Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD
Blog Binance
Novinky a aktuality z přední světové kryptoměnové burzy
Otevřený dopis generálního ředitele Binance: Zamyšlení nad dosaženým pokrokem a nad cestou, která nás čeká.
2021-7-15

CEO společnosti Binance, Changpeng Zhao (CZ) se zamýšlí nad naším pokrokem za poslední čtyři roky, současným regulačním prostředím a naším přístupem k budoucnosti.

,,Když společnost Binance před čtyřmi lety vznikla, bylo krypto odvětví ještě v plenkách - s několika prvními osvojiteli a bez jasných standardů. Během krátké doby se krypto prostředí dynamicky rozrostlo a proměnilo. Krypto odvětví nyní nabízí mnohem více než kdy dříve, roste počet prvních uživatelů kryptoměn a rozšiřuje se povědomí a debata o tom, jak by se měl krypto průmysl vyvíjet. Vzhledem k tomu, že společnost Binance byla v posledních měsících několikrát zaměřena regulačními úřady, rád bych využil této příležitosti, abych se podělil o naše historické pozadí a zásady, objasnil náš postoj a závazky a nastínil náš přístup a plány týkající se regulace a udržitelného rozvoje rozvoje kryptoměnového průmyslu do budoucna.

Chraňme především zájmy uživatelů

Ještě předtím, než se objevily jasné směrnice pro toto odvětví, jsme se vždy snažili, aby společnost Binance dodržovala nejvyšší standardy a upřednostňovala nejlepší zájmy našich uživatelů - to je cíl, který sdílíme s regulačními orgány po celém světě. Proto jsme stanovili jasná pravidla používání naší platformy a vytyčili oborové standardy: přísné zásady obchodování s důvěrnými informacemi (žádné aktivní obchodování s jakýmkoli aktivem během 30 dnů), zajišťující nouzový fond (SAFU) na ochranu aktiv uživatelů, přísné standardy pro zalistování nových kryptoměn a firewall pro oddělení týmu zabývajícím se zalistováním. V počátcích jsme také investovali do vzdělávacích nástrojů prostřednictvím výukových kurzů a Binance Academy, aby uživatelé všech profesí mohli dělat rozhodnutí ohledně kryptoměn na základě přesných informací. Pro rizikovější produkty jsme stanovili limity a ochranu tak, abychom podpořili zodpovědné obchodování. K dnešnímu dni je Binance jedinou platformou pro obchodování s kryptoměnami s programem odpovědného obchodování.

Naše uživatele chráníme také prostřednictvím spolupráce s orgány činnými v trestním řízení, jako je americký daňový úřad (IRS), jihovýchodní regionální útvar pro boj s organizovaným zločinem ve Velké Británii a mnoho dalších, abychom potírali kybernetickou kriminalitu, jako je praní špinavých peněz, financování terorismu a podvody. V roce 2021 jsme zatím dokončili asistenci již 5 600 žádostem o vyšetřování, což je o 100 % více než v roce 2020. Naposledy jsme podpořili odhalení plodné kyber-zločinecké skupiny, která je zodpovědná za praní špinavých peněz v hodnotě více než 500 milionů dolarů z operací na dark webu a z kybernetických útoků na vysoké úrovni. 

Věřím, že právě četná rozhodnutí, která jsme učinili na ochranu zájmů uživatelů, jsou důvodem, proč jste se rozhodli být s Binance, což nám pomohlo v posledních čtyřech letech rychle růst. 

Jasné předpisy jsou pro další růst zásadní 

Po čtyřech letech jsme svědky širšího přijetí kryptoměn na celém světě a potřeby jasnějších regulačních rámců v různých zemích. Více regulací je ve skutečnosti pozitivní známkou toho, že odvětví dozrává, protože vytváří základ pro to, aby se širší populace cítila bezpečně a mohla se kryptoměn účastnit. Věřím, že dobře propracovaný právní a regulační rámec bude z dlouhodobého hlediska pevným základem, díky němuž se krypto-průmysl stane skutečně nezbytnou součástí každodenního života každého člověka. Přijetí a vývoj krypta má mnoho paralel s vývojem automobilů. Když bylo auto poprvé vynalezeno, neexistovaly žádné dopravní předpisy, semafory, a dokonce ani bezpečnostní pásy. Zákony a směrnice se vyvíjely průběžně s tím, jak auta jezdila po silnicích. Jsou to rámce a zákony, které dnes považujeme za samozřejmost a které umožňují široké a bezpečné používání této technologie. Kryptoměny jsou v jistém smyslu podobné, mohou být přístupné všem, ale jsou zapotřebí rámce, které zabrání zneužívání a jednání neférových subjektům. Vyjasnění a vytvoření standardů je pro další růst tohoto odvětví zásadní. A Binance chce být pozitivním přispěvatelem.

Výhled do budoucna: zajištění bezpečnosti a udržitelnosti kryptoměn pro všechny

Jak jsem řekl na konci roku 2020, dodržování předpisů je cesta - zejména v nových odvětvích, jako je krypto. V tomto odvětví stále panuje velká nejistota. Uvědomujeme si také, že s růstem přichází širší komplexnost a větší odpovědnost. Jako čtyřletý startup má Binance stále velký prostor k růstu. Binance se rozrostla velmi rychle a ne vždy bylo všechno úplně správně, ale učíme se a zlepšujeme každý den. Doufáme, že objasníme a obhájíme náš závazek spolupracovat s regulačními orgány a to tím, že aktivně najímáme další talenty a zavádíme více systémů a procesů na ochranu našich uživatelů. Zde je několik konkrétních kroků, které podnikáme a podnikneme: 

  • Rozšiřování našeho mezinárodního týmu pro dodržování předpisů: Od loňského roku jsme rozšířili náš mezinárodní tým pro dodržování předpisů a poradní sbor o 500 %. Mezi významná jmenování patří bývalý výkonný tajemník FATF Rick McDonell a bývalá vedoucí kanadské delegace u FATF Josée Nadeau jako poradci pro dodržování předpisů a regulaci, stejně jako Max Baucus, bývalý senátor za Montanu a velvyslanec USA v Číně, který bude poskytovat poradenství na vysoké úrovni - to jsou první z mnoha významných přírůstků do našeho týmu. Do konce roku plánujeme zdvojnásobit počet členů našeho týmu, kteří budou mít k dispozici kvalifikované a zkušené poradce. 

  • Rozšíření našich již tak robustních partnerství v oblasti dodržování předpisů: s partnery, jako je CipherTrace, jsme zavedli nové kontrolní a regulační technologie, abychom našim uživatelům zajistili další ochranu. S hrdostí můžeme říci, že jsme prošli několika externími audity zaměřenými na boj proti praní špinavých peněz (AML) - což je silným potvrzením našich současných kontrolních mechanismů a partnerství v oblasti AML. Nedávno jsme spolupracovali s pracovními skupinami významných organizací pro boj proti trestné činnosti, jako je Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) a Interpol, a v letošním roce se těšíme na další spolupráci.

  • Lokalizace našich operací a podnikání v souladu s místními předpisy: Všude, kde působíme, se snažíme dodržovat příslušné místní předpisy. Za čtyři roky jsme se ze start-upu dostali tam, kde jsme dnes. To je velký růst za krátkou dobu. Náš závazek dodržovat předpisy se vztahuje i na způsob, jakým je Binance organizována. Například stránka Binance.com není dostupná uživatelům z USA, zatímco existuje partnerství se značkou Binance.US, což je plně nezávislý subjekt, který je v USA regulovanou a vyhovující burzou, aby uživatelům z USA poskytla bezpečnou a vyhovující obchodní platformu. Během čtyř let jsme byli svědky toho, že se regulační orgány aktivněji zajímají o odvětví jako celek, protože toto odvětví se dostává do širokého povědomí. Tento vývoj vítáme, nicméně je stále co dělat, aby se harmonizovalo zacházení s kryptoměnami po celém světě. Naším cílem je pokračovat v úsilí o spolupráci s regulačními orgány, abychom vyhověli jejich obavám v souvislosti s dalším rozvojem tohoto odvětví.

Víme, že jsme spolu s celým odvětvím v bodě zlomu. Toto jsou jen první kroky. 

Naší vizí je rozšířit svobodu a realizovat lepší společnost. Pevně věříme, že naše odvětví bude pro společnost přínosem díky vytváření inkluzivních finančních příležitostí. Tomu říkáme "svoboda peněz". Proto jsme hned v prvním roce naší existence založili první charitativní nadaci v oboru “Binance Charity”, která přispěla 15 miliony dolarů na více než 20 projektů v oblasti vzdělávání, udržitelnosti a dalších cílů.

Tato vznešená vize však nebude možná bez podpory a vedení ze strany regulačních orgánů a tvůrců zákona, kteří chápou, že inovace mají dlouhodobě nejudržitelnější dopad, pokud jsou zaměřeny na ochranu všech účastníků. 

Pokorně vítáme další konstruktivní vedení, které nám pomůže lépe se rozvíjet. 

Pokorně vítáme další schopné talenty a zkušené poradce, kteří se k nám připojí, abychom mohli lépe budovat tuto vizi. Já i všichni v Binance jsme připraveni a těšíme se na to, že budeme partnery při vývoji a dodržování pravidel, které pomohou odvětví udržitelně růst. Abychom společně pomohli zvýšit svobodu ve společnosti udržitelným a odpovědným způsobem.


Děkujeme vám za vaši podporu.

Champeng Zao

Generální ředitel a zakladatel společnosti Binance.

Blog Binance
Novinky a aktuality z přední světové kryptoměnové burzy
Jul 15
2021
Otevřený dopis generálního ředitele Binance: Zamyšlení nad dosaženým pokrokem a nad cestou, která nás čeká.

CEO společnosti Binance, Changpeng Zhao (CZ) se zamýšlí nad naším pokrokem za poslední čtyři roky, současným regulačním prostředím a naším přístupem k budoucnosti.

,,Když společnost Binance před čtyřmi lety vznikla, bylo krypto odvětví ještě v plenkách - s několika prvními osvojiteli a bez jasných standardů. Během krátké doby se krypto prostředí dynamicky rozrostlo a proměnilo. Krypto odvětví nyní nabízí mnohem více než kdy dříve, roste počet prvních uživatelů kryptoměn a rozšiřuje se povědomí a debata o tom, jak by se měl krypto průmysl vyvíjet. Vzhledem k tomu, že společnost Binance byla v posledních měsících několikrát zaměřena regulačními úřady, rád bych využil této příležitosti, abych se podělil o naše historické pozadí a zásady, objasnil náš postoj a závazky a nastínil náš přístup a plány týkající se regulace a udržitelného rozvoje rozvoje kryptoměnového průmyslu do budoucna.

Chraňme především zájmy uživatelů

Ještě předtím, než se objevily jasné směrnice pro toto odvětví, jsme se vždy snažili, aby společnost Binance dodržovala nejvyšší standardy a upřednostňovala nejlepší zájmy našich uživatelů - to je cíl, který sdílíme s regulačními orgány po celém světě. Proto jsme stanovili jasná pravidla používání naší platformy a vytyčili oborové standardy: přísné zásady obchodování s důvěrnými informacemi (žádné aktivní obchodování s jakýmkoli aktivem během 30 dnů), zajišťující nouzový fond (SAFU) na ochranu aktiv uživatelů, přísné standardy pro zalistování nových kryptoměn a firewall pro oddělení týmu zabývajícím se zalistováním. V počátcích jsme také investovali do vzdělávacích nástrojů prostřednictvím výukových kurzů a Binance Academy, aby uživatelé všech profesí mohli dělat rozhodnutí ohledně kryptoměn na základě přesných informací. Pro rizikovější produkty jsme stanovili limity a ochranu tak, abychom podpořili zodpovědné obchodování. K dnešnímu dni je Binance jedinou platformou pro obchodování s kryptoměnami s programem odpovědného obchodování.

Naše uživatele chráníme také prostřednictvím spolupráce s orgány činnými v trestním řízení, jako je americký daňový úřad (IRS), jihovýchodní regionální útvar pro boj s organizovaným zločinem ve Velké Británii a mnoho dalších, abychom potírali kybernetickou kriminalitu, jako je praní špinavých peněz, financování terorismu a podvody. V roce 2021 jsme zatím dokončili asistenci již 5 600 žádostem o vyšetřování, což je o 100 % více než v roce 2020. Naposledy jsme podpořili odhalení plodné kyber-zločinecké skupiny, která je zodpovědná za praní špinavých peněz v hodnotě více než 500 milionů dolarů z operací na dark webu a z kybernetických útoků na vysoké úrovni. 

Věřím, že právě četná rozhodnutí, která jsme učinili na ochranu zájmů uživatelů, jsou důvodem, proč jste se rozhodli být s Binance, což nám pomohlo v posledních čtyřech letech rychle růst. 

Jasné předpisy jsou pro další růst zásadní 

Po čtyřech letech jsme svědky širšího přijetí kryptoměn na celém světě a potřeby jasnějších regulačních rámců v různých zemích. Více regulací je ve skutečnosti pozitivní známkou toho, že odvětví dozrává, protože vytváří základ pro to, aby se širší populace cítila bezpečně a mohla se kryptoměn účastnit. Věřím, že dobře propracovaný právní a regulační rámec bude z dlouhodobého hlediska pevným základem, díky němuž se krypto-průmysl stane skutečně nezbytnou součástí každodenního života každého člověka. Přijetí a vývoj krypta má mnoho paralel s vývojem automobilů. Když bylo auto poprvé vynalezeno, neexistovaly žádné dopravní předpisy, semafory, a dokonce ani bezpečnostní pásy. Zákony a směrnice se vyvíjely průběžně s tím, jak auta jezdila po silnicích. Jsou to rámce a zákony, které dnes považujeme za samozřejmost a které umožňují široké a bezpečné používání této technologie. Kryptoměny jsou v jistém smyslu podobné, mohou být přístupné všem, ale jsou zapotřebí rámce, které zabrání zneužívání a jednání neférových subjektům. Vyjasnění a vytvoření standardů je pro další růst tohoto odvětví zásadní. A Binance chce být pozitivním přispěvatelem.

Výhled do budoucna: zajištění bezpečnosti a udržitelnosti kryptoměn pro všechny

Jak jsem řekl na konci roku 2020, dodržování předpisů je cesta - zejména v nových odvětvích, jako je krypto. V tomto odvětví stále panuje velká nejistota. Uvědomujeme si také, že s růstem přichází širší komplexnost a větší odpovědnost. Jako čtyřletý startup má Binance stále velký prostor k růstu. Binance se rozrostla velmi rychle a ne vždy bylo všechno úplně správně, ale učíme se a zlepšujeme každý den. Doufáme, že objasníme a obhájíme náš závazek spolupracovat s regulačními orgány a to tím, že aktivně najímáme další talenty a zavádíme více systémů a procesů na ochranu našich uživatelů. Zde je několik konkrétních kroků, které podnikáme a podnikneme: 

  • Rozšiřování našeho mezinárodního týmu pro dodržování předpisů: Od loňského roku jsme rozšířili náš mezinárodní tým pro dodržování předpisů a poradní sbor o 500 %. Mezi významná jmenování patří bývalý výkonný tajemník FATF Rick McDonell a bývalá vedoucí kanadské delegace u FATF Josée Nadeau jako poradci pro dodržování předpisů a regulaci, stejně jako Max Baucus, bývalý senátor za Montanu a velvyslanec USA v Číně, který bude poskytovat poradenství na vysoké úrovni - to jsou první z mnoha významných přírůstků do našeho týmu. Do konce roku plánujeme zdvojnásobit počet členů našeho týmu, kteří budou mít k dispozici kvalifikované a zkušené poradce. 

  • Rozšíření našich již tak robustních partnerství v oblasti dodržování předpisů: s partnery, jako je CipherTrace, jsme zavedli nové kontrolní a regulační technologie, abychom našim uživatelům zajistili další ochranu. S hrdostí můžeme říci, že jsme prošli několika externími audity zaměřenými na boj proti praní špinavých peněz (AML) - což je silným potvrzením našich současných kontrolních mechanismů a partnerství v oblasti AML. Nedávno jsme spolupracovali s pracovními skupinami významných organizací pro boj proti trestné činnosti, jako je Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) a Interpol, a v letošním roce se těšíme na další spolupráci.

  • Lokalizace našich operací a podnikání v souladu s místními předpisy: Všude, kde působíme, se snažíme dodržovat příslušné místní předpisy. Za čtyři roky jsme se ze start-upu dostali tam, kde jsme dnes. To je velký růst za krátkou dobu. Náš závazek dodržovat předpisy se vztahuje i na způsob, jakým je Binance organizována. Například stránka Binance.com není dostupná uživatelům z USA, zatímco existuje partnerství se značkou Binance.US, což je plně nezávislý subjekt, který je v USA regulovanou a vyhovující burzou, aby uživatelům z USA poskytla bezpečnou a vyhovující obchodní platformu. Během čtyř let jsme byli svědky toho, že se regulační orgány aktivněji zajímají o odvětví jako celek, protože toto odvětví se dostává do širokého povědomí. Tento vývoj vítáme, nicméně je stále co dělat, aby se harmonizovalo zacházení s kryptoměnami po celém světě. Naším cílem je pokračovat v úsilí o spolupráci s regulačními orgány, abychom vyhověli jejich obavám v souvislosti s dalším rozvojem tohoto odvětví.

Víme, že jsme spolu s celým odvětvím v bodě zlomu. Toto jsou jen první kroky. 

Naší vizí je rozšířit svobodu a realizovat lepší společnost. Pevně věříme, že naše odvětví bude pro společnost přínosem díky vytváření inkluzivních finančních příležitostí. Tomu říkáme "svoboda peněz". Proto jsme hned v prvním roce naší existence založili první charitativní nadaci v oboru “Binance Charity”, která přispěla 15 miliony dolarů na více než 20 projektů v oblasti vzdělávání, udržitelnosti a dalších cílů.

Tato vznešená vize však nebude možná bez podpory a vedení ze strany regulačních orgánů a tvůrců zákona, kteří chápou, že inovace mají dlouhodobě nejudržitelnější dopad, pokud jsou zaměřeny na ochranu všech účastníků. 

Pokorně vítáme další konstruktivní vedení, které nám pomůže lépe se rozvíjet. 

Pokorně vítáme další schopné talenty a zkušené poradce, kteří se k nám připojí, abychom mohli lépe budovat tuto vizi. Já i všichni v Binance jsme připraveni a těšíme se na to, že budeme partnery při vývoji a dodržování pravidel, které pomohou odvětví udržitelně růst. Abychom společně pomohli zvýšit svobodu ve společnosti udržitelným a odpovědným způsobem.


Děkujeme vám za vaši podporu.

Champeng Zao

Generální ředitel a zakladatel společnosti Binance.