Koupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Obchodování
Deriváty
Získat
Finance
NFT
Institucionální
Kanál
USD

P2P obchodování: jak předcházet podvodům s šeky

2022-08-29

Hlavní body

  • Binance P2P vzhledem k velkým rizikům spojeným s šeky tuto platební metodu nenabízí.

  • Šekové podvody jsou oblíbenou metodou, jak podvést P2P obchodníky, která se opírá především o mechanismy, jako jsou časové posuny nebo nekryté šeky.

  • Legitimní obchodníci po vás nikdy nebudou chtít, abyste používali šeky. Nezapomeňte si překontrolovat podrobnosti o transakci přímo na svém bankovním účtu a neuvolňujte kryptoměny na základě snímků obrazovek s potvrzením o platbě protistrany.

  • Když zjistíte, že protistrana provedla platbu šekem, neuvolňujte prostředky a obraťte se s tímto problémem na zákaznickou podporu. 

Zjistěte vše, co potřebujete vědět o nejčastějších podvodech při P2P obchodování, zejména o podvodech s šeky. Řekneme vám o dvou hlavních technikách, které podvodníci používají, i jak je rozpoznat a vyhnout se jim.  

Ať už na P2P burze obchodujete pravidelně nebo teprve začínáte, musíte si na rizika související s těmito transakcemi dávat neustále pozor. P2P neboli peer-to-peer obchodování je jeden z prvních způsobů, jakým mohli uživatelé kupovat, prodávat a obchodovat kryptoměny. Lidé mohou obchodovat osobně nebo prostřednictvím online platforem, na kterých se kupující setkávají s prodávajícími. 

Starší P2P modely měly vyšší riziko krádeží, hrozeb a podvodů. Úschova, důvěryhodní zprostředkovatelé (jako je Binance) a ověření poznej svého klienta (KYC) rizika z velké části potlačily, ale některá rizika přirozeně stále přetrvávají. Tento průvodce vám pomůže rozpoznat na P2P platformách běžné podvody (především ty šekové), vyhnout se jim a obchodovat bezpečně a spolehlivě. 

Běžné P2P podvody

Všechny obchodní aktivity s sebou nesou nějaká rizika a P2P obchodování není výjimkou. I s dobrými bezpečnostními opatřeními se můžete stát obětí podvodu. Společnost Binance při navrhování svých produktů a platforem upřednostňuje vaši bezpečnost, ale první linií obrany každého uživatele je znát nejčastější podvody a způsoby, jak se jim vyhnout. Mnohé z nich platí pro jakýkoli P2P model, takže se vyplácí být ostražitý.

Podvody s falešným potvrzením

Při online P2P obchodování je důležité, abyste kontrolovali všechny přijaté informace. Podvodníci mohou zaslané fotografie nebo snímky obrazovky zmanipulovat a tvrdit, že svou část obchodu dokončili. Tím na vás vyvíjejí nátlak, abyste splnili svou část dohody, a můžete tak zapomenout zkontrolovat, jestli jste peníze, které vám údajně poslali, skutečně obdrželi. V takovém případě můžete přijít o peníze a nedostanete za ně žádnou náhradu. 

Podvody s chybným převodem

Uživatelé se špatnými úmysly se také mohou pokusit P2P transakci zvrátit. Jakmile transakce proběhne, podvodník může banku požádat, aby převod zrušila, a zdůvodnit to chybou v převodu nebo krádeží účtu. Prodávající tak přijde o své peníze (po uvolnění kryptoměn) a podvodník ho může zastrašovat, aby zrušenou transakci neoznamoval policii. 

Podvody s vrácenými platbami

Podvodníci mohou také zneužít možnost vrácení platby, kterou mají různé P2P platební platformy k dispozici. Plátci se tak vrátí peníze. To znamená, že podvodník po dokončení transakce může pomocí funkce vrácení peněz požádat, aby byla provedená platba vrácena. Podobně jako u podvodu s falešnými strvrzenkami může být prodávající tlačen do toho, aby transakci schválil, aniž by si překontroloval, jestli má peníze na účtu. 

Co je šekový podvod? 

Šekové podvody jsou jen některé z mnoha podvodů, kterých P2P obchodníci mohou stát obětí, ale patří mezi novější a stále častější P2P podvody. Přestože Binance P2P nabízí obchodníkům více než 300 platebních metod, šeky mezi nimi nejsou. Šeky jsou jako P2P platební metoda spojeny s riziky a nejistotou, a proto nejsou spolehlivé. 

Abychom ochránili naše uživatele, Binance P2P tuto platební metodu nepodporuje. Bohužel se mnoho uživatelů stalo obětí podvodů, kdy si zločinci šeky vynucují. Nejdřív vyberou některou z podporovaných platebních metod, ale pak trvají na použití šeku – téměř vždy s úmyslem připravit protistranu o její kryptoměny. Dvěma nejčastějšími šekovými podvody, které podvodníci používají, jsou nekryté šeky a rušení šeků po fakturaci. 

Rušení šeku po fakturaci neboli šekový podvod s časovým posunem 

Tento podvod využívá doby potřebné ke zpracování šeku. Podvodník vystaví šek, ale okamžitě ho zruší. Může také vytvořit falešné potvrzení, aby protistraně sdělil, že šekem už zaplatil. Představte si například, že uživatel prodává na P2P platformě BTC za hongkongské dolary. Kupující, který má v úmyslu prodávajícího podvést, si vybere inzerát, u kterého chce provést obchod, a zvolí legitimní způsob platby, například bankovní převod. 

Místo odeslání platby bankovním převodem ale prodávajícímu vystaví šek a v chatu mu pošle falešné potvrzení se správnými údaji, aby to vypadalo jako opravdová platba provedená bankovním převodem.

Prodávající pak uvolní BTC a obchod dokončí.  Neví, že kupující vystavil šek, který ve své bance okamžitě zruší. Vzhledem k tomu, že nedojde k zúčtování šeku, prodávající přijde o své BTC a nedostane za to žádné HKD. 

Nekrytý šek

Podobně záludným způsobem jak je popsáno výše se mohou podvodníci pokusit zaslat platbu pomocí nekrytého šeku. Nekrytý šek je šek, který není zúčtován, protože na účtu odesílatele není dostatek finančních prostředků. Šeky mohou být také zúčtovány dříve, než dojde k jejich propadnutí, protože aktualizace zůstatků na účtech trvá dlouho. 

Při P2P podvodu si kupující může vybrat inzerát s legitimním způsobem platby, jako je bankovní převod, ale zaplatí šekem s vědomím, že není krytý. Může se pokusit přesvědčit prodávajícího, aby šek přijal, nebo ho dokonce poslat bez předchozího upozornění. Prodávající pak uvolní finanční prostředky dříve, než zjistí, že na účtu protistrany není dostatek peněz k proplacení šeku.

Jak rozpoznat šekový podvod a vyhnout se mu

Jak tyto šekové podvody rozpoznat a vyhnout se jim? První metoda je jednoduchá: nikdy nepřijímejte platby formou šeku. Binance P2P šeky z výše uvedených důvodů nepodporuje. Přesto ale musíte být mimořádně ostražití. Můžete očekávat, že platba bude provedena platební metodou, která je uvedená v inzerátu, ale podvodník ji bude ignorovat a místo toho vám pošle šek. Pokusit se o to může dvěma způsoby: 

  1. Kupující vám může napsat, že si vybral platbu bankovním převodem (nebo jiný způsob platby uvedený v inzerátu), ale že ho už nemůže použít. Může se vymluvit na problém s účtem a nabídnout vám místo toho platbu šekem. Informovaný uživatel pozná, že takové chování je podezřelé a okamžitě odmítne pokračovat.

  2. Ještě častější je ale situace, kdy vás kupující o použití šeku ani nepožádá. Místo toho rovnou provede šekový vklad a převede peníze na váš účet. V takovém případě to ani nemůžete odmítnout.

Jak se těmto podvodům vyhnout? 

Tady je několik tipů, jak zůstat v bezpečí: 

1. Pokud se kupující zmíní, že chce zaplatit šekem, okamžitě ho odmítněte. Když se na vás bude snažit vyvíjet nátlak nebo vás přesvědčovat, stůjte si za svým a požádejte zákaznickou podporu o pomoc se zrušením obchodu.

2. Pokud vám kupující poslal šek, aniž by vás o tom informoval, a přesvědčil vás, že platbu provedl schváleným způsobem, nespoléhejte se jen na jeho potvrzení. Snímky obrazovky nebo potvrzení, které obvykle posílají, mohou být velmi přesvědčivé a obvykle si na nich nevšimnete ničeho podezřelého. Na snímcích obrazovky ani potvrzeních například nikde nenajdete slovo „Cheque” (šek) – viz obrázek dole. 3. Nezapomeňte si překontrolovat údaje o transakci přímo na svém bankovním účtu a neuvolňujte kryptoměny na základě snímků obrazovek s potvrzením o platbě protistrany – upravit snímky je snadné. Jedním ze způsobů, jak identifikovat platbu šekem, je zkontrolovat, zda je v údajích o transakci na vašem účtu uvedeno, že se jedná o vklad šekem. Pokud se jedná o vklad šekem, vždy se u platby zobrazí „Cheque Deposit” nebo „CDM” (Cheque Deposit Machine). Když zjistíte, že protistrana provedla platbu šekem, neuvolňujte prostředky a obraťte se s tímto problémem na zákaznickou podporu. 

 4. Dalším způsobem, jak identifikovat platbu šekem a vyhnout se jí, je zkontrolovat na bankovním účtu disponibilní zůstatek. Pamatujte, že disponibilní zůstatek a aktuální zůstatek jsou dvě různé věci. To, že se částka zobrazuje u vašeho aktuálního zůstatku, ještě neznamená, že máte peníze k dispozici. Jak je vidět na obrázku níže, dostupný zůstatek nemá započítanou platbu ve výši 100 000 HKD, o které kupující tvrdí, že ji provedl. To vám může napovědět, že se jedná o podvodnou platbu šekem.  Dostupnost prostředků si můžete ověřit také tím, že se pokusíte danou platbu ihned převést. Když se vám to nepodaří, jedná se o podvod. Pokud máte podezření, že se jedná o podvod, vždy na takový problém upozorněte náš tým zákaznické podpory nebo podejte odvolání.

Chraňte se před šekovými podvody

Při P2P obchodování s kryptoměnami byste měli vždy věnovat pozornost detailům a být ostražití. Jak už jsme zmiňovali, přesvědčte se, že vám jsou peníze odesílány pouze platebními metodami, které Binance podporuje, a vždy si pozorně projděte podrobnosti o platbě. Platformě Binance P2P záleží na vaší bezpečnosti, a proto používá službu úschovy, ale vždy je ze všeho nejlepší, když si podvodů všimnete a předejdete jim sami. 

Obchodování na Binance P2P

Díky Binance P2P má ke kryptoměnám přístup ve vlastní místní fiat měně ještě více lidí. Vstup do světa kryptoměn nebýval snadný, ale dnes je tento proces díky podpoře více než 85 fiat měn a 300 platebních metod mnohem jednodušší. A vůbec nejlepší je, že P2P obchodníci mají k dispozici podporu a záruky společnosti Binance.

Další pomoc a informace najdete v následujících článcích: 

Vyloučení odpovědnosti: Služby platformy Binance P2P a všechny informace a další obsah (včetně těch, které pochází od třetích stran) zahrnutý do platformy Binance P2P nebo z ní přístupný používáte výhradně na vlastní riziko. My neseme odpovědnost pouze za zpracování kryptoměnových transakcí. Nestanoví-li právní předpisy jinak, jsou všechny platby při dokončení transakce považovány za finální. Platforma Binance P2P nemá právo ani povinnost řešit případné spory, které mohou z provedených plateb vyplynout. Platforma Binance P2P ani obchodníci nenesou odpovědnost za vaši ztrátu vyplývající z provedené platby.