Gridové obchodování
Žebříček nejlepších obchodníků
Získejte bonus
English
USD
Odpovědné obchodování s platformou Binance Futures
Platforma Binance svým uživatelům doporučuje, aby obchodovali odpovědně. Obchodování bývá často atraktivní a zábavné, ale je to především seriózní podnikání a může vést k finančním a emočním potížím. Obchodování derivátů s sebou nese riziko. Kryptoměny a další digitální aktiva mají kromě toho vysokou úroveň cenové volatility.
Zodpovědné je takové obchodování, kdy uplatňujete kontrolu nad svými obchody a za své jednání také nesete odpovědnost. Odpovědné chování znamená také, že dokážete uznat, že obchodování pro vás nemusí být vhodné. Zodpovědní obchodníci neutrácí více prostředků, než mají k dispozici. Jinými slovy byste neměli riskovat prostředky, o které si nemůžete dovolit přijít. Na platformě Binance jsme zavedli několik funkcí a pokynů, které pomáhají uživatelům obchodovat odpovědně a činit ohledně obchodování informovaná rozhodnutí. Níže uvádíme pár tipů a osvědčených postupů, které vám pomohou k tomu, abyste se stali zodpovědnějším obchodníkem.
Cvičení v sebeovládání
Sebeovládání při obchodování znamená, že se dokážete vyvarovat škodlivého chování, jako je nutkavé nebo hazardní obchodování. Platforma Binance uživatele podporuje, aby trénovali sebekázeň, a to obzvlášť když se cítí pod tlakem kvůli ztrátám či sérii ztrátových obchodů. Upozornění generovaná naším systémem uživatelům pravidelně připomínají nebezpečí nutkavého obchodování a rizika při obchodování s komplikovanějšími produkty, jako jsou deriváty.
Soustavné sebevzdělávání
Prozkoumejte kryptoměnové trhy pomocí řady zdrojů informací, jako např. kurzů, webinářů a videí. Navrhli jsme je tak, aby vám pomohly v každé fázi vaší obchodní cesty. Platforma Binance neustále vzdělává své uživatele ohledně všech aspektů obchodování kryptoměn – od technologií, na kterých jsou kryptoměny založené, až po složitostí obchodování derivátů. Náš vzdělávací obsah naleznete zdarma na Akademii Binance, Binance Research a v řadě dalších produktových průvodců.
Ochrana vašeho kapitálu
Řízení rizik je pro úspěch každého obchodníka stěžejní. Pomůže vám vyhýbat se nadměrným ztrátám a ochránit svůj obchodní kapitál. Do obchodního rozhraní na platformě Binance jsme zavedli funkce řízení rizik, jako jsou příkazy stop loss, které uživatelům pomáhají řídit rizika jednotlivých obchodů. Uživatelé mohou využívat také pokročilé funkce řízení rizik, jako např. ochranu ceny, která chrání uživatele před případnou manipulací s trhem. K dalším bezpečnostním funkcím patří například mechanismy likvidace a pojišťovací fondy, které chrání uživatele před nepříznivými ztrátami.
Vědět, kdy přestat
Pro to, abyste si dokázali říct, kdy přestat, a rozpoznali nezdravé obchodní návyky, musíte být sami k sobě upřímní, uvědomovat si rizika, kterým se vystavujete, a chápali chování, které se s nimi pojí.
S cílem podpořit sebekázeň a zodpovědné obchodování spustila společnost Binance funkci Lhůta na rozmyšlenou, která uživatelům umožňuje dočasně zakázat obchodování s deriváty a zdržet se nutkavého obchodního chování. Animovaný obrázek na pravé straně ilustruje, jak funkce lhůty na rozmyšlenou funguje.
Obchodníci musí i s touto dostupnou funkcí nadále samostatně uplatňovat odpovědné obchodování. To znamená, že budou mít úplnou kontrolu nad svými obchody a převezmou odpovědnost za své jednání.
Oznámení opatření proti vzniku závislosti
Platforma Binance zavedla několik postupů, které uživatelům připomínají riziko impulzivního obchodního chování. Například když obchodník zaznamená sérii několika ztrátových obchodů nebo jednu velkou ztrátu, neustále mu připomínáme riziko, které se s obchodováním derivátů pojí, a pobízíme ho k tomu, aby si od obchodování na chvíli odpočinul.
Jako zodpovědný obchodník je důležité být schopen držet se zkrátka a používat postupy, které u vás zabrání škodlivým excesům, jako je rozvoj nutkavého obchodování nebo gamblingu.
V následujících případech je možné, že obchodování není pro vás vhodné:
  • Je pro vás obtížné přestat s obchodováním nebo ho omezit.
  • Vytočí vás nebo naštve, když vám kamarád nebo někdo z rodiny doporučí, abyste přestali se svými obchodními aktivitami nebo je omezili?
  • Propadáte negativním myšlenkám, když se trh pohybuje proti vám.
  • Neberete odpovědnost za chápání své vlastní finanční situace.
  • Nevěnujete čas tomu, abyste se seznámili s našimi produkty a službami a přečetli si podmínky jejich používání.
  • Obchodujete s více prostředky, než si můžete dovolit ztratit.
Pokud máte nějaké otázky nebo se obáváte, že nejste schopni obchodovat odpovědně, kontaktujte nás prostřednictvím podpory Binance.
Platforma Binance bere odpovědné obchodování vážně a vy byste měli také.
Začít obchodovat s kryptofutures nyní
Copyright © 2020 Binance Futures. Všechna práva vyhrazena.