Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD

Nejčastější dotazy
Duální investice

Jak vám můžeme pomoci?
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Binance Earn
Launchpad a Launchpool
Binance Pool
Flexibilní spoření
Termínované spoření
Aktivity
Automatická investice
BNB Vault
Termínovaný staking
DeFi stakování
Farmaření likvidity
Duální investice
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
NFT

Smlouva o koupi produktů v rámci služby Duální investice

2021-09-02 06:15
  1. Platforma Binance spustila službu Duální investice s cílem poskytnout uživatelům Binance, kteří drží nečinná digitální aktiva, službu s přidanou hodnotou.
  2. Služba Duální investice slouží k obchodování s opcemi a podobnými produkty. Je určena uživatelům ze zemí, které nejsou uvedeny na seznamu zakázaných (viz Podmínky použití).
  3. Používáním služby Duální investice dáváte platformě Binance.com okamžitý a bezpodmínečný souhlas s tím, aby aktiva používala a přiměřeně je distribuovala a alokovala, v souladu s Podmínkami použití.
  4. Při používání služby Duální investice jste povinni dodržovat příslušné vnitrostátní zákony a zaručit, že vaše prostředky pocházejí ze zákonných zdrojů.
  5. Při používání služby Duální investice byste si měli plně uvědomovat rizika spojená s investicemi do digitálních aktiv. Transakce byste měli provádět obezřetně a se zřetelem na množství a limity týkající se vašich prostředků.
  6. Potvrzujete, že všechny investiční operace na platformě Binance.com jsou prováděny v souladu s vašimi investičními záměry a že bez dalších podmínek přijímáte potenciální rizika a výhody vyplývající z příslušných investičních rozhodnutí.
  7. Platforma Binance.com si vyhrazuje právo poskytování služby Duální investice pozastavit či ukončit. Platforma Binance.com je oprávněna poskytování služby Duální investice pozastavit nebo ukončit, bude-li to nutné.
  8. V důsledku latence sítě, selhání počítačových systémů a dalších možných událostí způsobených vyšší mocí může při poskytování služby Duální investice dojít ke zpoždění, odmítnutí, pozastavení nebo odchylce. Platforma Binance.com vynakládá maximální úsilí na zajištění stabilního a účinného fungování systému poskytování služby Duální investice, avšak nemůže ho zaručit. Vzhledem k výše uvedeným faktorům nenese platforma Binance.com odpovědnost v případě, pokud se konečný výsledek dosažený v rámci služby Duální investice liší od očekávání zákazníka.
Přečetl/a jsem si smlouvu o koupi produktů v rámci služby Duální investice, souhlasím s podmínkami této smlouvy a souhlasím s nákupem produktů v rámci služby Duální investice. Tímto potvrzuji, že jsem si vědom/a souvisejících rizik, a souhlasím s nákupem těchto produktů.