Kryptoměnové futures a opce: V čem jsou podobné a v čem se liší?

2023-01-05

Hlavní body

  • Opce a futures kontrakty jsou deriváty, pomocí kterých lze získat expozici vůči podkladovému aktivu.

  • Kryptoměnové futures kontrakty jsou dohody mezi obchodníky ohledně nákupu nebo prodeje určitého aktiva v konkrétní době za předem stanovenou cenu. 

  • Kryptoměnové opční kontrakty poskytují držiteli právo, nikoli však povinnost, nakoupit nebo prodat aktivum v předem stanoveném datu za předem stanovenou cenu.

Deriváty jsou finanční nástroje, které nabízí expozici vůči podkladovým aktivům, jako jsou například komodity (ropa, zlato aj.) nebo kryptoměny (Bitcoin aj.). Hodnota derivátu je vázána na hodnotu podkladového aktiva. Opce a futures jsou dva různé typy derivátů, pomocí kterých lze spekulovat na tržní ceny, zajistit rizika nebo diverzifikovat portfolia.

Obchodování s futures kontrakty a opčními kontrakty stojí na podobných základech, ale používají se k jiným obchodním strategiím, protože tyto dva nástroje se v určitých ohledech liší.

Co jsou kryptoměnové futures kontrakty?

Kryptoměnové futures kontrakty jsou založené na hodnotě konkrétní kryptoměny v konkrétním čase. Jsou to dohody mezi obchodníky ohledně nákupu nebo prodeje určitého aktiva v konkrétní době za předem stanovenou cenu. Držitel tradičního futures kontraktu má povinnost v době vypršení koupit nebo prodat podkladové aktivum za cenu kontraktu.

V závislosti na pozici (dlouhá - long, nebo krátká - short) a ceně futures můžete vydělat, nebo prodělat. Když očekáváte, že cena aktiva bude růst, můžete vstoupit do dlouhé (long) pozice. Pokud naopak očekáváte, že cena aktiva bude klesat, můžete vstoupit do krátké (short) pozice. Pokud je například aktuální tržní cena Bitcoinu 10 000 $ a očekáváte, že bude růst, můžete koupit futures kontrakt (tzn. vstoupit do dlouhé pozice). Pokud očekáváte, že bude klesat, můžete futures kontrakt prodat (tzn. vstoupit do krátké pozice).

Pokud se rozhodnete, že koupíte tento kontrakt a cena Bitcoinu se do data vypršení platnosti kontraktu zvýší na 20 000 $, realizujete zisk ve výši 10 000 $. Pokud však cena Bitcoinu do data vypršení platnosti kontraktu klesne na 5 000 $, utrpíte ztrátu ve výši 5 000 $. K likvidaci futures dojde, když nesprávně odhadnete pohyb trhu, což bude mít za následek ukončení otevřené pozice.

Platforma Binance Futures nabízí obchodníkům možnost obchodovat s čtvrtletními a permanentními kontrakty. Čtvrtletní futures kontrakty vyprší po třech měsících, zatímco permanentní futures kontrakt žádné datum vypršení nemají.

Co jsou kryptoměnové opce?

Hodnota kryptoměnových futures kontraktů je podobně jako u opčních kontraktů vázána na hodnotu podkladového aktiva. Opce jsou deriváty, které obchodníkům umožňují nakupovat či prodávat aktivum v budoucnu za předem stanovenou cenu. Na rozdíl od futures kontraktů se držitel opčního kontraktu může rozhodnout, že podkladové aktivum v době vypršení nekoupí nebo neprodá.

Jinými slovy to znamená, že kryptoměnové opce poskytují držiteli právo, nikoli však povinnost, nakoupit nebo prodat aktivum v předem stanoveném datu za předem stanovenou cenu. Pomocí opcí obvykle můžete snížit riziko ztráty a zabránit potenciální likvidaci související s futures kontrakty. Kupující platí upisovateli opce za toto právo předem poplatek neboli prémii.

Existuje řada různých typů opcí, ale k nejčastějším patří call a put opce. Call opce poskytují obchodníkům možnost koupit v konkrétní dobu aktivum, zatímco put opce umožňují prodat aktivum v konkrétní dobu.

Příklad: Koupíte call opci na Bitcoin za 10 000 $, protože očekáváte, že cena aktiva poroste. Je to opční kontrakt, a proto musíte v tomto případě zaplatit prémii 400 $.

Řekněme, že v době vypršení kontraktu cena Bitcoinu klesla na 5 000 $. V tomto případě máte možnost opční právo neuplatnit. Prémie ve výší 400 $, kterou jste zaplatili při nákupu kontraktu, vám však vrácena nebude.

Futures vs. opce: Hlavní podobnosti

Deriváty

Opční i futures kontrakty jsou derivátové nástroje, které nevyžadují vlastnictví podkladového aktiva. Díky tomuto mechanismu můžete u digitálních aktiv získat expozici vůči kryptoměnám, aniž byste je museli kupovat nebo uchovávat.

Nástroje pro hedging

Obchodníci i investoři mohou používat opční a futures kontrakty jako nástroje pro zajištění. Hedging neboli zajištění je strategie řízení rizik, pomocí které můžete minimalizovat nebo eliminovat finanční ztráty. Provádí se obvykle tak, že otevřete dvě pozice, které se vzájemně kompenzují.

Příklad: Bob koupil token za 20 $ na podíl, protože očekává, že jeho cena poroste. Aby se však zajistil pro případ, že by hodnota tokenu klesla, koupil si také put opci s realizační cenou 16 $, za kterou zaplatil poplatek (tzv. prémii) ve výši 2 $ na token. Realizační cena opčního kontraktu je cena, za kterou lze prodat nebo koupit podkladové aktivum. Pokud cena tokenu klesne na 10 $, Bob může uplatnit kontrakt a prodat token za 16 $, čímž sníží ztráty. V případě, že bude pokračovat býčí trh, nemusí kontrakt uplatnit, takže přijde pouze o prémii ve výši 2 $ za token. 

Pomocí futures kontraktů se můžete jako majitel podniku nebo investor zajistit vůči tržním rizikům. Příklad: Oděvní společnost potřebuje za tři měsíce koupit 10 000 kg bavlny, aby mohla realizovat objednávky. Řekněme, že aktuální cena bavlny je 10 $ za kg. Společnost může zakoupit futures kontrakt na bavlnu v hodnotě 9 $ za kg, čímž se ochrání před možnou tržní volatilitou. Společnost si tím zajistí, že za tři měsíce bude moci koupit bavlnu za 9 $ za kg bez ohledu na to, jaká bude v té době tržní cena této komodity. Pokud by společnost futures kontrakt nezakoupila a cena bavlny by se za tři měsíce zvýšila, např. z 10 $ na 14 $ na kg, znamenalo by to pro společnost vyšší výdaje.

Kontrakty s pákou

Pomocí obou typů derivátů můžete s pomocí páky získat expozici vůči podkladovému aktivu za zlomek nákladů. Můžete tak koupit nebo prodat kontrakt s relativně malým kapitálem. Upozornění: Páka znamená vyšší rizika, a proto je nutné u derivátů používat strategie řízení rizik.

Kryptoměnové futures vs. opce – hlavní rozdíly

Práva a povinnosti

Jedním z hlavních rozdílů mezi oběma nástroji je způsob realizace. Pokud se trh pohybuje proti pozici kupujícího opce, může se kupující rozhodnout, že kontrakt neuplatní. Držitel futures kontraktu však musí kontrakt v době vypršení realizovat bez ohledu na tržní podmínky.

Struktura nákladů

Kupující opcí musí při nákupu zaplatit prodávajícímu předem poplatek neboli prémii. Pozici futures kontraktu můžete otevřít bez jakéhokoli poplatku předem. Za kryptoměnové futures budete muset v závislosti na burze zaplatit nějaké provize, včetně poplatků za obchodování a míry financování.

Časový rozpad

Časový rozpad znamená pokles hodnoty opčního kontraktu s přibližujícím se datem vypršení. Čím více se blíží datum vypršení kontraktu, časový rozpad se zrychluje, protože zbývá méně času na realizaci zisku. U futures kontraktů nemá čas na hodnotu kontraktu negativní vliv.

Potenciální rizika

Obchodníci s opcemi se mohou rozhodnout, že kontrakty neuplatní, takže mohou ztratit maximálně prémii, kterou zaplatili za kontrakt. Pro kupující je to výhodné, protože maximální možnou ztrátou je pevná prémie bez ohledu na to, k jak velkému pohybu ceny podkladového aktiva došlo. U futures kontraktu naopak hrozí rizika likvidace, protože pozice s pákou jsou náchylné k vyšší cenové volatilitě a mohou snadno vyčerpat počáteční investici obchodníka. Když zůstatek peněženky nestačí na splnění požadavků otevřené pozice, může dojít k nucené likvidaci. Tyto kontrakty jsou rizikovější, protože neexistuje žádný způsob, jak vyhodnotit, kolik můžete vydělat nebo prodělat. Zajištění rizik je tedy výzvou.

Závěr

Z kryptoměnových futures a opcí se staly na trzích s digitálními aktivy oblíbené obchodní nástroje. Každý z nich má své jedinečné výhody. Opce jsou méně rizikové, ale futures nabízí lepší likviditu a jsou cenově výhodnější. Záleží na vašich preferencích (např. ohledně tolerance rizika a dostupného kapitálu), zda si zvolíte obchodování s futures, nebo opcemi. V každém případě musíte mít na paměti určité faktory, včetně vyhovující páky, porozumění nástrojům a nutnosti provedení podrobné analýzy před každým obchodem.

Další informace naleznete v následujících článcích: