Jak nastavit pákový efekt u kontraktu

Binance
2021-07-21 07:52
Platforma Binance podporuje transakce s vysokým pákovým efektem tím, že používá komplexní moduly pro řízení rizika a vypořádací modely. Výchozí úroveň páky je nastavena na hodnotu 1:20. Páku můžete upravit dle svých potřeb. Čím vyšší páka, tím nižší hodnota obchodníkovy pozice.
Důležité upozornění: S platností od 27. července 2021 zavede platforma Binance Futures limity na páku u uživatelů, kteří si futures účet založili před dobou kratší než 60 dní. Použijí se následující limity pákového efektu:
  • Ode dne nabytí účinnosti nebudou noví uživatelé, kteří si futures účet založili před dobou kratší než 60 dní, oprávněni otevírat pozice s pákovým efektem vyšším než 1:20.
  • Nové limity pákového efektu se použijí i na stávající uživatele, kteří si futures účet založili před dobou kratší než 60 dní, následujícím způsobem:
    • Uživatelé s otevřenými pozicemi s pákou nižší než 1:20 nebudou oprávněni upravovat páku u otevřených pozic nad hodnotu 1:20.
    • Uživatelé s otevřenými pozicemi s pákou vyšší než 1:20 si mohou páku u stávajících pozic zachovat, ale nebudou oprávněni ji dále zvyšovat. Budou mít pouze možnost páku u otevřených pozic snížit na hodnotu 1:20 nebo nižší.
  • Noví uživatelé bez otevřených pozic nesmí u nově otevíraných pozic použít páku vyšší než 1:20.
  • Limity pákového efektu pro nové uživatele se budou po 60 dnech od registrace postupně zvyšovat.
Podrobné vysvětlení páky viz následující články:
1. Chcete-li upravit páku, klikněte v rozhraní pro obchodování futures na ikonu [20x].
2. Poté se zobrazí automaticky otevírané okno Upravit páku. Upozorňujeme že pokud páku neupravíte před zadáním příkazu, automaticky se nastaví na hodnotu 1:20.
3. Páku můžete upravovat v uvedených násobcích přesunutím ukazatele nebo kliknutím na ikonu [+] nebo [-]. Po úpravě páky klikněte na tlačítko [Potvrdit].
4. Po úspěšném nastavení se zobrazí nová páka.
Ověřte, že jste nastavili správnou páku ještě před zadáním příkazu.