Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD

Vše, co potřebujete vědět o křížovém kolaterálu

2021-06-14

Inovace byly pro Binance vždy středobodem všech činností, a proto soustavně přicházíme s novými funkcemi, které zlepšují přístupnost našich platforem a rozšiřují celý ekosystém. V reakci na požadavky uživatelů učinila platforma Binance Futures významný krok vpřed a zavedla inovativní funkci nazvanou „křížový kolaterál“. 

Co je křížový kolaterál?

V kryptosvětě představuje křížový kolaterál inovativní funkci, která uživatelům umožňuje použít vlastněná kryptoaktiva jako zajištění při půjčce jiných kryptoaktiv. 

Tato funkce dává uživatelům Binance Futures možnost flexibilně využívat kryptoaktiva při výpůjčkách tetheru (USDT) za nulový úrok. Takto vypůjčené prostředky lze posléze použít k obchodování futures kontraktů na platformě Binance Futures.

Jaký užitek to přináší uživatelům?

Na kryptoburzách se stablecoiny, např. USDT, běžně používají jako kótované aktivum proti mnoha kryptoměnám. Avšak uživatelé, kteří drží kryptoměny, jako je BTC, jsou méně ochotní tyto prostředky kvůli vysokým nákladům obětované příležitosti prodávat a směňovat na stablecoiny.

Uživatelé, kteří se sice chtějí účastnit dění na futures trhu, ale nechtějí držet stablecoiny jako USDT, mají díky této funkci možnost použít svá kryptoaktiva jako zajištění. Mohou tak obchodovat futures kontrakty bez nutnosti svá kryptoaktiva převádět na USDT. 

Jak to funguje?

Nyní již chápete základní vlastnosti, a proto se podívejte na podrobnosti ohledně toho, jak obchodování s křížovým kolaterálem funguje v praxi. 

Jak jsme vysvětlili výše, křížový kolaterál uživatelům umožňuje vypůjčit si prostředky pro obchodování s futures kontrakty a tyto půjčky jsou zajištěny vámi vlastněnými kryptoaktivy. Tato funkce umožňuje uživatelům platformy Binance Futures jako zajištění použít BUSD nebo BTC. 

Když obchodník využívá funkci křížového kolaterálu, musí zvážit čtyři faktory:

 1. celkovou výši půjčky v USDT, 

 2. celkovou výši kolaterálu (v BTC nebo BUSD),

 3. tržní hodnotu kolaterálu v USDT,

 4. poměr výše půjčky k hodnotě. 

Poměr výše půjčky k hodnotě (LTV) slouží k posouzení rizika plynoucího z poskytnutí půjčky. Poměr odpovídá podílu nominální hodnoty půjčky a tržní hodnoty jejího kolaterálu. Vysoký poměr LTV tedy představuje vysoké finanční riziko.

V následujícím příkladu popisujeme dva scénáře, kdy obchodník k zajištění půjčky USDT s nulovým úrokem použil BTC a BUSD. V tomto scénáři předpokládáme následující: 

 1. BTC/USDT ve výši 5000 $, 

 2. BUSD/USDT ve výši 1 $

Tabulka 1 – Ilustrace prvního scénáře

Zdroj: Binance Futures

Ve druhém scénáři předpokládáme, že tržní hodnota obou aktiv klesne:

 1. BTC/USDT klesne o 20 % na 4000 $

 2. BUSD/USDT klesne o 5 % na 0,95 $

Tabulka 2 – Ilustrace druhého scénáře

Zdroj: Binance Futures

Na uvedeném příkladu jsme viděli, že hodnota kolaterálu je klíčovým faktorem ovlivňujícím poměr LTV. S klesající hodnotou kolaterálu poměr LTV vzrůstá. Jinými slovy bude LTV pravděpodobně kolísat více v případě kolaterálů, které jsou samy o sobě volatilnější. Zejména u volatilních kryptoaktiv, jakým je BTC, musí uživatelé zajistit, že mají k dispozici dostatečné rezervy pro případ, že jejich tržní hodnota klesne. 

Přečtěte si více o křížovém kolaterálu.

Poznámka: Minimální povolená výše půjčky je 10 USDT a maximální výše půjčky 500 000 USDT na jeden účet.

Jak mohou uživatelé při obchodování s křížovým kolaterálem řídit riziko?

Křížový kolaterál rozhodně přináší větší flexibilitu a více možností, ale uživatelé také musí chápat, jaká rizika z využití této funkce plynou. Toto jsou klíčové aspekty, které by uživatelé obchodující s využitím křížového kolaterálu měli znát:

Poměr LTV – Platforma Binance Futures využívá poměr LTV ke stanovení úrovně rizika, které uživatel podstupuje. Jak jsme již uvedli, tržní hodnota zajištěných aktiv může v souladu se změnami cenových trendů kolísat. Uživatelé proto musí poměr LTV neustále sledovat, aby nepřekročil určitou mez. U BTC je maximální poměr LTV 70 % a u BUSD nejvýše 90 %.

Mějte dostatečné rezervy aktiv použitých jako kolaterál – Chtějí-li uživatelé předejít likvidací, musí zajistit, že mají k dispozici dostatečné rezervy, aby poměr LTV udrželi pod maximální hodnotou. Vhodné rezervy dodávají uživatelům úroveň komfortu, která jim pomůže přežít volatilní podmínky na trhu.

Buďte si vědomi rizika likvidace a souvisejících poplatků – Když poměr LTV přesáhne stanovenou mezi, uživatelé jsou povinni doplnit kolaterál a snížit tak riziko likvidace. Nejsou-li tyto požadavky splněny a poměr LTV dosáhne úrovně výzvy k likvidaci, proběhne nucená likvidace pozice. Za likvidaci v režimu křížového kolaterálu je účtován poplatek odpovídající 1 % výše půjčky. Při extrémních výkyvech cen se může stát, že zaplatíte poplatek jak za likvidaci kolaterálu, tak zároveň i za likvidaci pozice.

U futures kontraktů nepoužívejte příliš velkou páku – Páka je dvousečný meč. Sice vám může zmnohonásobit zisky, ale zároveň zvyšuje rizika a potenciální ztrátu, zejména na vysoce volatilních kryptoměnových trzích.

Kromě toho by uživatelé měli chápat, jak probíhá likvidace křížového kolaterálu a pozic ve futures, jelikož jde o dva nezávislé procesy. Uživatelé mohou např. čelit likvidaci křížového kolaterálu i v případě, že na futures účtu mají dostatečné rezervy USDT. A obdobně – probíhající likvidace na futures účtu nemusí mít dopad na křížový kolaterál. V obou scénářích bude vlastník likvidovaného účtu povinen uhradit poplatek.

Křížový kolaterál ve skutečném obchodování

Zajištění (hedging) je strategie řízení rizik, která se používá ke zmírnění rizik vyplývajících z držení kryptoměnového portfolia. Tato funkce přináší uživatelům více možností, jak svá kryptoaktiva zajistit proti rizikům.

V následujícím příkladu se podíváme na to, jak obchodníci mohou svá kryptoaktiva zajistit pomocí funkce křížového kolaterálu. 

Předpokládejme, že se obchodník A rozhodne zajistit své BTC za následujících podmínek:

 1. V den T+0 si obchodník A půjčí USDT, kterými zafinancuje pozici ve futures, a jako kolaterál použije 1 BTC.

 2. Obchodník A zároveň vstoupí do krátké pozice v permanentních futures (BTCUSDT) v hodnotě 0,5 BTC a bez páky.

 3. V den T+1 cena BTC klesne o 10 %. 

Tabulka 3 – Výsledný zisk a ztráta z pozice obchodníka A:

Tento scénář je ukázkou toho, jak uživatelé mohou potenciálně snížit podstupované riziko pro případ nepředvídatelné negativní události "černé labutě" („black swan event“). Jak vidíte, díky částečnému zajištění svého BTC portfolia snížil obchodník A své riziko o 50 %. 

Pokud by se obchodník A rozhodl nehedgeovat, pak by tržní hodnota jeho nezajištěného BTC v případě poklesu cen o 10 % byla: 5000 $ - 10 % = 4500 $. Ve výsledku by zaznamenal ztrátu 500 $, což je oproti hedgeovanému portfoliu dvojnásobný pokles.

Funkce křížového kolaterálu byla na platformě Binance Futures spuštěna na začátku února a zpočátku mohli uživatelé jako kolaterál používat BUSD. Po úspěšném startu byl do nabídky této funkce přidán i BTC. Díky možnosti používat jako kolaterál i BTC mohou uživatelé platformy Binance Futures zpeněžit krátkodobé pohyby cen, aniž by museli držený BTC prodávat za méně příznivou cenu.