Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD

Nejčastější dotazy
Termínovaný staking

Jak vám můžeme pomoci?
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Binance Earn
Launchpad a Launchpool
Binance Pool
Flexibilní spoření
Termínované spoření
Aktivity
Automatická investice
BNB Vault
Termínovaný staking
DeFi stakování
Farmaření likvidity
Duální investice
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
NFT

Pravidla aukce slotů parachainů Polkadot (DOT)

2021-11-08 01:55

Časté dotazy ohledně aukce slotů Polkadot (DOT)

1. Co je aukce slotů Polkadot (DOT) a jak funguje?
Aukce slotů Polkadot (DOT) je aukce parachainů. Používá upravenou verzi mechanismu svíčkové aukce, pomocí které rozděluje dostupné parachainové sloty. Projekt musí k získání parachainového slotu přihazovat v aukci stakováním DOT. Týmy s největší podporou DOT si mohou pronajmout parachainový slot a stát se parachainem pro Polkadot. Sloty lze pronajmout na 3 měsíce za období. Maximální doba může být 96 týdnů.  
Na platformě Binance můžete hlasovat pro různé projekty aukcí parachainových slotů a obdržet odměny. Pokud projekt, pro který jste hlasovali, v aukci zvítězí, obdržíte navíc také odměny za hlasování. Upozornění: DOT se uzamknou v chainu až do konce pronájmu.
2. Jaké odměny mohu získat, pokud se zúčastním aukce slotů Polkadot (DOT)?
Během přípravné fáze obdržíte „bonus přípravné fáze“, který poskytují parachainové projekty Polkadotu. (Tyto odměny mají hodnotu přibližně 30 milionů USD.) Obdržíte také všechny odměny z vámi zvolených projektů během období aukce a pronájmu.
3. Jaké jsou bonusové odměny Binance udělované během přípravné fáze?
Platforma Binance a parachainové projekty poskytnou 7 dní před oficiálním zahájením parachainové aukce slotů DOT uživatelům platformy Binance speciální bonus přípravné fáze. (Tyto odměny mají hodnotu přibližně 30 milionů USD.) Všechny odměny budou rozděleny během tohoto období. Chcete-li uplatnit nárok na odměny, musíte stakovat DOT do vámi podporovaného projektu před aukcí slotů. Odměny se sčítají, takže uživatelé je nemusí nárokovat každou hodinu.
Upozornění: pokud projekty, pro které jste hlasovali, zvítězí v aukci slotů, budou vaše DOT uzamknuty na 2 roky a z projektů obdržíte odměny za uzamknutí. Pokud projekty nebudou úspěšné, stakované DOT budou 18. prosince 2021 vráceny do spotové peněženky.
4. Jak se vypočítá APY pro přípravnou fázi?
Výdělky během přípravné fáze se počítají každou hodinu podle podílu počtu stakovaných DOT na celkovém počtu DOT v projektu během dané hodiny. APY se aktualizuje každou hodinu a APY aktuálně zobrazené na stránce je za poslední hodinu. V první hodině otevřeného hlasování se APY nebude zobrazovat.
5. Co je BDOT? Pokud prodám BDOT, budu nadále dostávat odměny za hlasování u mnou zvolených projektů?
BDOT je tokenizované aktivum, které reprezentuje stakované DOT v poměru 1:1. Uživatelům poskytuje likviditu během období stakování. 
Poté, co se projektu podaří získat slot a aukce skončí, můžete na platformě Binance směnit DOT na BDOT.
Pokud prodáte BDOT během období uzamknutí, budete i nadále dostávat odměny za hlasování z vámi zvolených projektů. Po skončení období uzamknutí však můžete BDOT směnit zpět na DOT v poměru 1:1.
6. Na jak dlouho musím DOT uzamknout? Kdy si mohu DOT nechat vyplatit?
DOT budou uzamčeny od přípravné fáze. Pokud vámi zvolený projekt získá slot, můžete si po 96 týdnech nechat DOT vyplatit. Prostředky se poté za 3 dny vrátí na váš účet Binance. 
Pokud vámi zvolený projekt nebude v aukci úspěšný, vaše stakované DOT vám budou vráceny po skončení aukce slotů (přibližně 18. prosince 2021).
7. Proč jsem nemohl(a) hlasovat? Mohu stále obdržet odměny za hlasování?
Hlasování probíhá na chainu a může docházet ke zpožděním nebo výpadkům. Pokud se některé z vašich hlasování pomocí DOT nezdaří, budou DOT přibližně do dvou dnů vráceny do spotové peněženky a nezískáte žádné odměny za hlasování.
8. Proč nemohu z platformy Binance vybrat tokeny z odměn?
Vzhledem k tomu, že některé parachainy jsou stále v rané fázi vývoje a ještě nebyly spuštěny, nemůžete ještě obdržet tokeny z odměn. Poté, co se projektům podaří získat slot a spustí své příslušné parachainy, budete moci získat odměny, jakmile platforma Binance plně integruje sítě. Může nějakou dobu trvat, než budou povoleny i funkce výběru. Podle očekávaného času spuštění, který projekty uvádějí, bude platforma Binance podporovat výběry všech bonusových tokenů z odměn do 30. června 2022. Pokud dojde k odložení doby spuštění mainnetů projektu, platforma Binance odloží i dobu výběru tokenů. Podpora výběru těchto tokenů nezaručuje podle interních zásad žádné zařazení do nabídky.

Pravidla stakování

1. Kde naleznu DOT po skončení přípravné fáze?
Po skončení přípravné fáze se zahájí fáze aukce. Tokeny DOT, které jste použili během zahřívací fáze, se automaticky uzamknou prostřednictvím platformy Binance, abyste mohli hlasovat pro vámi zvolený projekt.
2. Co je fáze aukce? Kdy začíná a kdy končí?
Platforma Binance podporuje prvních pět kol aukce slotů DOT. Každá aukce trvá 7 dní, takže celkem je to 35 dní. Aukce začíná 11. listopadu 2021 a končí 16. prosince 2021. Po každém kole aukcí oznámíme vítěze aukce slotů. Dalšího kola aukcí se zúčastní projekty, které nezvítězily v předchozím kole. Fáze aukce skončí po všech pěti kolech.
3. Hlasoval(a) jsem ve fázi aukce. Kde jsou mé DOT?
Platforma Binance po hlasování pravidelně slučuje vaše hlasy a hlasy ostatních uživatelů, které použije ke zprostředkovanému hlasování na chainu. Vaše DOT se uzamknou v chainu v crowdloanovém poolu vámi zvolených projektů.
4. Mohu hlasovat vícekrát? Pro kolik projektů mohu hlasovat?
Neexistuje limit počtu hlasů. Můžete hlasovat pro více projektů, které podporujete.
Upozornění: pokaždé, když hlasujete, se uzamkne příslušný počet DOT a platforma Binance vás zastoupí při hlasování na chainu příslušných projektů. DOT se nevrátí do vaší spotové peněženky, dokud neskončí příslušné období uzamčení.
5. Co je fáze pronájmu? Kdy začne? Kdy skončí?
Projekt, který zvítězí v aukci slotů, bude mít po skončení fáze aukce právo používat sloty Polkadot po dobu maximálně 96 týdnů. Fáze pronájmu by měla začít 17. prosince 2021 a skončit 20. října 2023.
Pokud vámi podporovaný projekt zvítězí v aukci slotů, vaše DOT budou uzamknuty až do konce období pronájmu (96 týdnů). Po vypořádání se příslušné DOT vrátí na váš účet přibližně do 3 dnů.

Pravidla pro odměny

1. Jaké odměny mohu získat, pokud se zúčastním aukce slotů Polkadot?
Existují tři typy odměn: odměny ve formě extra bonusu Binance pro přípravnou fázi, odměny fáze aukce slotů (dostupné pouze pro určité projekty) a odměny za uzamknutí během fáze pronájmu. Platforma Binance rozdělí uživatelům 100 % těchto odměn.
  • Pokud se zúčastníte přípravné fáze pro aukci slotů DOT platformy Binance, můžete od platformy Binance a uvedených parachainových projektů získat extra odměny pro přípravnou fázi.
  • Některé projekty mohou během 35denní fáze aukce přispívat na příjem podporovatelů.
  • Pokud vámi zvolené projekty zvítězí, můžete získat odměnu za uzamknutí stanovenou projekty podle množství DOT, které jste uzamkli.
2. Jak mohu obdržet odměny pro přípravnou fázi?
Všichni uživatelé, kteří hlasovali během přípravné fáze, mohou každou hodinu uplatnit nárok na odměny nebo si je mohou nechat akumulovat a požádat o ně na konci období.
3. Pokud projekt, pro který jsem hlasoval(a), v aukci nezvítězil, mohu přesto dostat odměny?
Pokud se zúčastníte hlasování v přípravné fázi, můžete získat odměny ve formě extra bonusu od platformy Binance, i když projekty, pro které jste hlasovali, v aukci nezvítězí.
4. Pokud jsem se zúčastnil(a) přípravné fáze a hlasoval(a) pro vítězné projekty, obdržím více odměn?
Ano, každou hodinu během přípravné fáze můžete obdržet odměny ve formě extra bonusu od platformy Binance a po skončení aukce navíc obdržíte také odměny za uzamknutí. Proto vám velmi doporučujeme, abyste se zúčastnili hlasování během přípravné fáze.
5. Proč se mi odměny nezobrazují po účasti na přípravné fázi?
Odměny budou během přípravné fáze vydávány každou hodinu. Po hlasování vyčkejte a za jednu hodinu se vám zobrazí tlačítko [Uplatnit odměny]. Kliknutím na něj uplatníte nárok na odměny.
6. Proč během období aukce nejsou žádné odměny, na které by bylo možné uplatnit nárok?
Odměny během 35denního období aukce slotů bude rozdělovat každý parachainový projekt (pokud nějaký existuje). Některé projekty budou během 35denní fáze aukce přispívat na příjem uživatelů, ale jiné ne. Pokud projekty rozdělují jakékoli odměny, platforma Binance přibližně 5 dní po skončení aukce rozdělí 100 % z těchto odměn hlasujícím uživatelům na základě počtu uzamknutých DOT.
7. Jaké jsou odměny za uzamknutí poskytované během fáze pronájmu? Jak se budou odměny rozdělovat?
Pokud vámi podporovaný projekt zvítězí v aukci slotů, vaše DOT budou uzamknuty až do konce období pronájmu (96 týdnů). Příslušné odměny za uzamknutí naleznete u daných projektů.
Odměny za uzamknutí se rozdělí v 9 relacích. První odměna za uzamknutí se rozdělí přibližně 16. února 2022 a následné odměny by se měly rozdělovat každých 92 dní. Rozdělení odměn se zobrazí na stránce aukce slotů DOT a kliknutím můžete požádat o jejich uplatnění.
Upozornění:
1. Informace uvedené na stránce aukce slotů Polkadot platformy Binance (mimo jiné včetně celkových odměn během období pronájmu, podílu bonusu pro přípravnou fázi vůči celkové nabídce, minimálního poměru odměn aj.) pochází z veřejných informací o projektech a mohou se změnit. Platforma Binance si vyhrazuje právo provést úpravy, aniž by to oznámila uživatelům.
2. Pokud tým Polkadot aukci odloží, DOT stakované během přípravné aukce zůstanou uzamknuty, dokud se aukce znovu oficiálně neotevře. Upozornění: fáze aukce a fáze pronájmu se příslušně odloží.
3. Pokud ohledně Polkadot nebo parachainových projektů dojde k neočekávaným okolnostem, jako např. pozastavení, ukončení podnikání, bankrotu apod., platforma Binance neponese žádnou odpovědnost za ztráty aktiv způsobené potenciálními riziky, jako např. neobvyklým pozastavením nebo ukončením obchodování.
4. Ne všechny parachainové projekty Polkadot (DOT) budou zařazeny do nabídky na platformě Binance. To, že se nějaké projekty účastní aukce slotů Polkadot, neznamená, že dochází k jakékoli obchodní spolupráci s platformou Binance. Všechny projekty, které tvrdí, že budou zařazeny do nabídky na platformě Binance, budou vyloučeny z kontroly nabídky.