků (nejméně 25 %)
Nahrajte jeden z níže uvedených dokumentů vydaných v posledních 90 dnech:
Účet za veřejné služby (např. za elektřinu, plyn, vodu / odpady, pevné připojení k internetu), výpis z bankovního účtu, dokument vydaný vládou
 • Dokument o ASIC nebo CNPJ (pokud jako fiat měnu zvolíte AUD nebo BRL)
 • Zakladatelská listina
 • Zakladatelská smlouva a stanovy
 • Smlouva o správě investic nebo smlouva s investičním poradcem
 • Seznam členů statutárních orgánů / osvědčení o působení ve funkci / výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument
Tyto dokumenty by měly být vydány během posledních 12 měsíců a měly by obsahovat údaje o současných statutárních orgánech.
 • Seznam investorů
Tyto dokumenty by měly být vydány během posledních 12 měsíců a měly by obsahovat údaje o současných akcionářích.
 • Dotazník o sankcích
Nahrajte vyplněnou kopii tohoto vzoru.
 • Plná moc
1) Oprávnění obchodníci by se měli shodovat s osobou (osobami) v sekci Obchodník.
2) V případě obchodníků/partnerů Binance Pay – předložte usnesení představenstva, jímž byl schválen seznam osob, které jsou oprávněny jednat jménem zákazníka.
Nahrajte vyplněnou kopii tohoto vzoru.
 • Aktuální provozní stav
Nahrajte jeden z níže uvedených dokumentů (vydaných v posledních 3 měsících) o aktuálním provozním stavu:
1) Úplný snímek obrazovky webu státního orgánu, který obsahuje aktuální údaje o společnosti. Ujistěte se, že snímek obsahuje i údaje o systémovém čase a datu.
2) Osvědčení o působení ve funkci.
3) Osvědčení o řádné existenci.
 • Zprostředkovatelé (nejméně 25 %, jsou-li ustanoveni)
1) Osvědčení o působení ve funkci / seznam akcionářů (členů) / výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument (pro údaje o vlastnících)
2) Osvědčení o existenci / osvědčení o působení ve funkci / výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument (pro aktuální provozní stav)
3) Zakladatelská listina.
4) Zakladatelská smlouva a stanovy / zakladatelské dokumenty / statutární dokumenty.
 • Podnikatelský subjekt (je-li ustanoven, např. správa investic / správce investic apod.)
1) Zakladatelská listina.
2) Zakladatelská smlouva a stanovy / zakladatelské dokumenty / statutární dokumenty
3) Seznam členů (akcionářů) / osvědčení o působení ve funkci / výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný doklad (vydaný během posledních 12 měsíců)
4) Doklad o licenci / regulaci
 • Nabídkové dokumenty nebo jakékoli marketingové materiály o fondu
Prospekt, údaje o fondu, memorandum o neveřejné emisi, nabídkový dokument
apod.
 • Zástupci fondu a dokument o zárukách (podle potřeby)
Od subjektu zodpovědného za provedení hloubkové kontroly
 • Zásady boje proti praní peněz / financování terorismu nebo dotazník ohledně boje proti praní peněz na platformě Binance
Nahrajte vyplněnou kopii tohoto vzoru.
 • Licence k činnosti (podle potřeby)
 • Smlouva o outsourcingu/službách (podle potřeby)
 • Doklad o adrese subjektu
Nahrajte jeden z níže uvedených dokumentů vydaných v posledních 90 dnech:
Účet za veřejné služby (např. za elektřinu, plyn, vodu / odpady, pevné připojení k internetu), výpis z bankovního účtu, dokument vydaný vládou
 • Firemní web (podle potřeby)
 • Platné cestovní pasy / doklady totožnosti propojených subjektů
Platné cestovní pasy všech členů statutárních orgánů a skutečných konečných vlastníků (nejméně 25 %) správce investic, investičních poradců a obchodníků
 • Aktuální selfie hlavního obchodníka
Nahrajte aktuální selfie hlavního dealera/obchodníka, který bude provádět většinu obchodů. Tato osoba bude muset provést ověření obličeje.
 • Doklad o adrese skutečných konečných vlastníků (nejméně 25 %)
Nahrajte jeden z níže uvedených dokumentů vydaných v posledních 90 dnech:
Účet za veřejné služby (např. za elektřinu, plyn, vodu / odpady, pevné připojení k internetu), výpis z bankovního účtu, dokument vydaný vládou
 • Dokument o ASIC nebo CNPJ (pokud jako fiat měnu zvolíte AUD nebo BRL)
2. Proč byla moje žádost zamítnuta?
Příslušné důvody odmítnutí zobrazíte kliknutím na tlačítko [Upravit údaje]. Pokud byla vaše žádost zamítnuta, odešlete ji znovu a zohledněte přitom důvod zamítnutí. Přezkum vaší nové žádosti provedeme přednostně, a to během sedmi pracovních dní.
3. Musím všechny dokumenty odeslat v angličtině?
Kromě angličtiny v současnosti podporujeme bulharštinu, ruštinu, francouzštinu, portugalštinu, polštinu, slovinštinu, italštinu, maďarštinu, švédštinu, nizozemštinu, španělštinu, ukrajinštinu, rumunštinu, turečtinu, řečtinu, estonštinu, lotyštinu a korejštinu. Pokud jsou firemní dokumenty v jiném jazyce, poskytněte prosím s originálními dokumenty i jejich anglický překlad.
4. Žádost jsem odeslal/a před dlouhou dobou, proč jsem stále neobdržel/a reakci?
Stav žádosti subjektu můžete zkontrolovat v sekci [Identifikace]. Zkontrolujte si e-mailovou schránku, protože vás můžeme kontaktovat ohledně dalších dokumentů.
5. Mohu požádat o druhý účet subjektu?
Každá společnost může požádat o vytvoření pouze jednoho účtu subjektu. U účtů subjektu nabízíme funkci podúčtů. Jakmile bude schválena vaše žádost o ověření, budete si moci založit podúčty.
6. Jak mohu zvýšit limit výběru?
Chcete-li zvýšit denní limit výběru, kontaktujte prostřednictvím chatu správce VIP účtu nebo tým zákaznické podpory.
7. Jak mohu u účtu subjektu získat přístup k fiat měnám?
1) Pokud chcete provést upgrade účtu k získání přístupu k fiat měnám a žádost subjektu jste odeslali před 26. dubnem 2022, nahrajte v sekci [Identifikace] následující dokumenty:
 • doklad adresy subjektu,
 • doklad o adrese skutečných konečných vlastníků,
 • odkaz na web společnosti nebo na profil společnosti na sociální síti (pokud existují),
 • z jakých zdrojů budete fiat účet financovat (např. z obchodního kapitálu společnosti, peněz zákazníků, zisku společnosti apod.),
 • jaké fiat měny hodláte používat, např. EUR, GBP, USD, AUD, BRL,
 • očekávané měsíční objemy vkladů/výběrů fiat měn (v požadované měně).
2) Pokud jste žádost subjektu odeslali po 26. dubnu 2022:
A. O přístup k fiat měnám budete moci požádat během procesu ověření subjektu.
B. Pokud jste nejprve provedli ověření pro kryptoměny a v budoucnu budete vyžadovat služby pro fiat měny, můžete přejít do uživatelského centra a aktivovat je v sekci [Identifikace]. Pokud chcete provést upgrade účtu k získání přístupu k fiat měnám, odešlete následující informace:
(Limit vkladu/výběru může být různý podle poskytnutých dokumentů.)
 • Jaké zdroje kapitálu má vaše společnost (např. vložení kapitálu od skutečných konečných vlastníků)?
 • Jaké očekáváte měsíční objemy vkladů/výběrů fiat měn (v EUR)?
 • jaké fiat měny hodláte používat,
8. Uznávané doklady o adrese
Uznáváme následující doklady adresy, vydané během posledních 90 dní:
 • Výpis z bankovního účtu – s historií transakcí. Výpisy z bankovního účtu přijímáme i v elektronické podobě. Můžete nám zaslat původní soubor ve formátu PDF, ve kterém skryjete citlivé informace (např. podrobnosti o transakcích).
 • Účet za služby (např. za elektřinu, vodu, pevné internetové připojení, telefon apod.). Neuznáváme účty za mobilní telefon ani vyúčtování pojistného.
 • Úřední dokumenty (např. dopisy od úřadů, doklady související s placením daní apod.).
 • Více informací naleznete v článku Jak na platformě Binance ověřit adresu pobytu.
V případě, že bychom potřebovali objasnit poskytnuté informace či vyžadovali další dokumenty, obdržíte e-mail z adresy corporate-kyc@binance.com, na kterou můžete požadované dokumenty zaslat.
9. Jaké fiat měny platforma Binance podporuje u firemních uživatelů?
Momentálně u firemních uživatelů podporujeme vklady a výběry v USD, EUR, GBP, AUD a BRL. Kanály v EUR a GBP jsou však v současnosti až do odvolání uzavřeny. Pokročilé ověření subjektu můžete provést již nyní; kanály plateb v EUR/GBP pak budete moci začít používat ihned poté, co budou opět k dispozici.