Kryptopůjčky
Půjčte si na spotové/maržové/futures obchodování nebo na stakování a získejte vysoký roční procentní výnos.
Možnost splatit kdykoliv
Sazby VIP úrovně
Bez poplatků za transakce
Nízké sazby stakování půjček
Částečná likvidace
Částka příliš nízká? Zkuste VIP půjčkuPožádat nyní
Chci si půjčit
Výše kolaterálu
Počáteční LTV
Podmínky půjčky (Počet dní)
7
14
30
90
180
Úrok
Hodinová úroková sazba
-
Celková výše úroků
-
Uživatelská příručka
Více údajů o půjčce
FAQs
Jaké kryptoměny si mohu půjčit přes Kryptopůjčky Binance?
Kryptopůjčky Binance nabízí širokou škálu kryptoměn jako půjčitelná aktiva a zajištění, včetně BUSD, USDT, BTC a ETH. Další informace naleznete na stránce Údaje půjčky.
Jaké jsou podmínky půjček?
Možné jsou půjčky na 7, 14, 30, 90 a 180 dní. Půjčku můžete vždy splatit předčasně a úrok se vypočítá na základě počtu hodin trvání půjčky. Za předčasné splacení nehrozí žádná sankce.
Jak se počítá úrok?
Úroky se počítají po hodinách, přičemž doba kratší než jedna hodina se počítá jako jedna hodina. Úroková sazba začíná nabíhat v okamžiku výpůjčky.
Co je LTV?
LTV je zkratka pro Loan-to-Value (poměr výše půjčky k hodnotě). Je to celková hodnota vaší půjčky plus případné úroky k hodnotě vašeho zajištění. Hodnota je určena indexovou cenou.

LTV = hodnota půjčky / hodnota zajištění
Co se stane, pokud je moje splátka půjčky po splatnosti?
Poskytujeme dobu prodlení 72 hodin (pro půjčky na 7 a 14 dní) nebo 168 hodin (pro půjčky na 30, 90 a 180 dní), během které vám bude účtován trojnásobek hodinového úroku. Pokud po uplynutí doby splatnosti půjčku nesplatíte, zlikvidujeme vaše zajištění za účelem splacení půjčky.
Co mohu s kryptopůjčkou dělat?
Půjčku můžete použít k jakémukoli účelu, včetně obchodování na spotovém, maržovém nebo futures trhu, stakování nebo dokonce výběru prostředků.
Co je „stakování půjčky“?
Stakování půjčky podporuje zajištění s logem [Stakování]. Stakování půjčky generuje zisk, který snižuje úrok z příkazu k půjčce stakováním zajištění. Zisk ze stakování bude v průběhu času kolísat a bude korigován. Všechny příkazy k půjčce, které se účastní stakování, se ovšem budou počítat na základě zisku a úrokové sazby zobrazené v době vypůjčení. Platforma Binance se snaží nabízet pouze ty nejlepší projekty stakování.

Vezměte prosím na vědomí, že platforma Binance nenese odpovědnost za případné ztráty vzniklé v důsledku problémů se zabezpečením kontraktů na chainu. Než použijete službu Půjčky Binance, důkladně si přečtěte Smlouvu o poskytování služby Půjčky Binance a potvrďte, že s ní souhlasíte.
Mohu obnovit svůj příkaz k půjčce?
Ano. Bez ohledu na to, jaký token jste si vypůjčili (např. Bitcoin, Ethereum), můžete příkaz k půjčce obnovit do 24 hodin před datem splatnosti. Vezměte prosím na vědomí, že 180denní příkazy a příkazy ke stakování půjčky nelze obnovit a každý příkaz ke stakování půjčky lze obnovit pouze jednou.
Co je „automatické doplňování zůstatku“?
Automatické dobíjení vám umožňuje lépe spravovat pozice půjček. Po aktivaci automatického dobíjení systém automaticky použije stejné aktivum ve spotové peněžence k dobití zajištění objednávky půjčky zpět na původní LTV během výzvy k doplnění marže. Upozornění: Při extrémních pohybech na trhu může dojít k likvidaci, i když jste aktivovali automatické dobíjení.
Co je „částečná likvidace“?
„Částečná likvidace“ pomáhá uživatelům omezit riziko likvidace pozic a snížit možné ztráty. Při dosažení likvidačního poměru LTV budou vaše pozice vždy částečně zlikvidovány (pokaždé ~50 %). Likvidace se zastaví, jakmile je opět dosaženo počátečního LTV. Jakmile zbývající zůstatek půjčky bude nižší nebo roven 200 USD, vaše pozice bude plně zlikvidována. Vezměte prosím na vědomí, že v extrémních tržních podmínkách mohou být vaše pozice i tak plně zlikvidovány.