Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
Kanál
USD

Jak vám můžeme pomoci?
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Futures kontrakty
Binance Futures
Strategické obchodování
Futures kontrakty USDⓈ-M
Futures kontrakty COIN-M
Průvodce Futures
Režim zajištění
Druhy příkazů
Programy související s Binance Futures
Kompozitní index
Pravidla obchodování
Tokeny s finanční pákou
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
Směnárna Binance
NFT
VIP

Úvod do sazeb financování Binance Futures

2021-05-19 07:58

1. Co je sazba financování?

Sazby financování jsou pravidelné platby, které se počítají podle rozdílu mezi cenami permanentních kontraktů a cenami na spotovém trhu, a vyplácí se obchodníkům, kteří mají otevřené long nebo short pozice. Na býčím trhu je sazba financování kladná a v průběhu času obvykle roste. Obchodníci s long pozicemi na permanentních kontraktech v těchto situacích platí protistraně poplatek za financování. A naopak, pokud je trh medvědí, sazba financování bude naopak záporná a obchodníci se short pozicemi na permanentních kontraktech budou platit poplatek za financování obchodníkům s long pozicemi.

2. V čem tkví význam sazby financování?

Sazba financování se používá především k vynucení konvergence mezi cenami permanentních kontraktů a cenou podkladového aktiva.
Na rozdíl od tradičních futures nemají permanentní kontrakty žádné datum expirace. Obchodníci tak například mohou držet pozice natrvalo, či lépe řečeno do doby, než je zlikvidují. Obchodování s permanentními kontrakty se proto v mnohém podobá obchodování párů na spotovém trhu.
Kryptoměnové burzy proto vytvořily mechanismus zajišťující, aby ceny permanentních kontraktů odpovídaly indexu. A tento mechanismus se označuje jako sazba financování.

3. Jak se na platformě Binance počítají sazby financování?

Hodnoty míry financování se počítají podle následujícího vzorce:
Výše financování = nominální hodnota pozic × sazba financování
(*nominální hodnota pozic = referenční cena × velikost kontraktu)
Upozornění: platforma Binance si za převody míry financování neúčtuje žádné poplatky. Převody probíhají přímo mezi obchodníky.
K platbám financování za všechny permanentní kontrakty na Binance Futures dochází každých 8 hodin, vždy v 00:00 UTC, 08:00 UTC a 16:00 UTC. Platforma Binance si v souladu s pravidly pro úpravy intervalu financování, uvedenými v oddílu 8 „Úprava intervalu financování“, vyhrazuje právo v případě extrémní volatility trhů upravit interval financování permanentních kontraktů na jiný než výchozí 8hodinový. Obchodníci jsou povinni provést financování v jednom ze dvou směrů pouze tehdy, mají-li v předem stanovený čas otevřené pozice. Pokud obchodníci otevřené pozice nemají, nejsou povinni financování hradit. Pokud pozici uzavřete před okamžikem financování, financování nezaplatíte, ale ani neobdržíte.
Mezi transakčním časem pro úhradu míry financování a skutečným časem panuje 15vteřinová odchylka. To znamená, že když si obchodník otevře pozici například v 08:00:05 UTC, může se na něj pravidlo o poplatku za financování (ať už povinnost jej zaplatit nebo možnost jej získat) stále vztahovat.
Míry financování a čas zbývající do dalšího okamžiku financování můžete vidět na platformě Binance Futures nad svíčkovým grafem:
Upozorňujeme, že sazba financování představuje odhad za posledních 8 hodin prémiového indexu. Například v 09:00 UTC se pro výpočet sazby financování použijí data prémiového indexu za dobu od 01:00 do 09:00 (a ne za dobu od 08:00 do 09:00).

4. Co určuje sazbu financování?

Míru financování tvoří dvě složky: úroková míra a prémie. Prémie je důvodem, proč cena permanentního kontraktu a cena podkladového instrumentu budou konvergovat.
Na Binance se používá pevná úroková sazba, jelikož se předpokládá, že držené peněžní prostředky přinášejí vyšší úrok než ekvivalentní množství BTC. Rozdíl je standardně stanoven na 0,03 % denně (0,01 % na každý interval financování, jelikož financování probíhá jednou za 8 hodin) a může se měnit podle tržních podmínek, jako je úprava výše úrokové sazby federálních fondů.
Mezi cenou permanentního kontraktu a referenční cenou může být výrazný rozdíl. V takovém případě se za účelem dosažení konvergence cen na uvedených dvou trzích použije tzv. prémiový index. Historie prémiového indexu je k dispozici zde. Počítá se pro každý kontrakt zvlášť:
Prémiový index (P) = [max(0; nabídková cena impaktového množství - cenový index) - max(0; cenový index - poptávková cena impaktového množství)] / cenový index
Nabídková cena impaktového množství = průměrná realizační cena potřebná ke zobchodování množství označovaného jako Impact Margin Notional za nabídkovou cenu
Poptávková cena impaktového množství = průměrná realizační cena potřebná ke zobchodování množství označovaného jako Impact Margin Notional za poptávkovou cenu
  • Cenový index je koš cen z největších spotových burz, jimž je přiřazena váha podle jejich relativního objemu.
  • Množství nazývané Impact Margin Notional (IMN) u kontraktů s marží v USDⓈ představuje dostupné pomyslné množství, které lze zobchodovat s marží v hodnotě 200 BUSD (cena v BUSD); u kontraktů s marží v coinech odpovídá dostupnému pomyslnému množství, které lze zobchodovat s marží v hodnotě 200 USD (cena v USD). IMN se používá k nalezení průměrné nabídkové či poptávkové ceny impaktového množství v knize objednávek.
IMN = 200 BUSD ÷ počáteční sazba marže při maximální páce
Například pokud je maximální páka u permanentního kontraktu BNBBUSD 1:20 a odpovídající počáteční sazba marže 5 %, pak má IMN hodnotu 4 000 USDT (200 USDT ÷ 5 %). Systém každou minutu použije IMN ve výši 4 000 USDT ke stanovení průměrné nabídkové/poptávkové ceny impaktového množství v knize objednávek.
Více informací o páce a marži u futures kontraktů s marží v USDⓈ naleznete na stránce Páka a marže u futures s marží v USDⓈ.

5. Kde lze nalézt sazby financování v reálném čase a jejich historii?

Sazby financování v reálném čase a jejich historii naleznete po kliknutí na záložku [Informace][Historie míry financování]. Případně můžete kliknout přímo sem.

6. Jak dostávat oznámení o poplatku za financování?

1. Přihlaste se ke svému účtu Binance. Klikněte na záložku [Deriváty] [USDⓈ-M Futures].
2. Klikněte na tlačítko vedle možnosti [Gridové obchodování] a zvolte [Předvolby].
3. Přejděte na záložku [Oznámení] a přepněte tlačítko [Spouštěč poplatku za financování]. Poplatky za sazbu financování si můžete upravit v rozmezí od 0,0001 % do 0,75 %. Aktuálně je automaticky nastavena na 0,25 %, což znamená, že jakmile očekávaná sazba financování dosáhne 0,25 %, obdržíte upozornění. Kliknutím na tlačítko [Potvrdit] nastavení uložíte.
Důležitá poznámka: Obdržíte oznámení e-mailem, SMS zprávou nebo přímo v aplikaci. Tato funkce slouží jako upozornění na riziko a platforma Binance nemůže zaručit, že oznámení bude doručeno včas. Souhlasíte s tím, že během používání této služby může za určitých okolností (mimo jiné kvůli zahlcení vaší osobní sítě nebo špatnému síťovému prostředí) dojít k tomu, že oznámení nebudete moci obdržet či je obdržíte se zpožděním. Platforma Binance si vyhrazuje právo oznámení nezasílat a není k tomu povinna.

7. Jak se sazba financování počítá?

Krok č. 1: nalezení řady pro výpočet nabídkových/poptávkových cen impaktového množství za dané období financování
Předpokládejme, že v knize objednávek je na straně nabídek následující
Úroveň
Cena
Základní množství
Kótované pomyslné množství
Kumulované kótované pomyslné množství
1
p1
q1
multiplikátor × p1 × q1
multiplikátor × p1 × q1
2
p2
q2
multiplikátor × p2 × q2
(multiplikátor × p1 × q1) + (multiplikátor × p2 × q2)
3
p3
q3
multiplikátor × p3 × q3
(multiplikátor × p1 × q1) + (multiplikátor × p2 × q2) + (multiplikátor × p3 × q3)
n
pn
qn
multiplikátor × pn × qn
multiplikátor × ∑(pn × qn)
Je-li na x-té úrovni výraz [multiplikátor × ∑(px × qx)] > IMN a na úrovni x-1 výraz [multiplikátor × ∑(px-1 × qx-1)] < IMN, pak lze nabídkovou cenu impaktového množství nalézt na x-té úrovni knihy objednávek pomocí vzorce:
Nabídková cena impaktového množství = IMN / {[IMN - multiplikátor × ∑(px-1 × qx-1)]/px + multiplikátor × ∑qx-1}
*IMN: Impact Margin Notional
K nalezení řady pro výpočet nabídkových/poptávkových cen impaktového množství provádí systém výše uvedené kroky na časových snímcích z knihy objednávek z tohoto období financování:
Knihu poptávkových objednávek můžeme shrnout takto:
Úroveň
Cena
Základní množství
Kótované pomyslné množství
Kumulované kótované pomyslné množství
1
279,67
41,86
(279,67 x 41,86)
11 706,99
2
279,68
6,26
(279,68 x 6,26)
(279,67 x 41,86) + (279,68 x 6,26)
3
279,69
1,42
(279,69 x 1,42)
4
279,70
31,64
(279,7 x 31,64)
5 = x-1
279,71
11,27
(279,71 x 11,27)
25 856,98> 8 000 USDT*
6 = x
279,72
6,34
(279,72 x 6,34)
(279,67 x 41,86) + (279,68 x 6,26) + (279,69 x 1,42) + (279,70 x 31,64) + (279,71 x 11,27) + (279,72 x 6,34) = 27 630,4073> 8 000 USDT*
*Výchozí Impact Margin Notional u permanentních kontraktů BNBBUSD
Z výše uvedené tabulky získáme následující informace:
  • Cena na úrovni x−1 je 279,71
  • Kumulované kótované pomyslné množství na x-té úrovni je 25 856,98
  • Kumulované základní množství na úrovni x−1 je: 41,86 + 6,26 + 1,42 + 31,64 + 11,27 = 92,45
Dosazení do vzorce:
Poptávková cena impaktového množství = IMN / {[IMN - multiplikátor × ∑(px-1 × qx-1)]/px + multiplikátor × ∑qx-1}
= 8 000 ÷ [(8 000 − 25 856,98) ÷ 279,71 + 92,45]
= 25 000 ÷ (10 543,62 ÷ 11 410,54 + 1,267)
= 11 410,186 USDT
Analýza:
  • Odpovídající množství, jakmile dosáhne IMN na x-té úrovni: [IMN - multiplikátor × ∑(px−1 × qx−1)] ÷ px = (25 000 − 14 456,38) ÷ 11 410,54 = 0,924
  • Kumulované základní množství, jakmile dosáhne IMN: 0,924 + 1,267 = 2,191
  • Poptávková cena impaktového množství = 25 000 ÷ (10 543,62 ÷ 11 410,54 + 1,267) = 11 410,186
Krok č. 2: nalezení řady pro výpočet prémiového indexu za dané období financování
Platforma Binance počítá prémiový index každých 5 sekund (12 datových bodů prémiového indexu za minutu). Sazbu financování se počítá pomocí časově váženého průměru všech 5 760 datových bodů prémiového indexu.
Kliknutím zobrazíte historii prémiového indexu.
Vzorec pro výpočet prémiového indexu:
Prémiový index (P) = [max(0; nabídková cena impaktového množství − cenový index) − max(0; cenový index − poptávková cena impaktového množství)] ÷ cenový index
[max(0; bpn - ipn) - max(0; ipn - apn)] / ipn
Pořadí
Nabídková cena impaktového množství
Poptávková cena impaktového množství
Cenový index
Prémiový index
1
bp1
ap1
ip1
[max(0; bp1 - ip1) - max(0; ip1 - ap1)] / ip1
2
bp2
ap2
ip2
[max(0; bp2 - ip2) - max(0; ip2 - ap2)] / ip2
n
bpn
apn
ipn
[max(0; bpn - ipn) - max(0; ipn - apn)] / ipn
Krok č. 3: průměr prémiového indexu vážený podle poměru času k financování za pozorované období financování
Řadu pro výpočet prémiového indexu za dané období financování (z 2. kroku) dosadíme do vzorce pro výpočet průměrného prémiového indexu:
Průměrný prémiový index (P) = [(1 × prémiový index 1) + (2 × prémiový index 2) + (3 × prémiový index 3) + … + (n × prémiový index n) / (1 + 2 + 3 + … + n)
* Prémiový index 1: první datový bod prémiového indexu
n = 60 ÷ 5 × 60 × 12 = 5 760
Krok č. 4: výpočet sazby financování 
Sazba financování se následně vypočítá pomocí této složky 8hodinové úrokové míry a složky 8hodinové prémie. Také se přičte rezerva ±0,05 %. Například míry financování vypočtené z období od 00:00 do 08:00 se změní v 08:00.
Kliknutím zobrazíte historii sazby financování.
Vzorec pro výpočet sazby financování:
Sazba financování (F) = průměrný prémiový index (P) + rozmezí (0,01 % - prémiový index (P); 0,05 %; -0,05 %)
*Prémiový index (P) zde odkazuje na aktuální průměr
Poznámka:
Funkce rozmezí (x, min, max) znamená, že když (x < min), pak x = min; když (x > max), pak x = max; když max ≥ x ≥ min; pak se použije x.
Jinými slovy, pokud se prémiový index pohybuje v rozmezí od -0,04 % do 0,06 %, bude sazba financování rovna 0,01 % (úrokové sazbě).
Když je rozdíl (úroková sazba (I) - prémiový index (P)) v rozmezí ±0,05 %, pak F = P + (I - P) = I. Jinými slovy, sazba financování bude rovna úrokové sazbě.
Příklad č. 1:
Časové razítko: 2020-08-27 20:00:00 UTC
Cenový index: 11 312,66 USDT
Nabídková cena impaktového množství: 11 316,83 USDT
Poptávková cena impaktového množství: 11 317,66 USDT
Prémiový index (P) = [max(0; nabídková cena impaktového množství - cenový index) - max(0; cenový index - poptávková cena impaktového množství)] / cenový index
= [max(0; 11 316,83 - 11 312,66) - max(0; 11 312,66 - 11 317,66)] / 11 312,66
= (4,17 - 0) / 11 312,66
= 0,0369 %
*Upozornění: tento příklad se vztahuje na období financování od 16:00 do 24:00 UTC. Skutečný prémiový index ve 20:00 je nutné vzít z časově váženého průměru všech indexů za dobu 16:00 až 20:00 UTC.
Příklad č. 2:
Časové razítko: 2020-08-28 08:00:00 UTC
Referenční cena: 11 329,52
Nastal konec období financování 00:00–08:00 UTC, 8 hodin = 480 minut, tedy vážený 8hodinový průměr prémiového indexu (P) = 0,0429 %
Průměrný prémiový index = [(1 × prémiový index 1) + (2 × prémiový index 2) + (3 × prémiový index 3) + … + (n × prémiový index n) / (1 + 2 + 3 + … + n)
Prémiový index 1: první datový bod prémiového indexu
Sazba financování (F) = průměrný prémiový index (P) + rozmezí (0,01 % - prémiový index (P); 0,05 %; -0,05 %)
= 0,0429 % + rozmezí(0,01 % - 0,0429 %; 0,05 %; -0,05 %)
= 0,0429 % + (-0,0329 %)
= 0,0100 %
Krok č. 5: Zastropovaná sazba financování**
Dno = -0,75 × poměr udržovací marže
Strop = 0,75 × poměr udržovací marže
Maximální sazba financování = svorka(sazba financování; dno; strop)
*Sazba financování (ze 4. kroku)
Sazba financování jednotlivých kontraktů se vypočítává pomocí příslušného poměru počáteční marže a poměru udržovací marže při maximální páce. Podrobnosti o poměru počáteční marže a poměru udržovací marže naleznete na stránce Páka a marže u futures kontraktů v USDT.
Například pro výpočet dna a stropu permanentního kontraktu ADAUSDT při maximální páce 1:75 je tabulková hodnota příslušného poměru počáteční marže 1,3 % a poměru udržovací marže pak 0,65 %.
**V případě extrémních tržních podmínek si společnost Binance vyhrazuje právo upravit u sazby financování parametry strop a dno. 

8. Úprava intervalu financování

V případě extrémních tržních podmínek si společnost Binance vyhrazuje právo upravit u sazby financování parametry dno a strop (s upravenými hodnotami omezenými na −1 pro dno a 1 pro strop), jakož i interval financování trvalého kontraktu, který se liší od výchozího 8hodinového intervalu financování. Nejnovější interval financování a dno/strop sazby financování najdete na stránkách Sazba financování v reálném čase a Historie sazby financování. Upozorňujeme, že případné poplatky za financování budou strženy z dostupného zůstatku v peněžence futures. Pokud v peněžence nebudete mít dostatečný zůstatek, případné poplatky za financování se odečtou z marže u otevřené pozice, což může mít vliv na likvidační cenu. Věnujte pozornost správě pozic, abyste předešli riziku likvidace.