Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD

Tradiční futures versus kryptoměnové futures – v čem jsou si podobné a jaké jsou mezi nimi rozdíly?

2021-06-14

Když přijímáme investiční rozhodnutí, je důležité rozumět tomu, jak se mění svět peněz a jak můžeme zajistit, aby naše portfolio neustále rostlo. Známá tradingová technika zvaná obchodování s futures může představovat užitečný způsob, jak udržet celé portfolio v plusu nebo jeho průměrný výnos dokonce během krátké doby překonat. Za dobu, která uplynula od prvního zaznamenaného futures obchodu v roce 1710 po dnešní moderní pojetí, zahrnující akcie a kryptoměny, popularita obchodování s futures ohromně vzrostla. Tradingové fundamenty kryptoměnových a tradičních futures obchodů mají velmi podobné rysy. Ale stejně jako existují zásadní rozdíly mezi kryptoměnovými aktivy a akciemi, existují rozdíly i mezi tradičními a kryptoměnovými futures obchody. 

Co jsou tradiční futures?

Než začnete, je důležité vědět, co je futures kontrakt. Futures kontrakty jsou právní dohody mezi jednotlivými stranami o nákupu nebo prodeji aktiva k budoucímu datu. Počáteční investicí v podstatě nekupujete podkladové aktivum, ale kontrakt. Tradiční futures kontrakty se zaměřují na komodity, jako je ropa a zlato, nebo finanční aktiva, jako jsou dluhopisy a akcie. 

Důvod, proč lidé používají futures kontrakty, spočívá v možnosti využít při investici pákového efektu. Páka znamená použití vypůjčených prostředků ke znásobení výnosu z investice. S příležitostí potenciálního růstu se ale pojí i potenciál velkého zadlužení, protože páka funguje v obou směrech.

Tradiční futures obchody nejčastěji provádějí akreditovaní investoři, kteří mají značné finanční prostředky. Tradeři, kteří chtějí obchodovat s futures, proto musí mít k dispozici dostatek kapitálu, aby předešli výzvě k doplnění marže. K výzvě k doplnění marže dochází, když investor drží ztrátovou pozici a musí uhradit udržovací marži. Pokud nemáte prostředky na úhradu udržovací marže, broker vaši pozici nuceně uzavře.

Co jsou kryptoměnové futures?

Kryptoměnové futures používají stejný koncept jako tradiční futures, s tím rozdílem, že podkladovými aktivy jsou v tomto případě kryptoměny jako bitcoin nebo ether. Stejně jako tradiční futures jsou i kryptoměnové futures kontrakty, které mají vůči kryptoměnovému aktivu předem stanovenou pozici (dlouhou nebo krátkou). 

S kryptoměnovými futures se obchoduje online na kryptoměnových burzách. Tak se otevírají dveře pro mnohem větší počet investorů. Nyní mají k trhu přístup z mobilního telefonu a nemusí své prostředky převádět přes různé subjekty. Dalším rysem kryptoměnových burz, jako je Binance Futures, je jejich schopnost obchodovat čtvrtletní a trvalé kontrakty. Tyto kontrakty fungují tak, jak jejich název napovídá. Platnost čtvrtletních kontraktů vyprší tři měsíce po jejich emisi, trvalé kontrakty datum expirace nemají. 

Klíčové podobnosti

Tradiční obchodníci i kryptoměnoví obchodníci vstupují do futures kontraktů ze dvou důvodů: spekulace a zajištění.

Spekulace

Bez ohledu na to, jaké podkladové aktivum futures kontrakt používá, daný trh reaguje na spekulace (nebo přisuzování budoucí hodnoty aktivu). Silná spekulace dává investorům důvod, proč realizovat vysoce rizikové transakce. Pokud jste například jako bitcoinový maximalista Michael Saylor, pak máte za to, že bitcoin bude nejhodnotnějším aktivem 21. století a že jeho hodnota bude nadále růst. V takovém případě byste mohli vstoupit do futures kontraktu s dlouhou pozicí. Když bude vaše spekulace správná, vaše pozice se vám se stoupající hodnotou bitcoinu značně vyplatí.

Zajištění

Futures kontrakty lze kromě spekulací používat také k zajištění vůči podkladovému aktivu. Pokud by se investor domníval, že bitcoin vstoupil do býčího trhu, a v určitém okamžiku by došlo ke stagnaci nebo náhlému propadu jeho ceny, může si investor pro tento případ otevřít futures kontrakt. I když věří, že cena bitcoinu bude v dlouhodobém horizontu růst, může si proti němu vsadit (shortovat ho), aby nepřišel o krátkodobé výnosy – a dokonce tak může nějaké peníze při pádu tohoto aktiva vydělat. Na tradičních trzích funguje zajištění úplně stejně. Portfolia často zajišťovací pozice drží kvůli pokrytí rizika bubliny, selhání trhu, nečekaných událostí nebo i velkých propadů. Futures kontrakt funguje jako pojistné krytí, které chrání finance investora. 

Když k tomu ještě přidáme páku, mohou investoři získat zajištění i pro plnou hodnotu portfolia, pokud opravdu věří, že trhy selžou. 

Klíčové rozdíly. Přestože se tradiční a kryptoměnové futures obchody používají za podobných okolností, jejich tržní struktury se značně liší.

Regulované a neregulované trhy

Hlavní rozdíl mezi tradičními a kryptoměnovými trhy je ten, že tradiční trhy jsou regulované, zatímco kryptoměnové nikoli. Na tradiční trhy se vztahují zákony a normy, které jsou navrženy s cílem zajistit legitimitu fungování burz a poskytnout ochranu před podvodným chováním, zneužíváním trhu a podobně. To znamená, že proces obchodování podléhá schválení, což ho zpomaluje.

Vzhledem k tomu, že kryptoměnové trhy regulovány nejsou, nevyžadují ani schválení obchodů regulačním orgánem. Obchodování na kryptoměnové burze probíhá rychleji; z toho vyplývají i nové možnosti. Neregulované trhy umožňují trvalé swapy, což jsou futures kontrakty bez data expirace. A protože kryptoměnové burzy fungují nepřetržitě, mohou investoři zúročit změny na trhu naprosto kdykoli.

Obchodní hodiny

Jedním z patrných rozdílů mezi těmito dvěma trhy je časový prostor, v němž můžete s futures kontrakty obchodovat. Tradiční trhy, jako je akciový trh v USA, jsou každý den 13,5 hodiny uzavřeny, takže v případě závažných vnějších událostí není možné obchodovat aktiva nebo měnit pozice. U ostatních aktiv, jako je zlato nebo ropa, musí investoři vždy s někým spolupracovat, aby si futures kontrakty zajistili.S kryptoměnovými aktivy lze obchodovat v libovolnou hodinu, libovolný den v roce. Trhy nikdy nezavírají a jsou nepřetržitě aktivní po celém světě. To je obrovská výhoda pro obchodníky, kteří mohou reagovat na výkonnost kryptoměnového aktiva a zároveň mohou sledovat, jak se kryptoměnovým aktivům daří v závislosti na denní době nebo ročním období.

Velikost

Jak už jsme zmínili dříve, velkým rozdílem mezi tradičními a kryptoměnovými futures burzami je jejich velikost. Pokud jde o hodnotu, tradiční trhy jsou mnohem větší než kryptoměnové burzy. Mezi dvě největší burzy patří CME a ICE, u nichž hodnota obchodovaných kontraktů dosahuje desítek až stovek miliard dolarů. Tyto burzy denně používají institucionální investoři, korporace i soukromí investoři.Oproti tomu kryptoměnové burzy umožňují investovat každému na světě. Futures kontrakty všech velikostí může používat kdokoli, takže potenciál růstu kryptoměnových burz je ohromný. Na kryptoměnových trzích s futures již začínají působit i institucionální investoři, jako je společnost BlackRock (která umožnila dvěma svým fondům investovat do bitcoinových futures). 

ShrnutíBez ohledu na to, na kterém trhu obchodujete, je důležité nejdřív pochopit samotnou hodnotu aktiva, do kterého chcete investovat, a jeho tržní cykly. Trhy s nadměrnou pákou mohou výrazně snížit prostředky investorů a velmi rychle způsobit likvidaci jejich pozic. Pokud ale budete futures kontrakty používat s rozvahou a budete mít dobře naplánovanou strategii, mohou vést ke značným výnosům.|Tradiční burzy jsou chráněny zprostředkovateli, finančními požadavky a lokalitou. Jsou také pomalejší a vůči investorovi nepřímé. Kryptoměnové burzy vyžadují jen internetové připojení. Obchodovat může každý, kdo je ochoten zaplatit, a fungují na základě peer-to-peer transakcí. Mezi investorem a burzou neexistuje v tomto případě žádný zprostředkovatel. Kryptoměnové trhy jsou však známy tím, že jsou volatilnější a často dosahují obrovské míry likvidity. Ať se rozhodnete obchodovat kdekoli, čiňte tak s rozvahou.

Přejeme vám hodně zdaru!