Typy příkazů na platformě Binance Futures

Binance
2021-01-21 06:04
V současné době podporuje platforma Binance Futures sedm druhů příkazů:
1. příkaz typu „limit“,
2. příkaz typu „market“,
3. příkaz typu „stop limit“,
4. příkaz typu „stop market“,
5. příkaz typu „trailing stop“,
6. příkaz typu „post only“,
7. příkaz typu „limit TP/SL“ (strategický příkaz).
Uživatelé mohou v sekci [Předvolby] před zadáním příkazu aktivovat různá nastavení:
  • Potvrzení příkazu: je-li tato funkce zapnuta, je nutné každý zadaný příkaz potvrdit.
  • Režim pozice: u kontraktů můžete zvolit [Jednosměrný režim] nebo [Režim zajištění].
  • Ochrana ceny: pokud povolíte tuto funkci a ve chvíli, kdy příkazy SL/TP dosáhnou spouštěcí ceny, pokud rozdíl mezi poslední a referenční cenou kontraktu překročí nastavenou úroveň, příkazy SL/TP se neprovedou. Podrobnosti naleznete v článku Jak používat funkci pro ochranu ceny.

Příkaz limit

Co je příkaz limit?
Pomocí příkazu limit můžete zadat příkaz ve chvíli, kdy cena dosáhne nastavené nebo výhodnější úrovně. Nákupní příkaz limit tedy bude realizován tehdy, pokud cena aktiva dosáhne nastavené limitní ceny nebo bude nižší, a prodejní příkaz limit bude realizován při dosažení nebo překonání nastavené limitní ceny. Upozorňujeme, že nelze zaručit, že zadaný příkaz limit bude skutečně proveden.
Podrobnosti naleznete v článku Co je příkaz limit? v Akademii Binance.

Příkaz market

Co je příkaz market?
Příkazy market se splní okamžitě a za nejlepší dostupnou cenu.
Podrobnosti naleznete v článku Co je příkaz market?.

Příkaz stop limit

Co je příkaz stop limit?
Příkaz stop limit je podmíněný příkaz platný po předem nastavenou dobu, který bude proveden ve chvíli, kdy cena překročí zadanou stop cenu a dosáhne nastavené úrovně. Po překročení stop ceny se provede nákup nebo prodej za nastavenou limitní či výhodnější cenu.
Podrobnosti naleznete v článku Co je příkaz stop limit?.

Příkaz stop market

Co je příkaz stop market?
Podobně jako stop limit se i příkaz stop market aktivuje po dosažení určité stop ceny. Rozdíl však spočívá v tom, že po dosažení stop ceny se zadá příkaz market.
Podrobnosti naleznete v článku Co je příkaz stop?.

Příkaz trailing stop

Co je příkaz trailing stop?
Pomocí příkazu trailing stop mohou obchodníci při předpokladu výkyvu trhu zadat předem nastavený příkaz, jehož cena se o určité procento liší od tržní ceny. Zisk se tím uzamyká tak, že dokud se cena pohybuje ve směru, který je pro obchodníka výhodný, obchod zůstane neuzavřen a obchodníkovi tak roste zisk. Příkaz trailing stop se nepohybuje opačným směrem. Jakmile dojde k pohybu ceny v opačném směru o nastavené procento, příkaz trailing stop se aktivuje a bude zadán příslušný příkaz trailing stop za tržní cenu.
Podrobnosti naleznete v článku Co je příkaz trailing stop?.

Příkaz post only

Co je příkaz post only?
Příkaz post only se zadá do knihy objednávek, ale neprovede se okamžitě.

Příkaz limit TP/SL (strategický příkaz)

Co je příkaz limit TP/SL?
Před otevřením pozice můžete nastavit cenu take profit nebo stop loss. Bude sledovat poslední cenu nebo referenční cenu a podle ní se spustí příslušné příkazy take profit nebo stop loss.
Podrobnosti naleznete v článku Příkaz limit TP/SL (strategický příkaz).