Duální investice Binance: vydělávejte, ať trh stoupá nebo klesá

2021-03-30

Chtěli jste pomocí Binance Savings nechat své kryptoměnové portfolio růst, ale pak jste to raději neudělali, protože jste se báli, jak se v blízké budoucnosti trh zachová? Pak pro vás máme řešení.

Vydělávejte si drženými kryptoměnami více peněz prostřednictvím Duální investice Binance – investičního produktu vytvořeného Binance Poolem. Duální investice Binance vám umožňuje upsat držené kryptoměny a uzamknout výnos z úspor, ale když se tržní cena vašich kryptoměn zvýší, vyděláte ještě víc.

Výnos z vašich úspor bude záviset na tom, jak se trh s kryptoměnami posune od dne, kdy jste své kryptoměny do Duální investice Binance investovali. Pokud se tržní cena vámi držených kryptoměn zvýší natolik, že váš výnos překročí míru úspor, získáte vyšší částku. Pokud se tržní cena držených kryptoměn propadne nebo váš výnos nepřekročí míru úspor, pořád získáte uzamčený výnos z vašich úspor. Závěr je ten, že v konečném výsledku výnos získáte vždy. Duální investici Binance spouštíme s investičními produkty v BTC a BUSD. 

Podmínky Duální investice Binance, které byste měli znát

Než si vysvětlíme, jak tento produkt funguje, měli bychom si nejprve definovat některé termíny.

- Datum investice.  To je den, kdy začíná období spořicího produktu. Během tohoto období byste celou investici měli mít v peněžence Exchange. 

- Datum expirace. To je den, kdy můžete upsané kryptoměny vybrat i s úrokem, a to buď v podobě BTC nebo BUSD. O tom více později. 

- Vypořádací cena. Cena kryptoměny ke dni expirace. Určuje ji průměrná hodnota referenčního indexu, což je vážený průměr spotových cen pro BTC-USD napříč burzami Bitstamp, Bittrex, Coinbase Pro, Gemini, Kraken, Itbit a LMAX Digital, do kterého se nezapočítává nejvyšší a nejnižší cena v daném čase. 

- Realizační cena. Prahová cena, která určuje, v jaké formě výnos získáte.

- Míra výnosnosti. Určuje, jak vysoký bude váš úrok po datu expirace. 

- Roční míra výnosnosti.  Výše úroková sazba, kdyby se míra výnosnosti prodloužila na dobu 360 dnů. Pokud je například vaše míra výnosnosti na 30denní investici 1 %, roční míra bude 12 % (nebo 1 % děleno 30 dny a vynásobeno 360 dny). 

Představte si například, že Honza investoval 1 BTC do Binance Dual Investment. Cena BTC byla 52 000 $ a on si předplatil 30denní produkt s 40% ročním výnosem. Realizační cena byla stanovena na 60 000 $.

Když produkt vyprší o 30 dní později, Honza získá jeden ze dvou výsledků:

Scénář 1: BTC je vyšší než 60 000 $

Honza získá hodnotu 1 BTC zpět v BUSD plus úrok.

(60 000 * 0,40) / 365 * 30 = 1 972,6 BUSD

Celkem přijato: 60 000 + 1 972,6 = 61 972,6 BUSD.

Scénář 2: BTC je nižší než 60 000 $

Honza získá zpět 1 BTC plus 40% roční výnos.

(1 * 0,40) / 365 * 30 = 0,03288 BTC

Celkem přijato: 1,03288 BTC.

Duální investice v BTC

Duální investice v BTC slouží jako zajišťovací nástroj pro držitele BTC. Myšlenka je taková, že když cena BTC překročí realizační cenu, získáte výnosy ve formě BUSD, což vám umožní odprodat BTC za vyšší kurz, než je spotová cena na trzích. V opačném případě získáte zpět BTC i s úroky.

Řekněme, že jste 1. března upsali na 30 dní jeden bitcoin za 2% výnos, když jeho cena byla 50 000 $, a realizační cena je stanovena na 60 000 $. Poté se 30. března stane jedna z těchto dvou možností:

- Pokud bude mít bitcoin hodnotu 60 000 $ nebo vyšší, váš jeden bitcoin se přemění na 60 000 BUSD a k tomu získáte úrok v podobě 2 % v hodnotě 1 200 BUSD.

- Pokud bude mít bitcoin hodnotu nižší než 60 000 $, získáte zpět svůj jeden bitcoin a k němu 2% úrok v hodnotě 0,02 BTC.

Duální investice v BUSD

Duální investice v BUSD zase dává držitelům BUSD příležitost nakoupit BTC za nižší cenu, než je spotová cena na trzích. V opačném případě získáte zpět BUSD i s úroky.

Řekněme, že jste 1. března upsali na 30 dní 50 000 BUSD za 2% výnos, když tato cena odpovídala hodnotě jednoho bitcoinu, a realizační cena je stanovena na 42 000 $. Poté se 30. března stane jedna z těchto dvou možností:

- Pokud bude mít bitcoin hodnotu vyšší než 42 000 $, dostanete zpět svých 50 000 BUSD a k nim 2% úrok v hodnotě 1000 BUSD.

- Pokud bude mít bitcoin hodnotu nižší než 42 000 $, vašich 50 000 BUSD se přemění na jeden bitcoin a k němu dostanete 2% úrok v hodnotě 0,02 BTC.

Vyzkoušejte Duální investice Binance ještě dnes!