Binance Live
How much matic do you need?
2024-03-04 21:30
Polygon 2.0 Deep Dive. Embark on a comprehensive journey through the transformative world of Polygon 2.0 in our ULTIMATE guide. Unveil the innovative aspects of the Polygon ecosystem, including the groundbreaking ZK Proofs, the much-anticipated Polygon zkEVM, and the revolutionary Polygon CDK. We'll explore how the Polygon PoS is evolving into an interoperable powerhouse with the POL token leading the charge. Discover the potential of Polygon Miden and understand the roles of Type 1 & Type 2 Provers in this new era. As we break down the MATIC to POL transition, we'll also delve into the meticulous tokenomics and governance that could redefine your crypto portfolio. Join us as we decipher the tech, the impact, and the investment opportunities of Polygon 2.0 - the upgrade that's set to change crypto as we know it!
Vyloučení odpovědnosti: (1) Vezměte prosím na vědomí, že váš přístup k platformě Binance Live a její používání, ať už jako diváka nebo tvůrce obsahu, se řídí našimi podmínkami používání služby Binance (https://www.binance.com/en/terms), pokyny pro řízení komunity (https://www.binance.com/en/support/faq/binance-feed-community-management-guidelines-ecb50ef2012f40b2a2c4f72eaa5b569f) a dalšími podmínkami a pokyny, které můžeme čas od času vydat a/nebo aktualizovat. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, nepřistupujte k platformě Binance Live ani ji nepoužívejte. (2) Obsah platformy Binance Live může obsahovat informace, názory a stanoviska třetích stran. Tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Tyto informace, názory a stanoviska si nekladou za cíl vyjadřovat názory, komentáře nebo stanoviska Binance a platforma Binance je rovněž nepodporuje. Neneseme tak odpovědnost za žádné chyby nebo opomenutí ani za výsledky získané z vašeho používání takových informací. (3) Ne všechny produkty a služby Binance (pokud se na ně odkazuje) jsou ve vašem regionu dostupné. Také ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice se může snížit i zvýšit a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete odpovědnost výhradně Vy sami. Platforma Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které Vám mohou vzniknout. Obsah této platformy nelze považovat za finanční poradenství.
Živé komentáře
Živý stream byl ukončen. Děkujeme za zhlédnutí!