Průvodce programem doporučení Binance

Binance
2021-04-20 08:10
Objevte nový způsob, jak vydělávat kryptoměny bez nutnosti obchodování – stačí do komunity Binance pozvat přátele. Pozvěte své známé a vydělávejte kryptoměny společně!

Pravidla programu doporučení Binance:

Spotové (maržové) obchodování a obchodování s futures:

Doporučující uživatel získá pokaždé, když nově doporučený uživatel uskuteční obchod na spotovém (maržovém) či futures trhu Binance, provizi z poplatků. To znamená, že nyní můžete nové uživatele zvát pomocí odkazu na spotový i na futures trh; provizi získáte v obou případech. Pokud se vaši přátelé zaregistrují pomocí doporučujícího odkazu, můžete jim také zajistit slevu na poplatcích za obchodování. (Pozvěte je ještě dnes.)
Příklad A:
Uživatel A pozve uživatele B prostřednictvím doporučujícího odkazu na spotový trh. Uživatel A obdrží provizi za doporučení, v podobě podílu z poplatků za obchody uživatele B – kdykoli uživatel B uskuteční obchod na spotovém, maržovém či futures trhu Binance.
* Chcete-li získat provizi za doporučení na spotovém trhu i na futures trhu, musíte si nejdřív založit futures účet. Pokud doporučujete známého pomocí odkazu na spotový trh, ale zatím nemáte založen futures účet, získáte provizi pouze za spotové obchodování doporučeného uživatele.
Příklad B:
Uživatel A pozve uživatele B prostřednictvím doporučujícího odkazu na futures trh. Uživatel A obdrží provizi za doporučení, v podobě podílu z poplatků za obchody uživatele B – kdykoli uživatel B uskuteční obchod na spotovém, maržovém či futures trhu Binance.
Rozpis provizí a odměn/slev:
Spotové obchody:
Denní zůstatek BNB doporučující osobyZákladní odměna doporučující osobyOdměna pro doporučující osobuOdměna pro doporučenou osobu
< 500 BNB20 %20 %0 %
15 %5 %
10 %10 %
≥ 500 BNB40 %40 %0 %
35 %5 %
30 %10 %
25 %15 %
20 %20 %
  • Pokud je průměrný denní zůstatek BNB doporučující osoby menší než 500 BNB a základní sazba odměny za doporučení je 20 %, může si doporučující vybrat, zda chce s pozvanými přáteli sdílet 0 %, 5 % nebo 10 %.
  • Pokud je průměrný denní zůstatek BNB doporučující osoby alespoň 500 BNB, je základní sazba odměny za doporučení zvýšena na 40 % a doporučující si může vybrat, zda chce s pozvanými přáteli sdílet 0 %, 5 %, 10 %, 15 % nebo 20 %.
  • Sazba provize či odměny za doporučení uživatele pro spotový trh prostřednictvím odkazu na futures trh je nastavena dle sazby pro „výchozí“ doporučující odkaz na spotový trh.
  • Pravidla výpočtu průměrného denního zůstatku BNB
  • Podrobná pravidla doporučování pro spotový trh naleznete zde.
Obchody s futures:
Denní zůstatek BNB doporučující osobyZákladní odměna doporučující osobyOdměna pro doporučující osobuVýše slevy (odměny) pro přítele během prvního měsíce
< 500 BNB20 %10 %10 %
≥ 500 BNB30 %20 %10 %
  • Pokud je průměrný denní zůstatek BNB doporučující osoby menší než 500 BNB, základní sazba odměny za doporučení je 20 %, z nichž je 10 % sdíleno s doporučeným přítelem. Doporučujícímu tedy zůstává bonus ve výši 10 %.
  • Pokud je průměrný denní zůstatek na BNB účtu doporučujícího alespoň 500 BNB, základní sazba odměny za doporučení je 30 %, z nichž je 10 % sdíleno s doporučeným přítelem. Doporučujícímu tedy zůstává bonus ve výši 20 %.
  • Podrobná pravidla doporučování pro futures trh naleznete zde.
Sloučení programů doporučení na spotový a futures trh:
Dne 11. 5. 2020 v 16:00 (UTC) byly na platformě Binance sloučeny provize za doporučení na spotový trh a na futures trh. To znamená, že nyní můžete uživatele zvát jak pomocí odkazu na spotový trh, tak pomocí odkazu na futures trh – provizi získáte v obou případech. Toto sloučení provizí se ale nevztahuje na uživatele pozvané na Binance pomocí programu doporučení na spotový či futures trh před 7. 5. 2020 13:00 (UTC).
Aktualizaci podrobných pravidel doporučování pro spotový a futures trh naleznete zde.
Program doporučení – Binance Pool:
Binance Pool je platforma určená ke zvýšení příjmu těžařů. Když si vaši přátelé založí účet a zahájí těžbu na Binance Pool, přičemž při registraci využijí váš doporučující odkaz nebo kód, obdržíte jako odměnu určité procento z jejich odměny za skupinovou těžbu. Navíc můžete získat také odměnu za doporučení spotového, maržového či futures trhu.
Za pozvání přátel na Binance Pool můžete získat až 30% provizi. To znamená, že obdržíte 30 % z odměny za účast v těžební skupině, kterou získá vámi doporučený uživatel. Konečná sazba provize se vypočítá následovně: celkový odhadovaný zisk × poplatek za těžbu (2,5 %) × sazba provize (30 %).
Podrobná pravidla doporučování v rámci Binance Pool naleznete zde.
Příklad A:
Odhadovaný zisk vámi doporučeného uživatele je 0,0000697 BTC. Vaše provize se vypočítá pomocí následujícího vzorce:
Odhadovaný zisk × poplatek za těžbu × sazba provize = provize za doporučení
0,0000697 BTC × 2,5 % × 30 % = 0,00000052 BTC