Co jsou tokeny Binance s pákovým efektem?

Binance
2021-04-02 03:32
Klikněte na video a zjistěte, co jsou to tokeny Binance s pákovým efektem
Tokeny Binance s pákovým efektem (BLVT) jsou obchodovatelná aktiva na spotovém trhu umožňující expozici vůči kryptoměně s pákovým efektem bez rizika likvidace. S tokeny Binance s pákovým efektem se nemusíte zabývat záludnostmi řízení běžné pozice s pákovým efektem, protože nemusíte dávat do zástavy kolaterál ani udržovací marži.
První pár tokenů Binance s pákovým efektem je BTCUP a BTCDOWN. BTCUP generuje zisky s pákovým efektem, když cena Bitcoinu stoupá. BTDOWN naopak generuje zisky s pákovým efektem, když cena Bitcoinu klesá.
Upozornění: Před zahájením obchodování tokenů Binance s pákovým efektem musíte přijmout podmínky a ujednání v Prohlášení o rizicích obchodování s tokeny Binance s pákovým efektem a souhlasit s nimi.

Jak rozumět tokenům s pákovým efektem

Každý token s pákovým efektem představuje koš pozic permanentních kontraktů. Například koš tokenů s pákovým efektem BTCUP se skládá z 123 456,78 kontraktů na futures BTCUSDT.
Čistá hodnota aktiv (NAV) představuje cenu tokenu s pákovým efektem. Cena tokenů s pákovým efektem sleduje změnu pomyslné hodnoty pozic permanentních kontraktů v koši a mění se v násobcích podle úrovně páky. Můžeme jednoduše říci, že cenu tokenu ovlivňuje výkon podkladového prostředku a související páka.
Čistá hodnota aktiv (NAV) = ((1 / aktuální multiplikátor finanční páky) × pozice koše × cena podkladového aktiva) / vydané tokeny.
Na rozdíl od standardních tokenů s pákovým efektem (nespravovaných platformou Binance) neudržují tokeny Binance s pákovým efektem stálou páku. Místo toho se tokeny Binance s pákovým efektem pokouší udržet proměnlivé rozpětí cílové páky mezi 1,25–4x. To maximalizuje ziskovost v době konjunktury a zároveň minimalizuje ztráty a předchází tak likvidaci. Upozornění: Skutečná páka může v případě extrémních tržních pohybů kolísat mimo toto cílové rozpětí.
Skutečná cílová páka se neustále mění a nelze ji sledovat zvnějšku. Vyvážení cílové páky se nezobrazuje pozorovatelům ani algoritmům. Je nepředvídatelné, aby se snížila zranitelnost vůči nelegálním taktikám typu front-running. Stránka s informacemi o tokenu bude vždy zobrazovat „realizovanou“ cílovou páku po události vyvážení.
Poměr skutečné páky je poměr skutečné páky udržovaný algoritmem. Poměr skutečné páky se mění, když se změní poměr pozice futures (pomyslná hodnota) k velikosti prostředků.
Poměr skutečné finanční páky = pozice futures (pomyslná hodnota v USDT) / velikost prostředků
Poznámky:
Pozice futures (pomyslná hodnota) = počet kontraktů x cena futures BTCUSDT
Velikost prostředků = počet vydaných tokenů x NAV
Například informace o tokenu BTCUP jsou následující:
  • Počet vydaných tokenů = 10 000 BTCUP
  • NAV = 10 000 USDT
  • Koš = 18 000 futures BTCUSDT
  • Cena BTCUSDT = 10 000 USDT (přesné číslo není uváděno, aby se zabránilo taktikám typu front-running)
Poznámka: K ražbě nových tokenů dochází pouze po vyčerpání nabídky dostupných tokenů. Vydání nových tokenů nemá žádný vliv na cenu tokenu.
Velikost prostředků BTCUP by byla 100 milionů $ (10 000 BTCUP * 10 000 USDT). BTCUP by mělo v koši celkovou pozici futures v hodnotě 180 milionů $. Poměr skutečné finanční páky by byl 1,8x (180 milionů $ / 100 milionů $).
Poměr cílové páky určuje algoritmus v případě události vyvážení. Vždy bude mezi 1,25–4, ale přesné číslo je tajné. Poměr cílové páky na stránce s informacemi o tokenu bude realizovaná cílová páka po události vyvážení. Pokud bude poměr skutečné páky mimo rozsah cílové páky, tokeny Binance s pákovým efektem provedou vyvážení, aby se zajistilo, že poměr skutečné páky bude v rozsahu cílové páky.
Například počáteční poměr skutečné páky BTCUP je 1,8x. Když se cena permanentních futures BTCUSDT zvýší o dalších 50 %, poměr skutečné páky se sníží. Pokud se poměr skutečné páky sníží na 1,25x nebo méně, algoritmus určí nový poměr cílové páky a aktivuje systém vyvážení. Pokud se algoritmus rozhodne změnit poměr skutečné páky na 1,75x (rozsah cílové páky), zvýší pozice futures podle nového poměru cílové páky předem určené algoritmem.
Tokeny Binance s pákovým efektem nemusí udržovat neměnnou páku, a proto provádí vyvážení pouze podle potřeby, jako například během extrémních tržních pohybů. Další informace naleznete v sekci O vyvážení.