Binance Live
Exclusive BeART AMA - Explore the Future! | $200 $USDT REWARD
2024-02-15 11:35
Dive into the world of creativity with our upcoming 𝗕𝗜𝗡𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗟𝗜𝗩𝗘 𝗔𝗠𝗔 featuring Be.ART! Join us on 15th February 2024 at 12:00 PM UTC for an immersive experience. Uncover the essence of humanity through innovative artistry. We have a reward pool of $200 USDT up for grabs! Segments: Introduction Segment: 5 Questions Twitter Segment: 5 Questions Binance Live Segment: 5 Questions Save the date, spread the word, and get ready to explore the future of art and innovation! Don't miss this chance to be part of the conversation and win from the $200 USDT reward pool! Dont forget to Register on Be.ART platform. #BeArt #AMABinanceLive
Vyloučení odpovědnosti: (1) Vezměte prosím na vědomí, že váš přístup k platformě Binance Live a její používání, ať už jako diváka nebo tvůrce obsahu, se řídí našimi podmínkami používání služby Binance (https://www.binance.com/en/terms), pokyny pro řízení komunity (https://www.binance.com/en/support/faq/binance-feed-community-management-guidelines-ecb50ef2012f40b2a2c4f72eaa5b569f) a dalšími podmínkami a pokyny, které můžeme čas od času vydat a/nebo aktualizovat. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, nepřistupujte k platformě Binance Live ani ji nepoužívejte. (2) Obsah platformy Binance Live může obsahovat informace, názory a stanoviska třetích stran. Tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Tyto informace, názory a stanoviska si nekladou za cíl vyjadřovat názory, komentáře nebo stanoviska Binance a platforma Binance je rovněž nepodporuje. Neneseme tak odpovědnost za žádné chyby nebo opomenutí ani za výsledky získané z vašeho používání takových informací. (3) Ne všechny produkty a služby Binance (pokud se na ně odkazuje) jsou ve vašem regionu dostupné. Také ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice se může snížit i zvýšit a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete odpovědnost výhradně Vy sami. Platforma Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které Vám mohou vzniknout. Obsah této platformy nelze považovat za finanční poradenství.
Živé komentáře
Živý stream byl ukončen. Děkujeme za zhlédnutí!