Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD

Kryptopůjčky: Jak si půjčit kryptoměny?

2021-07-30

Klíčové informace:

  • Uživatelé mohou použít Binance Loans k vypůjčení až 65% hodnoty svého kolaterálu a vypůjčené prostředky lze použít kdekoli.

  • Obchodníci často nechtějí likvidovat svá aktiva, když potřebují finanční prostředky, právě v tom případě mohou být kryptopůjčky užitečné.

  • Hlavním lákadlem pro centralizované půjčovací platformy je to, že poskytují lepší zabezpečení a jsou často podpořeny renomovanou burzou, jako je Binance. Centralizované platformy často chrání krypto aktiva pojištěním nebo používáním offline úložiště.

Pokud vlastníte kryptoměny, jako je Bitcoin, Ethereum nebo BUSD, pravděpodobně jste již slyšeli o investičních možnostech mimo spotové obchodování, jako jsou futures nebo maržové obchodování. Tyto možnosti však mohou být také riskantní, pokud nejsou obchodovány opatrně a strategicky.

Obchodníci mohou uvažovat o další možnosti, která využívá tradičnější mechanismy, které pomáhají investorům lépe využívat svá aktiva.

Během stagnujících tržních cyklů může být držení BTC nebo ETH obtížné, obzvláště když potřebujete finanční prostředky. Obchodníci často nechtějí likvidovat svá aktiva kvůli dlouhodobému držení, a aby se vyhnuli zdanitelné události. Možností je tedy vyhledat kryptopůjčku, aby získali finanční prostředky. Ve světě kryptopůjček si mohou obchodníci vybrat mezi centralizovanými a decentralizovanými cestami. Než se k tomu ale dostaneme, pojďme si definovat, co to kryptopůjčka vlastně je.

Co jsou to kryptopůjčky?

Základy kryptopůjček jsou velmi podobné tradičním půjčkám. Jeden klíčový faktor, ve kterém se liší, spočívá v tom, jak jsou prostředky účtovány. U tradičních půjček používají banky nebo jiné instituce kreditní skóre k výpočtu míry rizika, které mohou investovat do dlužníka. U kryptopůjček jsou kreditní skóre naprosto zbytečné. Místo toho mohou obchodníci použít svá krypto aktiva jako kolaterál, který bude věřitel držet, dokud nebude půjčka splacena.Kromě tohoto rozdílu jsou mechanismy za půjčkou v technickém smyslu podobné. Kryptopůjčky obvykle inkasují úroky každou hodinu, nikoli měsíčně. Lhůty půjček mohou být také kratší než u tradičních půjček. S kryptopůjčkami si obchodníci mohou půjčit po dobu od 7 do 180 dní na platformách, jako je Binance Loans. Důvodem, proč kryptopůjčky fungují v tak kratším časovém horizontu, je to, že kryptoměny jsou mnohem volatilnější než tradiční měny, což je dělá pro věřitele i dlužníka riskantnější. Pokud by kryptoměna drasticky poklesla na hodnotě, kolaterál, který věřitel přijal, by mohl mít mnohem nižší hodnotu, než jakou půjčil. Aplikují se tedy hodinové sazby a kratší výpůjční období.

Využití kryptopůjček

Existuje několik důvodů, proč může být kryptopůjčka atraktivní pro investory. Obchodníci často nechtějí likvidovat svá aktiva, a když potřebují finanční prostředky, je užitečné mít možnost vzít si půjčku. Dalším běžným použitím kryptopůjčky by bylo přijímání úroků z aktiv. Při používání kolaterálu, jako je BTC, na platformách pro půjčování kryptoměn, mohou obchodníci získat půjčku v BUSD nebo USDT (nebo v jakémkoli stablecoinu). Kolaterál bude mít pravděpodobně větší hodnotu než samotná půjčka, ale jakmile je půjčka splacena včetně úroků, je kolaterál vrácen. V tomto okamžiku mohl BTC vzrůst na ceně a ponechat dlužníka se ziskem.Dalším důvodem, proč použít kryptopůjčku oproti tradiční půjčce, je rychlost, s jakou lze získat finanční prostředky. BTC půjčky lze získat téměř okamžitě, díky čemuž jsou vaše krypto aktiva extrémně likvidní a konvertibilní, abyste mohli rychle a snadno vydělávat na tržních příležitostech.Centralizované (CeFi) platformy vyžadují KYC a uživatelé musí dodržovat regulace. Hlavním lákadlem pro centralizované půjčovací platformy je to, že poskytují lepší zabezpečení a jsou často podpořeny renomovanou burzou, jako je Binance. Centralizované platformy často chrání krypto aktiva pojištěním nebo používáním offline úložiště.

Decentralizované (DeFi) platformy nabízejí podobné funkce, ale úrokové sazby se obvykle nedají srovnávat s těmi dostupnými prostřednictvím centralizovaných platforem. DeFi nevyžaduje osobní identifikaci a je k nim přístup kdykoli. Uživatelé však musí nést riziko hacků chytrých kontraktů, jako jsou flash loan útoky (útoky bleskovými půjčkami).

CeFi i DeFi platformy jsou zcela transparentní a vypořádávají se na blockchainu. Obě také obvykle nabízejí uživatelům možnost vytvořit si u nich spořicí účty.

Jak si půjčit kryptoměnu na Binance?

Půjčování kryptoměn je mnohem jednodušší než půjčování od tradičních finančních institucí. Kryptoměnu si může půjčit kdokoli, i když nemá žádnou finanční historii. Na Binance si může půjčit kryptoměnu kdokoli, kdo je registrovaným uživatelem. Také si může půjčit různé typy kryptoměn, jako je BTC, ETH, BNB, USDT a BUSD. Úplný seznam dostupných aktiv k půjčení a k použití jako kolaterálu naleznete zde. Jakmile se uživatel rozhodne, která aktiva by si chtěl vypůjčit a jak dodá svůj kolaterál, musí určit délku výpůjční lhůty (7 až 180 dní). V závislosti na výši kolaterálu platforma automaticky určí hodinovou úrokovou sazbu, která bude uplatněna. Úrokové sazby jsou obvykle nižší než sazby u tradičních půjček kvůli kolaterálu. Prostřednictvím Binance Loans si uživatelé mohou půjčit až 65% hodnoty jejich kolaterálu a půjčené prostředky mohou použít kdekoli.

Jak splatit kryptopůjčky

Splácení půjčky je velmi jednoduché. Dlužníci (kteří používají Binance) jsou povinni půjčku splatit ručně prostřednictvím stránky s Příkazy k půjčce. Je důležité vědět, že úroky musí být splaceny před jistinou, takže dlužník nemusí splatit celou jistinu v jedné platbě. V případě, že dlužník může předčasně splatit a celá jistina je vrácena zpět, se úrok účtuje podle délky času (vypůjčených hodin) půjčky. Uživatelům také nevznikne poplatek za předčasné splacení.

Faktory, které je třeba vzít v úvahu při půjčování kryptoměn na Binance

Při půjčování kryptoměn existují dva hlavní faktory, které musíte vzít v úvahu.

Poměr výše půjčky k hodnotě (LTV) je výpočet, který investorům sděluje skutečnou hodnotu jejich půjčky ve srovnání s hodnotou jejich kolaterálu. Počítá se pomocí indexové ceny, která není mezi mincemi stejná. Pokud by tedy byly použity jakékoli dvě mince stejné hodnoty jako kolaterál, LTV by se mezi možnostmi kolaterálu lišil.

K likvidaci dochází, když dlužník nesplácí svůj úvěr, a to ani poté, co mu byla poskytnuta dodatečná doba od původního data splatnosti. Pokud nelze jistinu splnit, je původní kolaterál likvidován k pokrytí půjčky. Z celkové vypůjčené částky rovněž vyplývá likvidační poplatek (stanovený ve výši 2% na Binance).

Závěrem

Pokud hledáte využití finančních prostředků nad rámec svých vlastních možností nebo potřebujete „rychlý prachy“, ale nechcete likvidovat svá krypto aktiva, kryptopůjčka vám může dobře posloužit. Se širokou škálou kryptoměn k půjčení a k poskytnutí jako kolaterálu se schopnost obchodování ještě rozšířila. A protože k žádosti o kryptopůjčku nemusíte mít kreditní skóre, kdokoli s krypto aktivy si může libovolně vzít půjčku. Nejen to, také si můžete vybrat, jak si chcete půjčit. DeFi platformy umožňují uživatelům rychle si půjčit a bez peer-to-peer interakce. Místo toho je půjčka dokončena kódem nebo chytrým kontraktem.Centralizované platformy poskytují uživatelům interakce se zákaznickými službami, pojištění finančních prostředků a obvykle i vyšší návratnost pro jejich zákazníky. Tyto platformy také vyžadují více osobních údajů. Binance nabízí neuvěřitelně konkurenceschopné míry úroků, LTV a široký výběr kryptoměn. Chcete-li začít s kryptopůjčkami, vytvořte si účet na Binance a experimentujte, abyste zjistili, co vám vyhovuje!

Další informace najdete v následujících odkazech: