Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD

Hrozba vnořených burz a jak s nimi bojuje platforma Binance

2022-01-05

Vnořené burzy se stávají populárním nástrojem pro praní peněz. Zjistěte více o vnořených burzách/službách, o tom, jak proti nim bojujeme, způsobech, jak se jim vyhnout, a důvodech, proč dochází k zablokování účtů. 

Hlavní body:

  • Vnořená burza poskytuje služby obchodování s kryptoměnami prostřednictvím účtu nebo peněženky u stávající hostitelské burzy.

  • Vnořené burzy jsou atraktivní kryptoměnové platformy pro uživatele usilující o praní peněz a obcházení požadavků ověřování KYC/AML. 

  • V tomto článku se dozvíte, jak se vnořeným burzám vyhnout, jaké mají časté bezpečnostní problémy a jak s tímto problémem bojujeme.

Ve světě kryptoměn se formuje znepokojivý nový trend. Říká se mu vnořené burzy a je to nejnovější nástroj pro praní peněz používaný po celém světě. Zjednodušeně můžeme říci, že vnořená burza poskytuje služby obchodování s kryptoměnami prostřednictvím účtu nebo peněženky u stávající hostitelské burzy. Vnořené burzy obvykle fungují v utajení a jen zřídka jsou přidruženy k hostitelské burze. Proč je tedy lidé používají?

Někteří uživatelé dávají přednost vnořeným burzám, protože mají pouze minimální požadavky ohledně procesů „Poznej svého klienta“ (KYC) a boje proti praní peněz (AML). Možná jen chtějí žít anonymně mimo systém, ale mohou mít i nekalé úmysly. Většinou to bývá spíš to druhé. Jak vnořené burzy fungují:

  • Osoba A navštíví vnořenou burzu a rozhodne se směnit ETH na BTC.

  • Osoba A provede na vnořené burze vklad v ETH.

  • Vnořená burza pošle ETH na svůj účet/peněženku u hostitelské burzy, kde provede směnu.

  • Tyto směněné prostředky vrátí vnořená burza osobě A, čímž dokončí obchod. 

Kvůli laxním požadavkům na ověřování je tento proces ovšem velmi atraktivní pro uživatele, kteří nedodržují pravidla. Ti se snaží zakrývat stopy po nelegálně získaných prostředcích a obcházet požadavky na ověřování u centralizovaných burz, jako je například platforma Binance. V tomto článku se dozvíte, jak se vnořeným burzám vyhnout, jaké mají časté bezpečnostní problémy a jak s tímto problémem bojujeme.

Jak se vnořeným burzám vyhnout

Vnořené burzy mohou vypadat podobně jako běžné kryptoměnové burzy. Některé z nich mají falešné uživatelské rozhraní, ale to není příliš časté. Uživatelé obvykle ví, jakou vnořenou službu používají, ale většinou nevidí hostitelskou burzu, na které služba funguje, nebo o ní neví. Doporučujeme vám používat centralizovanou burzu nebo vnořenou službu, která dodržuje právní předpisy a používá správné postupy ověřování KYC a AML. Vyhnete se tak všem rizikům souvisejícím s vnořenými burzami. 

Pokud kryptoměnová burza vyžaduje pouze rychlé ověření, nebo dokonce žádné nevyžaduje, případně nepoužívá limity obchodování, je to varovné znamení. Jestliže máte podezření, že váš poskytovatel je vnořenou burzou, zkuste pomocí průzkumníka blockchainu zjistit, zda prostředky přišly z peněženky u jiné burzy. 

Bezpečnostní problémy

Značným rizikem těchto služeb je nedostatečná kontrola ze strany hostitelské burzy. Pokud vložíte prostředky na burzu s minimálním zabezpečením, podstupujete značné riziko. Uživatelé, kteří nedodržují pravidla, používají tyto služby proto, aby se vyhnuli postupům ověřování AML/KYC u hostitelských služeb. I když vnořenou burzu používáte k běžnému obchodování s kryptoměnami, můžete nevědomky podporovat kriminální a teroristické aktivity. V tom případě mohou orgány činné v trestním řízení vnořenou burzu vypnout. V závislosti na jurisdikci a délce trvání je možné, že vaše prostředky budou zkonfiskovány nebo na neurčitou dobu zablokovány. Pokud mají orgány vymáhání práva důvod domnívat se, že vnořená burza je zapojena do nelegálních činností, a mohou vůči ní provést právní akci, může dojít k zablokování služby a/nebo konfiskaci jejích aktiv. Orgány vymáhání práva k tomu mohou přistoupit z řady důvodů, ale měli byste si uvědomit, že o své prostředky kvůli právní akci vůči službě můžete navždy přijít. I kdyby se vám podařilo prostředky získat zpět, museli byste na to vynaložit mnoho času a finančních prostředků. 

Jak platforma Binance bojuje proti vnořeným burzám

Pokud zákazníci přijdou do styku s vnořenou burzou, většinou je kontaktuje pracovník oddělení pro dodržování předpisů z hostitelské burzy. K tomu může samozřejmě dojít i z jiných důvodů než jen ohledně vnořených burz. V tom případě spolupracujte s oddělením dodržování předpisů, poskytněte veškerou požadovanou dokumentaci a odpovězte pravdivě na všechny otázky. Pravidelně provádíme audity firemních účtů a osobních účtů, u kterých máme podezření, že jsou využívány k podnikání. Během těchto auditů vyhodnocujeme rizika a analyzujeme tok prostředků. Nedávno jsme také začali používat přední bezpečnostní nástroj TRM Labs Chain Analyzer, který identifikuje vnořené služby působící v rámci velké burzy.

V případě podezření na nekalou vnořenou službu dojde k příslušným akcím, včetně vyřazení a oznámení úřadům vymáhání práva a regulatorním úřadům. Vnořené burzy jsou v současnosti velmi populární na Ukrajině a v Rusku. Jsou to geografické oblasti s největší koncentrací uživatelů usilujících o praní peněz. Nedávno jsme z naší platformy vyřadili mnoho účtů propojených s nelegální ruskou kryptoměnovou burzou Suex.io a všechny související informace jsme předali příslušným úřadům. 

Jsme v čele kryptoměnového odvětví, a proto je naší povinností bojovat s uživateli, kteří nedodržují pravidla, a chránit ekosystém kryptoměn. Vynakládáme maximální úsilí, abychom na naší platformě rozpoznali a označili vnořené burzy, ale držitelé těchto účtů se to většinou snaží zatajit. Doporučujeme vám, abyste dodržovali naše osvědčené bezpečnostní postupy, obchodovali na burzách, které dodržují předpisy ohledně ověřování KYC a AML, a dávali si pozor na varovná znamení ohledně vnořených burz.