Jak začít se souboji v obchodování futures

Binance
2021-09-18 07:08
Výukové video o souboji v obchodování futures

I. Důležité informace před zahájením souboje:

 • Souboj v obchodování futures Binance je k dispozici u permanentních kontraktů na BTCUSD s marží v coinech a vybraných futures kontraktů s marží v USDⓈ. Před účastí v souboji ověřte, že máte založený futures účet.
 • Všechny obchody v rámci souboje probíhají pouze v režimu separátní marže.
 • U kontraktů na BTCUSD s marží v coinech můžete upravit páku na hodnoty 1:10, 1:20, 1:50 . U kontraktů s marží v USDⓈ je páka pevně nastavena na 1:50.
 • Před zahájením souboje prosím ověřte, zda nemáte otevřené pozice či příkazy, a případně je zrušte.
 • Ověřte, že ve futures peněžence máte dostatečný zůstatek BTC či USDT k tomu, abyste měli k dispozici dostatečnou marži potřebnou pro zadání příkazů v rámci souboje.
 • Během souboje není možné zadané příkazy měnit, tzn. upravovat páku, množství, snižovat/zavírat/otevírat pozici, měnit režim marže apod. Vyhodnoťte případné ztráty, které by mohly vzniknout v důsledku neočekávaného výsledku souboje, způsobeného těmito kroky.
 • Poplatky za obchodování účtované v rámci souboje jsou obdobné jako poplatky za obchodování s futures kontrakty s marží v coinech či USDⓈ. Podrobnosti viz Struktura poplatků za obchodování futures s marží v coinech a USD.

II. Jak zahájit souboj?

1. Přihlaste se k účtu Binance a kliknutím na možnost [Deriváty][Bitva] vstupte do rozhraní.
Přístup máte i z úvodní stránky Binance Futures. Klikněte na možnost [Bitva] a zvolte futures kontrakt, v němž chcete soupeřit.
V aplikaci Binance do souboje vstoupíte klepnutím na možnost [Futures][Bitva].
2. Zvolte požadovanou velikost kontraktu. Pokud předpokládáte, že cena v následujících 1 až 5 minutách vzroste (v závislosti na vybraném kontraktu), klepněte na možnost [Dlouhá pozice]. Očekáváte-li naopak pokles cen, klepněte na možnost [Krátká pozice]. Po spárování s protivníkem bude souboj zahájen.
3. Nejnovější cena zvoleného kontraktu se zobrazuje v reálném čase na středové čáře. Souboj můžete ukončit manuálně po 10 vteřinách, kdy se zobrazí tlačítko [Ukončit souboj], nebo můžete počkat na automatické uzavření pozice, k němuž dojde po dosažení úrovně TP/SL. V opačném případě systém pozici nuceně uzavře po 1 nebo 5 minutách a souboj ukončí.
Poté se zobrazí výsledek souboje.

III. Pravidla souboje

i. Jak vyhrát
 • Dlouhá pozice: zavírací cena - otevírací cena > 0
 • Krátká pozice: otevírací cena - zavírací cena > 0
ii. Jak obchodovat
Nejprve zvolte požadovaný kontrakt a jeho velikost. Poté odhadněte, jakým směrem se bude cena pohybovat v příští 1 nebo 5 minutách, a zvolte dlouhou nebo krátkou pozici, s níž vstoupíte do souboje. Systém vám pak automaticky přidělí soupeře. Body můžete získat za každý souboj bez ohledu na to, zda v něm zvítězíte, či prohrajete. Podrobnosti naleznete v sekci [Jak se počítají body za souboj].
 • Během prvních 10 vteřin: Pozici nemůžete manuálně uzavřít, leda by došlo ke spuštění příkazů take profit nebo stop loss a systém příkaz automaticky uzavřel. Došlo by tak k ukončení souboje.
 • Po uplynutí 10 vteřin: Jakmile se zobrazí tlačítko [Ukončit souboj], můžete pozici uzavřít manuálně nebo počkat, až ji systém po 5 minutách nuceně uzavře.
Všechny obchody v rámci souboje se odesílají jako příkaz market současně s příkazy take profit a stop loss. Při souboji můžete používat pouze režim separátní marže.
Cena take profit/stop loss je definována jako procento z otevírací ceny podle těchto podmínek:
(Příklad pro dlouhou pozici; pro krátkou pozici platí obdobná logika.)
 • Úroveň stop loss: otevírací cena - otevírací cena × 0,13 %
Souboj bude automaticky ukončen, když: poslední cena ≤ prohra a exitová cena
 • Úroveň take profit: otevírací cena + otevírací cena × 0,17 %
Výhra a opuštění souboje, když: poslední cena ≥ úroveň take profit
iii. Jak se počítají body za souboj
Velikost kontraktu
Výsledek souboje
Body
(Po prvních 10 vteřinách)
Body
(Po 10 vteřinách)
1
Výhra
+5
Jestliže
0 < abs(zavírací cena - otevírací cena) / otevírací cena ≤ 0,5 × 0,17 %, udělené body = +2
jinak
0,5 × 0,17 % < abs(zavírací cena - otevírací cena) / otevírací cena, udělené body = +5
Prohra
+1
5
Výhra
+25
Jestliže
0 < abs(zavírací cena - otevírací cena) / otevírací cena ≤ 0,5 × 0,17 %, udělené body = +10
jinak
0,5 × 0,17 % < abs(zavírací cena - otevírací cena) / otevírací cena, udělené body = +25
Prohra
+5
10
Výhra
+50
Jestliže
0 < abs(zavírací cena - otevírací cena) / otevírací cena ≤ 0,5 × 0,17 %, udělené body = +20
jinak
0,5 × 0,17 % < abs(zavírací cena - otevírací cena) / otevírací cena, udělené body = +50
Prohra
+10
20
Výhra
+100
Jestliže
0 < abs(zavírací cena - otevírací cena) / otevírací cena < 0,5 × 0,17 %, udělené body = +40
jinak
0,5 × 0,17 % < abs(zavírací cena - otevírací cena) / otevírací cena, udělené body = +100
Prohra
+20
50
Výhra
+250
Jestliže
0 < abs(zavírací cena - otevírací cena) / otevírací cena ≤ 0,5 × 0,17 %, udělené body = +100
jinak
0,5 × 0,17 % < abs(zavírací cena - otevírací cena) / otevírací cena, udělené body = +250
Prohra
+50
100
Výhra
+500
Jestliže
0 < abs(zavírací cena - otevírací cena) / otevírací cena ≤ 0,5 × 0,17 %, udělené body = +200
jinak
0,5 × 0,17 % < abs(zavírací cena - otevírací cena) / otevírací cena, udělené body = +300
Prohra
+100
200
Výhra
+1 000
Jestliže
0 < abs(zavírací cena - otevírací cena) / otevírací cena ≤ 0,5 × 0,17 %, udělené body = +400
jinak
0,5 × 0,17 % < abs(zavírací cena - otevírací cena) / otevírací cena, udělené body = +600
Prohra
+200
500
Výhra
+2 500
Jestliže
0 < abs(zavírací cena - otevírací cena) / otevírací cena ≤ 0,5 × 0,17 %, udělené body = +1000
jinak
0,5 × 0,17 % < abs(zavírací cena - otevírací cena) / otevírací cena, udělené body = +1500
Prohra
+300
Neobvyklý stav
Neuplatní se
+0
+0
Poznámka:
1. Nezadání příkazu na stránce souboje (pokud byl příkaz uzavřen na webové stránce, v aplikaci Binance, v desktopové aplikaci Binance či přes API)
2. Případ neobvyklé chyby

IV. Další funkce

1. Systém odznaků a bodů v souboji
Odznak
Body
Mistrovský
≥ 10 000 000
Diamantový
1 000 000 ≤ body < 10 000 000
Platinový
100 000 ≤ body < 1 000 000
Zlatý
10 000 ≤ body < 100 000
Stříbrný
5 000 ≤ body < 10 000
Bronzový
< 5 000
2. Žebříček série výher a bodů ze souboje
Automaticky se aktualizují každých 5 minut.
3. Historie soubojů
Historii svých soubojů naleznete v sekci [Moje výsledky]. Můžete ji poté sdílet s přáteli.