Koupit kryptoměnu
Trhy
Obchodování
Futures
Earn
Více
Cancel

Automatická investice

Nakupujte kryptoměny automaticky
Chcete-li zobrazit podrobnosti o držených pozicích, přihlaste se.
Vytvořte si vlastní plán automatických investic
Pravidelně investujte do kryptoměn s předem určenou částkou a hromaďte své držené kryptoměny
1
Začněte vytvářet svůj plán automatických investic
Vyberte si coin, do kterého chcete investovat, rozhodněte o výši investice a naplánujte si opakující se plán.
2
Využívejte plán automatických investic a zároveň získávejte pasivní příjem
Jakmile zainvestujete, můžete ze Simple Earn dostávat denní výnosy a své prostředky si kdykoli vybrat.
Automatická investice
#Nechte svá aktiva růst automaticky
Všechny kryptoměny
Doporučeno
Žádné další produkty automatických investic

Nejčastější dotazy

1. Co je automatická investice?
Automatické investice umožňují automatizovat investice do kryptoměn a nechat vaše držené kryptoměny růst. Jedná se o strategii průměrování (dolarových) nákladů (DCA). Můžete si vybrat kryptoměny, které chcete pravidelně nakupovat.
Můžete si vytvořit plán [Jeden token] pro jednu kryptoměnu nebo plán [Portfolio] pro nákup více kryptoměn v jednom portfoliu. Můžete si také vytvořit [Indexový plán], pokud je vám tato služba ve vaší místní jurisdikci nabízena. Více informací najdete níže na stránce Co je indexový plán automatických investic?
V některých jurisdikcích bude vaše zakoupené BNB automaticky uloženo do trezoru BNB a ostatní zakoupené kryptoměny budou uloženy na váš účet flexibilních produktů Simple Earn, takže můžete snadno nechat držené kryptoměny růst.
2. Které kryptoměny, stablecoiny a fiat měny lze využívat pro automatické investice?
Kompletní přehled podporovaných kryptoměn, stablecoinů a fiat měn naleznete přímo v našich produktech nebo v oficiální sekci Časté dotazy.
3. Jak fungují automatické investice?
Krok 1 – Vyberte si kryptoměnu, kterou chcete koupit nebo nákup [Více aktiv].
Krok 2 – Zvolte, kolik chcete koupit, a zvolte preferovanou platební metodu – stablecoiny, fiat měny nebo kryptoměny, které jsou povoleny pro úpis.
Krok 3 – Zvolte Platební příkaz. Můžete také zvolit možnost [Peněženka Simple Earn]. Pokud je po aktivaci zůstatek ve spotové peněžence nedostatečný, systém automaticky vyplatí prostředky ze zůstatku ve flexibilních produktech Simple Earn a nákup dokončí.
Krok 4 – Zvolte Opakovaný cyklus a jak často chcete kryptoměny nakupovat, nebo Jednorázový nákup.
Krok 5 – Investovat
4. Jaký je rozdíl mezi opakovanou a jednorázovou transakcí?
Jednorázový nákup: V reálném čase můžete jednou upsat kryptoměnu, portfolio nebo indexový plán.
Opakovaný nákup: Kryptoměnu, portfolio nebo indexový plán můžete upsat na hodinové, čtyřhodinové, osmihodinové, dvanáctihodinové, denní, týdenní, dvoutýdenní nebo měsíční bázi.
5. Kde jsou moje aktiva pro automatické investice?
Aktiva jednotlivého tokenu a portfolia
Zakoupené BNB budou automaticky uloženy do BNB Vault a ostatní zakoupené kryptoměny budou uloženy na váš účet flexibilních produktů Simple Earn. Kryptoměny si můžete kdykoli vyplatit na stránce [Peněženka] – [Earn]. Přejděte na aktivum, které chcete vyplatit, a klikněte na tlačítko [Vyplatit]. Odměny, které získáte, se řídí podmínkami služby Simple Earn.
V některých jurisdikcích a za určitých okolností budou tato digitální aktiva převedena do vaší spotové peněženky a nebudou za ně získány odměny z flexibilní služby Simple Earn. Patří mezi ně mimo jiné:
Když jsou flexibilní produkty Simple Earn vyprodány.
Když nejsou flexibilní produkty Simple Earn ve vašem regionu dostupné.
Když je kryptoměna nabízena v rámci automatických investic, a ne v rámci flexibilních produktů Simple Earn.
Aktiva indexového plánu
Kryptoměny zakoupené prostřednictvím indexového plánu budou zachovány v rámci účtu automatických investic a nebudou uloženy na účet flexibilních produktů Simple Earn. Nebudou generovat odměny ze služby Simple Earn. Chcete-li zkontrolovat zakoupené kryptoměny, klikněte na[Přejít do peněženky] na domovské stránce Automatické investice.
6. Co se stane s mým nákupem přes automatickou investici, když nemám ve spotové peněžence dostatečný zůstatek?
Pokud jste aktivovali funkci [Zůstatek peněženky Simple Earn] a zůstatek ve vaší spotové peněžence nestačí k pokrytí nákupu v plánu automatických investic, systém automaticky vyplatí aktiva z účtu vašich flexibilních produktů Simple Earn a nákup dokončí.
Pokud tuto funkci neaktivujete, nákup se nezdaří. Systém se pokusí provést další nákup v dalším termínu automatické investice.
7. Kolik plánů automatických investic si mohu upsat?
Maximální počet plánů automatických investic, které můžete upsat, je 100. Toto se vztahuje na všechny plány v sekcích „Moje portfolio“ a „Moje plány navázané na index“, ale nezahrnuje žádné plány s odměnami za kampaně. Pokud narazíte na chybu kvůli dosažení limitu plánů, odeberte nepoužívané plány. Důrazně vám doporučujeme, abyste pravidelně odstraňovali neúspěšné nebo nepoužívané plány. Předejdete tak dosažení limitu.
8. Jak upravit, pozastavit nebo zastavit plány automatických investic?
Plán můžete upravit, například změnit výši nebo frekvenci investic pomocí následujícího:
1. Na domovské stránceAutomatické investice použijte možnosti úprav dostupné u každého plánu.
2. Chcete-li svůj plán upravit, klikněte na stránce Peněženka Earn na položku [Upravit].
Plány automatických investic můžete pozastavit nebo zastavit pomocí jedné z následujících možností:
1. Na domovské stránce Automatické investice můžete přepnutím tlačítka vedle [Zapnuto/vypnuto] pozastavit nebo obnovit plán. Chcete-li plán trvale zastavit, použijte možnosti úprav dostupné u každého plánu.
2. Na stránce Peněženka Earn můžete také zopakovat výše uvedené kroky a pozastavit nebo zastavit své plány automatických investic.
9. Jaké jsou rozdíly mezi automatickou investicí a opakovaným nákupem?
Automatické investice jsou podobné opakovanému nákupu. Obě umožňují pravidelné automatické nákupy kryptoměn. Funkce automatických investic však bude automaticky ukládat vaše zakoupené kryptoměny, jako jsou Bitcoin a Ethereum, na váš účet flexibilních produktů Simple Earn, takže můžete snadno nechat držené kryptoměny růst. Kromě toho funkce automatických investic podporuje nákup kryptoměn pomocí stablecoinů, fiat měn nebo kryptoměn, které jsou povoleny pro úpis, zatímco funkce Opakovaný nákup podporuje fiat měny s platbami kreditní/debetní kartou.
Poznámka: V některých jurisdikcích a za určitých okolností budou digitální aktiva zakoupená v rámci služby Automatické investice převedena do vaší spotové peněženky a nezískají odměny z flexibilních produktů služby Simple Earn. Přečtěte si prosím část Kde jsou moje aktiva pro automatické investice?
10. Za jakou cenu se budou provádět transakce mých plánů automatických investic?
Ceny automatických investic se liší od tržních cen na spotovém obchodování Binance, ve směnárně Binance a v poolech likvidity. Automatické investice jsou prémiovou službou s funkcemi, jako jsou automatické nákupy, plně spravovaná služba portfolio, služba samostatně spravovaného indexového plánu a pokročilá správa plánů. V důsledku toho nemusí být ceny automatických investic stejné jako na spotovém trhu Binance, ve směnárně Binance či v poolech likvidity. Před úpisem byste měli zvážit, zda je toto pro vás důležité. Všechny transakce automatických investic se provádějí v souladu s podmínkami použití automatických investic.
Cena zakoupených kryptoměn bude zaznamenána na kartě[Historie automatických investic]. Vyloučení odpovědnosti: Binance není povinna zajistit, že digitální aktiva nakoupíte za nejlepší dostupný směnný kurz.
11. Jaký poplatek mi bude účtován za úpisy automatických investic?
Za všechny nákupy prostřednictvím automatických investic bude účtován poplatek. Procento a výše poplatků účtovaných za transakci se zobrazí v historii nákupů automatických investic pod položkami [Historie] – [Úpis].
Částka zakoupených kryptoměn bude záviset na cenové nabídce, která se použije v rámci našeho systému transakcí prostřednictvím automatických investic. Další informace naleznete v odpovědi na otázku Za jakou cenu se budou provádět transakce mých plánů automatických investic?
Ohledně poplatků za rebalancování u indexových plánů: Je účtován další poplatek za rebalancování, viz odpověď na otázku Bude mi účtován poplatek za rebalancování?
Vyloučení odpovědnosti: Platforma Binance může tyto poplatky čas od času změnit a o těchto změnách bude informovat prostřednictvím aktualizace přehledu nákupů a historie pod položkami [Historie][Úpis].
12. Co je indexový plán automatických investic?
S indexovým plánem automatických investic můžete automaticky nakupovat kryptoměny, které jsou součástí indexu Binance CoinMarketCap (CMC) Top 10 Equal-Weighted. Pravidelně můžete kupovat tokeny ve stejném poměru jako v rámci indexu. Měsíční rebalancování portfolia nabízí praktický způsob, jak nadále držet kryptoměny ve stejném poměru jako v rámci indexu, který se v průběhu času mění.
Další informace naleznete v našich častých dotazech na téma Co je indexový plán automatických investic a jak ho používat?
13. Co jsou indexový plán a kritéria filtrování?
Kryptoměny, které tvoří index, jsou závislé na kritériích filtrování složek indexu Binance CoinMarketCap (CMC) Top 10 Equal-Weighted:
- byly zařazeny do nabídky na burzovní platformě Binance a webu CoinMarketCap alespoň 30 dní;
- nejsou zabaleny, vázány na jiné digitální aktivum, nedigitální (fiat) měny, skupinu těchto měn nebo fyzická aktiva;
- nejedná se algoritmické stablecoiny;
- nezahrnuje tokeny CoinMarketCap Top Memes podle tržní kapitalizace;
14. Jak vytvořit indexový plán automatických investic?
1. Přejděte na [Více aktiv][Navázané na index]. Začněte kliknutím na položku[Upsat].
2. Uvidíte statistiky a složky indexu Top 10 Equal-Weighted Index.
3. Vložte [Částku] úpisu – buď ve stablecoinech, fiat měnách, nebo v kryptoměnách, které jsou pro úpisy povoleny.
4. Zvolte Platební příkaz. Můžete také zvolit možnost [Peněženka Simple Earn]. Pokud je po aktivaci zůstatek ve spotové peněžence nedostatečný, systém automaticky vyplatí prostředky ze zůstatku ve flexibilních produktech Simple Earn a nákup dokončí.
5. Poté zvolte cyklus opakování a konkrétní [Čas] nákupu. Můžete přepnout na [Jednorázově] a aktivovat jednorázový nákup!
6. Přečtěte si poznámky a zaškrtněte políčko vedle každé z nich. Plán vytvořte klepnutím na položku [Potvrdit].
7. Váš indexový plán automatických investic byl nyní vytvořen a bude zpracován na základě nastavení opakujících se cyklů!
15. Jak mám spravovat svůj indexový plán automatických investic?
Upozorňujeme, že během období rebalancování nelze plán prohlížet, upravovat, vyplácet ani odebírat.
Jděte na [Můj plán automatických investic][Moje plány navázané na index] a spravujte své probíhající plány – jak opakované tak jednorázové nákupy. Chcete-li plán spravovat, použijte možnosti úprav dostupné u každého plánu.
Veškeré opakované nákupy indexových plánů automatických investic naplánované během období rebalancování budou vynechány. Po dokončení rebalancování se plán vrátí do normálního režimu. Během rebalancování nelze provádět jednorázové nákupy indexových plánů automatických investic, ale vaše stávající a již zpracované jednorázové nákupy budou zahrnuty do měsíčního rebalancování.
Vyplatit aktiva
Chcete-li vyplatit zakoupená aktiva, přejděte na stránku[Peněženka Earn] a klikněte na položku [Uplatnit]. Zadejte procento vyplacení a klikněte na [Potvrdit]. Vaše vyplacená aktiva budou během několika minut převedena do vaší spotové peněženky.
Odebrat plán
Chcete-li plán odebrat, přejděte na domovskou stránku Automatické investice a proveďte jeden z následujících kroků:
1. Klikněte na ikonu [Koš] vedle požadovaného plánu a klikněte na položku [Odstranit].
2. Klikněte na plán [Datum příští automatické investice] a klikněte na [Odebrat plán].
16. Jak mohu vyplatit aktiva nakoupená prostřednictvím indexového plánu?
Část nebo celou částku koupených aktiv můžete z opakovaného nebo jednorázového indexového plánu kdykoli vyplatit s výjimkou případů, kdy se plán právě rebalancovává.
Upozornění: Všechny tokeny v plánu musíte vyplatit stejným procentem. Můžete například vyplatit 20 % z 10 tokenů zakoupených v rámci plánu, ale nemůžete vyplatit 20 % pouze z jednoho tokenu.
17. Jak si zobrazit historii indexového plánu automatických investic?
Chcete-li zobrazit záznamy o plánu, klikněte na [Přejít na historii] na domovské stránce Automatické investice. Zde si můžete zobrazit záznamy o úpisu, vyplacení a rebalancování.
Můžete použít filtry a vyhledat záznam konkrétního plánu.
18. Kdy se budou zpracovávat transakce indexového plánu?
Pro opakované nákupy: Všechny transakce opakovaného indexového plánu jsou odesílány ke zpracování v naplánovaném čase a transakce se úspěšně včas zpracují v závislosti na dynamických faktorech, jako je například počet transakcí, které se mají zpracovat.
Jednorázový nákup: Všechny transakce jednorázového indexového plánu automatických investic se zpracovávají v reálném čase.
Vyloučení odpovědnosti: Binance vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila včasné zpracování transakcí na platformě, nicméně někdy mohou čas zpracování zpomalit faktory, které nelze ovlivnit. Další podrobnosti najdete v našich obchodních podmínkách.
19. Co je rebalancování a kdy k němu dochází?
Všechna aktiva indexového plánu (s opakovanými nebo jednorázovými nákupy) uchovávaná v rámci účtu automatických investic budou měsíčně rebalancována.
Kryptoměnový trh se neustále mění, takže se v průběhu času může změnit i hodnota každé kryptoměny. Pomocí pravidelného rebalancování můžete automaticky kupovat a prodávat části z kryptoměnových pozic, abyste získali stejnou váhu aktiv podle alokace odpovídající indexu.
Každé čtvrté pondělí v měsíci v 00:00 (UTC) poskytne poskytovatel dat indexu data, která se použijí pro účely rebalancování. V pátek stejného týdne se kdykoli během dne zahájí rebalancování automatického indexového plánu, které trvá přibližně 3 až 6 hodin. V průběhu rebalancování nemůžete plán prohlížet, upravovat, vyplácet ani odebírat. Po dokončení si budete moci prohlédnout aktualizované údaje plánu kliknutím na položky [Můj plán automatických investic][Moje plány navázané na index].
Poznámka: po rebalancování se seznam aktiv může od seznamu před rebalancováním lišit.
Veškeré transakce indexového plánu automatických investic naplánované během období rebalancování budou vynechány. Po dokončení rebalancování se plán vrátí do normálního režimu. Pro žádné plány vyplacené před měsíčním rebalancováním žádné rebalancování neproběhne.
20. Jak mohu zastavit rebalancování?
Rebalancování nelze zastavit. Dokud máte v opakovaném nebo jednorázovém indexovém plánu dostupná aktiva, portfolio se bude pravidelně rebalancovat.
Upozornění: I když plán pozastavíte, rebalancování bude probíhat každý měsíc.
21. Bude mi účtován poplatek za rebalancování?
Poplatek za rebalancování vám bude účtován v případě, že váš indexový plán bude rebalancován tak, aby co nejvíce odpovídal složení indexu Binance (např. Top 10 Equal-Weighted Index).
Vyloučení odpovědnosti: Platforma Binance může tyto poplatky čas od času změnit a o těchto změnách bude informovat prostřednictvím aktualizace přehledu nákupů a historie pod položkami [Historie] – [Úpis].
22. Vyloučení odpovědnosti
Tyto časté dotazy o službě Automatických investic jsou pouze orientační a mohou být přeloženy a zveřejněny v různých jazycích. V případě nesrovnalostí, nesprávných informací, opomenutí či chyb v přeložené verzi má přednost anglické znění. Podrobné informace naleznete v našich podmínkách uvedených v sekci Oficiální podmínky použití.
Zobrazit více