Jak používat platformu TradingView na webu Binance

Binance
2021-05-10 05:48
Videonávod
Tradingové rozhraní Binance obsahuje sadu nástrojů a možností, které vám pomohou při analýze obchodování. Patří k nim:
 • Svíčkové grafy
 • Grafy hloubky trhu
 • Časové intervaly
 • Nástroje kreslení
 • Technické ukazatele
TradingView nabízí uživatelům možnost vytvořit si přizpůsobenou sadu nástrojů pro technickou analýzu. Podívejme se na to, jak můžete toto rozhraní na platformě Binance používat.

Otevření TradingView

TradingView a tradingové nástroje jsou k dispozici v klasické i pokročilé verzi našeho uživatelského rozhraní. Každá verze nabízí odlišné rozložení, které však lze upravit. Mezi verzemi můžete kdykoliv přepnout.
1. Přihlaste se ke svému účtu Binance, najeďte myší na tlačítko [Obchodování] a klikněte na možnost [Pokročilé] nebo [Klasické].
2. Klikněte na položku [TradingView] nad grafem. Tímto způsobem získáte přístup k dostupným obchodním nástrojům a svíčkovým grafům.
Povšimněte si, že v grafu jsou již zobrazeny klouzavé průměry. Jejich nastavení otevřete kliknutím na ikonu [Nastavení] (viz červené pole v obrázku níže). Jednotlivé klouzavé průměry odpovídají určenému časovému rámci. Například „MA(7)“ představuje klouzavý průměr na základě sedmi svíček ve vámi nastaveném časovém intervalu (tj. 7 hodin, používáte-li 1hodinový graf, nebo 7 dní v případě 1denního grafu).
 • MA(7) – fialová
 • MA(25) – červená
 • MA(99) – azurová
Graf [Hloubka] poskytuje vizuální znázornění nesplněných nákupních a prodejních příkazů v knize objednávek.

Svíčkové grafy

Svíčkové grafy znázorňují cenové pohyby aktiva. Časový rámec svíček lze upravit tak, aby odpovídal požadovanému období. Každá svíčka obsahuje otevírací cenu, zavírací cenu a také nejvyšší a nejnižší cenu dosaženou v daném období.
Podrobnější informace o tom, jak svíčkové grafy fungují, naleznete v článku v Akademii Binance s názvem Průvodce svíčkovými grafy pro začátečníky.
Chcete-li svíčkový graf upravit podle svého, klikněte v [TradingView] dvakrát na jakoukoliv svíčku. Zobrazí se nastavení.
 • Pomocí nabídky [Styl] můžete upravovat vzhled svíček.
 • V sekci [Stupnice] naleznete mnoho možností, jak upravit měřítko či rozsah svíček. Mezi dostupné volby patří Automatické měřítko, Logaritmická stupnice či Procentuální stupnice.
 • V sekci [Pozadí] lze upravit vzhled pozadí svíčkového grafu.
 • V sekci [Časová pásma / relace] můžete zvolit své časové pásmo.

Intervaly svíček

Časový rámec, který každá svíčka představuje, lze upravit výběrem jedné z výchozích možností zobrazených nad grafem. Pokud potřebujete další intervaly, klikněte vpravo na šipku směřující dolů.
Následně můžete zvolit nový interval; případně můžete po stisknutí tlačítka [Upravit] přidat mezi výchozí možnosti další intervaly.

Nástroje kreslení

Lišta po levé straně grafu obsahuje nástroje kreslení a další možnosti, které vám pomohou při analýze grafu. Na každý nástroj také můžete kliknout pravým tlačítkem myši, čímž zobrazíte základní funkce nástroje.
Výchozí výběr obsahuje tyto nástroje:

Oblíbené základní nástroje

Dlouhá/krátká pozice

Pomocí nástroje Dlouhá pozice a Krátká pozice můžete sledovat či simulovat obchodní pozici. Můžete ručně upravit Vstupní cenu a úrovně Take Profit a Stop Loss. Následně se zobrazí odpovídající poměr rizika/výnosu.
1. Zvolte nástroj [Dlouhá pozice] či [Krátká pozice].
2. Kliknutím na graf vytvořte dlouhou/krátkou pozici. Zeleně vyznačená oblast představuje váš cíl (potenciální zisk), červeně je vyznačena oblast Stop Loss (potenciální ztráta). Uprostřed vidíte podíl rizika/výnosu.
3. Přetažením hranic pole podíl rizika/výnosu změníte. Hodnota Cíl udává cenový rozdíl mezi vstupní cenou a úrovní Take Profit. Hodnota Stop udává cenový rozdíl mezi vstupní cenou a úrovní Stop Loss.
Chcete-li upravit nastavení grafu s dlouhou/krátkou pozicí, klikněte dvakrát do grafu. V sekci [Velikost účtu] můžete upravit výši investice a procentuální riziko. Pomocí nabídky [Souřadnice] můžete změnit hodnotu vstupní ceny a úrovní Take Profit a Stop Loss. Sekce [Viditelnost] slouží k úpravě grafických prvků.

Spojnice trendu

Do grafu můžete snadno přidat spojnice trendu, které vyhovují vašim metodám technické analýzy. Další všeobecné informace o spojnicích trendu najdete v našem článku v Akademii Binance s názvem Vysvětlení spojnic trendu.
Chcete-li vytvořit spojnici trendu, klikněte na nástroj [Spojnice trendu] a vyberte počáteční a koncový bod spojnice.
Níže vidíte příklad jednoduché spojnice trendu, která znázorňuje potenciální body pro vstup na trh. Tloušťku, barvu a další vlastnosti lze upravit v plovoucím panelu nástrojů.

Technické ukazatele

Do rozhraní TradingView lze přidat technické ukazatele, jako jsou klouzavé průměry či Bollingerova pásma.
Seznam všech dostupných možností zobrazíte kliknutím na ikonu [Technický ukazatel].
Jakmile zvolíte technický ukazatel, zobrazí se ve svíčkovém grafu.

Jak obnovit výchozí nastavení grafu

Chcete-li určitý technický ukazatel odstranit, klikněte na něj. Zobrazí se plovoucí panel nástrojů. V něm klikněte na ikonu odpadkového koše.
Pokud chcete obnovit výchozí nastavení grafu, klikněte pravým tlačítkem myši kamkoliv do grafu a zvolte možnost [Obnovit graf]; případně na klávesnici stiskněte kombinaci kláves [Alt + R].

Jak zobrazit 24hodinový výkon aktiva v jiných časových pásmech?

1. Časové pásmo můžete změnit kliknutím na hodiny v pravé dolní části.
2. Jakmile časové pásmo změníte, graf bude zobrazovat výkonnost aktiva za [1 D] (24 hodin).  
V grafu můžete vidět výkonnost aktiva za 24 hodin. Například změna BTC/BUSD dne 2. 3. 2022 (UTC+0) činila za 24 hodin -75,93 (-0,17 %).