O reverzním rozdělení tokenů

Binance
2021-05-12 06:08
Abychom mohli uživatelům platformy Binance poskytovat lepší možnosti v obchodování, u některých tokenů s pákovým efektem dochází za určitých okolností k procesu reverzního rozdělení. Platforma Binance oznámí přípravy na reverzní rozdělení tokenů před datem platnosti.

Co je to reverzní rozdělení tokenů?

Reverzní rozdělení tokenů je proces, kterým se slučuje stávající počet vydaných tokenů do menšího počtu proporcionálně hodnotnějších tokenů. Pokud extrémní tržní fluktuace sníží hodnotu tokenu, často dochází k reverznímu rozdělení tokenů za účelem zvýšení likvidity a ceny tokenu. Reverzní rozdělení není zcela nový finanční koncept. Dochází k němu občas i u tradičních cenných papírů, jako např. akcií.

Příklad

Například platforma Binance oznámila, že 1. května proběhne reverzní rozdělení tokenů YFIDOWN v poměru 10 000:1, což znamená, že 10 000 tokenů YFIDOWN bude po 1. květnu sloučeno do jednoho tokenu YFIDOWN.
Pokud uživatelé drží po reverzním rozdělení tokenů tokeny YFIDOWN, platforma Binance je sloučí v poměru 10 000 YFIDOWN (před reverzním rozdělením) = 1 YFIDOWN (po reverzním rozdělení). Po dokončení tohoto procesu se aktualizuje zůstatek tokenů YFIDOWN. Kvůli jednotkovým omezením může být nový zůstatek YFIDOWN aktualizován pouze na 8 desetinných míst.
Pokud byl celkový počet vydaných tokenů YFIDOWN před reverzním rozdělením tokenů 100 miliard, s poměrem reverzního rozdělení 10 000:1 bude po tomto procesu celkový počet vydaných tokenů YFIDOWN 10 milionů. Pokud tedy uživatel před reverzním rozdělení tokenů s poměrem 10 000:1 držel 1 000 000 tokenů YFIDOWN, po ukončení procesu bude držet 100 tokenů YFIDOWN.

Důležité poznámky:

  • Během procesu reverzního rozdělení tokenů se změny čisté hodnoty aktiv (NAV) tokenu mohou zobrazit na grafu NAV tokenu, např. na grafu NAV YFIDOWN.
  • Upozornění: NAV tokenu může během procesu reverzního rozdělení tokenů být chybné nebo se zobrazovat nesprávně. Pokud se token během reverzního rozdělení tokenů výrazně pohybuje, NAV se může odchylovat více, než se očekávalo.
  • Platforma Binance uživatelům důrazně doporučuje, aby před reverzním rozdělením tokenů zvážili rizika držení tokenů a tak zmírnili fluktuace ceny, ke kterým může během procesu docházet. Uživatelům také doporučujeme, aby s tokeny obchodovali nebo je uplatnili před zahájením reverzního rozdělení tokenů. Další informace naleznete v článku O tokenech Binance s pákovým efektem.