USDⓈ-M
Opce
New
Trhy
Turnaj
Hot
Odpovědné obchodování na platformě Binance
Platforma Binance svým uživatelům doporučuje, aby obchodovali odpovědně. Obchodování bývá často atraktivní a zábavné, ale je to především seriózní podnikání a může vést k finančním a emočním potížím. Obchodování derivátů s sebou nese riziko. Kryptoměny a další digitální aktiva mají kromě toho vysokou úroveň cenové volatility.
Zodpovědné je takové obchodování, kdy uplatňujete kontrolu nad svými obchody a za své jednání také nesete odpovědnost. Odpovědné chování znamená také, že dokážete uznat, že obchodování pro vás nemusí být vhodné. Zodpovědní obchodníci neutrácí více prostředků, než mají k dispozici. Jinými slovy, neměli byste riskovat prostředky, o které si nemůžete dovolit přijít.
Na platformě Binance jsme zavedli několik funkcí a pokynů, které pomáhají uživatelům obchodovat odpovědně a činit ohledně obchodování informovaná rozhodnutí. Níže uvádíme pár tipů a osvědčených postupů, které vám pomohou k tomu, abyste se stali zodpovědnějším obchodníkem.
Cvičení v sebeovládání
Sebekázeň při obchodování znamená, že se dokážete vyvarovat škodlivého chování, jako je nutkavé nebo hazardní obchodování. Na platformě Binance povzbuzujeme uživatele, aby sebeovládání trénovali, a to obzvlášť když se cítí pod tlakem kvůli ztrátám či sérii ztrátových obchodů.
Soustavné sebevzdělávání
Společnost Binance neustále pracuje na vzdělávání svých uživatelů o všech aspektech obchodování s kryptoměnami, od základní technologie kryptoměn až po složitost obchodování s deriváty. Náš vzdělávací obsah naleznete zdarma na Akademii Binance, Binance Research, Blogu Binance a v častých dotazech.
Ochrana vašeho kapitálu
Řízení rizik je pro úspěch každého obchodníka stěžejní. Pomůže vám vyhýbat se nadměrným ztrátám a ochránit svůj obchodní kapitál. Do obchodního rozhraní na platformě Binance jsme zavedli funkce řízení rizik, jako jsou příkazy stop loss, které uživatelům pomáhají řídit rizika jednotlivých obchodů. Více informací o řízení rizik a peněz se dozvíte v našem příspěvku na blogu.
Oznámení opatření proti vzniku závislosti
Platforma Binance zavedla několik postupů, které uživatelům připomínají riziko impulzivního obchodního chování. Například když obchodník zaznamená sérii několika ztrátových obchodů nebo jednu velkou ztrátu, neustále mu připomínáme riziko, které se s obchodováním derivátů pojí, a pobízíme ho k tomu, aby si od obchodování na chvíli odpočinul.
Jako pro odpovědného obchodníka je pro vás důležité být schopen držet se zkrátka a používat postupy, které vám zabrání škodlivým excesům, jako je nutkavé nebo hazardní obchodování.
Upozornění generovaná naším systémem uživatelům pravidelně připomínají nebezpečí nutkavého obchodování a riziko při obchodování s komplikovanějšími produkty, jako jsou deriváty.
K dispozici na:
Opce
Funkce Lhůta na rozmyšlenou
Futures
Když obchodníci čelí sérii ztrát, může být náročné tento vývoj zvrátit a krvácení zastavit. V těchto situacích musí obchodníci vědět, kdy přestat, a vyvarovat se hazardního obchodního chování. Někdy je nejlepším obchodem žádný obchod.
S cílem podpořit sebekázeň a zodpovědné obchodování spustila společnost Binance funkci Lhůta na rozmyšlenou, která uživatelům umožňuje dočasně zakázat obchodování s deriváty a zdržet se nutkavého obchodního chování.
Obchodníci musí i s touto dostupnou funkcí nadále samostatně uplatňovat odpovědné obchodování. To znamená, že budou mít úplnou kontrolu nad svými obchody a převezmou odpovědnost za své jednání.
Marže
Funkce Lhůta na rozmyšlenou je k dispozici také při maržovém obchodování. Maržoví obchodníci mohou na určitou dobu dočasně pozastavit činnosti související s maržovým obchodováním, včetně obchodování se separátní a kombinovanou marží a půjčování kryptoměn.
Tato funkce vám umožní omezit a kontrolovat vaše obchodní aktivity, zejména v situacích, kdy se cítíte pod tlakem kvůli ztrátám. Umožní vám to také vyhnout se kompulzivnímu chování a aktivitám, které by mohly vést k nezodpovědnému obchodování.
Lhůtu na rozmyšlenou nelze po aktivaci zrušit. Ukončí se pouze po předem nastaveném čase. Během tohoto období budou všechny obchodní funkce a potvrzovací tlačítka vypnuty.
K dispozici na:
Futures
Marže
Ochrana ceny
Uživatelé mohou využívat také pokročilé funkce řízení rizik, jako např. ochranu ceny, která chrání uživatele před případnou manipulací s trhem. Pokud je tato funkce aktivována, zabraňuje uživatelům, kteří nedodržují pravidla, zneužívat efektivitu trhu ke spouštění příkazů stop loss nebo take profit jiných uživatelů v jejich neprospěch. Proto společnost Binance důrazně doporučuje funkci Ochrana ceny, která chrání vaše pozice, zejména když je trh extrémně volatilní. Další informace o tom, jak aktivovat funkci Ochrana ceny, najdete na našich stránkách s častými dotazy.
K dispozici na:
Futures
Pojišťovací fondy
K dalším bezpečnostním funkcím patří například pojišťovací fondy, které chrání uživatele před nepříznivými ztrátami. Pojišťovací fondy představují záchrannou síť, která zbankrotované obchodníky chrání před vážnými ztrátami a těm úspěšným dává záruku, že své zisky dostanou plně vyplaceny. Primárním účelem pojišťovacího fondu je omezit počet likvidací s automatickým snížením páky (ADL). Kvůli volatilitě kryptoměnových trhů a páce nabízené klientům bohužel nelze likvidacím s automatickým snížením páky zcela zabránit. Našim klientům chceme poskytovat co nejlepší možné prostředí, a proto se snažíme, aby k likvidacím s automatickým snížení páky docházelo co nejméně.
K dispozici na:
Futures
Marže
Ukazatel likvidace s automatickým snížení páky
Všichni uživatelé mají přístup k ukazateli likvidace s automatickým snížení páky (ADL), nástroji určenému k zobrazení pozice uživatele ve frontě likvidace s automatickým snížením páky.
Ukazatel ADL označuje frontu pozice od nejnižší priority po nejvyšší prioritu. Pokud svítí všechna světla, může se v případě likvidace pozice snížit. Díky ukazateli ADL by uživatelé, kteří jsou ohroženi likvidací s automatickým snížení páky, mohli zabránit, aby k tomu došlo, snížením jejich páky.
K dispozici na:
Futures
Články od podpory Binance
Stránky Binance s častými dotazy jsou jedním z nejobsáhlejších a nejvýstižnějších zdrojů o obchodování s kryptoměnami, které jsou na webu k dispozici. Články s častými dotazy pokrývají širokou škálu základních i pokročilých témat zahrnujících vše od základů obchodování s kryptoměnami přes výpočty zisků a ztrát až po pokročilé obchodní funkce a další. Jsou také uživatelsky přívětivé a snadno pochopitelné i pro začínající uživatele. Témata častých dotazů Binance jsou roztříděna do playlistu, což uživatelům umožňuje snadno a rychle vyhledávat související témata. Další informace o playlistu častých dotazů Binance naleznete kliknutím zde.
K dispozici na:
Futures
Marže
Tokeny s pákou
Opce
Obsah vytvářený uživateli
A co dál? Sestavili jsme také seznam výukových videí a tutoriálů vytvořených nejlepšími tvůrci obsahu na Binance. Tato videa a tutoriály pokrývají širokou škálu témat od základů zadávání příkazů na Binance Futures až po pokročilá témata, jako jsou režimy marží. Podívejte se na videa vytvořená našimi kolegy na platformě Binance Pro Binančáky, od Binančáků.
K dispozici na:
Futures
Hodnocení znalostí klienta
Kromě rozsáhlého vzdělávacího obsahu zavedla společnost Binance také kritéria hodnocení znalostí zákazníků pro nové uživatele, kteří chtějí obchodovat se složitými produkty, jako jsou futures nebo marže.
Účelem hodnocení znalostí zákazníka (Customer Knowledge Assessment – CKA) je zjistit znalosti a zkušenosti potenciálního uživatele a ujistit se, že rozumí rizikům a vlastnostem složitých kryptoproduktů, jako jsou krypto-deriváty, ještě před uskutečněním jakýchkoli obchodů na Binance Futures.
K dispozici na:
Futures
Marže
Tokeny s pákou
Opce
V následujících případech je možné, že obchodování není pro vás vhodné:
  • Je pro vás obtížné přestat s obchodováním nebo ho omezit.
  • Vytočí vás nebo naštve, když vám kamarád nebo někdo z rodiny doporučí, abyste přestali se svými obchodními aktivitami nebo je omezili?
  • Propadáte negativním myšlenkám, když se trh pohybuje proti vám.
  • Neberete odpovědnost za chápání své vlastní finanční situace.
  • Nevěnujete čas tomu, abyste se seznámili s našimi produkty a službami a přečetli si podmínky jejich používání.
  • Obchodujete s více prostředky, než si můžete dovolit ztratit.
Pokud máte nějaké otázky nebo se obáváte, že nejste schopni obchodovat odpovědně, kontaktujte nás prostřednictvím podpory Binance.
Platforma Binance bere odpovědné obchodování vážně a vy byste měli také.
Začít obchodovat s kryptofutures nyní